Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Sociālajām zinātnēm – 20

Šogad aprit 10 gadi, kopš Rīgas Stradiņa universitātes Komunikācijas fakultātē tiek realizēta maģistra studiju programma Sociālā antropoloģija. 2008. gadā RSU kļuva par pirmo augstskolu Latvijā, kas piedāvāja studijas antropoloģijā, aizsākot nozares attīstību Latvijā.

Desmit gadu laikā programmā mācījušies vairāk nekā 140 studenti un kursus lasījuši aptuveni 40 viesdocētāji no ārvalstīm. Programmas studentu, absolventu un docētāju veikto pētījumu ģeogrāfija aptver gan Latviju, gan vairāk nekā 20 valstis visā pasaulē no Jaunzēlandes līdz Argentīnai.

Pašlaik studiju programmas realizēšanā ir iesaistīti 12 docētāji, kuri ieguvuši izglītību izcilās pasaules universitātēs. Programmas dibinātājs un vadītājs Klāvs Sedlenieks atzīst:

"Ar mūsu programmu būtībā sākās antropoloģijas kā nozares attīstība Latvijā. Tāpēc mums ir ārkārtīgi liela atbildība pierādīt, ka iegūstamā izglītība ir izcila, ne tikai interesanta."

Līdzās studiju procesam programmas docētāji aktīvi piedalās gan vietējos, gan starptautiskos pētnieciskajos projektos. Tādējādi desmit gadu laikā programma ir kļuvusi par nozīmīgu antropoloģiskās pētniecības centru Latvijā. Vērienīgākais no projektiem, kas pašlaik tiek realizēts, ir ietvarprogrammas Apvārsnis 2020 finansētais projekts INFORM: formālo un neformālo institūciju plaisas mazināšana Balkānu valstīs. (Plašāk par projektu un tā rezultātiem RSU pētnieki stāsta Latvijas Radio 1 raidījumā Zināmais nezināmajā)

Svinot programmas desmitgadi, maijā RSU centrālajā ēkā (Dzirciema ielā 16, G korpusa 1. stāvā) tika atklāta izstāde Antropologu stāsti, kurā absolventu un docētāju pētījumu fotostāsti parāda antropoloģijas disciplīnas plašumu gan ģeogrāfisko, gan izzināto jautājumu ziņā.

Elektroniskā pieteikšanās studijām maģistra studiju programmā Sociālā antropoloģija sāksies 1. jūnijā, savukārt dokumentu iesniegšana klātienē notiks no 2. jūlija līdz 14. augustam.