Pārlekt uz galveno saturu
Elektroniskā pieteikšanās studijāmLīdz 20. augustam
Elektronisko pieteikumu apstiprināšanaLīdz 20. augustam
Iestājpārbaudījumi programmās, kurās tie paredzēti23. augusts
Rezultātu paziņošana24. augusts
Studiju līgumu slēgšanaIndividuāli vienojoties ar reflektantu
Pirmā iemaksa par studijām (10% no gada studiju maksas)25. augusts
Semestra sākums30. augusts

pieteikties studijām
Piesakoties aicinām izmantot Google Chrome vai Mozilla Firefox

Pieteikumu studijām var iesniegt šādās studiju programmās:

Biomedicīna (maksas studijas)
Māszinības (budžeta un maksas studijas)
Sabiedrības veselība (budžeta un maksas studijas)
Sociālais darbs (maksas pilna laika un nepilna laika studijas)
Rehabilitācija (budžeta un maksas studijas)
Rūpnieciskā farmācija (budžeta un maksas studijas)
Supervīzija (maksas studijas)
Komunikācija un mediju studijas (maksas studijas)
Reģionālā politika un valsts pārvaldība (maksas studijas)
Sociāla antropoloģija (maksas studijas)
Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība 1,5 gadi (maksas studijas)
Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība 2 gadi (maksas studijas) 
Starptautiskais bizness un tiesības 1,5 gadi (maksas studijas)
Starptautiskais bizness un tiesības 2 gadi (maksas studijas)
Starptautiskās attiecības un diplomātija (maksas studijas)
Stratēģiskā un sabiedrisko attiecību vadība (maksas studijas)
Tiesību zinātne, akadēmiskā studiju programma (maksas studijas)
Tiesību zinātne, profesionālā studiju programma, 1,5 gadi (maksas studijas)
Tiesību zinātne, profesionālā studiju programma, 2 gadi (maksas studijas)
Veselības komunikācija (maksas studijas)
Veselības psiholoģija 1,5 gadi (maksas studijas)
Veselības psiholoģija 2 gadi (maksas studijas)
Starptautiskā pārvaldība un diplomātija, EN (maksas studijas)

Iesniedz pieteikumu studijām

Piesakies studijām elektroniski RSU e-Uzņemšanā līdz 20. augustam plkst. 17:00.

Iesniedzot pieteikumu, tev ir jāaugšupielādē šādi dokumenti un apliecinājumi:

  • izglītības dokumenti (diploms, diploma pielikums līdz mācību iestādes zīmogam);
  • maksājuma uzdevums, kas apliecina, ka reģistrācijas maksa ir samaksāta (Maksājumam jābūt veiktam ar internetbankas starpniecību. Dokumentu pievieno sadaļā "Maksājumi". Ja maksājums ir veikts ar banklink starpniecību, sistēma to uzrādīs automātiski, nav nepieciešams augšupielādēt maksājuma uzdevuma failu.);
  • pase vai personas apliecība (abas puses);
  • citi dokumenti, kas paredzēti izvēlētās studiju programmas uzņemšanas prasībās;
  • digitāla fotogrāfija tavai studējošā apliecībai;
  • ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir citādāks personas uzvārds un/ vai vārds, un/ vai personas kods nekā pasē, tad jāpievieno arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu, un aizpildīts iesniegums.
* RSU e-Uzņemšanā ir iespējams pieteikties tikai ar Latvija.lv
autorizācijas starpniecību.

Pēc pieteikuma iesniegšanas tavu elektronisko pieteikumu laika posmā no līdz 20. augustam izskatīs un ar e-pasta starpniecību apstiprinās RSU Studentu servisa darbinieki. Tu saņemsi e-pastu ar tālāku informāciju par uzņemšanas konkursa norisi, rezultātu paziņošanu un  studiju līgumu slēgšanu (uzņemšanas konkursa izturēšanas gadījumā).

Pēc apstiprinājuma e-pasta saņemšanas tev ir jāatgriežas savā elektroniskajā pieteikumā (RSU e-Uzņemšanā) un no savas puses jāapstiprina pieteikums.

Iestājpārbaudījumi studiju programmās, kurās atbilstīgi uzņemšanas noteikumiem tie ir paredzēti:

Studiju programmaIestājpārbaudījumsPārbaudījuma norises laiks
BiomedicīnaTests – attālināti23. augustā (laiks tiks precizēts)
MāszinībasIntervija – attālināti23. augustā (laiks tiks precizēts)

Sociālā antropoloģija

Intervija – attālināti
Eseja – jāiesniedz kopā ar dokumentiem

23. augustā (laiks tiks precizēts)
Veselības psiholoģijaIntervija – attālināti23. augustā (laiks tiks precizēts)
SupervīzijaIntervija – attālināti

23. augustā (laiks tiks precizēts)

Sabiedrības veselībaEseja un pārrunas - attālināti23. augustā (laiks tiks prcizēts)

Rezultātu paziņošana un studiju līgumu slēgšana

Uzņemšanas konkursa rezultāti tiks paziņoti 24. augustā vietnē www.rsu.lv/rezultati.

Studiju līgumu slēgšana notiks individuāli vienojoties ar reflektantu.

Reflektantiem, kuri noslēguši studiju līgumu par fizisko un juridisko personu līdzekļiem, pirmā iemaksa jāveic līdz 25. augustam.

pieraksties RSU jaunumiem!