Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Darbiniekiem
Starptautiskā sadarbība

Rīgas Stradiņa universitāte piedāvā saviem studentiem un darbiniekiem iespēju pietiekties mobilitātes stipendijām 2022.–2024. gadā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas Pētniecība un izglītība aktivitātes stipendijas projektā Veselīgas novecošanas, labklājības un sociālās drošības veicināšana.

Atlases kritēriji

Maģistrantūras un doktorantūras studentiem (4)

 • Dokumentēta interese par sabiedrības novecošanas jautājumiem, tostarp apstiprināta maģistra darba vai promocijas darba tēma
 • Iepriekšēja pieredze darbā ar SHARE pētījuma datiem
 • Labas angļu valodas zināšanas (publicēti raksti, valodas zināšanu testi u. tml.)
 • Dalība kādā projektā, kurš saistīts ar novecošanas tematiku
 • Motivācijas vēstule (maksimālais apjoms – viena A4 lapa)
Stipendijas periods – 3 mēneši Islandes Universitātē un 5 mēneši Lihtenšteinas Universitātē. Ceļa un dzīvošanas izdevumi ir ietverti. Projekta programmā paredzēta iespēja studiju kredītpunktu apmaiņai (ETCS).

Studējošā pieteikums un mācību vienošanās

Studējošā pieteikums un nosacījumu apstiprināšana

Studējošo apmaiņas novērtēšanas forma


Akadēmiskajam un zinātniskajam personālam (10)

 • Dokumentēta interese par sabiedrības novecošanas jautājumiem, piem., publikācijas
 • Iepriekšēja pieredze darbā ar SHARE pētījuma datiem
 • Labas angļu valodas zināšanas (publicēti raksti, valodas zināšanu testi u. tml.)
 • Dalība kādā projektā, kurš saistīts ar novecošanas tematiku
 • Interese par zinātnisku sadarbību novecošanas jomā ilgtermiņā
 • Motivācijas vēstule (maksimālais apjoms – viena A4 lapa)
Stipendijas periods – 4 nedēļas Islandes vai Lihtenšteinas Universitātē. Ceļa un dzīvošanas izdevumi ir ietverti.

Akadēmiskā personāla stipendijas pieteikums un mobilitātes vienošanās

Personāla apmaiņas novērtēšanas forma


Administratīvajam personālam (2)

 • Iesaiste kādā no projektiem, kas saistīti ar novecošanas tematiku
 • Labas angļu valodas zināšanas (ar pierādījumu par starptautisku sadarbību, komunikāciju vai testu)
 • Motivācijas vēstule (maksimālais apjoms – viena A4 lapa)
Stipendijas periods – 1 nedēļa Islandes vai Lihtenšteinas Universitātē. Ceļa un dzīvošanas izdevumi ir ietverti.

 Personāla apmaiņas novērtēšanas forma


Maksimālās likmes mobilitātes stipendijām ceļa izmaksu un uzturēšanās izmaksu segšanai

 • Ceļa izmaksas uz Islandi – 360 EUR
 • Ceļa izmaksas uz Lihtenšteinu – 275 EUR
 • Uzturēšanās izdevumu likmes studentiem no Latvijas uz Lihtenšteinu – 6000 EUR (par 5 mēnešiem)
 • Uzturēšanās izdevumu likmes studentiem no Latvijas uz Islandi – 3600 EUR (par 3 mēnešiem)
 • Uzturēšanās izdevumu likmes akadēmiskam personālam no Latvijas uz Lihtenšteinu un Islandi – 4000 EUR
 • Uzturēšanās izdevumu likmes administratīvajam personālam no Latvijas uz Lihtenšteinu un Islandi – 1200 EUR
Pieteikumi jāiesūta līdz 2021. gada 22. decembrim vadošajai pētniecei Ievai Reinei pa e-pastu ieva[pnkts]reineatrsu[pnkts]lv.
Par mobilitātes periodiem, stipendiju apmēru u. c. jautājumiem lūdzam sazināties ar Attīstības un Projekta departamentu pa e-pastu apdatrsu[pnkts]lv.