Uzņemšana maģistra studiju programmās | RSU Pārlekt uz galveno saturu
Elektroniskā reģistrēšanās studijām1. jūnijs  14. augusts
Dokumentu iesniegšana klātienē2. jūlijs 14. augusts
Iestājpārbaudījumi (programmās, kurās tie paredzēti)15. augusts
Rezultātu paziņošana17. augusts (no plkst. 12.00)
Līgumu slēgšana

20. un 21. augusts – studijām par fizisko un juridisko personu līdzekļiem

23. un 24. augusts – studijām valsts budžeta finansētajās vietās

Reģistrācija

Dokumentu reģistrācija e-Uzņemšanā* ir pieejama no 1. jūnija līdz 14. augustam. Pēc tās veikšanas reflektantam no 2. jūlija līdz 14. augustam jāierodas Rīgas Stradiņa universitātē Rīgā, Dzirciema ielā 16, lai apstiprinātu ievadīto datu patiesumu un nokārtotu pārbaudījumus, ja tādi ir paredzēti.

* Elektroniskā pieteikšanās nav obligāta, pieteikties studijām var arī klātienē.

Dokumentu iesniegšana

Dokumentu pieņemšana studiju programmās notiks Rīgas Stradiņa universitātē Rīgā, Dzirciema ielā 16, K korpusā, 100. kabinetā no 2. jūlija līdz 14. augustam darbdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, trešdienās no 8:00 līdz 19:00.

Ierodoties RSU, jāaizpilda reflektanta pieteikuma anketa un Uzņemšanas komisijai jāiesniedz šādi dokumenti:

  • izglītības dokumentu kopijas (diploms, sekmju izraksts), uzrādot oriģinālus;
  • pases vai personas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;
  • maksājuma izdruka, kas apliecina, ka reģistrācijas maksa ir samaksāta ar bankas pārskaitījumu.

* Uz pases kopijas nepieciešams uzrakstīt šādu tekstu: "Pases / personas apliecības kopija ir pareiza". Uz kopijas jābūt norādītam arī datumam un reflektanta parakstam.

Ja noteiktajos datumos reflektants nevar iesniegt dokumentus personīgi, to var izdarīt arī reflektanta pilnvarota persona, kurai ir visi nepieciešamie dokumentu oriģināli un to kopijas.

Iestājpārbaudījumi

Iestājpārbaudījumi studiju programmās, kurās atbilstīgi uzņemšanas noteikumiem tādi ir paredzēti, notiks 15. augustā no plkst. 9.00 līdz 18.00.

Rezultātu paziņošana un līgumu slēgšana

Uzņemšanas konkursa rezultāti tiks paziņoti 17. augustā pulksten 12.00 vietnē www.rsu.lv/rezultati un RSU Rīgā, Dzirciema ielā 16 (vestibilā)  pie informācijas dēļiem. Lai apskatītu uzņemšanas konkursa rezultātus, nepieciešams reflektanta identifikācijas numurs.

Studiju līgumu slēgšana studijām par fizisko un juridisko personu līdzekļiem notiks 20. un 21. augustā, bet studijām valsts budžeta finansētajās vietās 23. un 24. augustā no plkst. 10.00 līdz 17.00. Studiju līgumus slēgs Rīgā, Dzirciema ielā 16, Studentu servisā, K korpusā, 100. kabinetā.

Uzņemšanas noteikumi maģistra studiju programmās