Uzņemšana maģistra studiju programmās | RSU Pārlekt uz galveno saturu
Elektroniskā reģistrēšanās studijāmLīdz 31. augustam
Dokumentu iesniegšana klātienēLīdz 31. augustam
Iestājpārbaudījumi (programmās, kurās tie paredzēti)Iestājpārbaudījumi tiks organizēti individuāli
Rezultātu paziņošanaRezultāti tiks paziņoti individuāli
Līgumu slēgšanaPēc rezultātu paziņošanas

Pieteikties studijām var šādās studiju programmās: 

 • Fizioterapija – budžeta un maksas vietas
 • Rūpnieciskā farmācija – budžets un maksas vietas
 • Sociālais darbs – pilna un nepilna laika studijas - maksas vietas 
 • Klīniskā farmācija – maksas vietas
 • Sabiedrības veselība – maksas vietas
 • Komunikācija un mediju studijas – maksas vietas
 • Reģionālā politika un valsts pārvaldība – maksas vietas
 • Sociālā antropoloģija – maksas vietas
 • Sociālo procesu analīze un vadība – maksas vietas
 • Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība – maksas vietas
 • Starptautiskais bizness un tiesības – maksas vietas
 • Starptautiskās attiecības un diplomātija – maksas vietas
 • Stratēģisko un sabiedrisko attiecību vadība – maksas vietas
 • Tiesību zinātne – maksas vietas
 • Tiesību zinātne (prof.) – maksas vietas

Reģistrācija

Dokumentu reģistrācija e-Uzņemšanā* ir pieejama no līdz 31. augustam. Pēc tās veikšanas reflektantam līdz 31. augustam jāierodas Rīgas Stradiņa universitātē Rīgā, Dzirciema ielā 16, lai apstiprinātu ievadīto datu patiesumu un nokārtotu pārbaudījumus, ja tādi ir paredzēti.

* Elektroniskā pieteikšanās nav obligāta, pieteikties studijām var arī klātienē.

Dokumentu iesniegšana

Dokumentu pieņemšana studiju programmās notiks Rīgas Stradiņa universitātē Rīgā, Dzirciema ielā 16, K korpusā, 100. kabinetā no līdz 31. augustam darbdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, trešdienās no 8:00 līdz 19:00.

Ierodoties RSU, jāaizpilda reflektanta pieteikuma anketa un Uzņemšanas komisijai jāiesniedz šādi dokumenti:

 • izglītības dokumentu kopijas (diploms, diploma pielikums), uzrādot oriģinālus;
 • pases vai personas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;
 • maksājuma izdruka, kas apliecina, ka reģistrācijas maksa ir samaksāta ar bankas pārskaitījumu.

* Uz pases kopijas nepieciešams uzrakstīt šādu tekstu: "Pases / personas apliecības kopija ir pareiza". Uz kopijas jābūt norādītam arī datumam un reflektanta parakstam.

Ja noteiktajos datumos reflektants nevar iesniegt dokumentus personīgi, to var izdarīt arī reflektanta pilnvarota persona, kurai ir visi nepieciešamie dokumentu oriģināli un to kopijas.

Iestājpārbaudījumi

Iestājpārbaudījumi studiju programmās, kurās atbilstīgi uzņemšanas noteikumiem tādi ir paredzēti, notiks pēc individuāla pieraksta.

Rezultātu paziņošana un līgumu slēgšana

Uzņemšanas konkursa rezultāti tiks paziņoti individuāli. Lai uzzinātu uzņemšanas konkursa rezultātus, nepieciešams reflektanta identifikācijas numurs.

Studiju līgumu slēgšana sociālo zinātņu studiju programmās notiks pēc rezultātu paziņošanas, līdz 31. augustam, darbadienās no plkst. 10.00 līdz 17.00, trešdienās no 8.00 līdz 19.00. studiju līgumus var parakstīt Rīgā, Dzirciema ielā 16. 

Uzņemšanas noteikumi maģistra studiju programmās