Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Darbiniekiem
COVID-19

Lai mazinātu Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) studējošo, personāla un apmeklētāju veselības apdraudējumu, kā arī lai novērstu RSU studiju un zinātniskās darbības nepārtrauktības riskus, RSU studiju process tiks organizēts attālināti līdz 2020./2021. akadēmiskā gada rudens semestra (ieskaitot sesiju) beigām.

No šā gada 23. novembra līdz 2021. gada 30. janvārim studiju process notiek attālināti, izņemot šādus gadījumus:

  • studiju programmas Medicīna 6. studiju gada rotācijas prakses turpinās bez izmaiņām, tostarp klātienē saskaņā ar izstrādāto un ar ārstniecības iestādēm saskaņoto grafiku;
  • studiju programmas Zobārstniecība studiju process notiek kombinētā veidā, t.i., attālināti un klātienē, ievērojot ārstniecības iestāžu epidemioloģiskās drošības prasības;
  • veselības studiju virzienā ietilpstošo studiju programmu vadītāji sadarbībā ar akadēmisko struktūrvienību vadītājiem rada iespēju studējošajiem individuālam patstāvīgajam darbam RSU Anatomijas un antropoloģijas institūtā un Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā, īstenojot patstāvīgo darbu pēc iepriekšēja individuāla pieraksta principa.

Studiju programmu vadītājiem ir pienākums nodrošināt, ka, īstenojot studiju procesa aktivitātes, tostarp prakses, pie trešajām personām (ārstniecības iestādes, klīniskās bāzes, prakšu vietas u. c.), no RSU un studējošo puses stingri tiek ievērotas šo iestāžu epidemioloģiskās drošības prasības un citi norādījumi.

Minētie termiņi ar atsevišķu rektora rīkojumu var tikt grozīti atbilstīgi aktuālajām Covid-19 infekcijas izplatības tendencēm un normatīvajiem aktiem.

Rektora rīkojums par studiju procesa turpmāko organizēšanu COVID-19 infekcijas izplatības apstākļos (20.11.2020.)

Visi RSU studējošie tiek aicināti sekot līdzi tālākai informācijai, to skaitā RSU rektora rīkojumiem par studiju procesa organizāciju un pretepidemioloģiskiem pasākumiem tās drošības paaugstināšanai.

Atgādinām, ka no 9. novembra līdz 6. decembrim Latvijā ir izsludināta ārkārtējā situācija, kas paredz stingrus epidemioloģiskās drošības pasākumus. Piektdien, 20. novembrī, stājas spēkā grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā, kas paredz, ka par masku nelietošanu publiskās vietās varēs sodīt ar naudas sodu līdz pat 50 eiro.

Par ierobežojumiem Veselības ministrijas mājaslapā