Pārlekt uz galveno saturu

Eiropas pētījums par HIV matemātisko modelēšanu un HIV testēšanas aktivitāšu izmēģinājumiem riska grupās (HERMETIC)

Projekta/līguma nr.
ES RTD-7IP-22
Projekta finansējums
152 900,00 EUR
Projekta īstenošana
01.11.2015. - 31.10.2018.

Mērķis

Sniegt ieguldījumu jaunu HIV inficēšanās gadījumu ierobežošanā, paaugstinot par savu HIV pozitīvo statusu informētu personu īpatsvaru un veicinot aprūpes pieejamību

Apraksts

Projekta aktivitātes

1. Darba pakete (WP)

 • Matemātiskās modelēšanas veikšana, izmantojot esošās HIV epidemioloģiskās uzraudzības datus par jaunajiem HIV inficēšanās gadījumiem, lai noteiktu HIV inficētās, bet nediagnosticētās populācijas apmēru un sniegtu tās raksturojumu
 • Veiktu HIV incidences aplēses
 • Aplēstu laika periodu no inficēšanās brīža līdz HIV diagnosticēšanas brīdim Beļģijā, Igaunijā un Latvijā. Minētās aplēses Francijā tiks veiktas cita pētnieciskā projekta ietvaros līdz projekta HERMETIC sākumam

2. Darba pakete (WP)

 • Pilotpētījuma izstrāde, īstenošana un rezultātu izvērtēšana. Pētījumā tiks noskaidrots tās populācijas raksturojums un vajadzības, kuras 1. darba pakas modelēšanas aktivitātes ietvaros tiks identificētas kā augsta riska grupas attiecībā uz nediagnosticētu HIV pozitīvu statusu. Pilotpētījuma ietvaros mērķa grupām tiks piedāvāti inovatīvi HIV testēšanas pakalpojumi, kuri būs pielāgoti katras valsts vajadzībām un kuri būs balstīti matemātiskajā modelēšanā iegūtajos pierādījumos. Pilotaktivitāte tiks ieviesta Beļģijā, Francijā un Latvijā

3. Darba pakete (WP)

 • Pētījuma un testēšanas aktivitāšu ieviešanas rezultātu detalizēta dokumentēšana (iekļaujot matemātiskās modelēšanas rezultātu triangulāciju ar citiem epidēmiju un prevenciju un aprūpi raksturojošiem parametriem konkrētajās valstīs). Tā rezultātā tiks izstrādātas vadlīnijas matemātiskās modelēšanas rezultātu izmantošanā praktisku sabiedrības veselības un veselības aprūpes aktivitāšu izstrādei, tostarp HIV testēšanas programmu adaptēšanai un attīstīšanai


  Informācijas brošūra Hermetic
Projekta aktualitātes

1. 2015. gada 9. novembrī notika projekta starptautiskā atklāšanas sanāksme Parīzē, kurā no Latvijas piedalījās arī projekta vadītāja un vadītājas asistente
2. 2015. gada 3. decembrī notika HERMETIC projekta nacionālā atklāšanas sanāksme "Eiropas pētījums par HIV matemātisko modelēšanu un HIV testēšanas aktivitāšu izmēģinājumiem riska grupās".Sanāksmē piedalījās pārstāvji no Valsts Izglītības attīstības aģentūras, Rīgas Domes, Rīgas Austrumu klīniskās Universitātes slimnīcas, Slimību profilakses un kontroles centra un pārstāvji no nevalstiskajām organizācijām u.c. Sanāksmi atklāja RSU Zinātnes departamenta direktors prof. Uldis Berķis Prezentācija

 • HORIZON 2020 un ERA-NET finansēšanas instrumentu piedāvātās iespējas 
  Valsts Izglītības attīstības aģentūras pārstāve Dr. Maija Bundule  Prezentācija
 • Pētniecības projektu loma sabiedrības veselības un epidemioloģijas nozares attīstībā  RSU Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedras vadītājs prof. Ģirts Briģis
 • Projekta mērķi, aktivitātes un sasniedzamaiem rezultāti
  projekta zinātniskā vadītāja/ vadošā pētniece Dr.Anda Ķīvīte  Prezentācija 

3. 2018. gada 29.-30.janvārī Beļģijā Antverpenes Tropu medicīnas institūtā notika HERMETIC (Matemātiskās modelēšanas pielietošana HIV inficēšanās gadījumu ierobežošanā) projekta partneru darba tikšanās ar mērķi pārspriest projektā paveikto un vienoties par nākamā perioda uzdevumiem. Sanāksmes laikā Francijas sadarbības partneri sniedza ziņojumu par HIV epidēmijas Latvijā matemātiskās modelēšanas sākotnējiem rezultātiem, kas pierāda faktu, ka valstī ievērojama daļa HIV inficēšanās gadījumu netiek diagnosticēta. Latvijas pārstāvji sniedza ziņojumu par sasniegtajiem rezultātiem pagājušā gadā realizētajos pilotpētījumos par inovatīvu HIV testēšanas aktivitāšu izmēģinājumu vīriešu, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem (VDV) un injicējamo narkotiku lietotāju vidū. Minētajos pētījumos inovatīvai HIV testēšanai Latvijā pirmo reizi tika izmantots mutes dobuma sekrēta eksprestests. Pilotpētījums ļāva mazināt nediagnosticēto HIV infekcijas gadījumu skaitu, sekot HIV prevalencei minētajās riska grupās, kā arī valstī aprobēt inovatīvu testēšanas tehnoloģiju

2018-01-30-PHOTO-00000017.jpg

image3.jpg