Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Inese Immure
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Valodniecība

Mērķis

Apgūt latviešu zīmju valodas pamatus, prasmi sazināties ar nedzirdīgajiem par sadzīves tematiem un ikdienas aktivitātēm, un iegūt izpratni par nedzirdīgo kultūru.

Priekšzināšanas

nav nepieciešamas

Rezultāti

Zināšanas

Iegūtas pamatzināšanas par latviešu zīmju valodu;
apgūts atbilstošs zīmju krājums un latviešu zīmju valodas gramatikas pamatzināšanas;

Prasmes

Apgūtas prasmes komunicēt ar nedzirdīgiem cilvēkiem vienkāršās situācijās,
ir zinošs par nedzirdīgo organizācijām Latvijā un pasaulē un to aktivitātēm,
spēj nosaukt un raksturot galvenās nedzirdīgo kultūras pazīmes,
spēj atrast un izmantot darbā profesionālo informāciju.

Kompetences

Ir atvērts pret nedzirdīgiem cilvēkiem, kuri pieder pie citas kultūras un runā zīmju valodā;
demonstrē gatavību sazināties ar nedzirdīgiem cilvēkiem;
izrāda pozitīvu attieksmi pret zīmju valodu un zīmju valodā runājošo kultūru;
ievēro svarīgākos saskarsmes noteikumus saziņā ar nedzirdīgiem cilvēkiem.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālais darbs, SD2BakalaursObligātsInese Immure
Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālais darbs, SDN5BakalaursObligāts
Sociālais darbs, SD7BakalaursObligāts