Pārlekt uz galveno saturu
Grāmatas

gramata_Grupu_psihologiska_konsultesana_un_psihoterapija-lead.jpg16. oktobrī plkst. 16.00 Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas izglītības tehnoloģiju centra 146. telpā Anniņmuižas bulvārī 26a notiks monogrāfijas Grupu konsultēšana un psihoterapija atvēršana. Autores: Dr. med. Velga Sudraba un Dr. psych. Kristīne Mārtinsone. Grāmatu izdod RSU Izdevniecības un poligrāfijas daļa.

Grupa ir ļoti būtiska ikkatra cilvēka dzīvē. Īpaši nozīmīga tā ir to profesionāļu dzīvē, kuri strādā palīdzošajās un izglītojošajās profesijās / specialitātēs – ārstiem, māsām, vecmātēm, sociālajiem darbiniekiem, psihologiem, mākslas terapeitiem, pedagogiem utt. Viņu profesionālajā darbā nereti ir nepieciešama noteikta kompetence, lai grupas procesu varētu izprast, izmantot, vadīt un realizēt.

Grāmata Grupu psiholoģiskā konsultēšana un psihoterapija ir pirmais mēģinājums sniegt latviešu valodā plašu pārskatu par terapeitiskajām un konsultatīvajām grupām, kas tiek veidotas dažādās vidēs un ar atšķirīgiem mērķiem. Tajā ir apvienotas galvenās idejas par grupu konsultēšanu un psihoterapiju vēsturiskā griezumā, un tā ir izveidota, lasītājiem draudzīgā veidā apvienojot teoriju un pieredzi.*

Autorēm ir labi zināma grupu konsultēšana un grupu psihoterapija, tāpēc viņas veiksmīgi spēja apvienot savas zināšanas un pieredzi, sasaistot to ar aktuālāko teoriju un pētījumiem. Tajā ir apkopota informācija, kas būtu obligāti jāizlasa gan grupu vadītājiem iesācējiem, gan pieredzējušiem grupu terapeitiem.**

Grāmatas saturs nekādā ziņā nav ne pārmērīgi abstrakts, ne akadēmiski sauss. Autores pavada lasītāju visā grupu konsultēšanas gaitā – no pirmās saskares ar grupu līdz pēdējai sesijai. Viņas parāda un izceļ problēmas, kas rodas konsultēšanā un grupu terapijā, un ieteic praktiskus, pieredzē un pētījumos pamatotus risinājumus. Grupu psihoterapija ir daudzšķautnains fenomens, kas nav reducējams konkrētu noteikumu virknē. Grāmatā ir aprakstītas vadlīnijas, kas ir elastīgi piemērojamas dažādās situācijās. Tekstu lieliski papildina rūpīgi izvēlētas un sastādītas tabulas un attēli.***

Grāmata Grupu konsultēšana un grupu psihoterapija ir nopietns zinātnisks veikums, kura ietver sevī plašu un vispusīgu literatūras datu analīzi un oriģinālu to interpretāciju, kā arī atziņas, kuras tieši ir izmantojamas praktiskā grupu terapijas darbā. Minētās monogrāfijas izmantošana sekmēs grupu psihoterapijas attīstību Latvijā, veicinās studentu u. c. interesi un izpratni par grupu darbības principiem un likumiem mūsdienu sabiedrībā, kā arī aizpildīs zinātniskās literatūras deficītu latviešu valodā par doto tēmu.****

* Citāts no Dr. med. Ingas Milleres ievadvārdiem
** Citāts no Dr. psych. Maijas Zakriževskas-Belogrudovas recenzijas
*** Citāts no PhD Jura Dragūna recenzijas
**** Citāts no Dr. med. Daiņa Baloža recenzijas

Pēc grāmatas atvēršanas (ap plkst. 17.00) aicinām palikt uz interaktīvu semināru, lai kopā iepazītos ar dažādām lomām grupā un grupas procesiem.