Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Politikas zinātnes katedra
Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs:Marta Urbāne
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Politikas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Tiesību teorija un vēsture

Mērķis

Kursa mērķis ir radīt nejuridisko specialitāšu studentiem izpratni par tiesību teorētisko bāzi un pamatu, noskaidrot tiesību būtību un funkcijas, gūt ieskatu Latvijas tiesību sistēmā un dažādās tiesību nozarēs – cilvēktiesībās, konstitucionālajās tiesībās, administratīvajās tiesībās, īpašu uzmanību pievēršot starptautiskajām tiesībām, kā arī veicināt izpratni par tiesību normu iztulkošanu un piemērošanu.

Priekšzināšanas

Ievads tiesībās un politikā.

Rezultāti

Zināšanas

Sekmīgi apgūstot šo kursu studenti iegūs zināšanas un izpratni par tiesību teoriju un tiesību zinātnes būtību, galvenajām aktualitātēm publisko un privāto tiesību jomā, likumdošanas procesu, tiesu sistēmu Latvijā un juridiskajām profesijām. Zināšanas tiks pārbaudītas semināra laikā testa veidā.

Prasmes

Studenti spēs patstāvīgi analizēt juridiskos procesus dažādās tiesību nozarēs, analizēt un izmantot likumus un tiesu praksi dažādu problēmu risināšanā, kā arī izvērtēt dažādu ar tiesībām saistītu procesu attīstības tendences un rezultātus. Spējas pielietot zināšanas: izmantot tiesību avotus dažādu konfliktsituāciju atrisināšanai, izmantot teorētiskās zināšanas par tiesību teoriju argumentējot savu viedokli, diskutēt par tiesību problemātiku un aktuālo tiesu praksi un likumdošanu, sadarboties ar studentiem piedaloties debatē par cilvēktiesībām. Prasmes tiks pārbaudītas grupu darbos un debates izspēlē.

Kompetences

Sekmīgi apgūstot kursu studenti būs kompetenti izmantot teorētiskās zināšanas praksē.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskās attiecības - Eiropas studijas, SE2BakalaursObligāts