Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Žanna Martinsone

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:AUVMK_015LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Mērķauditorija:Zobārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Žanna Martinsone
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Aroda un vides medicīnas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Maija Eglīte
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, avmkatrsu[pnkts]lv, avmkatrsu[pnkts]lv, +371 67060816
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)10Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas20
Nodarbības (numurs)10Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas20
Kopā kontaktstundas40
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nepieciešamas priekšzināšanas ķīmijā, bioķīmijā, fizikā, mikrobioloģijā, fizioloģijā.
Mērķis:
Studiju kursa mērķis ir sniegt ieskatu vides veselībā un aroda veselībā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Vides veselība. Vides faktoru iedarbība uz veselību. Vides slimības, ar vidi saistītas slimības.Lekcijas1.00auditorija
2Vides veselība, tās nozīme, uzdevumi un pētīšanas metodes. Gaisa fizikālo īpašību ietekme uz cilvēka organismu.Nodarbības1.00laboratorija
3Gaisa temperatūras, mitruma, gaisa kustības un atmosfēras spiediena noteikšana un novērtēšana. Ogļskābās gāzes koncentrācija telpu gaisā kā gaisa tīrības rādītājs.Nodarbības1.00laboratorija
4Iekštelpu, ārtelpu gaiss. Gaisa piesārņotāju iedarbība uz veselību. Iekštelpu gaisa kvalitāte. Slimo ēku sindroms.Lekcijas1.00auditorija
5EM starojuma spektrs. UV, IS starojuma iedarbība. Redzamā gaisma. Vispārējais, lokālais apgaismojums darba vietās. Zilās gaismas riski.Lekcijas1.00auditorija
6Redzamā gaisma, ultravioletais un infrasarkanais starojums. Dabīgais un mākslīgais apgaismojums. Vispārējā un vietēja apgaismojuma rādītāju noteikšana. Mākslīgā apgaismojuma intensitātes un vienmērīguma noteikšana.Nodarbības1.00laboratorija
7Dzeramā ūdens iegūšanas metodes. Dzeramā ūdens kvalitātes rādītāji. Ūdens oksidēšanās skaitļa, organoleptisko īpašību un elektrovadītspējas noteikšana.Nodarbības1.00laboratorija
8Ūdens piesārņojums, tā izraisītās slimības. Dzeramā ūdens kvalitāte.Lekcijas1.00auditorija
9Racionāla uztura nozīme veselības saglabāšanā. Pārtikas piesārņojums.Lekcijas1.00auditorija
10Racionāls un diētisks uzturs. Saindēšanās ar uzturu. Situācijas uzdevumi.Nodarbības1.00laboratorija
11Riska arodfaktori stomatoloģijā. Preventīvie pasākumi darba vidē. Darba apstākļu sanitāri higiēnisks apsekojums un analīze zobārstniecības kabinetā un zobu protēžu tehniskajā laboratorijā.Nodarbības1.00laboratorija
12Aroda veselība, arodslimības un ar darbu saistītas slimības. Darba vides riska faktori zobārstniecībā.Lekcijas1.00auditorija
13Fizikālie darba vides riska faktori. Troksnis un vibrācija zobārstniecībā.Lekcijas1.00auditorija
14Arodslimības. Arodslimību saraksts. Arodslimnieku tiesības. Stomatoloģisko ārstniecības iestāžu medpersonāla darbinieku arodpatoloģija. Bioloģisko faktoru izraisītās arodslimības.Nodarbības1.00laboratorija
15Fizikālo faktoru izraisītā arodpatoloģija. Vibrācijas ietekme uz rokām. Ergonomisko faktoru un neadekvātu darba slodžu izraisītās muskuļu skeleta, saistaudu sistēmas arodslimības un to profilakse.Nodarbības1.00laboratorija
16Jonizējošais starojums, tā iedarbība uz veselību. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iedarbība uz cilvēka fizisko un garīgo veselību.Lekcijas1.00auditorija
17Bioloģiskie darba vides riska faktori.Lekcijas1.00auditorija
18Psihosociālā darba vide. Stress, izdegšanas sindroms. Preventīvie pasākumi.Nodarbības1.00laboratorija
19Ķīmisku vielu izraisītās arodslimības. Aroda alerģiskās slimības. Hroniska saindēšanās ar dzīvsudrabu, svinu, arsēnu, organiskiem šķīdinātājiem.Nodarbības1.00laboratorija
20Ķīmiskie darba vides riska faktori.Lekcijas1.00auditorija
21Nodarbības1.00laboratorija
22Nodarbības1.00laboratorija
23Nodarbības1.00laboratorija
24Nodarbības1.00laboratorija
25Nodarbības1.00laboratorija
26Nodarbības1.00laboratorija
27Nodarbības1.00laboratorija
28Nodarbības1.00laboratorija
29Nodarbības1.00laboratorija
30Nodarbības1.00laboratorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Veikt darba vides risku novērtēšanu zobārstniecībā.
Vērtēšanas kritēriji:
Rakstisks tests, darba vides risku novērtējuma prezentācija.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite (Semestra)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju priekšmeta apguves rezultātā studenti zinās: - pamatzināšanas par vides veselības un aroda veselības nozīmi, principiem un to izmantošanu praksē, - analizēt un atpazīt galvenās vides veselības un darba vides problēmas, - kontrolēt un mazināt muskuļu un skeleta sistēmas slimību attīstības risku.
Prasmes:Studiju priekšmeta apguves rezultātā studenti pratīs: - novērtēt ergonomiskos darba vides riska faktorus zobārsta darba vietā, - pareizi turēt darba instrumentus, noregulēt gaismu un zobārsta krēslu, ka arī izvēlēties pareizu darba pozu.
Kompetences:Pēc kursa apguves studenti iegūs kompetenci pielietot iegūtās zināšanas vides un aroda veselībā strādājot zobārsta profesijā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Vides veselība. Eglīte M. Red. Rīga, RSU, 2010.
2Eglīte M. Darba medicīna. Rīga, RSU, 2013.
Papildus literatūra
1Ergonomika darbā. Rīga: Labklājības ministrija (tulkojums no spāņu valodas), 2010. Pieejams tiešsaistē: http://osha.lv/lv/publications
2ESDE (European Society of Dental Ergonomics) materiāli.
3Hokwerda O, Rolf de Ruijter, Zijlstra-Shaw S. Adopting a healthy sitting working posture during patient treatment. Pieejams tiešsaistē: http://www.optergo.com/se/bilder/adopting_healthy_posture.p…
4Psihosociālā darba vide. Rīga: Labklājības ministrija (tulkojums no spāņu valodas), 2010. Pieejams tiešsaistē: http://osha.lv/lv/publications
Citi informācijas avoti
1Ārstniecības likums.
2Darba aizsardzības likums.
3MK noteikumi.