Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs:Marija Bočkarjova
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Uzņēmējdarbības vadība; Politikas zinātne; Vadībzinātne
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Vadībzinātne

Mērķis

Sniegt studējošajiem zināšanas par vides ekonomikas un tās finanšu pieaugošo aktualitāti un praktiskajām tendencēm starptautiskā biznesa vides un tās pārvaldības kontekstā.

Priekšzināšanas

Ekonomikas pamatos, pamatzināšanas starptautiskajā biznesā.

Rezultāti

Zināšanas

Izpratne par vides ekonomikas pieaugošo nozīmi, tās pamatprincipiem, galvenajām tendencēm.
Izpratne par aktuālajiem vides ekonomikas problemātikas jautājumiem starptautiskā biznesa ekonomikā.
Zināšanas par galvenajiem spēlētājiem valsts, privātajā, NVO un pārnacionālajā sektorā vides ekonomikā.

Prasmes

Grupu darbos un diskusijās tiek pilnveidotas studējošos argumentācijas un kritiskās domāšanas prasmes.
Referātu prezentācijas stiprina studējošos spēju argumentēti izskaidrot un diskutēt par aktuālajiem problemātikas jautājumiem vides ekonomikā, tās finansēs un biznesa modeļos.

Kompetences

Spēja identificēt un interpretēt vides ekonomikas procesus un analizēt galveno spēlētāju lomu un ietekmi vides ekonomikā.
Spēja piemērot dažādas vides ekonomikas finanšu novērtēšanas metodes.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika, SBIE5BakalaursIerobežota izvēleMarija Bočkarjova