Pārlekt uz galveno saturu

SIA Starptautisko studiju un pētniecības atbalsta fonds darbības veids – lai sekmētu Rīgas Stradiņa universitātes attīstību, nodrošināt ārvalstu studentu rekrutēšanu, nodrošināt ārvalstu studentus ar transportu viņu ierašanās brīdī, kā arī iepazīstināt ārvalstu studentus ar Latvijas infrastruktūru. SIA Starptautisko studiju un pētniecības atbalsta fonds arī organizē sabiedriskos pasākumus un veicina sadarbības attīstīšanu ar ārvalstu mācību un zinātniskajām iestādēm.

Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību Starptautisko studiju un pētniecības atbalsta fonds ir noteikts stratēģiskais mērķis veidot sadarbību ar ārvalstu studējošo rekrutācijas fiziskajām un juridiskajam personām, nodrošinot: 

  • RSU ar ārvalstu studējošajiem atbilstīgi RSU nepieciešamībai un kapacitātei; 
  • ārvalstu studējošo reģistrācijas administrēšanu; 
  • atbalsta funkcijas sniegšanu RSU visos tās sniegtās izglītības līmeņos un virzienos un pētniecības darbā; 
  • atbalsta funkcijas sniegšanu RSU akadēmiskās kultūras veicināšanā un sportisko aktivitāšu, to līmeņa celšanā.

Valde

Rekvizīti

SIA „Starptautisko studiju un pētniecības atbalsta fonds”
Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007, Latvija
Reģ. Nr. 40103552965
PVN Nr. LV40103552965
AS SEB banka, UNLALV2X
Konta nr.: LV02UNLA0050019018247
E-pasts saziņai: isrfatrsu[pnkts]lv 
 

Saistītās ziņas