Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Darbiniekiem
Skolēniem
Skolotājiem
Uzņemšana
Tiesības

Gundega Auziņa ir Šveices veselības aprūpes kompānijas Roche Latvijas filiāles atbilstības eksperte, un šā gada janvārī viņa absolvēja Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Juridiskās fakultātes studiju programmu Tiesību zinātne, iegūstot bakalaura grādu.

gundega_auzina.jpg

Gundega strādā pasaulē lielākajā biotehnoloģiju kompānijā, un viņas kā atbilstības ekspertes pienākumos ietilpst ar zāļu reklamēšanu saistīto normatīvo aktu lasīšana, tulkošana, piemērošana, kā arī normatīvā regulējuma un ētikas normu skaidrošana kolēģiem un viņu apmācība.

Tādēļ studijas RSU Juridiskajā fakultātē bijusi mērķtiecīga un veiksmīga izvēle. Piemēram, savā bakalaura darbā Gundega analizēja tiesību aktus par zāļu reklamēšanas kārtību un ar to saistīto izdevumu publiskošanu, kas vistiešākajā mērā ir saistīti ar viņas atbildības jomu darbā.

Svarīgi uzsvērt, ka pēc studijām Gundega ne tikai pati kļuvusi daudz zinošāka, bet arī spēj savas prasmes nodot kolēģiem, tādējādi veicinot kopējo uzņēmuma darba efektivitāti.

Atceroties studiju laiku, Gundega ar smaidu teic, ka pandēmijas sākums nepaspēja pilnībā izmainīt studiju procesu, jo lielākā daļa studiju kursu vēl paspēja notikt klātienē. Turklāt studiju grafiks bija ļoti ērts, jo lekcijas sestdienās bija viegli apvienot ar darba pienākumiem.

Ar īpašu cieņu RSU absolvente atceras docenti Kitiju Biti – viņas atsaucību un ieinteresētību studentu veiksmē un panākumos. Docētāja, kura Gundegai vadīja gan abus studiju darbus, gan bakalaura darbu, vienmēr ātri atbildējusi uz e-pastā nosūtītajiem jautājumiem, savukārt konsultāciju laikā nevis pateikusi priekšā pareizo atbildi vai rīcības modeli, bet mudinājusi studenti pašu domāt un savā loģisko, uz zināšanām balstīto lēmumu ķēdē nonākt līdz pareizajiem secinājumiem.

Gundega ir pārliecināta, ka šāda ieinteresēta attieksme un sadarbība palīdz studentiem mācību laikā nenovirzīties no izvēlētā kursa, sasniegt studiju mērķus un kādā grūtākā brīdī “nemest plinti krūmos”.

Vērtējot studiju kursu nozīmi pašreizējā ikdienas darbā, Gundega kā īpaši nozīmīgas akcentē medicīnas tiesības un veselības aprūpes organizāciju tiesības.

Uz jautājumu, ko RSU Tiesību zinātnes programmas absolvente novēlētu turpmākajiem šīs programmas studentiem, Gundega atbild: “Aicinu nenobīties studēt, arī tad, ja tas nav darīts sen, jo mācīties nekad nav par vēlu!

Un aicinu rūpīgi izvēlēties savu īsto studiju programmu, kas tik tiešām interesē, jo tad iegūtās zināšanas dos pievienoto vērtību jūsu profesionālajā dzīvē.

Lai pēc vairākiem studiju procesā pavadītiem gadiem nebūtu vilšanās. Studijas prasa spēku, izturību un mērķtiecību, tādēļ svarīgi, lai izvēlētais sevis pilnveidošanas virziens ir pareizs.”

Pieteikšanās pamatstudijām RSU ir no 2021. gada 1. jūnija līdz 12. jūlijam.