Pārlekt uz galveno saturu

Veselīgas novecošanas, labklājības un sociālās drošības veicināšana

Projekta/līguma nr.
EEA-GRANT-205
Projekta finansējums
85 385,00 EUR
Projekta vadītājs
Ivars Baltus,  Ieva Reine
Projekta īstenošana
01.10.2021. - 31.03.2024.

Mērķis

Projekta mērķis ir paplašināt sadarbību ar valstīm ārpus SHARE pētījuma (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe – Pētījums par veselību, novecošanos un pensionēšanos Eiropā. (2021./2022. gadā jau ir ieplānota bilaterālā sadarbība ar Norvēģiju).

Apraksts

 • Mobilitāte uz Lihtenšteinu:
  2 studentiem 5 mēneši katram (kopā 10 mēneši)
  5 akadēmiskajam un zinātniskajam 4 nedēļas katram un 1 administratīvajam personālam 1 nedēļu (kopā 21nedēļas)
 • Mobilitāte no Lihtenšteinas:
  1 studentam 3 mēneši
  1 akadēmiskajam / zinātniskajam un 1 administratīvajam personālam 1 nedēļu katram (kopā 2 nedēļas)
 • Mobilitāte uz Islandi:
  2 studentiem 3 mēneši katram (kopā 6 mēneši)
  5 akadēmiskajam un zinātniskajam 4 nedēļas katram un 1 administratīvajam personālam 1 nedēļu (kopā 21 nedēļa)
 • Mobilitāte no Islandes:
  1 studentam 3 mēneši
  1 akadēmiskajam/zinātniskajam un 1 administratīvajam personālam 1 nedēļu katram (kopā 2 nedēļas)

Projekta zinātniskais vadītājs – Statistikas mācību laboratorijas vadošais pētnieks Ieva Reine;
Par projekta finanšu uzskaiti atbildīgā persona – Attīstības un projektu departamenta projektu vadītājs Ivars Baltus
.

Projekta aktivitātes

Uzlabota sadarbība starp programmā iesaistītajām saņēmējvalstu un donorvalstu organizācijām novecošanas pētniecībā:

 • studiju kursu izpēte un studentu iesaiste to izvērtējumā;
 • iziets kurss ar Eiropas kredītu pārneses sistēmas (ECTS) kredītpunktiem;
 • akadēmiskā un zinātniskā personāla tīklošanās; iegūtas zināšanas par novecošanas pētījumu metodoloģiju;
 • kopīgas zinātniskas platformas izveide;
 • jauna studiju kursa izveides priekšlikuma izstrāde.

2021. gada 5. novembrī notika projekta atklāšanas un iepazīšanās pasākums tiešsaistē.