Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem

Septembra nogalē Eiropas studiju fakultātes Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedras 3. kursa bakalaura studiju programmas Starptautiskais mārketings un reklāma studenti devās uz uzņēmumu Madara Cosmetics.

Šīs vizītes mērķis bija iepazīt uzņēmuma darbību un, izmantojot studiju laikā iegūtās zināšanas, novērtēt zīmola Madara Cosmetics ilgtspējas potenciālu.

rsu_studenti_viesojas_madara-lead.gif

Eiropas studiju fakultātes Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedras 3. kursa bakalaura studiju programmas "Starptautiskais mārketings un reklāma" studenti uzņēmumā "Madara Cosmetics". Foto no katedras arhīva

Studiju programmas Starptautiskais mārketings un reklāma vadītāja un lekt. (Mg. soc. zin.) Kristīne Blumfelde-Rutka:

"Studentiem mūsdienās ir nepieciešamas kvalitatīvas zināšanas, bet tikpat svarīgi ir redzēt, kā tās tiek izmantotas dzīvē – nozarē.

Studiju kursa Starptautiskā zīmola veidošana un vadīšana mērķis ir sniegt studentiem zināšanas par zīmola jēdziena un zīmolvedības būtību, apskatot to kā aktivitāšu un procesu kopumu mūsdienu starptautiskā biznesa vidē un izpētot zīmola vērtības, asociāciju un konkurētspējas veidošanos un to ietekmējošos faktorus. Tieši tādēļ praktiskais seminārs, viesojoties pie viena no zināmākajiem Latvijas kosmētikas zīmoliem Madara Cosmetics bija lieliska iespēja studentiem iepazīties ar šo zināšanu izmantošanu uzņēmumā, sniedzot iespēju redzēt praktisko piemēru starptautiskā mārketinga un reklāmas kontekstā. Šādi izbraukuma semināri ir arī lielisks kursa saliedēšanas pasākums, to veicina komunikācija neformālā vidē."

Starptautiskā mārketinga un reklāmas programma sagatavo speciālistus ar vispusīgu izglītību mārketingā un reklāmā, sniedzot prasmi izmantot fundamentālo un praktisko pētījumu rezultātus un būt gatavam praktiskai darbībai uzņēmumos un aģentūrās.