Pārlekt uz galveno saturu
Pedagoģiskā izaugsme
Attīstība

Lai sekmētu inovācijās balstītas augstākās izglītības attīstību, starptautiskajā konferencē Light Up Latvia aizvadītajā nedēļā Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) mācībspēkiem bija iespēja pārņemt labāko Masačūsetsas Tehnoloģiju institūta (MIT), Hārvarda Universitātes un Bufalo Universitātes pieredzi.

Konference, kas vienkopus pulcēja ministriju pārstāvjus, izglītības vadītājus, mācībspēkus un zinātniekus, nevalstisko organizāciju pārstāvjus, riska kapitāla investorus, kā arī Rīgas Biznesa skolas (RBS) projektu programmu dalībniekus, bija noslēguma pasākums sešus mēnešus ilgai mentoringa programmai, kuru īstenoja RBS veidotā Izglītības inovāciju laboratorija (Education Innovation Laboratory – EIL) sadarbībā ar Masačūsetsas Tehnoloģiju institūtu. Programma tika īstenota trīs virzienos un katrā tika pārstāvēta Rīgas Stradiņa universitāte – Ecosystem Innovation Project Management Program (K. Palkova, I. Puzo), Strategic Ecosystem Management Program (A. Kiopa, D. Šmits), Strategic Education Innovation Project Support Program (N. Jansone-Ratinika, M. Sīlis, E. Grigoroviča, A. Slavinska, L. Šķestere).

Kolēģu pieredze programmā

RSU docētājiem un vadības pārstāvjiem konferencē bija unikāla iespēja satikt Latvijas un ārvalstu izglītības līderus, kuri veicina nozares attīstību, nepastarpināti mācīties un iedvesmoties, apmainīties idejām un diskutēt. Bufalo Universitātes starptautiskās izglītības prorektors Nodžins Kvaks (Nojin Kwak) dalījās ar savu skatījumu par inovāciju nozīmi izglītībā, bet Times Higher Education komercdirektore Eiropā un Apvienotajā Karalistē Lahina Italmazova (Lachyn Italmazova) atklāja, kā sadarbība veicina inovācijas un palīdz universitātēm sasniegt rezultātus pasaules reitingos. Dalībniekiem bija arī iespēja piedalīties interaktīvajās sesijās un paneļdiskusijās, vienā no kurām – par MIT labākās prakses ieviešanu Latvijā – piedalījās arī RSU Juridiskās fakultātes prodekāne Karina Palkova.

Konferences noslēgumā īpaši atlasītai žūrijai, kuru veidoja valsts un biznesa sektora pārstāvji, programmas Strategic Education Innovation Project Support dalībnieki prezentēja programmā attīstītās projekta idejas. Žūrijas vērtējumā par labāko projekta ideju tika atzīta RSU komandas projekts Professional Skills Monitoring System, kuru izstrādāja Nora Jansone-Ratinika un Matīss Sīlis no Pedagoģiskās izaugsmes centra un Andreta Slavinska un Evita Grigoroviča no Medicīnas izglītības tehnoloģiju centra.

Izveidotais projekts Professional Skills Monitoring System paredz integrēt prasmju monitoringu veselības aprūpes nozarē, vienotā platformā sasaistot gan izglītības, gan ārstniecības iestādes un citas ieinteresētās puses, lai nodrošinātu sistemātisku profesionālo prasmju apguvi no studijām līdz mūžizglītībai, sasaisti starp darba tirgus vajadzībām un izglītības piedāvājumu, veicinot visu pušu sadarbību un vienotu izpratni.

Programmā attīstītā ideja ir balstīta jau RSU īstenotajā konceptā par prasmju monitoringu studiju procesā. Prasmju monitorings Rīgas Stradiņa universitātē tika izstrādāts ESF projekta Pārvaldības procesu pilnveide un studiju programmu satura modernizācija Rīgas Stradiņa universitātē (Nr. 8.2.3.0/18/A/011), specifiskā atbalsta mērķa 8.2.3 Nodrošināt labāku pārvaldību augstākā izglītības institūcijās, I virziena Esošo studiju programmu satura pilnveide un salāgošana ar nozares attīstības vajadzībām 6. darbības Prasmju monitoringa sistēma ietvaros.

RSU-NAP2020-ES_logo.jpg