Pārlekt uz galveno saturu

Studentu pētniecības un inovāciju grantu mērķis ir atbalstīt un motivēt RSU studējošos pētniecības veikšanai.

 

Pieteikšanās RSU Studentu pētniecības un inovāciju grantiem ir atvērta no 20. septembra līdz 19. oktobrim. Sūti pieteikumu uz spigatrsu[pnkts]lv!

Kā pieteikties

Pieteikšanās granta atbalstam tiek izsludināta divas reizes akadēmiskā gada laikā, vienu reizi semestrī, kamēr grantam ir pieejami finanšu līdzekļi.

Pieteikties grantam var tikai RSU studējošie, kas ir gan pilna, gan nepilna laika klātienes grupās pamatlīmeņa studijās, maģistra studijās vai rezidentūrā. Pamatlīmeņa un maģistra līmeņa studenti grantiem var pieteikties, veidojot komandu (2–5 dalībnieki), savukārt rezidentūrā studējošie pieteikties grantam var individuāli vai komandā līdz pieciem cilvēkiem. Piesakoties, komandai ir nepieciešams patstāvīgi piesaistīt vismaz vienu mentoru – jomas speciālistu. Komandai jāsaskaņo visi iesniedzamie dokumenti ar mentoru pirms pieteikuma sūtīšanas.

Lai pieteiktos grantam ir nepieciešams aizpildīt projekta pieteikuma veidlapu, projekta tāmi, kā arī iesniegt Pētījuma ētikas komitejas atļauju un saskaņojumus no citām laboratorijām vai struktūrvienībās, ja tādi dokumenti ir nepieciešami attiecīgajam pētījumam. Elektroniski parakstīts pieteikums kopā ar visiem nepieciešamajiem dokumentiem jānosūta pa e-pastu spigatrsu[pnkts]lv, vai pieteikums, kas parakstīts fiziski, jāiesniedz klātienē slēgtā aploksnē RSU Dokumentu pārvaldības un arhīva daļā, Rīgā, Dzirciema ielā 16,  D korpusā, 1. stāvā, 101. kabinetā, ar norādi “Zinātnes departamentam, pieteikums RSU Studentu pētniecības un inovāciju grantam”.

Pieteikumi tiek vērtēti pēc projekta pamatojuma, loģiskās struktūras, ieviešanas kapacitātes, projekta kvalitātes un ilgtspējības un projekta budžeta.

Viens RSU studējošais var pieteikties TIKAI viena granta komandas ietvaros. Studējošais var pieteikties grantam atkārtoti brīdī, kad tiek sasniegti iepriekšējā granta projekta rezultāti!  

Biežāk uzdotie jautājumi

Kāds ir viena granta apmērs?

Granta apmērs ir līdz 4000 EUR. Granta minimālā summa ir 1000 EUR.

Vai varu saņemt grantu, ja esmu rezidents vai maģistrants?

Jā, grantam var pieteikties RSU studējošie, kas ir pilna vai nepilna laika klātienes grupās pamatlīmeņa studijās, maģistrantūrā vai rezidentūrā. Komandas var veidot arī jauktā sastāvā.

Lai pieteiktos grantam, pamatstudiju programmu studējošiem un maģistrantiem jāizveido komanda 2–5 dalībnieku sastāvā. Rezidentūras studentiem jāizveido komanda, kurā ir vismaz viens, bet ne vairāk kā pieci dalībnieki.

Grantiem nevar pieteikties komandas, kuru sastāvā ir citu universitāšu studējošie vai doktoranti. Studējošie var piesaistīt doktorantus kā mentorus.

Ar kādām idejām var pieteikties grantam?

Grantam var pieteikties ar pētnieciskā darba vai biznesa ideju, kuru īstenošanai nepieciešams finansējums. 2021. gada pavasara semestrī īpaši tiek aicināti studējošie, kuru ideja saistīta ar stomatoloģiju.

Pēc kādiem kritērijiem tiek vērtēti pieteikumi?

Komisija vērtē projekta pamatojumu, loģisko struktūru, ieviešanas kapacitāti, projekta kvalitāti un ilgtspēju un projekta budžetu.

Papildu punktus komanda var iegūt, ja grantu komandas dalībniekiem ir rezidenta statuss vai projekts tiek īstenots kādā no šīm platformām:

 • vertikāli integrētie projekti,
 • Ideju banka,
 • RSU biznesa inkubators,
 • studentu zinātniskie pulciņi,
 • Pētnieku akadēmija.

Komandas var tikt veidotas no dažādām platformām.

Kādi nosacījumi jāievēro pēc granta saņemšanas?

Projekta īstenošanas laikā ik pēc sešiem mēnešiem jāiesniedz starpposma atskaite par projektā padarītajiem un plānotajiem darbiem. Starpposma atskaiti paraksta un atbilstīgi starpposma veidlapai komentē arī komandas mentors.

Projekta īstenošanas laikam beidzoties, ir paredzēta mutvārdu atskaite komisijai. Atskaitē piedalās arī komandas mentors.

Projekta īstenošanas laikā vai ne vēlāk kā divu gadu laikā kopš granta piešķiršanas sākuma komandai jāieplāno kāda no zemāk norādītajām darbībām atkarībā no projekta veida.

 • Pētniecības projektiem:
  • Zinātniska publikācija starptautiskā zinātniskā žurnālā vai datubāzē;
  • Uzstāšanās starptautiskā konferencē ar pētījuma rezultātiem.
 • Biznesa plānu ideju projektiem:
  • Biznesa idejas prezentācija RSU biznesa inkubatorā.

Projekta īstenošanas laikā vai ne vēlāk kā divu gadu laikā kopš Granta piešķiršanas sākuma komandai ir jāieplāno uzstāšanās starptautiskā konferencē par pētījuma rezultātiem (norādot RSU kā institucionālo piederību).

Komisija ir tiesīga uz laiku atlikt vai pilnībā pārtraukt finansēt projektu, ja tiek konstatēts kāds no nolikuma 8.5 punktā minētajiem faktiem.

Kā rīkoties, ja kāds no granta komandas biedriem izstājas no komandas?

Ne vēlāk kā divas nedēļas pēc fakta konstatēšanas ir jāvēršas pie komisijas ar rakstisku iesniegumu par sastāva maiņu vai projekta turpināšanu nepilnā sastāvā.

Visas situācijas, kuras pieprasa vērsties pie komisijas ar rakstisku iesniegumu, ir aprakstītas nolikuma 8.6 punktā.

Kā rīkoties, ja pēc granta saņemšanas projekts netiek īstenots?

Jebkurā situācijā, kad komanda konstatē, ka nevarēs izpildīt projektā uzņemtās saistības vai nolikumā noteiktos noteikumus un kad situāciju nevar atrisināt ar mentora palīdzību, jāvēršas pie komisijas ar rakstisku iesniegumu.

Visas situācijas, kuras pieprasa vērsties pie komisijas ar rakstisku iesniegumu, ir aprakstītas nolikuma 8.6 punktā.

Kā granti atšķiras no Zinātnes atbalsta finansējuma?

Studentu pētniecības un inovāciju granti sniedz finansējumu, piemēram, materiālu, reaģentu iegādei, kā arī reprezentācijas izdevumiem, tostarp komandējumiem, kas paredzēti granta idejas prezentācijai, uzstāšanās zinātniskajā konferencē vai granta pētījumu rezultātu publicēšanai. Ir iespēja saņemt grantu 1000–4000 EUR apmērā.

Savukārt Zinātnes atbalsta finansējums finansiāli atbalsta tikai pašu pētījumu rezultātu prezentēšanu (līdz 300 EUR) un ar to saistītās dalības maksas, ceļa un uzturēšanās izmaksas vai publicēšanu kādā no starptautiski citējamiem zinātniskiem žurnāliem (līdz 600 EUR). Tāpat arī tiek atbalstīti ar profesionālo kompetenci saistītu pasākumu apmeklēšana (līdz 300 EUR).

Pieteikšanās Zinātnes atbalsta finansējuma norit visu gadu.
Vairāk informācijas

Kontakti

reinis_ozols.png

Reinis Ozols,
asistents, RSU Absolventu asociācija
reinis[pnkts]ozolsatrsu[pnkts]lv

toms-smilga-sq.png

Toms Mārtiņš Smilga,
zinātnes virziena vadītājs, RSU Studējošo pašpārvalde
+37127801077, toms[pnkts]smilgaatrsu[pnkts]lv

justine_vike.png

Justīne Vīķe,
inovāciju projektu vadītāja, Zinātnes departaments
+37167060882, justine[pnkts]vikeatrsu[pnkts]lv

Mūsu atbalstītāji

grantu_atbalstitaji_logo.png

Dokumenti

Studentu pētniecības un inovāciju granta nolikums
SPIG budžeta tāme
Pieteikuma veidlapa
Privātuma atruna