Uzņemšana maģistra studiju programmās | RSU Pārlekt uz galveno saturu

Elektroniskā pieteikšanās studijām

No 1. decembra

Dokumentu iesniegšana klātienē

Līdz 25. janvārim

Iestājpārbaudījumi (programmās, kurās tie paredzēti)

28. janvāris

Rezultātu paziņošana

28. janvāris

Līgumu slēgšana

29. janvāris

Pirmās iemaksas termiņš

31. janvāris

Semestra sākums

4. februāris

Reģistrācija

Dokumentu reģistrācija e-Uzņemšanā* būs pieejama no 1. decembra. Pēc tās veikšanas līdz 25. janvārim, reflektantiem jāierodas Rīgas Stradiņa universitātē (Rīgā, Dzirciema ielā 16), lai apstiprinātu ievadīto datu patiesumu.

* Elektroniskā pieteikšanās nav obligāta, pieteikties studijām var arī klātienē.

Dokumentu iesniegšana

Dokumentu pieņemšana piedāvātajās studiju programmās notiks Rīgas Stradiņa universitātē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Studentu servisā, K korpusa 100. kabinetā līdz 25. janvārim darbadienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, trešdienās un piektdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00.

Ierodoties RSU, jāaizpilda reflektanta pieteikuma anketa un Uzņemšanas komisijai jāiesniedz šādi dokumenti:

  • izglītības dokumentu kopijas (diploms, diploma pielikums), uzrādot oriģinālus;
  • pases vai personas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;
  • maksājuma izdruka, kas apliecina, ka reģistrācijas maksa ir samaksāta ar bankas pārskaitījumu.

* Uz pases kopijas nepieciešams uzrakstīt šādu tekstu: "Pases / personas apliecības kopija ir pareiza". Uz kopijas jābūt norādītam arī datumam un reflektanta parakstam.

Ja noteiktajos datumos reflektants nevar iesniegt dokumentus personīgi, to var izdarīt arī reflektanta pilnvarota persona, kurai ir visi nepieciešamie dokumentu oriģināli un to kopijas.

Iestājpārbaudījumi

Iestājpārbaudījumi studiju programmās, kurās atbilstīgi uzņemšanas noteikumiem tādi ir paredzēti, notiks 2019. gada 28. janvārī laikā no plkst. 9.00 līdz 18.00.

Rezultātu paziņošana un līgumu slēgšana

Uzņemšanas konkursa rezultāti tiks paziņoti individuāli 2019. gada 28. janvārī http://www.rsu.lv/rezultati. Lai uzzinātu uzņemšanas konkursa rezultātus, nepieciešams reflektanta identifikācijas numurs.

Studiju līgumu slēgšana notiks pēc rezultātu paziņošanas, 29. janvārī, no plkst. 10.00 līdz 17.00 Rīgā, Dzirciema ielā 16, Studentu servisā, K korpusa 100. kabinetā.

Uzņemšanas noteikumi maģistra studiju programmās