Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Absolventiem
Darbiniekiem
Tradicionālie pasākumi

Šā gada 9. jūnijā Ministru kabinets pieņēma lēmumu atcelt ārkārtējo situāciju Latvijā, kā arī apstiprināja vairākus pulcēšanās atvieglojumus. Šajā sakarā Rīgas Stradiņa universitātes vadība ir nākusi pretim studentiem un plāno organizēt šīsvasaras izlaidumus universitātes aulas pagalmā un līdzās esošajā Iedvesmas parkā. Tajā pašā laikā augstskolas rīkotajos izlaidumos tiks saglabāti visi epidemioloģiskie drošības nosacījumi, sargājot studentus, darbiniekus un sabiedrību kopumā.

Izlaidumu norise

Izlaidumus veidos divas daļas:

 • svinīgā ceremonija: uzrunas, absolventu svinīgais solījums un tradicionālais cepuru salūts;
 • diplomu izsniegšana.

Abas daļas tiks organizētas ārā. Izlaiduma norises laikā absolventi sēdēs, ievērojot drošu divu metru distanci. Norises vietai tiks nodrošināta atbilstīga nojume. Plānots, ka izlaidumi notiks talāros.

Ārvalstu studentiem izlaidums notiks RSU aulā. RSU Ārvalstu studentu nodaļa sniegs Latvijā esošajiem ārvalstu absolventiem visu nepieciešamo informāciju par izlaiduma norisi klātienē.

Absolventi tiek aicināti ievērot visus šobrīd spēkā esošos epidemioloģiskās drošības pasākumus (ievērot 2 m distanci, regulāri dezinficēt rokas, nepieciešamības gadījumā lietot sejas masku).

Diplomu izsniegšana

Diplomu izsniegšana notiks līdzās aulas pagalmam. Saņemot diplomu, katram absolventam būs iespēja nofotografēties uz speciāli veidotas sienas ar RSU logo.

Izlaiduma laikā klātienē būs jāveic tikai viens paraksts – par diploma saņemšanu, savukārt parakstīšanos par Hipokrātisko zvērestu un parakstīšanos Ārstniecības personu reģistrā RSU organizēs attālināti – grupu vecākie savlaicīgi nosūtīs absolventiem attiecīgās veidlapas, kas būs jāparaksta un jānodod izlaiduma dienā pie diploma saņemšanas.

Izlaiduma tiešraide

Lai ievērotu drošu izlaidumu norisi, svinīgais pasākums tiks organizēts tikai absolventiem bez draugu un radinieku līdzdalības. Šā iemesla dēļ izlaidumi tiks translēti tiešraidē RSU mājaslapā. Video būs pieejams RSU mājaslapā arī pēc izlaidumu norises. Aicinām radus un draugus ņemt vērā valstī noteiktos pulcēšanās ierobežojumus un sveikt jaunos absolventus ārpus RSU teritorijas!

Izlaiduma laikā absolventi uz skatuves netiks aicināti: tiks nosaukts katra absolventa vārds, uzvārds un iegūtais grāds. Tiešraides laikā absolventus aicināsim piecelties no savas vietas un sveikt klātesošos ar rokas mājienu, tādējādi absolvents tiks parādīts video tiešraidē.

Informācija ārvalstu studentiem ārpus Latvijas

Ārvalstu studentiem, kuri pašlaik atrodas ārpus Latvijas, diploms tiks nosūtīts uz mājas adresi. Savukārt tie ārvalstu studenti, kuri atrodas Latvijā, tiek aicināti apmeklēt izlaidumu klātienē.

Tie ārvalstu studentu vārdi, kuri nevarēs apmeklēt izlaidumu klātienē, tiks nosaukti izlaiduma laikā tiešraidē.

Talāru izsniegšana un nodošana

Talāri tiks izsniegti stundu pirms izlaiduma RSU ēdnīcas telpā, kas šobrīd ir pielāgota epidemioloģiski drošai cilvēku plūsmai. Lūdzam absolventus savlaicīgi veikt maksu par talāru uzturēšanu un dezinfekciju 12 eiro apmērā, norādot vārdu, uzvārdu un maksājuma mērķi “Talāra uzturēšanas izmaksas”. Maksājuma uzdevums būs jāuzrāda, saņemot talāru.

Talāru izsniegšanas brīdī absolventiem tiks mērīta ķermeņa temperatūra. Ja tiks konstatēta paaugstināta temperatūra (virs 37,5º), absolventam būs obligāti jādodas mājās un viņš nevarēs piedalīties izlaidumā. Talāri iepriekš norādītā laikā tiks izsniegti un pieņemti RSU ēdnīcā katrai studentu grupai atsevišķi. Pieteikšanās laiks tiks organizēts caur grupu vecākajiem.

Neapmeklējot izlaidumu, absolventa vārds tiks nosaukts no skatuves ar viņam piešķirto grādu, bet par diploma saņemšanu būs jāvienojas ar fakultātes dekanātu.

Izlaidumu norises laiks

Lūdzam pievērst uzmanību izlaidumu grafikam, jo tas ir mainīts!

 • Ceturtdiena, 25. jūnijs, plkst. 16.00–17.00: Ārvalstu studentu nodaļa un jauktās grupas
 • Pirmdiena, 29. jūnijs, 
  • plkst. 12.00–14.00: Rehabilitācijas fakultāte
  • plkst. 16.00–18.00 Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, RSU Liepājas filiāle (tās absolventi varēs piedalīties izlaidumā attālināti)
 • Otrdiena, 30. jūnijs,
  • plkst. 11.00–12.00: Eiropas studiju fakultāte
  • plkst. 14.00–15.00: Komunikācijas fakultāte
 • Trešdiena, 1. jūlijs, plkst. 14.00–16.00: Juridiskā fakultāte
 • Ceturtdiena, 2. jūlijs, plkst. 12.00–13.00: Zobārstniecības fakultāte un Farmācijas fakultāte
 • Piektdiena, 3. jūlijs, plkst. 14.00–16.00: Medicīnas fakultāte
Pasaulē COVID-19 pandēmija nav beigusies, vēl jo vairāk – pandēmijas situācija globālā mērogā pasliktinās, tāpēc mums visiem joprojām ir jāievēro stingri drošības nosacījumi. Neievērojot drošību, ārkārtas stāvoklis valstī var atgriezties. Tas var likt mainīt pašreizējo RSU pasākumu plānu. Rīgas Stradiņa universitāte aicina ikvienu rūpēties par savu un līdzcilvēku drošību!

Uz tikšanos Rīgas Stradiņa universitātes vasaras izlaidumos!