Skip to main content

Nepalaid garām

Elektroniskā reģistrēšanās studijām1. jūnijs   11. augusts
Dokumentu iesniegšana klātienē3. jūlijs  11. augusts
IestājpārbaudījumiDatumi tiks precizēti
Rezultātu paziņošana16. augusts no plkst. 12.00
Līgumu slēgšana17., 18. augusts

Reģistrācija

No 1. jūnija līdz 11. augustam piesakies izvēlētajā maģistrantūras studiju programmā RSU pieteikšanās sistēmā e-Uzņemšana*.

Pēc dokumentu reģistrācijas e-Uzņemšanā no 3. jūlija līdz 11. augustam jāierodas RSU Studentu servisā Rīgā, Dzirciema ielā 16, K korpusa 100. kabinetā, lai apstiprinātu ievadīto datu patiesumu un nokārtotu pārbaudījumus, ja tādi ir paredzēti.

* Elektroniskā pieteikšanās nav obligāta, pieteikties studijām var arī klātienē.

Dokumentu iesniegšana

Dokumentu pieņemšana notiks no 3. jūlija līdz 11. augustam darbdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00 (trešdienās no 8.00 līdz 19.00) Rīgas Stradiņa universitātes Studentu servisā Rīgā, Dzirciema ielā 16, K korpusa 100. kabinetā.

Ierodoties RSU, jāaizpilda reflektanta pieteikuma anketa un Uzņemšanas komisijai jāiesniedz šādi dokumenti:

  • izglītības dokumentu kopijas (diploms, sekmju izraksts), uzrādot oriģinālus;
  • pases vai personas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;
  • maksājuma izdruka, kas apliecina, ka reģistrācijas maksa ir samaksāta ar bankas pārskaitījumu.

* Uz pases kopijas nepieciešams uzrakstīt šādu tekstu: "Piekrītu pases kopijas iesniegšanai Rīgas Stradiņa universitātē un personas datu apstrādei." Uz kopijas jābūt norādītam arī datumam un reflektanta parakstam.

Ja noteiktajos datumos reflektants nevar iesniegt dokumentus personīgi, to var izdarīt arī reflektanta pilnvarota persona, kurai ir visi nepieciešamie dokumentu oriģināli un to kopijas.

Iestājpārbaudījumi

Informācija par uzņemšanas iestājpārbaudījumiem tiks precizēta.

Rezultātu paziņošana un līgumu slēgšana

Uzņemšanas konkursa rezultāti tiks paziņoti 16. augustā no pulksten 12.00 RSU vestibilā Dzirciema ielā 16 pie informācijas stendiem.

Lai apskatītu uzņemšanas konkursa rezultātus, nepieciešams reflektanta identifikācijas numurs.

Studiju līgumu slēgšana notiks 17. un 18. augustā no pulksten 10.00 līdz 17.00 RSU Studentu servisā.