Pārlekt uz galveno saturu
Aktuālie
Projekta nosaukumsMērķisĪstenošanas laiksProjekta vadītājs
ES programmas
SHARE programma
SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe)

Vietne
Oficiālā mājaslapa
Pētījums par veselību, novecošanu un pensionēšanos Eiropā.No 2002.*Ieva Reine, sadarbībā ar doc. Andreju Ivanovu
Programma COST
CA19136 / International Interdisciplinary Network on Smart Healthy Age-friendly Environments
Oficiālā mājaslapa
Vērst uzmanību uz apkārtējās vides (gan iekštelpās, gan ārtelpās) piemērotību visa vecuma sabiedrības pārstāvju vajadzībām. Atbalstīt vides infrastruktūras attīstību un inovatīvu risinājumu realizāciju mūsu un nākotnes paaudžu labklājības veicināšanai.03.2020.–10.2024.Aigars Miezītis
CA18124  - European Sexual Medicine Network (ESMN) 
Oficiālā mājaslapa
Oficiālā mājaslapa 2
Uzlabot apmācību un veicināt kopējus zinātniskus pētījumus seksuālās veselības jomā.

*Papildu informācija
2019.–2023.Prof. Gunta Lazdāne
EEZ / Norvēģijas valdības finansējums
EEA Financial Mechanism 2014-2021 Baltic Research Programme
Dzemdes kakla vēža ierobežošana: inteliģenti un personalizēti risinājumi vēža skrīningam

Oficiālā mājaslapa
Izmantojot augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģijas un analizējot klīniskos, bioloģiskos un populācijas datus, izstrādāt, validēt un noteikt izmaksu efektivitāti īpašai personalizētai preventīvās medicīnas mākslīgā intelekta tehnoloģijai (aplikācijai) dzemdes kakla vēža skrīninga jomā.

*Papildu informācija
10.2019.–09.2023.Asoc.prof. Anda Ķīvīte-Urtāne
Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas grantu (EEZ/N) programmas “Pētniecība un izglītība”
Veselīgas novecošanas, labklājības un sociālās drošības veicināšana Pētījums par veselīgu novecošanu, labklājību un sociālo drošību

*Papildu informācija
09.2021.–30.04.2024.Dr.med. Ieva Reine (Statistikas mācību laboratorija)

Sadarbības partneris - Sabiedrības veselības institūts
Citi projekti
Starptautiskais skolēnu veselības paradumu pētījums
Latvijas skolēnu veselības paradumu pētījums 2021./2022.
* Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) sadarbībā ar RSU, PVO un LR Veselības ministriju

Oficiālā mājaslapa
SPKC mājaslapa
Analizēt un iegūt izpratni par pusaudžu veselību un veselību ietekmējošiem paradumiem sociālā kontekstā.2020.–2023.Dr. Iveta Pudule
Koordinators – SPKC
Asoc. prof. Inese Gobiņa (SVI)
Prof. Anita Villeruša (SVI) 
Pakalpojuma līgums ar SIA “Integer Medcom”
Situācija dūmu un bezdūmu tabakas izstrādājumu jomā Latvijā un ieteikumi sabiedrības veselības veicināšanaiVeikt izvērtējumu par situāciju dūmu un bezdūmu tabakas izstrādājumu jomā Latvijā un izstrādāt ieteikumus sabiedrības veselības veicināšanai.31.07.2023. – 29.12.2023.Asoc. prof. Anda Ķīvīte-Urtāne
Līgums ar LR Veselības ministriju (sadarbībā ar SIA TNS Latvia)
Pētījums par Latvijas iedzīvotāju seksuālās un reproduktīvās veselības ietekmējošiem faktoriem un paradumiem
Vietne
Noskaidrot seksuālās un reproduktīvās veselības stāvokļa izmaiņu un to ietekmējošo faktoru tendences 15–64 gadu vecu Latvijas iedzīvotāju vidū.

*Papildu informācija
13.09.2022. – 13.11.2023.Asoc. prof. Anda Ķīvīte-Urtāne, Prof. Gunta Lazdāne
 
Rietum-/Austrumeiropas partnerības iniciatīvas grants par HIV, vīrushepatītu un TB (WEEPI)
HIV paštestu ieviešana Latvijā – pilotprojekts piecās mērķa grupās
Vietne
Izmēģināt un novērtēt jaunas (attiecībā uz Latviju) HIV testēšanas tehnoloģijas – paštestu – ieviešanas iespējas (sevišķi akcentējot pieņemamību) visbiežāk skarto un neaizsargāto iedzīvotāju populācijās.01.04.2023. – 31.03.2024.Asoc. prof. Anda Ķīvīte-Urtāne
Pakalpojuma līgums ar Pārresoru koordinācijas centru
KiVa monitoringa pētījums par pāridarījumu izplatību skolēnu vidū
  1. Veikt profilakses un agrīnās intervences programmas KiVa monitoringa pētījumu par pāridarījumu izplatību vispārizglītojošo skolu 1.-9.klašu skolēnu vidū.
  2. Veicināt uz pētījumu rezultātiem balstītu agrīnā preventīvā atbalsta sistēmas attīstību Latvijā. 

    * Papildu informācija
31.03.2023. – 20.08.2023.Asoc.prof. Anda Ķīvīte-Urtāne

* SHARE īstenošanas laiks Latvijā ir no 2016. gada; RSU ir projekta koordinatore.

Realizētie
ProgrammaProjekta nosaukumsMērķisĪstenošanas laiksProjekta vadītājs
Līgums ar LR Veselības ministrijuPētījums par psihisko traucējumu un pašnāvnieciskas uzvedības izplatību Latvijā pieaugušo iedzīvotāju populācijāNoteikt psihisko traucējumu un pašnāvnieciskas uzvedības izplatību pieaugušo iedzīvotālu populācijā Latvijā.
Ziņojums
26.10.2022 - 26.04.2023.Asoc.prof. Anda Ķīvīte-Urtāne
Sadarbības projekts ar Pasaules Veselības organizāciju (PVO)Covid-19 pandēmijas ierobežošanas un seku mazināšanas rīcības pēdējo divu viļņu laikā novērtējums LatvijāNovērtējuma mērķis bija apzināt labo praksi un izaicinājumus, ar ko Latvija ir sastapusies, reaģējot uz pēdējiem diviem Covid-19 epidēmijas viļņiem valstī, lai izvērtētu dažādu nozaru gatavību jauniem sabiedrības veselības apdraudējumiem nākotnē, kā arī lai sniegtu iespējas validēt esošos rīcības mehānismus un identificēt jomas, kurās veicami uzlabojumi.
Ziņojums
2022.Asoc. prof. Anda Ķīvīte-Urtāne
Apvārsnis 2020ERA–HDHL 3rd Joint Funding Action (JFA) ”Knowledge Hub on Food and Nutrition Security”
Zināšanu centrs
Integrēta pieeja jaunu pārtikas sistēmu izveidošanā – stratēģijas, lai mazinātu klimata pārmaiņas un malnutrīciju, SYSTEMIC
Zināšanu apkopošana un tīklošanās, lai veicinātu ilgtspējīgu pārtikas sistēmu attīstību.
Food security (pārtikas nodrošinājuma) pētījumi internacionālā rakursā, ar Knowledge HUB palīdzību, tostarp meta pētījumi pirmajā apakšprioritātē Nutrition and diet.
2020.–2022.Asoc.prof. Laila Meija
Programma COSTCA17117 - Towards an International Network for Evidence-based Research in Clinical Health Research

Oficiālā mājaslapa
Oficiālā mājaslapa 2
Pētnieku un citu pētniecības procesā iesaistīto pušu vidū veicināt uz pierādījumiem balstītas pētniecības pieejas izmantošanu pētījumu plānošanā un īstenošanā, lai novērstu lieku un neefektīvu pētniecību.2018.–2022.Doc. Elita Poplavska
LR Fundamentālo un lietišķo pētījumu programmaLiekais svars, uztura paradumi un D vitamīna un omega-3 taukskābju rādītāji grūtniecības laikāIzpētīt Latvijas grūtnieču uztura paradumus un svara dinamiku, fizisko aktivitāti, ļaujot atpazīt galvenos mātes un bērna veselības riska faktorus īstermiņā un ilgtermiņā. Veidot mērķtiecīgus ieteikumus gan pašreizējās, gan nākamās paaudzes sabiedrības veselības uzlabošanai visos līmeņos (individuālā, organizācijas un politikas līmenī)

* Papildu informācija
2020.–2022.Asoc.prof. Laila Meija
Līgums ar SIA "Ernst & Young Baltic", apakšuzņēmēja līgums Veselības ministrijas projektamPētījums “Izvērtējums par nepieciešamajiem ieguldījumiem, lai attīstītu jaunu uz pacientu orientētu integrētu aprūpes pakalpojumu sniegšanas modeli pacientiem ar hroniskām slimībām”Izstrādāt pacientu ar hroniskām saslimšanām aprūpes modeli, identificēt šo pacientu vajadzības un nepieciešamos aprūpes pakalpojumus.

Pētījuma gala nodevums
2020.–2022.

Doc. Daiga Behmane

Eksperti:
prof. Aivars Lejnieks;
lekt. Alina Dūdele

Pakalpojuma līgums ar Amerikas Tirdzniecības palātu LatvijāUz vērtībām balstītas veselības aprūpes koncepcijas izstrādeIzstrādāt Uz vērtību balstītas veselības aprūpes (VBVA) Latvijā koncepciju, ietverot esošās situācijas novērtējumu un stratēģijas un rīcības plāna izstrādi.

Pētījuma gala nodevums
11.2021.–03.2022.

Doc. Daiga Behmane

Eksperte:
lekt. Alina Dūdele

INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālas sadarbības programmaUrban Labs for Better Health for All in the Baltic Sea Region – boosting cross-sectoral cooperation for health and wellbeing in the cities (Healthy Boost)

Oficiālā mājaslapa
Efektīva starpnozaru sadarbības modeļa izstrāde veselības un labklājības politiku īstenošanai pašvaldībās.

* Projekta partneru tikšanās Kauņā
* Projekta partneru tikšanās Rīgā

* Projekta aktualitātes
2018.–2022.Prof. Anita Villeruša
Eiropas zāļu aģentūras programmaIzmaiņu ES marķējumā un grūtniecības novēršanas programmā orālo retinoīdu saturošiem produktiem ietekme: zināšanas par riskiem un līdzestība. 
EMA/2017/09/PE/03 (Lot2)
Izvērtēt ārstu, farmaceitu un sieviešu reproduktīvā vecumā, kuras lieto orālos retinoīdus saturošus zāļu produktus, zināšanas par un līdzestību grūtniecības novēršanas programmai un riska mazināšanas pasākumiem. Izvērtēt ar to saistīto regulatoro institūciju rekomendāciju ietekmi.

* Papildu informācija
03.2019.–2021.Doc. Elita Poplavska
Eiropas zāļu aģentūras programmaIzmaiņu ES marķējumā un grūtniecības novēršanas programmā valproātu saturošiem produktiem ietekme: zināšanas par riskiem un līdzestība.
EMA/2017/09/PE/01 (Lot2)
Izvērtēt ārstu, farmaceitu un sieviešu reproduktīvā vecumā, kuras lieto valproātus saturošus zāļu produktus, zināšanas par un līdzestību grūtniecības novēršanas programmai un riska mazināšanas pasākumiem. Izvērtēt ar to saistīto regulatoro institūciju rekomendāciju ietekmi.

* Papildu informācija
03.2019.– 2021.Doc. Elita Poplavska
Apvārsnis 2020

Transfer of Organisational innovations for Resilient, Effective, equitable, Accessible, sustainable and Comprehnsive Health Services and Systems (TO-REACH)

Oficiālā mājaslapa

Skatīt divus TO-REACH politikas dokumentus

Sagatavot kopēju Eiropas pētniecības programmu veselības sistēmu jomā.

Vairāk informācijas: Daiga[pnkts]Behmaneatrsu[pnkts]lv
2016.– 31.05.2021.PhD Daiga Behmane
Valsts pētījumu programma Covid-19 seku mazināšanaiCOVID-19 epidēmijas ietekme uz veselības aprūpes sistēmu un sabiedrības veselību Latvijā; veselības nozares gatavības nākotnes epidēmijām stiprināšana

Vietne

Izvērtēt COVID-19 epidēmijas ietekmi uz veselības aprūpes sistēmu un sabiedrības veselību Latvijā; izstrādāt ieteikumus veselības nozares gatavības nākotnes epidēmijām stiprināšanai.01.07.2020.– 03.2021.Asoc.prof. Anda Ķīvīte-Urtāne
Ziemeļu Dimensijas Sabiedrības veselības un sociālās labklājības partnerībaCeļa karte veselības un labklājības veicināšanai senioriem Baltijas jūras valstīs

 

  • Attīstīt savstarpēju sadarbību starp partnervalstīm, lai kopīgi risinātu sabiedrības novecošanas jautājumus
  • Identificēt nacionālās vajadzības un prioritātes saistībā ar novecošanu
  • Balstoties uz gūtajām zināšanām veicināt izmaiņas esošajā likumdošanā
  • Veicināt plašāku transnacionālu pieeju sabiedrības novecošanas problēmai
09.2019.–02.2021.Asoc. prof. Signe Tomsone, sadarbībā ar Doc. Andreju Ivanovu
ERA-NET HIVERAEuropean Research on Mathematical Modelling and Experimentation of HIV Testing In hidden Communities (HERMETIC)
Vietne
Matemātiskās modelēšanas pielietošana HIV inficēšanās gadījumu ierobežošanā2015.–2018.Asoc. prof. Anda Ķīvīte-Urtāne
Sadarbības projekts ar Pasaules Veselības organizāciju (PVO) Reproduktīvās veselības un pētījumi departamentuSeksuālās un reproduktīvās veselības jomas zinātniskā potenciāla apzināšana PVO Eiropas reģiona Centrālās Āzijas valstīsApzināt zinātniskās institūcijas PVO Eiropas reģiona Centrālās Āzijas valstīs, kuras veic vai ir veikušas pētniecību seksuālās un reproduktīvās veselības jomā2019. gada aprīlis–oktobrisProf. Gunta Lazdāne, doc. Elita Poplavska
PVO Eiropas reģionālā biroja finansiāls un saturisks atbalstsLatvijas grūtnieču uztura paradumi un to ietekmējošie faktoriGrūtnieču uztura un dzīvesveida paradumu novērtēšanu Latvijā2017.–2019.Asoc. prof. Laila Meija
INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālas sadarbības programmaBaltic City Prevention: Development of a socio-economic innovation – a model for prevention of lifestyle-related diseases of adolescents
Officiālā mājaslapa
Oficiālā mājaslapa 2
Inovatīva, ar dzīvesveidu saistītu slimību profilakses modeļa jauniešiem izveide pašvaldībās.

* Papildu informācija
2017.–2020.Aigars Miezītis sadarbībā ar Asoc.prof. Inesi Gobiņu
Programma COSTCA15222 / European Network for cost containment and improved quality of health care

Oficiālā mājaslapa
Zinātniskā pētniecība un tehnoloģiju attīstība, kas nepieciešama, lai sasniegtu izrāvienu veselības aprūpes izmaksu samazināšanas jomā, vienlaicīgi saglabājot veselības aprūpes kvalitāti2016.–2020.PhD Daiga Behmane