Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2008 - pašlaik

Profesora p.i.

Medicīnas fakultāte, Ķirurģijas katedra

2002 - pašlaik

Asinsvadu ķirurģijas centra konsultante

Paula Stradiņa KUS

1980 - pašlaik

Ķirurģijas katedras profesore

Rīgas Stradiņa universitāte

1978 - 2002

Asinsvadu ķirurģijas nodaļas vadītāja

Paula Stradiņa KUS

1978 - 2002

Neatliekamā palīdzība slimniekiem ar asinsvadu patoloģiju

Latvijas rajoni un Rīga

1975 - 1992

Padomju savienības Problēmu komisijas (neatliekamā asinsvadu ķirurģija)

Vienīgais pārstāvis no Baltijas republikām

1971 - 1980

Jaunākais/vecākais zinātniskais līdzstrādnieks sirds - asinsvadu pētnieciskā laboratorija

Rīgas medicīnas institūts

1966 - 1968

Klīniskā ordinatūra

Rīgas medicīnas institūts

1963 - 1966

Liepājas rajona galvenais ķirurgs

1962 - 1966

Liepājas rajona centrālā slimnīca

Ķirurģijas nodaļas vadītāja, Priekule

Izglītība

1983 - pašlaik

Profesora diploms, Nr. 009526

Rīgas Stradiņa universitāte, Maskava (PSRS)

1980 - pašlaik

Dr. habil. med.​ asinsvadu ķirurģijā, Diploms Nr. 000025

Rīgas Stradiņa universitāte

1971 - pašlaik

Dr.med. asinsvadu ķirurģijā, Diploms Nr. 031202

Maskava (PSRS)

1969 - 1971

Aspirantūra - Bakuļeva sirds - asinsvadu ķirurģijas institūts

Maskava (PSRS)

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

No 1988. - 1992.g.g. Tartu universitātes Zinātniskās padomes loceklis.

No 1990. - 1991.g.g.​ Baltijas Republikas torakālās un sirds - asinsvadu ķirurģijas vice - prezidente.

No 1995. - 2012.g.g.​ (1 - 4) mutvārdu referāti Pasaules un Eiropas ķirurģijas un asinsvadu ķirurģijas un fleboloģijas kongresos: Londona, Melburna, Roma, Parīze, Drēzdene, Lisabona, Atēnas, Venēcija, Ļjubļjana, Dubrovnika, Brēmene, Budapešta, Barselona, Varšava, Maskava, Viļņa, Tartu, Istambula.

* Dalībnieks Eiropas savienības finansēts Angio e-veselības projekts asinsvadu ķirurģijā. Projektu realizē Asinsvadu ķirurģijas centrā no 2011.gada līdz šim laikam.

* Informācijprātība un elektroniskie resursi medicīnas mācību programma, 2012.gada 8. - 12.novembris (15 izglītības stundas), RSU.

* Aktuālais asinsvadu diagnostikā, 2013.gada oktobris.

Pētniecības darbības virzieni

  • Multifunkcionālas aterosklerozes ārtēšanas principi;
  • Brahiocefālas artērijas multiplas patoloģijas korekcija;
  • Iedzimtas asinsvadu anomālijas

Intelektuālā īpašuma tiesību objekti

Autors 2 izgudrojumiem asinsvadu ķirurģijā;

Autora apliecība Nr. 673273, no 22.03.1979.

Autora apliecība Nr. 1069806, no 01.10.1983.

Izstrādātās studiju programmas

Izstrādātas Rīgas Stradiņa universitāte​ 2. līmeņa profesionālā studiju programma asinsvadu ķirurģijā un pirmā līdzīga programma Latvijas Universitātei.

Vadītās studiju programmas

Rīgas Stradiņa universitātes rezidentu studiju programma asinsvadu ķirurģijā, torakāliem ķirurgiem, traumatologiem.

Docētie studiju kursi

RSU, studiju programma "Medicīna", studiju kurss "Ķirurģiskās slimības II", nodarbību vadīšana par asinsvadu ķirurģijas tēmām​

Aktualitātes angioloģijā, torakālā ķirurģijā, transplantoloģijā un uroloģijā

Ķirurģiskās slimības II

Valsts pārbaudījums

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

vadītie:

promocijas darbi: 3


recenzētie:

promocijas darbi: 2

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

No 1991.gada līdz šim Starptautiskās sirds un asinsvadu ķirurgu biedrības biedrs.

No 2005.gada līdz šim​ Eiropas fleboloģijas biedrības loceklis.

No 1992.gada Latvijas asinsvadu ķirurģijas biedrības loceklis.

No 1994.gada līdz šim​ laikam žurnāla "Angiology and Vascular Surgery" redkolēģijas ārzemju loceklis.

Apbalvojumi un atzinības

Latvijas Augstākās Padomes Prezidija Goda raksts Nr. 425, 1980.g.

Latvijas Valsts prēmija "Par aortas un tās zaru operāciju metožu izstrādāšanu un ieviešanu klīniskā praksē, pamatojoties uz biomehāniskiem pētījumiem", autoru kolektīvs N 1/464, 1976.g.

* The World Medal of Freedom for significant accomplishments in the field of Vascular Surgery. Medal Nr. 35, october 4, 2006. (American Biographical Institute).

* Valsts emeritētais zinātnieka nosaukums Nr. 0351, Rīga, 2006.g.

* Latvijuas Ārstu Biedrības goda biedrs, 2015.g.

Monogrāfijas

​J.Volkolākovs, S.Thor. Rekonstruktīva asinsvadu ķirurģija bērniem (krievu valodā). "Medicīna", Ļeņingrada, 1979., 168 lpp.

​J.Volkolākovs, S.Thor. Vēdera aortas rekonstruktīva ķirurģija ​(krievu valodā). "Zinātne",Rīga, 1981., 170 lpp.​

Publikācijas

Raksti​​

Krieviņš, Dainis. Gigantic 25-cm abdominal aortic aneurysm / D.Krievins, S.Thora, C.K.Zarins // Journal of Vascular Surgery. - Vol.64, No.4 (2015, Apr.), p.1067. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Remote results of combined treatment of thoracoabdominal aneurysms resulting from dissection = Отдаленные результаты комбинированного лечения торакоабдоминальных аневризм в результате диссекции / S.Tkhor, D.Krievinsh, M.Gedinsh ...[et al.] // Angiology and Vascular Surgery = Ангиология и сосудистая хирургия. - Vol.21, No.2 (2015), p.144-150. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Successful treatment of pelvic congestion syndrome by percutaneous embolisation of left ovarian vein / M.Petrovica, I.Strumfa, S.Thora, A.Vanags // Acta Chirurgica Latviensis. - No.15/1 (2015), p.76-77.

Tēzes​​

Ascendējošās aortas spontāna plīsuma ķirurģiskas korekcijas attāls rezultāts [Elektroniskais resurss] : tēzes / S.Thora, I.Zakke, A.Avots, N.Porīte // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2017.g. 21.-23.sept.) [Elektroniskais resurss] / Latvijas Ārstu biedrība. - Rīga, 2017. - 1 lpp. - Resurss aprakstīts 2017.g. 10.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv

Mazā iegurņa miopericitomas izplatība maģistrālās vēnas un labajā sirds dobumos.Veiksmīgs ķirurģiskas ārstēšanas rezultāts attālajā periodā [Elektroniskais resurss] : tēzes / S.Thora, A.Sīviņš, R.Lācis, L.Zvaigzne // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2017.g. 21.-23.sept.) [Elektroniskais resurss] / Latvijas Ārstu biedrība. - Rīga, 2017. - 1 lpp. - Resurss aprakstīts 2017.g. 10.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv

Thora, Svetlana. Descendējošās aortas komplicētas anastomozes aneirismas rekonstrukcijas rezultāts [Elektroniskais resurss] : tēzes / S.Thora, M.Jagmanis, I.Kukulis // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2017.g. 21.-23.sept.) [Elektroniskais resurss] / Latvijas Ārstu biedrība. - Rīga, 2017. - 1 lpp. - Resurss aprakstīts 2017.g. 10.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv

Rational approach to innominate artery revascularisation / S.Tkhor, P.Dombure, K.Kupcs, H.Kidikas // Journal of Cardiovascular Surgery. - Vol.53, Suppl.2 (2012, Apr.), p.133-134. - 61st International Congress of the European Society of Cardiovascular and Endovascular Surgery (ESCVS) (Dubrovnik, Croatia, Apr.25-28, 2012).

Thora, Svetlana. Multiple lesions of brachiocepfaloc arteries : prevalence and association in patients undergoing revascularization / S.Tkhor, P.Dombure, H.Kidikas // Journal of Cardiovascular Surgery. - Vol.53, Suppl.2 (2012, Apr.), p.100. - 61st International Congress of the European Society of Cardiovascular and Endovascular Surgery (ESCVS) (Dubrovnik, Croatia, Apr.25-28, 2012).

Surgical and endovascular treatment of the trauma of thoracic aorta and its branches and post-traumatic complications / S.Tkhor, E.Lietuvietis, A.Lacis ...[et al.] // Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery. - Vol.12, Suppl.1 (2011, May), p.S25. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Vascular thoracic outlet syndrome : treatment and late results / S.Tkhor, A.Pirtnieks, H.Kidikas ...[et al.] // Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery. - Vol.12, Suppl.1 (2011, May), p.S138-S139. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Grāmatas un brošūras​​

Thora, Svetlana. Asinsvadu slimības un limfedēma / S.Thora, U.Strazdiņš // Ķirurģija / J.Gardovska redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2013. - 19.nod., 471.-534.lpp.

Latvijas ķirurģijas profesori / sastādītājs un teksta autors A. Vīksna; Latvijas Universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]; redakcijas kolēģija: J. Gardovskis, M. Mihelsons (atbild. red.), A. Vīksna; tekstu un il. gatavojuši arī J. Gardovskis, V. Keris, R. Lācis, A. Pētersons, M. Pozemkovska, R. Rozentāls, A. Skaģers, S. Thora ...[u.c.]. - Rīga, 2010. - 141 lpp.

Vadītie studiju kursi

Aneirismas. Ķirurģiska, endovaskulāra ārstēšana

Artērijas okludējošas patoloģijas

Asinsvadu ķirurģija

Fleboloģija, konsultatīvais darbs poliklīnikā

Limfatiskās sistēmas patoloģija

Sirds-asinsvadu ķirurģija

Torakalā ķirurģija

Kontakti

Kolēģi

Aigars Pētersons
Rektors, Docētājs
Ludmila Vīksna
Katedras vadītāja, Docētāja, Padomnieku konventa priekšsēdētāja
Guntis Bahs
Veselības studiju prorektors, Docētājs
Ilze Grope
Dekāne, Docētāja
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Pēteris Tretjakovs
Katedras vadītājs, Studiju programmas vadītājs
Gunta Ancāne
Katedras vadītāja, Docētāja
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktors
Juta Kroiča
Katedras vadītāja, Docētāja
Guna Laganovska
Katedras vadītāja, Docētāja
Dace Rezeberga
Katedras vadītāja, Docētāja
Ilze Štrumfa
Katedras vadītāja, Docētāja