Pārlekt uz galveno saturu
Darbiniekiem
Studentiem
COVID-19

Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) saistībā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju studijas attālināti notiek kopš 13. marta, taču nopietns darbs pie attālinātu studiju nodrošināšanas tika sākts jau 11. martā, kad RSU tika pieņemts lēmums par to, ka visas lekcijas notiks attālināti.

"Pašlaik, īstenojot visu studiju procesu attālināti, savu pieeju varam raksturot ar trim atslēgvārdiem – komunikācija, saturs un sadarbība.

Rūpējamies par to, lai visi studējošie būtu informēti, kā katrā studiju kursā turpmāk tiks organizētas studijas, un sadarbībā ar IT Servisa centra kolēģiem dažādos veidos intensīvi atbalstām docētājus, kuru pieredze digitālo rīku izmantošanā ir dažāda. Ļoti īsā laika periodā aktualizēt saturu un formu visos RSU studiju kursos, kas ir tik dažādās jomās, nav viegls darbs.

Protams, ir tādi studiju kursi, kuros docētājam e-studijās veicami vien daži pielāgojumi, taču ir arī tādi, kuros darāmā apjoms ir krietni lielāks," stāsta Pedagoģiskās izaugsmes centra direktore un docente Nora Jansone-Ratinika.

Medicīnas fakultātes Morfoloģijas katedras asoc. prof. Dzintra Kažoka uzsver, ka attālinātās studijas liek meklēt jaunus risinājumus un prasa radošu pieeju:

"Strādājam ar kolēģiem komandā attālināti, atbalstot citam citu un palīdzot apgūt RSU digitālo rīku funkcionalitāti un iespējas."

Protams, šādā situācijā netrūkst arī izaicinājumu. Daudzi docētāji pašlaik visu savu laiku velta mācību procesa organizēšanai, atvēlot šim darbam pat padsmit stundas dienā un savas brīvdienas.

"Paralēli visam citam jādomā arī par studentu motivēšanu un disciplinēšanu," piebilst Eiropas studiju fakultātes lektore un studiju programmas Starptautiskais mārketings un reklāma vadītāja Kristīne Blumfelde-Rutka, kura pašlaik lasa lekcijas tiešsaistē Panopto platformā, regulāri veic lekciju video ierakstus, pielāgo semināru saturu Zoom platformas iespējām, kā arī konsultē studentus telefoniski, e-pastā un Skype.

"Arī mani kolēģi Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedrā studentiem nodrošina gan videolekcijas, gan semināra nodarbības Zoom platformā," saka Kristīne Blumfelde-Rutka

rsu_ESF_attalinatas_studijas_Blumfelde-Rutka01.jpg

Eiropas studiju fakultātes Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedras lektore Kristīne Blumfelde-Rutka veic lekcijas videoierakstu studiju kursā "Patērētāju uzvedība". Foto no K. Blumfeldes-Rutkas privātā arhīva

Lai apzinātu situāciju, kā ar attālinātajām studijām veicas Latvijas augstskolu studentiem, Latvijas Studentu apvienība 21. martā sadarbībā ar visām studējošo pašpārvaldēm izveidoja un izplatīja anketu. Līdz 23. marta pēcpusdienai uz anketas jautājumiem bija atbildējuši turpat 1000 studenti, no kuriem gandrīz ceturtā daļa ir RSU studējošie.

"Šābrīža dati liecina, ka studējošo izjūtas ir atšķirīgas – ir tādi, kuriem studijas norisinās veiksmīgi un ir pietiekama informācija par sagaidāmo, tomēr daļa raksta, ka ir nobažījušies, vai pilnvērtīgi spēs apgūt nepieciešamās zināšanas un prasmes attālināti, kā arī joprojām nav skaidrības, cik ilgi varētu šāda situācija turpināties.

rsu_ESF_attalinatas_studijas_Blumfelde-Rutka02.jpgLai arī RSU centrālā bibliotēka ir vaļā, tomēr grūtības sagādā informācijas pieejamība, ko ierobežo citas slēgtās bibliotēkas," stāsta RSU Studējošo pašpārvaldes vadītāja Anna Jete Gauja.

Maģistra studiju programmas Fizioterapija studentei Artai Ūdrei ārkārtas situācija ar visām no tās izrietošajām sekām radot daudz izaicinājumu. Šis esot neziņas pilns laiks, kad jāiemācās pielāgoties. "Ir prieks sastrādāties ar docētājiem, kuri spēj sakārtot nodarbībās apgūstamo tēmu tā, lai neradītu studentam papildu satraukumu par spēju vai nespēju uzdevumus un uzdotos darbus veikt noteiktajā laikā. Veiksmīgi vadītas nodarbības attālināti ļauj apgūt jaunas zināšanas un iemaņas, pakāpeniski apgūstot studiju vielu."

Pedagoģiskās izaugsmes centra direktore Nora Jansone-Ratinika kopumā esot gandarīta par docētāju darba sparu, radošajām idejām un degsmi mācīties, kā arī par studējošo vēlmi sadarboties, pārkārtojot ierasto mācīšanās pieeju un atbalstot citam citu.

"Šis izaicinājums augstākajā izglītībā uzskatāms par iespēju dinamiski izaugt, pārbaudot un vairojot savu IT infrastruktūras nodrošinājumu, docētāju un studējošo digitālās prasmes un meklējot jaunus mācīšanas un mācīšanās sadarbības ceļus,” optimistiski nobeigumā piebilst Nora Jansone-Ratinika.

Aktuālās situācijas apzināšanai studenti joprojām aicināti aizpildīt aptaujas anketu.