Pārlekt uz galveno saturu

Elektroniskā pieteikšanās studijām

No 1. jūnija līdz 13. augustam

Dokumentu iesniegšana klātienē

No 1. jūlija līdz 13. augustam
4., 5. jūlijā – Liepājā *
8., 9. jūlijā – Daugavpilī *

Iestājpārbaudījumi (programmās, kurās tie paredzēti)

14. augustā

Rezultātu paziņošana

16. augustā

Līgumu slēgšana (atkarībā no studiju programmas)

19. un 20. augustā / 22. un 23. augustā

Pirmā iemaksa par studijām (10% no gada studiju maksas)Līdz 23. augustam

Semestra sākums

2. septembris

* Rīgā īstenotajām studiju programmām

Pieteikties studijām

Reģistrācija

Dokumentu reģistrācija e-Uzņemšanā* būs pieejama no 1. jūnija līdz 13. augustam. Pēc tās veikšanas reflektantiem no 1. jūlija līdz 13. augustam jāierodas Rīgas Stradiņa universitātē (Rīgā, Dzirciema ielā 16), lai apstiprinātu ievadīto datu patiesumu (vai Liepājā 4.–5. jūlijā vai Daugavpilī 8.–9. jūlijā).

* Elektroniskā pieteikšanās nav obligāta, pieteikties studijām var arī klātienē.

Dokumentu iesniegšana

Dokumentu pieņemšana piedāvātajās studiju programmās notiks Rīgas Stradiņa universitātē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Studentu servisā, K korpusa 100. kabinetā no 1. jūlija līdz 13. augustam darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, trešdienās no plkst. 8.00 līdz 19.00, kā arī Liepājā 4. un 5. jūlijā un Daugavpilī 8. un 9. jūlijā.

Ierodoties RSU, jāaizpilda reflektanta pieteikuma anketa (ja nav aizpildīts elektroniskais pieteikums) un Uzņemšanas komisijai jāiesniedz šādi dokumenti:

  • izglītības dokumentu kopijas (diploms, diploma pielikums), uzrādot oriģinālus;
  • pases vai personas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;
  • maksājuma izdruka, kas apliecina, ka reģistrācijas maksa ir samaksāta ar bankas pārskaitījumu.

* Uz pases kopijas nepieciešams uzrakstīt šādu tekstu: "Pases / personas apliecības kopija ir pareiza". Uz kopijas jābūt norādītam arī datumam un reflektanta parakstam.

Fotogrāfija studenta apliecībai ir svarīga pieteikuma sastāvdaļa, tādēļ, iesniedzot dokumentus klātienē, fotografēšanās ir noteikta kā obligāta prasība, ja fotogrāfija nebūs jau iepriekš augšuplādēta uzņemšanas elektroniskajā pieteikumā.

Ja noteiktajos datumos reflektants nevar iesniegt dokumentus personīgi, to var izdarīt arī reflektanta pilnvarota persona, kurai ir visi nepieciešamie dokumentu oriģināli un to kopijas.

Iestājpārbaudījumi

Iestājpārbaudījumi studiju programmās, kurās atbilstīgi uzņemšanas noteikumiem tādi ir paredzēti, notiks 2019. gada 14. augustā laikā no plkst. 9.00 līdz 18.00.

Rezultātu paziņošana un līgumu slēgšana

Uzņemšanas konkursa rezultāti tiks paziņoti individuāli 2019. gada 16. augustā no plkst. 12.00 vietnē http://www.rsu.lv/rezultati. Lai uzzinātu uzņemšanas konkursa rezultātus, nepieciešams reflektanta identifikācijas numurs.

Studiju līgumu slēgšana notiks Rīgā, Dzirciema ielā 16, Studentu servisā, K korpusa 100. kabinetā –
par fizisko un juridisko personu līdzekļiem 19. un 20. augustā no plkst. 10.00 līdz 17.00;
par studijām valsts budžeta finansētajās vietās 22. un 23. augustā no plkst. 10.00 līdz 17.00.

Uzņemšanas noteikumi maģistra studiju programmās