Pārlekt uz galveno saturu
Atbalsts Ukrainai

Krievijas militārā agresija ir radījusi nozīmīgu krīzi Ukrainas augstākās izglītības un zinātnes sistēmā. Ukrainas intelektuālā attīstība ir apstājusies. Rezultātā daudzi studētgribētāji, zinātnieki un pasniedzēji izceļo no Ukrainas, meklējot iespējas turpināt savu akadēmisko izaugsmi un karjeru citviet pasaulē.

Jau sākot ar kara pirmajām dienām, Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) aktīvi iesaistījās un organizēja atbalstu RSU studentiem no Ukrainas. Piemēram, RSU jau 100 % apmērā sedz pavasara studiju ceturkšņa mācību maksu, piedāvā bezmaksas dzīvesvietu RSU dienesta viesnīcās, kā arī nodrošinās paaugstinātu ikmēneša stipendiju.

“Ņemot vērā RSU ilggadīgo pieredzi ārvalstu studentu apmācībā, RSU ir gatava nodrošināt studiju procesu vēl lielākam skaitam jauniešu no Ukrainas. RSU ir gatava piedāvāt jauniešiem no Ukrainas studēt RSU sociālo zinātņu un veselības aprūpes studiju programmās,” uzsver RSU rektors profesors Aigars Pētersons.

Ņemot vērā ierobežotos augstskolas resursus tūlītējam tik plašam Ukrainas jauniešu atbalstam, RSU aicina ikvienu – gan RSU darbiniekus, gan uzņēmumus – ziedot finanšu līdzekļus nodibinājumam Rīgas Stradiņa universitātes fonds ar mērķziedojumu "Atbalsts Ukrainas pilsoņiem – RSU studētgribētajiem, studentiem un kursu apmeklētājiem".

RSU fonda rekvizīti

Nodibinājums “Rīgas Stradiņa universitātes fonds”
Reģ. Nr.: 40008174899
Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007
Swedbank, S.W.I.F.T. HABALV22
Konta Nr.: LV73HABA0551030723453

Ziedotie finanšu līdzekļi ļaus segt pilnu studiju procesa un sociālā nodrošinājuma komplektu:

  • dzīvošanas izmaksas RSU dienesta viesnīcās laika periodā no jaunieša ierašanās RSU līdz 2022./2023. akadēmiskā gada beigām;
  • atbalsts līdz studiju sākumam, tostarp sagatavošanās kursu izmaksas;
  • studiju maksas segšana pilnā apmērā visam 2022./2023. akadēmiskajam gadam, Atvērtās universitātes kursi vai profesionālās pilnveides kursi;
  • papildu stipendija 280 eiro mēnesī no studiju sākšanas RSU līdz 2022./2023. akadēmiskā studiju gada beigām.

Uzņēmumiem RSU piedāvā publicitāti šīs sadarbības ietvaros, kā arī to logotipu izvietošanu RSU mājaslapā.

Atbalsts Ukraiņu ģimenēm RSU dienesta viesnīcās

RSU Dienesta viesnīcās jau ir uzņemtas pirmās ģimenes no Ukrainas. Lai varētu tās turpināt pilnvērtīgi uzņemt, Dienesta viesnīcas vēlas izveidot “sagaidīšanas” pakas. Šajās pakās būs higiēnas produkti un ēdiens, kas ģimenēm noderēs pirmajām dienām, pirms tās ir saņēmušas pašvaldības palīdzību. Aicinām ziedot nepieciešamās mantas, piesakoties mājaslapā un nogādājot tās administrācijā Dienesta viesnīcā Dzirciemā, Dārza ielā 5. Preču saraksts ir publicēts speciāli izveidotā mājaslapā, klikšķinot šeit. Saistībā ar preču piegādi iepriekš jāsazinās ar RSU Dienesta viesnīcu nodaļu, un tās piegādājamas uz dienesta viesnīcu Dārza ielā 5.

Слава Україні! 
Paldies ziedotājiem!