Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Darbiniekiem
Pētniecība

Bakalaura un maģistra studiju programmu studenti RSU Aroda un vides medicīnas katedras vertikāli integrētajā projektā Ergonomiskās darba vietas veselīgā vidē: ergonomika pēta, kā biroja mēbeles, dažādi darba vietas iekārtojuma elementi un ergonomiskie palīglīdzekļi ietekmē darbinieka veselību un cik tie ir efektīvi.

“Tirgū parādās aizvien vairāk dažādu ergonomisko palīglīdzekļu, īpaši darbam ar datoru, taču tie visbiežāk ir saražoti, balstoties uz kāda entuziasta idejām, bez zinātniskā pamatojuma par to efektivitāti un iespējamo ietekmi uz veselību. Turklāt ir maz zinātnisko publikāciju par šo tēmu.

Tāpēc ir svarīgi veikt zinātniski pamatotus testus, lai pārliecinātos, ka šie palīglīdzekļi ir tiešām efektīvi un neapdraud cilvēka veselību,”

pastāstīja vertikāli integrētā projekta Ergonomiskās darba vietas veselīgā vidē: ergonomika vadītāja, Aroda un vides medicīnas katedras docente un Darba drošības un vides veselības institūts pētniece Jeļena Reste.

No teorētiskās literatūras analīzes līdz zinātniski pamatotiem ieteikumiem

Jaunie pētnieki doc. Jeļenas Restes vadībā meklē zinātniskos pierādījumus tam, kā datora monitora novietošanas augstums un leņķis ietekmē kakla muskuļu noslogojumu; kā samazināt mazkustīga darba nevēlamo ietekmi uz veselību; kāda ir datorpeļu un to paliktņu dizaina un materiāla ietekme uz lietotāja rokas veselību; kādu ietekmi uz veselību atstāj amortizējošais paklājs ilgstošas stāvēšanas gadījumā u. c.

vip_ergonomika_paklajs01.png

vip_ergonomika_paklajs02.png

vip_ergonomika_paklajs04.png

Studējošie darba vides pētnieces Jeļenas Restes vadībā pēta, kādu ietekmi uz veselību atstāj amortizējošais paklājs ilgstošas stāvēšanas gadījumā. Foto no projekta arhīva

Vispirms studenti pēta un apkopo literatūras avotu datus, pēc tam ar modernām ierīcēm, piem., portatīvo 3D kustību analīzes iekārtu, virsmas elektromiogrāfu un digitālo infrasarkano termogrāfu, veic kustību analīzes un dažādu muskuļu sasprindzinājuma mērījumus, kā arī mācās izmantot dažādas mērījumu metodes, piem., miotonometriju, apstrādā iegūtos rezultātus, analizē utt.

“Sadarbojamies ar dizaineriem un uzņēmējiem, lai testētu un pilnveidotu produktu prototipus, ko pēc ergonomikas pamatprincipu apgūšanas, veiktajiem mērījumiem un datu analīzes izstrādā studenti.

Pētām laboratorijas apstākļos un plānojam braukt uz uzņēmumiem ,” par darbu projektā turpina stāstīt doc. Jeļena Reste.

Projektā darbs pašlaik tiek veltīts četrām nozīmīgām tēmām:

  • Kakla kustību biomehānikas un veselību ietekmējošu faktoru teorētiskā un praktiskā izpēte, cilvēkam strādājot ar datora monitoru. Monitora novietošanas augstuma un leņķa ietekme uz kakla muskuļu sasprindzinājumu.
  • Datora peļu un to paliktņu dizaina un materiāla ietekme uz lietotāju rokas veselību, mikrocirkulāciju un hipotermijas attīstību, ilgstoši strādājot ar datoru.
  • Amortizējošo paklāju veselības efektu izpēte ilgstošas stāvēšanas gadījumā.
  • Mazkustīguma un to veicinošu / mazinošu faktoru izpēte.

vip_ergonomika_aktiva_sedesana02_griezta.jpg

vip_ergonomika_rokas01.jpg

vip_ergonomika_rokas02_griezta.jpg

Datorpeļu un rokas ergonomikas studējošo komanda testē aktīvās sēdēšanas elementus (uz vingrošanas bumbas) un analizē rokas temperatūras izmaiņas, ilgstoši strādājot ar datoru. Foto no projekta arhīva

 

Pētniecībā liela nozīme ir komandas darbam

Projekta komanda ir multidisciplināra, jo pētnieciskajā darbā piedalās gan medicīnas un veselības aprūpes nozaru studējošie no Medicīnas un Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes, gan sociālo zinātņu pārstāvji no Komunikācijas fakultātes maģistrantūras.

Balstoties uz saviem pētījumiem, studējošie raksta vietēja un starptautiska mēroga zinātniskās publikācijas un izstrādā bakalaura un maģistra darbus.

Vairāki no jaunajiem pētniekiem plāno piedalīties RSU starptautiskajā studentu konferencē vai jau ir piedalījušies ar savu ziņojumu par paveikto dažādās zinātniskajās konferencēs. Piem., komanda, kas pēta datorpeļu un rokas ergonomiku, 2021. gada 8. decembrī attālināti piedalījās starptautiskajā studentu zinātniskajā konferencē Samāras Valsts medicīnas universitātē (Krievijā) un ieguva tur pirmo vietu.


RSU vertikāli integrētie projekti dod iespēju studentiem padziļināti un praktiskā veidā apgūt pētniecības veikšanai nepieciešamās zināšanas un prasmes, kā arī izplatīt pētījumu rezultātus. Kopš 2019. gada rudens semestra RSU darbojas sešas vertikāli integrēto projektu komandas, kuras veic dažādus pētījumus un aktivitātes. Plašāka informācija

Vertikāli integrētie projekti tiek īstenoti ESF līdzfinansētajā projektā Pārvaldības procesu pilnveide un studiju programmu satura modernizācija Rīgas Stradiņa universitātē (nr. 8.2.3.0/18/A/011).

/sites/default/files/styles/content_width_image_745/public/logo/LV_ID_EU_logo_ansamblis_ESF_RGB.png