Pārlekt uz galveno saturu
Acta medico-historica Rigensia (2022) XV

Sākuma papildinformācija (2022) XV
Beigu papildinformācija (2022) XV

Competition for the Chair for Pharmacology at the University of Dorpat in 1882 between Hans Horst Meyer and Gustav von Bunge
Willing, Michael

Reaching out to the World: Pomeranian Medical University′s Connections to International Networks of Knowledge Production and Circulation, 1956–1968
Nieznanowska, Joanna

Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja darbība komunistes Hertas Hanzenas vadībā (1961–1972)
Grāvere, Rita

Silencing Sex Education in Soviet Latvia in the early 1980s: the Case of the Destruction of the Book Mīlestības vārdā by Jānis Zālītis
Lipša, Ineta

Desmit vērši jeb ceļš uz modernu sirds vārstuļu ārstēšanu
Stradiņš, Pēteris

Diskusiju cikls “Zinātnes, kultūras mantojuma un ideoloģijas krustpunkti RSU muzeja krājumā”
Dupate, Daiga

Profesors Georgs Andrejevs – ārsts, zinātnieks un politiķis
Antonovičs, Kaspars; Salaks, Juris

Acta medico-historica Rigensia (2021) XIV

Sākuma papildinformācija (2021) XIV
Beigu papildinformācija (2021) XIV

History of Medicine in the Baltic Sea region: Introductory remarks by the Editor
Hansson, Nils

Missed connections: Pomeranian Medical University’s efforts to join circulation- of-knowledge networks in the pre-Thaw cold War times (1948–1956)
Nieznanowska, Joanna

German-Polish scientific cooperations in divided Germany – Janusz Korczak associations in East and West Germany since the 1970s
Oommen-Halbach, Anne

Alexandra Kollontai and three Swedish female physicians – friendly relationships around the Soviet ambassador in Stockholm 1930–1945
Nicolaidis, Alexandra; Nilsson, Peter M.; Dunér, David

Changing objects of therapeutics – how neurasthenia affected scientific transfer between Germany and Sweden
Gavallér, Yvonne

Medical technologies and the social strategies of two surgical instrument makers in Denmark and Sweden, 1870–1900
Halverson, Kristin

Innovations in healthcare of peripheral regions – Greifswald as incubator for the Baltic Sea region?
Fleßa, Steffen

A Baltic Sea region student poster exhibition on cooperation and conflict in medicine
Söhner, Felicitas; Gavaller, Yvonne; Hansson, Nils

Centennial Congress of the International Society for the History of Medicine
Salaks, Juris; Garnizone, Marika

RSU Anatomy Museum: a historical collection with a contemporary approach
Lībiete, Ieva

Acta medico-historica Rigensia (2020) XIII

Sākuma papildinformācija (2020) XIII
Beigu papildinformācija (2020) XIII

Medicīnas vēsture un medicīnas vēsturnieki pandēmijas laikā
Salaks, Juris; Lībiete, Ieva

Garīgās nespējas reprezentācija sociālās aprūpes kontekstā Latvijas teritorijā 19. gadsimta otrajā pusē
Hermanovska, Stella

Power unto Sickness, Sickness unto Power in the Periphery of Soviet Psychiatry
Vaiseta, Tomas

Combatting Venereal Diseases as an Instrument of Politicised Medicine: Analysis on the Example of the Soviet Occupation Zone in Germany, the German Democratic Republic, and the Polish Peoples’ Republic
Orzechowski, Marcin; Schochow, Maximilian; Steger, Florian

Comments on the Article, Combatting Venereal Diseases as an Instrument of Politicised Medicine. An analysis of the example of the Soviet Occupation Zone in Germany, the German Democratic Republic, and the Polish Peoples’ Republic by Marcin Orzechowski, Maximilian Schochow and Florian Steger
Salaks, Juris; Žalnora, Aistis; Toomsalu, Maie

The International Society for the History of Medicine Begins the Celebration of Its 100th Anniversary in Latvia
Salaks, Juris; Garnizone, Marika

Latvijā izdotās grāmatas par medicīnas vēsturi (2020)
Pozemkovska, Maija

Acta medico-historica Rigensia (2019) XII

Sākuma papildinformācija (2019) XII
Beigu papildinformācija (2019) XII

Jānis Stradiņš (1933–2019)

Principles of Physical Education of Children in the Works of Jędrzej Śniadecki
Žalnora, Aistis. https://doi.org/10.25143/amhr.2019.XII.01

Psihiatrijas attīstība Krievijas impērijas Vidzemes, Kurzemes un Igaunijas guberņās 19. gadsimta beigās: Emīla Krēpelīna darbība (1886–1891)
Kuzņecovs, Vladimirs; Loseviča, Marina. https://doi.org/10.25143/amhr.2019.XII.02

Closed Venereology Wards in the German Democratic Republic
Steger, Florian; Schochow, Maximilian. https://doi.org/10.25143/amhr.2019.XII.03

Categorized Soviet Citizens in the Context of the Policy of Fighting Venereal Disease in the Soviet Latvia from Khrushchev to Gorbachev (1955–1985)
Lipša, Ineta. https://doi.org/10.25143/amhr.2019.XII.04

1905. gada revolūcija un garīgā veselība
Kupča, Biruta; Lapa, Līga. https://doi.org/10.25143/amhr.2019.XII.05

Ieskats Latvijas oftalmoloģijā
Laganovska, Guna. https://doi.org/10.25143/amhr.2019.XII.06

29th Baltic Conference on the History of Science in Vilnius
Zigmunde, Alīda. https://doi.org/10.25143/amhr.2019.XII.07

Kamerizstāde “Ādas” Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā 30.08.2018.–30.12.2018.
Lībiete, Ieva. https://doi.org/10.25143/amhr.2019.XII.08

Latvijā izdotās grāmatas par medicīnas vēsturi (2018–2019)
Pozemkovska, Maija. https://doi.org/10.25143/amhr.2019.XII.09

Acta medico-historica Rigensia (2018) XI

Sākuma papildinformācija (2018) XI
Beigu papildinformācija (2018) XI

Zinātne Latvijā: attīstības pamatmetu raksturojums (1775–2016)
Stradiņš, Jānis. https://doi.org/10.25143/amhr.2018.XI.01

Rīgas Stradiņa universitātes anatomiskās kolekcijas zudušo vēsturi meklējot
Lībiete, Ieva; Grāvere, Rita. https://doi.org/10.25143/amhr.2018.XI.02

Nobel Prize Commemoration in Riga: Media Echo and Objects
Salaks, Juris; Hansson, Nils. https://doi.org/10.25143/amhr.2018.XI.03

Onkoloģijas attīstība Latvijā XIX un XX gadsimta pirmajā pusē pasaules notikumu kontekstā
Baltiņa, Dace; Baltiņš, Māris. https://doi.org/10.25143/amhr.2018.XI.04

Izstāde “Danse Macabre / Nāves deja” Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā 28.10.2016.–20.05.2017.
Sirmā, Ilze. https://doi.org/10.25143/amhr.2018.XI.05

Izstāde “Neredzamās zonas” Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā 03.06.2017.–24.09.2017.
Vītols, Māris. https://doi.org/10.25143/amhr.2018.XI.06

28. starptautiskā Baltijas zinātņu vēstures konference Tartu 2017. gada maijā
Zigmunde, Alīda. https://doi.org/10.25143/amhr.2018.XI.07

Apskats: Latvijā izdotās grāmatas par medicīnas vēsturi (2016–2017)
Pozemkovska, Maija. https://doi.org/10.25143/amhr.2018.XI.08

Acta medico-historica Rigensia (2016) X

Sākuma papildinformācija AMHR (2016) X
Beigu papildinformācija AMHR (2016) X

Jānim Stradiņam jubilejā
Lībiete, Ieva. https://doi.org/10.25143/amhr.2016.X.01

Medicīnas vēstures muzeja sākumi
Stradiņš, Jānis; Salaks, Juris; Grāvere, Rita. https://doi.org/10.25143/amhr.2016.X.02

Vincenta de Paula žēlsirdīgo māsu apvienības darbība Latvijā 
Fokina, Olga; Millere, Inga. https://doi.org/10.25143/amhr.2016.X.03

Psihiatriskās aprūpes problēmas Latvijā 20. gs. 20.-30. gados
Lībiete, Ieva. https://doi.org/10.25143/amhr.2016.X.04

Jēkaba Prīmaņa personības un darbības šķautnes – zināmais un mazāk zināmais
Grāvere, Rita; Vētra, Jānis. https://doi.org/10.25143/amhr.2016.X.05

Rokfellera arhīva centra materiāli par pirmajiem latviešu medicīnas stipendiātiem
Patmalniece, Līga. https://doi.org/10.25143/amhr.2016.X.06

Latvijas internās medicīnas skola kā ideju pēctecības modelis
Pīrāgs, Valdis. https://doi.org/10.25143/amhr.2016.X.07

Ernsts fon Bergmanis un Latvija
Vīksna, Arnis. https://doi.org/10.25143/amhr.2016.X.08

Professor Georgy Speransky
Sher, Stella; Drach, Nina. https://doi.org/10.25143/amhr.2016.X.09

Академик М. С. Вовси и «дело врачей»
Бородулин, В. И.; Герчикова, Т. Н.;  Пашков, К. А.; Тополянский, А. В. https://doi.org/10.25143/amhr.2016.X.10

Amber, a Stone of Sun for Ancient Medicines
Ragazzi, Eugenio. https://doi.org/10.25143/amhr.2016.X.11

Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja loma starptautisko medicīnas vēstures muzeju sakaru veicināšanā
Salaks, Juris. https://doi.org/10.25143/amhr.2016.X.12

Nozīmīgākais Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja ieguvums 2012. gadā – zobārstniecības instruments “pelikāns”
Bērziņa, Edīte. https://doi.org/10.25143/amhr.2016.X.13

Aptiekas asistentu istaba Farmācijas muzeja ekspozīcijā
Vegnere, Inta; Cīrule, Inguna. https://doi.org/10.25143/amhr.2016.X.14

Bērnu ārsta Jēkaba Nīmaņa kolekcija Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā
Grāvere, Rita. https://doi.org/10.25143/amhr.2016.X.15

Наследие долгожителя-геронтолога Захара Френкеля в фондах Музея истории медицины им. П. Страдыня
Бахтияров, Р. Ш. https://doi.org/10.25143/amhr.2016.X.16
 
Дары и дарители медицинских музеев России в первой половине XIX века
Кузыбаева, М. П. https://doi.org/10.25143/amhr.2016.X.17

Honouring and Losing Knowledge: Folk Medicine Collection of the Estonian Museum of Hygiene in the Early 20th Century
Goršič, Ave. https://doi.org/10.25143/amhr.2016.X.18

Rīgas Stradiņa universitātes muzejs telpā un laikā (2001–2013)
Dupate, Daiga; Skripste, Iveta. https://doi.org/10.25143/amhr.2016.X.19

Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja apmeklētāju sastāvs (2007–2011)
Šarkūna, Lienīte. https://doi.org/10.25143/amhr.2016.X.20

25. Baltijas zinātņu vēstures konference
Stradiņš, Jānis. https://doi.org/10.25143/amhr.2016.X.21

Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja darbības pārskats (2011–2012)
Šarkūna, Lienīte. https://doi.org/10.25143/amhr.2016.X.22

Nominācijas, avansējumi un godinājumi Latvijas medicīnā: 2001.–2011. gads
Vīksna, Arnis. https://doi.org/10.25143/amhr.2016.X.23

Profesore Genovefa Jēča – “Anatome augstskolā, zinātnē, dzīvē”
Grāvere, Rita. https://doi.org/10.25143/amhr.2016.X.24

Ausma Bērziņa, valsts emeritētā zinātniece, profesore (1925–2010)
Dālmane, Aina. https://doi.org/10.25143/amhr.2016.X.25

Genovefa Jēča, medicīnas doktore, profesore (1921–2011)
Dālmane, Aina. https://doi.org/10.25143/amhr.2016.X.26

Miervaldis Kaminskis, medicīnas doktors (1922–2011)
Dālmane, Aina. https://doi.org/10.25143/amhr.2016.X.27

Haralds Voskis, habilitētais medicīnas doktors, profesors (1928–2011)
Grāvere, Rita. https://doi.org/10.25143/amhr.2016.X.28

Kolēģa un drauga piemiņai: Valentīns Grickevičs (1933–2013)
Vīksna, Arnis. https://doi.org/10.25143/amhr.2016.X.29

Aina Dālmane, habilitētā medicīnas doktore, profesore (1926–2014)
Grāvere, Rita. https://doi.org/10.25143/amhr.2016.X.30

Janīna Danusēviča (1928–2016)
Grāvere, Rita. https://doi.org/10.25143/amhr.2016.X.31

Acta medico-historica Rigensia (2010) IX

Sākuma papildinformācija AMHR (2010) IX
Beigu papildinformācija AMHR (2010) IX

Medicīnas vēstures rakstu krējumam Из истории медицины / Acta Medico-Historica Rigensia - 50 gadu
Stradiņš, Jānis; Salaks, Juris; Grāvere, Rita. https://doi.org/10.25143/amhr.2010.IX.01

Medicīnas vēsturei veltītajam krējumam Из истории медицины apritēja pusgadsimts
Grāvere, Rita. https://doi.org/10.25143/amhr.2010.IX.02

Medicīnas grāmatniecība Latvijā un Baltijā 1990. – 2010. gadā
Apinis, Pēteris; Salaks, Juris; Pozņaka, Velta. https://doi.org/10.25143/amhr.2010.IX.03

Ранение и смерть А. С. Пушкина
Мирский, Мapk Борисович. https://doi.org/10.25143/amhr.2010.IX.04

Dr Alexander Majkowski: A physician and Kashubian writer and poet
Kotulska, Anna; Kucharz, Eugene J. https://doi.org/10.25143/amhr.2010.IX.05

Röntgenpionier Dr. med. Reinhold Alexander von Sengbusch (1869-1944) (Erinnerungen meines Großvaters)
Von Sengebusch, Werner. https://doi.org/10.25143/amhr.2010.IX.06

Aleksandra Augstumu dziednīcas baznīca
Kuzņecovs, Vladimirs. https://doi.org/10.25143/amhr.2010.IX.07

Solvitur Ambulando. A brief history of production and use of artificial limbs
Mulder, Willem J. https://doi.org/10.25143/amhr.2010.IX.08

Ķīmijas zinātnes ietekme uz farmāciju un farmaceitu praktisko darbu Eiropā, arī Latvijā viduslaiku un jauno laiku mijā
Smiltena, Ilze; Šidlovska, Venta; Mauriņa, Baiba. https://doi.org/10.25143/amhr.2010.IX.09

Nachlassverzeichnis eines Apothekers in Pernau am Anfang des 18. Jahrhunderts
Pullat, Raimo. https://doi.org/10.25143/amhr.2010.IX.10

From the Editorial Board

Литовская Kатолическая академия наук: деятельность медиков 
Василяускене, Алдона. https://doi.org/10.25143/amhr.2010.IX.11

Rīgas kolēģu vēstules Paulam Stradiņam uz ASV un Lielbritāniju 1925. gadā: H. Budulis, J. Alksnis, P. Mucenieks, E. Paukulis (no P. Stradiņa personiskā arhīva)
Stradiņš, Jānis. https://doi.org/10.25143/amhr.2010.IX.12

Доктор медицины Латвийского Университета Семен Комаров (1892-1964)
Васильев, Константин; Виксна, Арнис; Гарбузова, Виктория. https://doi.org/10.25143/amhr.2010.IX.13

Baltijas zinātņu vēstures konferences pusgadsimta gaitā: no Hruščova līdz Ilvesam (1958-2008)
Stradiņš, Jānis. https://doi.org/10.25143/amhr.2010.IX.14

Latvijas medicīnas vēsture Baltijas zinātņu vēstures konferencēs: 1958-2008
Vīksna, Arnis. https://doi.org/10.25143/amhr.2010.IX.15

Обзор деятельности конференций историков науки Прибалтики 1958-2008
Васильев, К. Г. https://doi.org/10.25143/amhr.2010.IX.16

23. Starptautiskajā Baltijas zinātņu vēstures konferencē
Stradiņš, Jānis. https://doi.org/10.25143/amhr.2010.IX.17

Drūmie Staļina represiju gadi Latvijas Universitātē
Dālmane, Aina. https://doi.org/10.25143/amhr.2010.IX.18

Mazas atmiņu skices par Paula Stradiņa slimnīcas Nervu (19.) nodaļas ikdienu 20. gs. 60. – 90. gados
Čukure, Elizabete. https://doi.org/10.25143/amhr.2010.IX.19

Rīgas Stradiņa Universitātes Iekšķīgo slimību katedra
Lejnieks, Aivars. https://doi.org/10.25143/amhr.2010.IX.20

Bērnu krūšu dobuma ķirurģijas sākums un attīstība Latvijā (1959-1997)
Gaujēns, Jānis. https://doi.org/10.25143/amhr.2010.IX.21

Organiskās sintēzes institūts, pretgripas preparāts remantadīns un tā izgudrotājs Jānis Polis
Stradiņš, Jānis. https://doi.org/10.25143/amhr.2010.IX.22

Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas sastāvā (1946-1952)
Stradiņš, Jānis; Cēbere, Dzintra. https://doi.org/10.25143/amhr.2010.IX.23

Latvijā pirmā psihiatriskā kolonija ārsta Arnolda Laksberga atmiņās
Lībiete, Ieva. https://doi.org/10.25143/amhr.2010.IX.24

Mirušo Latvijas un latviešu ārstu saraksts. Pirmais turpinājums: 2005-2009
Pozemkovska, Maija; Vīksna, Arnis. https://doi.org/10.25143/amhr.2010.IX.25

Rūta Lindberga (23.08.1926.-19.01.2009.)
Grāvere, Rita. https://doi.org/10.25143/amhr.2010.IX.26

Farmācijas doktors profesors Jānis Maizīte - viens no farmācijas muzeja veidotājiem
Vegnere, Inta. https://doi.org/10.25143/amhr.2010.IX.27

Suminājums izcilai personībai - Alvīnei Pāvulei
Aberberga-Augškalne, Līga. https://doi.org/10.25143/amhr.2010.IX.28

Воспоминания о Викторе Калнине
Виксна, Арнис. https://doi.org/10.25143/amhr.2010.IX.29

Igauņu tēlniecības klasiķis Latvijas mediķiem (Atskats zinātnisku ekspedīciju rosinātos tematos)
Liepiņš, Jānis. https://doi.org/10.25143/amhr.2010.IX.30

Izcilā lietuviešu antropologa Gintauta Česņa piemiņai
Grāvere, Rita. https://doi.org/10.25143/amhr.2010.IX.31

Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmijas un LZA kopsēde par augstākās medicīniskās izglītības un veselības aprūpes problēmām Latvijā
Salaks, Juris; Stradiņš, Jānis. https://doi.org/10.25143/amhr.2010.IX.32

Zilbaltā grāmata 
Pullats, Raimo; Salaks, Juris. https://doi.org/10.25143/amhr.2010.IX.33

Izcils pētījums par studentiem no Baltijas 16.-18. gadsimta Eiropas universitātēs
Stradiņš, Jānis. https://doi.org/10.25143/amhr.2010.IX.34

Jaunas Kosmosa bioloģijas un medicīnas ekspozīcijas iekārtošana Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā
Bērziņa, Edīte. https://doi.org/10.25143/amhr.2010.IX.35

Jelgavas tuberkulozes slimnīcas darbība 20. gs. 2. pusē
Vesperis, Mārtiņš. https://doi.org/10.25143/amhr.2010.IX.36

Miris Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja draugs profesors Marks Mirskis 

Acta medico-historica Rigensia (2007) VIII

Sākuma papildinformācija AMHR (2007) VIII
Beigu papildinformācija AMHR (2007) VIII

Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja 50 darba gadu
Stradiņš, Jānis; Bērziņa, Edīte; Salaks, Juris. https://doi.org/10.25143/amhr.2007.VIII.01

Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja tapšana un izveidošanās
Stradiņš, Jānis. https://doi.org/10.25143/amhr.2007.VIII.02

Profesora Paula Stradiņa programmatiskais referāts Latvijas medicīnas vēsturē un tā ideju tālākattīstība
Stradiņš, Jānis. https://doi.org/10.25143/amhr.2007.VIII.03

Nepublicētās Paula Stradiņa runas Medicīnas vēstures dekādē Maskavā 1946. gada februārī
Stradiņš, Jānis; Arons, Kārlis. https://doi.org/10.25143/amhr.2007.VIII.04

Cilvēce cīņā pret slimībām. Vērojumi prof. P. Stradiņa medicīnas vēstures mūzejā
Osis, Rūdolfs. https://doi.org/10.25143/amhr.2007.VIII.05

Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja atklāšana. 1961. gada 20. jūlijā Rīgā svinīgi atklāja Paula Stradiņa vēstures muzeju
Stradiņš, Jānis; Arons, Kārlis. https://doi.org/10.25143/amhr.2007.VIII.06

Ādolfs Karnups – godprātības dēļ vajātais
Vīksne, Rudīte. https://doi.org/10.25143/amhr.2007.VIII.07

Pēckara gadu Medicīnas vēstures muzeja pārzinis Aleksandrs Teters (1892–1969)
Teters, Gundaris. https://doi.org/10.25143/amhr.2007.VIII.08

Gleznotāja Voldemāra Caunes devums Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejam
Ose, Ieva. https://doi.org/10.25143/amhr.2007.VIII.09

Par Medicīnas muzeju un manu mūžu
Cīlītis, Gunārs. https://doi.org/10.25143/amhr.2007.VIII.10

Divas jubilejas vienā gadā
Hanzena, Herta. https://doi.org/10.25143/amhr.2007.VIII.11

Mūžs muzejā. Saruna ar Aiju Dirbi
Vesperis, Mārtiņš. https://doi.org/10.25143/amhr.2007.VIII.12

Связи академика Е. Н. Павловского с П. Страдынем и его музеем
Страдынь, Янис; Цебере, Дзинтра. https://doi.org/10.25143/amhr.2007.VIII.13

Рукотворный памятник великому гуманисту
Блюгер, Анатолий. https://doi.org/10.25143/amhr.2007.VIII.14

Как я познакомился с Музеем Истории Медицины в Риге, и почему он мне понравился
Липшиц, Александр. https://doi.org/10.25143/amhr.2007.VIII.15

Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs filatēliskos un ne tikai materiālos
Ērglis, Artis. https://doi.org/10.25143/amhr.2007.VIII.16

No Aleksandra Augstumu Labdarības iestāžu vēstures
Sočņeva, Zuzanna; Kuzņecovs, Vladimirs. https://doi.org/10.25143/amhr.2007.VIII.17

Profesora Paula Stradiņa kolekcija – Rīgas Stradiņa universitātes Anatomijas un antropoloģijas institūta anatomisko un embrioloģisko preparātu ekspozīcijā
Pilmane, Māra. https://doi.org/10.25143/amhr.2007.VIII.18

Jēkaba Prīmaņa Anatomijas muzeja 20 gadu darbība kopš tā iekļaušanas Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā
Grāvere, Rita. https://doi.org/10.25143/amhr.2007.VIII.19

No idejas līdz muzejam
Vegnere, Inta. https://doi.org/10.25143/amhr.2007.VIII.20

Latvijas ārstu publicēto biogrāfisko datu meklējumi
Vīksna, Arnis. https://doi.org/10.25143/amhr.2007.VIII.21

Profesors Fjodors Grigorašs un Latvijas medicīnas vēstures pētniecība
Vīkna, Arnis. https://doi.org/10.25143/amhr.2007.VIII.22

Pavēlniece vēsture
Liepiņš, Jānis. https://doi.org/10.25143/amhr.2007.VIII.23

Atmiņas par manu tēvu
Sosāre, Maija. https://doi.org/10.25143/amhr.2007.VIII.24

Laikabiedru atmiņas kā dokumentāls materiāls profesora Paula Stradiņa biogrāfijas rekonstruēšanai
Stradiņš, Jānis. https://doi.org/10.25143/amhr.2007.VIII.25

13. Eiropas Medicīnas zinātņu vēstures muzeju asociācijas kongress Rīgā
Salaks, Juris. https://doi.org/10.25143/amhr.2007.VIII.26

Medical Objects of Historical Value as Part of our Cultural Heritage An Academic Speach on Receiving Paul-Stradin-Prize on the 26th of August, 2006
Habrich, Christa. https://doi.org/10.25143/amhr.2007.VIII.27

A retrospective in recent relation with and meetings in Museums for Medical History in East and West Europe
Mulder, Willem J. https://doi.org/10.25143/amhr.2007.VIII.28

Latvijas Medicīnas vēsturnieku apvienības un muzeja darbības pārskats no 2005. gada 1. maija līdz 2007. gada 1. jūnijam
Pozemkovska, Maija. https://doi.org/10.25143/amhr.2007.VIII.29

Latvijas zinātņu, medicīnas un tehnikas vēstures izpēte pēdējos gados (2003–2005)
Stradiņš, Jānis. https://doi.org/10.25143/amhr.2007.VIII.30

Profesora Paula Stradiņa atceres gads dzimtajā Viesītē
Svilāne, Ilma. https://doi.org/10.25143/amhr.2007.VIII.31

Zum Tode von Rolf Winau
Schagen, Udo. https://doi.org/10.25143/amhr.2007.VIII.32

Arī Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs Rīgā skumst…
Salaks, Juris. https://doi.org/10.25143/amhr.2007.VIII.33

Arkādijs Hazanovs (1913.15.VII–2005.8.XI)
Savenko, Sergejs. https://doi.org/10.25143/amhr.2007.VIII.34

Acta medico-historica Rigensia (2005) VII

Sākuma papildinformācija AMHR (2005) VII
Beigu papildinformācija AMHR (2005) VII

Creator. Professor. Administrator. Editor. Auctor. Homo
Stradiņš, Jānis; Salaks, Juris; Vētra, Jānis. https://doi.org/10.25143/amhr.2005.VII.01

In Memoriam. Mein Freund Karl Erik Aron
Pullat, Raimo.https://doi.org/10.25143/amhr.2005.VII.02

Estnische Ärzte in St. Petersburg bis 1917
Pullat, Raimo. https://doi.org/10.25143/amhr.2005.VII.03

"Дела врачей": позорные провокации против медицинской интелигенции (1929–1953) 
Мирский, М. Б. https://doi.org/10.25143/amhr.2005.VII.04

Paula Stradiņa dzimtas gaitas Sēlijā (Augškurzemē)
Stradiņš, Jānis. https://doi.org/10.25143/amhr.2005.VII.05

Vecpiebalgas iedzīvotāju mūža ilgums, slimības un diagnozes pēc 1936. gada antropoloģiskās ekspedīcijas materiāliem
Cēderštēma, Zeltīte; Duļevska, Ilva. https://doi.org/10.25143/amhr.2005.VII.06

Latviešu zēnu un jauniešu fiziskās attīstības (ķermeņa garuma) rādītāji 20. gs. 1. pusē
Grāvere, Rita. https://doi.org/10.25143/amhr.2005.VII.07

История определения депрессивного расстройства
Хлебникова, Любовь. https://doi.org/10.25143/amhr.2005.VII.08

Labdarības loma psihiatriskās aprūpes tapšanā Latvijā: Aleksandra Augstumiem – 180
Kuzeņecovs, Vladimirs. https://doi.org/10.25143/amhr.2005.VII.09

Ārstēšana ar uzturu no Hipokrata laikiem līdz mūsu dienām
Neimane, Lolita; Lejnieks, Aivars. https://doi.org/10.25143/amhr.2005.VII.10

Das Wirken von Wilhelm His sen. (1831–1904) in Leipzig unter besonderer Berücksichtigung seines Beitrags zur Neuronentheorie
Kästner, Ingrid. https://doi.org/10.25143/amhr.2005.VII.11

Деятельность профессора Петра Александровича Вальтера (1856–1932)
Васильев, K.K. https://doi.org/10.25143/amhr.2005.VII.12

Муниципальное здравоохранение Вильнюса конца XIX – начала XX веков и его социальная значимость
Андрюшис, Ауримас. https://doi.org/10.25143/amhr.2005.VII.13

Первое литовское научно-медицинское непериодическое издание “Научные труды Медицинского факультета Университета им. Витаутаса Великого”
Стакулене, Сильвия. https://doi.org/10.25143/amhr.2005.VII.14

Mārtiņa Zīles filozofiskais mantojums: neatzītais un nepazītais latviešu ģēnijs
Pīrāgs, Valdis. https://doi.org/10.25143/amhr.2005.VII.15

Основоположник Музея истории фармации Литвы доцент Алфонсас Кайкарис (1922–1997) – лауреат награды Паула Страдыня
Гудиене, Вилма. https://doi.org/10.25143/amhr.2005.VII.16

The Photography Archives at the Museum of History of Medicine and Pharmacy in Lithuania as an Object of Exploration of Pharmaceutical Development
Gudiene, Vilma. https://doi.org/10.25143/amhr.2005.VII.17

Farmācijas maģistrs Jānis Hertelis un viņa devums Latvijas farmācijas attīstībai
Mauriņa, Baiba; Šidlovska, Venta. https://doi.org/10.25143/amhr.2005.VII.18

Solomona Hillera mūža meti un paliekamais devums zinātnē
Stradiņš, Jānis. https://doi.org/10.25143/amhr.2005.VII.19

Ieskats kardioloģisko līdzekļu izpētes vēstures lappusēs Latvijā 20. gs. otrajā pusē
Mikažans, Valdis; Skutelis, Antons; Lācis, Aris; Puķītis, Aldis; Mikažāne, Helēna. https://doi.org/10.25143/amhr.2005.VII.20

Profesora Voldemāra Grīnšteina ieguldījums sintētisko ārstniecības preparātu radīšanā
Dumpis, Teodors. https://doi.org/10.25143/amhr.2005.VII.21

Юстус Христиан Лодер и его литовский пациент Игнацы Карп
Аронс, Карлис Эрикс; Салакс, Юрис. https://doi.org/10.25143/amhr.2005.VII.22

Paula Stradiņa balva – Rīgas Stradiņa universitātes rektoram profesoram Jānim Vētram
Salaks, Juris. https://doi.org/10.25143/amhr.2005.VII.23

Akadēmiskā runa, saņemot Paula Stradiņa balvu 2003. gada 31. janvārī
Vētra, Jānis. https://doi.org/10.25143/amhr.2005.VII.24

Вклад Латвийского Гепатологического центра в основные направления развития современной гепатологии
Блюгер, Анатолий. https://doi.org/10.25143/amhr.2005.VII.25

Daži vārdi par akadēmiķi Anatoliju Bļugeru
Vīksna, Ludmila. https://doi.org/10.25143/amhr.2005.VII.26

Veterinārārsts Ādolfs Hertelis – 1905. gada “Aizputes kara” vadonis
Preinbergs, Gunārs. https://doi.org/10.25143/amhr.2005.VII.27

Bērnu ārsts Jēkabs Nīmanis
Pundure, Valda. https://doi.org/10.25143/amhr.2005.VII.28

Mans tēvs akadēmiķis Jānis Ērenpreiss
Ērenpreiss, Juris. https://doi.org/10.25143/amhr.2005.VII.29

Profesors Jānis Skārds – zinātnieks fiziologs, ārsts, šefs – kādu es viņu pazinu
Čukure, Elizebete. https://doi.org/10.25143/amhr.2005.VII.30

Profesora Arnolda Valtnera piemiņai
Zāģere, Līga. https://doi.org/10.25143/amhr.2005.VII.31

Mirušo Latvijas un latviešu ārstu saraksts: 1995-2004
Pozemkovska, Maija; Vīksna, Arnis. https://doi.org/10.25143/amhr.2005.VII.32

Latvijas Medicīnas vēsturnieku apvienības un Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzeja darbības pārskats no 2002. gada 1. jūnija līdz 2005. gada 1. maijam
Pozemkovska, Maija. https://doi.org/10.25143/amhr.2005.VII.33

21. Starptautiskā Baltijas zinātņu vēstures konference
Stradiņš, Jānis. https://doi.org/10.25143/amhr.2005.VII.34

Eiropas Medicīnas zinātņu vēstures muzeju asociācija (EAMHMS) pārmaiņu priekšā
Salaks, Juris. https://doi.org/10.25143/amhr.2005.VII.35

Pieminot Dr. med. Vili A. Nāgeli
Kļaviņš, Jānis V. https://doi.org/10.25143/amhr.2005.VII.36

Стасис Бизюлявичюс (Stasys Biziulevičius)
Сюдикас, В.; Андрюшис, А.;  Межутавичюте, В. https://doi.org/10.25143/amhr.2005.VII.37

In Memoriam Alexander Abramovich Grando
https://doi.org/10.25143/amhr.2005.VII.38

Acta medico-historica Rigensia (2002) VI

Sākuma papildinformācija AMHR (2002) VI
Beigu papildinformācija AMHR (2002) VI

Vermögensnachlaβ des Seeligen Stadt Chirurgi Andreas Arnold Ritter, anno 1767 
Pullat, Raimo. https://doi.org/10.25143/amhr.2002.VI.01

About the First Estonian Textbook and Manual of Forensic Medicine
Kasmel, Jaan; Kasmel, Tiiu. https://doi.org/10.25143/amhr.2002.VI.02

90 Years Since the Opening of the Anthropological Collection at the Universty Yuryev (Tartu)
Kasmel, Tiiu; Kasmel, Jaan. https://doi.org/10.25143/amhr.2002.VI.03

Daži 19. gs. Zemgales iedzīvotāju mūža ilguma un nāves cēloņi pēc antropoloģisko ekspedīciju materiāliem
Grāvere, Rita. https://doi.org/10.25143/amhr.2002.VI.04

Rīgā dzīvojošo latviešu meiteņu morfoloģiskā statusa pārmaiņas 20. gadsimtā
Duļevska, Ilva. https://doi.org/10.25143/amhr.2002.VI.05

Individual Growth Patterns and Physical Fitness in Riga Schoolchildren
Aberberga-Augškalne, Līga. https://doi.org/10.25143/amhr.2002.VI.06

Zobārstniecības attīstība Latvijā
Ērenpreiss, Juris; Ivanovs, Andrejs. https://doi.org/10.25143/amhr.2002.VI.07

Latgales aptieku sākotne
Vīksna, Arnis. https://doi.org/10.25143/amhr.2002.VI.08

Rīgas pilsētas sanitārās komitejas dibināšana un tās darbība 19. gadsimtā
Pundure, Valda. https://doi.org/10.25143/amhr.2002.VI.09

Slimo kases Latvijā no 1935. līdz 1940. gadam
Anže, Maija. https://doi.org/10.25143/amhr.2002.VI.10

Latvijas veselības aprūpes vadība (hronoloģiski saraksti)
Vīksna, Arnis. https://doi.org/10.25143/amhr.2002.VI.11

Development of Occupational Health in Latvia
Eglīte, Maija; Vanadziņš, Ivars. https://doi.org/10.25143/amhr.2002.VI.12

Teaching Environmental Health in the Medical Academy of Latvia/Riga Stradiņš University
Aulika, Biruta; Dundurs, Jānis. https://doi.org/10.25143/amhr.2002.VI.13

Tiešās uzskatāmības aizsākumi medicīniskajā izglītībā pasaulē un Latvijā
Upeniece, Irēna; Vēliņš, Rauls. https://doi.org/10.25143/amhr.2002.VI.14

The Place of Biological Sciences in the Medical Curriculum
Nagle, Ērika; Gulbe, Aija. https://doi.org/10.25143/amhr.2002.VI.15

Хирургия XX века
Мирский, М. Б. https://doi.org/10.25143/amhr.2002.VI.16

Уроженец Латвии В. Ф. Грубе
Васильев, К. Г. https://doi.org/10.25143/amhr.2002.VI.17

Профессор М. Б. Блауберг
Васильев, К. К.  https://doi.org/10.25143/amhr.2002.VI.18

Жизнь и деятельность профессора Эбера Ландау
Виткус, А.; Киндзюлис, С.; Сюдикас, В. https://doi.org/10.25143/amhr.2002.VI.19

Akadēmiķis profesors Gustavs Vanags
Dumpis, Teodors. https://doi.org/10.25143/amhr.2002.VI.20

Zviedru profesoru Eižena un Gastona Bakmaņu darbība LU Medicīnas fakultātes Anatomijas un histoloģijas institūtā
Lindberga, Rūta. https://doi.org/10.25143/amhr.2002.VI.21

Par profesora Pētera Sniķera darbību LU Medicīnas fakultātē
Vikmanis, Uldis; Rumba, Ingrīda; Vīksna, Arnis. https://doi.org/10.25143/amhr.2002.VI.22

Latvijas Universitātes privātdocents Jūlijs Galejs un viņa akadēmiskais veikums
Kolontaja, I.; Čerņavska, I.; Krievāne, I.; Melne, I.; Miltiņš, V.; Ančupāne, I.; Miltiņš, A. https://doi.org/10.25143/amhr.2002.VI.23

Alvīne Anna Pāvule un fizioloģija laika gaitā
Aberberga-Augškalne, Līga. https://doi.org/10.25143/amhr.2002.VI.24

Sava ceļa gējēja: akadēmiķei, medicīnas habilitētai doktorei profesorei Verai Rudzītei – 70
Dālmane, Aina. https://doi.org/10.25143/amhr.2002.VI.25

Piecdesmit gadu zinātnē
Rudzīte, Vera. https://doi.org/10.25143/amhr.2002.VI.26

Runa, saņemot Kristapa Rudzīša balvu 2002. gada 25. janvārī
Skuja, Nikolajs. https://doi.org/10.25143/amhr.2002.VI.27

Muzejs, tā pagātne un nākotne
Stradiņš, Jānis; Arons, Kārlis Ēriks; Salaks, Juris. https://doi.org/10.25143/amhr.2002.VI.28

Latvijas Medicīnas vēsturnieku apvienības un muzeja darbības pārskats no 2000. gada 1. jūnija līdz 2002. gada 1. jūnijam
Anže, Maija. https://doi.org/10.25143/amhr.2002.VI.29

20. Baltijas zinātņu vēstures konference
Stradiņš, Jānis. https://doi.org/10.25143/amhr.2002.VI.30

11. Eiropas medicīnas zinātņu vēstures muzeju asociācijas kongress
Arons, Kārlis Ēriks. https://doi.org/10.25143/amhr.2002.VI.31

Pētījumi Latvijas zinātņu vēsturē pēdējos trijos gados (2000–2002)
Stradiņš, Jānis. https://doi.org/10.25143/amhr.2002.VI.32

Vēsturiski nozīmīga vienošanās
Priedkalns, Jānis. https://doi.org/10.25143/amhr.2002.VI.33

Profesors Heinrihs Šneiders – muzeja draugs
Anže, Maija. https://doi.org/10.25143/amhr.2002.VI.34

Par nopelniem Latvijas labā
Anže, Maija. https://doi.org/10.25143/amhr.2002.VI.35

Suminājums profesoram Jēkabam Alksnim
Zaļinskis, Auseklis. https://doi.org/10.25143/amhr.2002.VI.36

Новый труд по истории хирургии
Волколаковс, Янис. https://doi.org/10.25143/amhr.2002.VI.37

Acta medico-historica Rigensia (2000) V

Sākuma papildinformācija AMHR (2000) V
Beigu papildinformācija AMHR (2000) V

Der Arzt und der Maler: Die Freundschaft zwischen A. P. Čechov und I. I. Levitan
Borissova, Galina; Müller-Dietz, Heinz E. https://doi.org/10.25143/amhr.2000.V.01

Российская история медицины и современность
Мирский, М. Б. https://doi.org/10.25143/amhr.2000.V.02

Heinrich Zeiss (1888–1949) und die Versuche zur Institutionalisierung der Medizingeschichte in Sowjetruβland
Kästner, Ingrid; Decker, Natalja. https://doi.org/10.25143/amhr.2000.V.03

Генрих Цейсс и московские “германофилы” 1920-х годов
Доддубный, М. В. https://doi.org/10.25143/amhr.2000.V.04

Академик З. Г. Френкель: концепция удлинения жизни и деятельной старости
Бахтияров, Р. Ш.; Лихницкая, И. И. https://doi.org/10.25143/amhr.2000.V.05

Professor Vitold Eugene Orłowski: Life and Achievement of an Eminent Polish Internist
Kucharz, Eugene J. https://doi.org/10.25143/amhr.2000.V.06

Professor Anthony Głuzinski: Life and Achievement of the Founder of the Polish Society of Internal Medicine
Kucharz, Eugene J. https://doi.org/10.25143/amhr.2000.V.07

Professor Daniel Georg Balk – the First Anthropology Lecturer at the Reopened University of Dorpat (Tartu) in 1802
Kasmel, Jaan; Kasmel, Tiiu. https://doi.org/10.25143/amhr.2000.V.08

Latvijas antropoloģija laikmetu griežos (atskats uz antropoloģisko pētījumu pārmantojamību Latvijā 20. gadsimtā)
Grāvere, Rita. https://doi.org/10.25143/amhr.2000.V.09

The Anthropological View of the Latvian Woman Throughout Centuries
Duļevska, Ilva. https://doi.org/10.25143/amhr.2000.V.10

The Story of Estonian Eugenics
Kalling, Ken. https://doi.org/10.25143/amhr.2000.V.11

Sanitary-Topographical Studies in Estonia During the 1920s and 30s
Sepp, Allar; Sepp, Helena. https://doi.org/10.25143/amhr.2000.V.12

Tendency in the Spread of Syphilis Among the Population of Latvia (1900–1997)
Ančupāne, Ināra; Miltiņš, Alfrēds; Miltiņš, Vents; Žilevica, Aija. https://doi.org/10.25143/amhr.2000.V.13

Profesoram Oskaram Petersenam – 150
Ančupāne, Ināra; Miltiņš, Alfrēds; Miltiņš, Vents. https://doi.org/10.25143/amhr.2000.V.14

The Founder of Chronobiology – Nikolai Pärna
Otter, Margareete. https://doi.org/10.25143/amhr.2000.V.15

Osteoreflexotherapy in Latvia
Beldava, Inta; Vītola, Maruta. https://doi.org/10.25143/amhr.2000.V.16

Homeopātijas vēsture Latvijā
Almane, Renāte; Vegnere, Inta.  https://doi.org/10.25143/amhr.2000.V.17

Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes Farmācijas nodaļa (1919–1950)
Grosvalds, Igors; Alksnis, Uldis; Ruplis, Augusts; Meirovics, Imants. https://doi.org/10.25143/amhr.2000.V.18

Eduards Zariņš – augstākās farmaceitiskās izglītības un uzturvielu pētniecības pamatlicējs Latvijā
Grosvalds, Ilgars; Alksnis, Uldis; Meirovics, Imants. https://doi.org/10.25143/amhr.2000.V.19

Jānis Kupcis – Latvijas minerālūdeņu un dziedniecības dūņu pētnieks
Ruplis, Augusts; Grosvalds, Ilgars. https://doi.org/10.25143/amhr.2000.V.20

The First Official Estonian Pharmacopoeia
Otter, Margareete. https://doi.org/10.25143/amhr.2000.V.21

Augstākā medicīnas izglītība Latvijā
Zariņš, Kristaps. https://doi.org/10.25143/amhr.2000.V.22

Vēl kāda lappuse profesora Paula Stradiņa vajāšanas hronikā (pagātnes liecības publikācija)
Vīksna, Arnis. https://doi.org/10.25143/amhr.2000.V.23

Dozent Sleims Hercbergs – Gründer und erster Leiter des Lehrstuhles für therapeutische Stomotologie an der Staatlichen Universität Lettland
Gutermann, Isaak. https://doi.org/10.25143/amhr.2000.V.24

Jānis Oļģerts Ērenpreiss and His Theory of Carcinogenesis
Ērenpreisa, Jekaterina; Dālmane, Aina; Ērenpreiss, Juris. https://doi.org/10.25143/amhr.2000.V.25

J. W. Goethe and the Baltics
Stradiņš, Jānis. https://doi.org/10.25143/amhr.2000.V.26

Scientists Around Goethe
Arons, Kārlis Ēriks. https://doi.org/10.25143/amhr.2000.V.27

Goethe and his Teacher Justus Christian von Loder
Salaks, Juris. https://doi.org/10.25143/amhr.2000.V.28

Goethes naturwissenschaftlische Studien
Kästner, Ingrid. https://doi.org/10.25143/amhr.2000.V.29

Medicīnas vēstures muzeja pirmais nolikums 1944. gadā (dokumenta publikācija)
Vīksna, Arnis. https://doi.org/10.25143/amhr.2000.V.30

Medicīnisko instrumentu meistari Rīgā 19. gadsimtā
Bērziņa, Edīte. https://doi.org/10.25143/amhr.2000.V.31

Музей здравоохранения Эстонии
Мартинсон, Хелле. https://doi.org/10.25143/amhr.2000.V.32

Centre for Physical Anthropology at the University of Tartu (1993–1998)
Kaarma, Helje; Peterson, Jana; Saluste, Liidia; Thetloff, Maie; Loolaid, Valve. https://doi.org/10.25143/amhr.2000.V.33

Важный труд по истории военно-морской медицины
Грицкевич, В. П. https://doi.org/10.25143/amhr.2000.V.34

Новая страница в летописи истории военной медицины России
Васильев, К. К.; Васильев, К. Г. https://doi.org/10.25143/amhr.2000.V.35

Renesanses cilvēks
Ruņģe, Valija. https://doi.org/10.25143/amhr.2000.V.36

Rakstu krājums, veltīts Jēkaba Alkšņa dzimtai un viņa meitai Austrai Liepiņai
Grāvere, Rita. https://doi.org/10.25143/amhr.2000.V.37

Latvijas zinātņu vēstures izpēte 1997.–1999. gadā
Stradiņš, Jānis. https://doi.org/10.25143/amhr.2000.V.38

Latvijas Medicīnas vēsturnieku apvienības un muzeja darbības pārskats par 1999. gadu un 2000. gada sākumu
Anže, Maija. https://doi.org/10.25143/amhr.2000.V.39

Paula Stradiņa balvas laureāti 1999. un 2000. gadā
Anže, Maija. https://doi.org/10.25143/amhr.2000.V.40

Heinz Müller-Dietz (1923–1998)
Jenisch, Werner. https://doi.org/10.25143/amhr.2000.V.41

А. С. Георгиевский – врач, ученый, педагог
Крутов, В. С. https://doi.org/10.25143/amhr.2000.V.42

Valija Ruņģe (1920–1999)
Anže, Maija. https://doi.org/10.25143/amhr.2000.V.43

Acta medico-historica Rigensia (1999) IV

Sākuma papildinformācija AMHR (1999) IV
Beigu papildinformācija AMHR (1999) IV

Latviešu Ārstu un Zobārstu Apvienības goda biedra profesora Dr. med. Jēkaba Alkšņa dzīves gaita
https://doi.org/10.25143/amhr.1999.IV.01

Profesora Dr. med. Jēkaba Alkšņa piemiņai
Pavasars, Raimonds. https://doi.org/10.25143/amhr.1999.IV.02

Manas atmiņas par Jēkaba Alkšņa ģimeni
Lazovskis, Ilmārs. https://doi.org/10.25143/amhr.1999.IV.03

Atceroties profesoru Jēkabu Alksni
Voskis, Haralds. https://doi.org/10.25143/amhr.1999.IV.04

Par profesoru Jēkabu Alksni un dažiem nepublicētiem viņa materiāliem
Stradiņš, Jānis; Stradiņš, Pēteris. https://doi.org/10.25143/amhr.1999.IV.05

Mūža atmiņas un atziņas
Alksnis, Jēkbs. https://doi.org/10.25143/amhr.1999.IV.06

Manas mātes un tēva dzimtas un viņu dzīves gaitas
Alksnis, Jēkbs. https://doi.org/10.25143/amhr.1999.IV.07

Latviešu tautas dzīvā spēka nozīme senatnē, nebrīvības laikos un nacionālā valstī
Alksnis, Jēkbs. https://doi.org/10.25143/amhr.1999.IV.08

Miesas un gara veselība – tautu kultūras un nākotnes pamats
Alksnis, Jēkbs. https://doi.org/10.25143/amhr.1999.IV.09

Ķirurgs un rakstnieks Arvēds Alksnis
Vīksna, Arnis. https://doi.org/10.25143/amhr.1999.IV.10

Aleksandrs Mežciems
Salaks, Juris; Miltiņš, Alfrēds. https://doi.org/10.25143/amhr.1999.IV.11

Rīgas pilsētas 2. slimnīca laikmetu griežos
Stradiņš, Jānis. https://doi.org/10.25143/amhr.1999.IV.12

Triju Zvaigžņu ordeņi Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja krājumā
Bērziņa, Edīte. https://doi.org/10.25143/amhr.1999.IV.13

Manas mātes Austras Liepiņas dzīves gājums
Liepiņš, Valdis. https://doi.org/10.25143/amhr.1999.IV.14

Austru Liepiņu pieminot (Runa “Straumēnos” 1998. gada 30. aprīlī)
Lāčkāja, Ingrīda. https://doi.org/10.25143/amhr.1999.IV.15

Austras Liepiņas darbība Daugavas Vanagu organizācijā
Frišvalds, Jānis. https://doi.org/10.25143/amhr.1999.IV.16

Atmiņas par Austru Liepiņu
Daškevica, Zigrīda; Paula, Irina; Ezera, Elfrīda; Tūtere, Marta; Rapa, Jānis. https://doi.org/10.25143/amhr.1999.IV.17

Edgars Liepiņš
Arons, Kārlis Ēriks; Dirbe, Aija. https://doi.org/10.25143/amhr.1999.IV.18

Kopā ar Edgaru Liepiņu pavadītie kara gadi
Boruks, Arturs. https://doi.org/10.25143/amhr.1999.IV.19

Latviešu ārsti, Latvijas armijas ārsti un Latvijas Universitātes mācībspēki, kas Pēterburgas Kara medicīnas akadēmijā studējuši, papildinājuši zināšanas, strādājuši vai aizstāvējuši disertācijas līdz 1918. gadam
Vīksna, Arnis. https://doi.org/10.25143/amhr.1999.IV.20

Mans tēvs Miķelis Kārlis Veidemanis (1895–1945)
Veidemane-Liepiņa, Biruta. https://doi.org/10.25143/amhr.1999.IV.21

LU docētājs Ernests Apse-Apsītis – profesora Pētera Sniķera darba turpinātājs dermatoveneroloģijā
Ančupāne, Ināra; Miltiņš, Vents; Miltiņš, Alfrēds. https://doi.org/10.25143/amhr.1999.IV.22

Skaistais (daiļais) un skaistumkopšana latviskās mentalitātes priekšstatos
Arons, Kārlis Ēriks; Ančupāne, Ināra; Miltiņš, Vents; Miltiņš, Alfrēds. https://doi.org/10.25143/amhr.1999.IV.23

Jāņa Arvīda Āboliņa piemiņai
Mellis, Irene. https://doi.org/10.25143/amhr.1999.IV.24

Pēcvārds Irenes Mellis rakstam par Dr. J. A. Āboliņu
Stradiņš, Jānis. https://doi.org/10.25143/amhr.1999.IV.25

Latviešu vīriešu somatisko pazīmju teritoriālā mainība 1939. gadā
Kokare, Inese; Cauna, Nikolajs. https://doi.org/10.25143/amhr.1999.IV.26

Slimokases Latvijā no 1920. līdz 1934. gadam
Anže, Maija. https://doi.org/10.25143/amhr.1999.IV.27

19. gs. b. – 20. gs. oftalmoloģisko ķirurģisko priekšmetu kolekcija Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā
Jirgena, Emerentīne. https://doi.org/10.25143/amhr.1999.IV.28

Rīgas ārsti par vides aizsardzības jautājumiem 17.–19. gadsimtā
Pundure, Valda. https://doi.org/10.25143/amhr.1999.IV.29

Rīgas Studentu poliklīnikas 25 pastāvēšanas gadi
Puksta, Marija. https://doi.org/10.25143/amhr.1999.IV.30

Latvijas Medicīnas vēsturnieku apvienības un muzeja darbības pārskats par 1997. un 1998. gadu
Anže, Maija. https://doi.org/10.25143/amhr.1999.IV.31

Latvijas Anatomu, histologu un embriologu zinātniskās biedrības pirmie divdesmit gadi (1951–1971)
Dālmane, Aina. https://doi.org/10.25143/amhr.1999.IV.32

Izcilu ārstu piemiņas balvas
Arons, Kārlis Ēriks. https://doi.org/10.25143/amhr.1999.IV.33

Vērtīgs rādītājs
Vīksna, Arnis. https://doi.org/10.25143/amhr.1999.IV.34

Jauns enciklopēdisks izdevums
Miltiņš, Alfrēds. https://doi.org/10.25143/amhr.1999.IV.35

Jauns darbs par dermatovenerologu un sabiedrisko darbinieku profesoru Pēteri Sniķeru
Jākobsons, Jūlijs. https://doi.org/10.25143/amhr.1999.IV.36

Zinātņu vēstures diždarbs
Arons, Kārlis Ēriks. https://doi.org/10.25143/amhr.1999.IV.37

Kajetāns Juršāns (1926.28.IV – 1998.31.III)
https://doi.org/10.25143/amhr.1999.IV.38

Ivars Ebels (1925.13.III – 1998.26.IV)
Ebela, Inguna. https://doi.org/10.25143/amhr.1999.IV.39

Acta medico-historica Rigensia (1997) III

Sākuma papildinformācija AMHR (1997) III
Beigu papildinformācija AMHR (1997) III

Trace and Heavy Analyses of a Skeletal Material in the Estimation of Health Status in 16th – 17th Century Turku (Abo), Finland
Vuorinen, Heikki S. https://doi.org/10.25143/amhr.1997.III.01

Die Krankheit als Parasit: Die Entdeckung der Zeit in der theoretischen Pathalogie
Hess, Volker. https://doi.org/10.25143/amhr.1997.III.02

Научная школа Карла Людвига и ее вклад в развитие физиологии и медицины в XIX столетии
Чеснокова, С. А. https://doi.org/10.25143/amhr.1997.III.03

Dr. Edmund F. Biernacki: Life and Contribution to the Discovery of Erythrocyte Sedimentation Rate
Kucharz, Eugene J. https://doi.org/10.25143/amhr.1997.III.04

Wilhelm Ostwald Rigaer Jahre und die Entstehung der klassischen physikalischen Chemie
Stradiņš, Jānis. https://doi.org/10.25143/amhr.1997.III.05

Der Leipziger Anatom Werner Spalteholz (1861–1940) un seine Beziehungen zur Lehrmittelproduktion des Deutschen
Hahn, Susanne; Hartmann, Klaus; Kapplusch, Sylvia. https://doi.org/10.25143/amhr.1997.III.06

Nachahmung oder Originalität: die Medizin in Norwegen um die Jahrhundertwende 1900
Larsen, Øivind. https://doi.org/10.25143/amhr.1997.III.07

Interplay of Religion, Medicine and Prison Preliminary Historical Study
Girgensons, Roberts. https://doi.org/10.25143/amhr.1997.III.08

Historical Aspects of the so-called Moscow Psychiatric School
Eglītis, Imants. https://doi.org/10.25143/amhr.1997.III.09

No Aleksandra Augstumu iestādes vēstures
Sočņeva, Zuzanna; Liepiņš, Juris. https://doi.org/10.25143/amhr.1997.III.10

Bioķīmijas attīstība Latvijā no 1919. līdz 1940. gadam medicīnas aspektā
Gūtmanis, Krists. https://doi.org/10.25143/amhr.1997.III.11

Smallpox and its Prevention in Lithuania in XIX–XX Century
Siudikas, Vytautas; Siudikiene, Nijole; Šimaitiene, Zenona.  https://doi.org/10.25143/amhr.1997.III.12

Recreation or Professional Necessity: The Travels Abroad by 19th Century Norwegian Doctors. Their Destinations and the Reasons for Choosing them
Olsen, Bent Olav. https://doi.org/10.25143/amhr.1997.III.13

Dentistry in Vytautas Magnus University
Siudikas, Vytautas; Žekonis, Jonas. https://doi.org/10.25143/amhr.1997.III.14

Профессор И. П. Алексинский – выдающийся российский хирург
Мирский, М. Б. https://doi.org/10.25143/amhr.1997.III.15

Биографии и их место в историко-медицинской науке
Грицкевич, В. П. https://doi.org/10.25143/amhr.1997.III.16

Ansprache zur Eröffnung des Internationalen Symposium “Ernst von Bergmann und die Medizin seiner Zeit”
Stradiņš, Jānis. https://doi.org/10.25143/amhr.1997.III.17

E. V. Bergmann und die “Kulturbrücke” Dorpat
Müller-Dietz, Heinz E. https://doi.org/10.25143/amhr.1997.III.18

Das Konzept Ernst von Bergmanns zur ärztlichen Fortbildung
Schmiedebach, Heinz-Peter. https://doi.org/10.25143/amhr.1997.III.19

Ernst von Bergmann – Förderer der Zahnheilkunde wider Willen
Marz, Ilona. https://doi.org/10.25143/amhr.1997.III.20

Ernsta Bergmaņa pētījumi par sifilisu un lepru Vidzemes guberņā
Miltiņš, Vents. https://doi.org/10.25143/amhr.1997.III.21

Outstanding Representative of Estonian Experimantal Pharmacology: Georg Kingisepp
Otter, Margareete; Otter, Karin. https://doi.org/10.25143/amhr.1997.III.22

Попечитель Рижского округа доктор медицины профессор А И Щербаков
Васильев, К. К. https://doi.org/10.25143/amhr.1997.III.23

Profesoram Ernstam Fērmanim – 125
Pundure, Valda. https://doi.org/10.25143/amhr.1997.III.24

Ferdinands Neireiters
Bērziņš, Uldis; Volksone, Velta. https://doi.org/10.25143/amhr.1997.III.25

Latvijas Universitātes privātdocents Jēkabs Šīrons
Miltiņš, Vents. https://doi.org/10.25143/amhr.1997.III.26

Страницы жизни (Посвящается Петру (1904–1984) и Изабелле (1914–1991) Герке)
Герке, Роальд. https://doi.org/10.25143/amhr.1997.III.27

О Роальде и семье Герке
Страдынь, Я. https://doi.org/10.25143/amhr.1997.III.28

Jāņa Ērenpreisa skola
Ērenpreisa, Jekaterina. https://doi.org/10.25143/amhr.1997.III.29

Jānis Oļģerds Ērenpreiss (1929–1996)
Ērenpreisa, Jekaterina. https://doi.org/10.25143/amhr.1997.III.30

Два отрывка воспоминаний об историках медицины Риги (О Константине Георгиевиче Васильеве)
Васильев, К. К. https://doi.org/10.25143/amhr.1997.III.31

Мои друзья – историки медицины Латвии
Васильев, К. Г. https://doi.org/10.25143/amhr.1997.III.32

Первый научный форум историков медицины Латвии
Васильев, К. Г. https://doi.org/10.25143/amhr.1997.III.33

Mikrobiologs un zinātnes vēsturnieks Jūlijs Jākobsons
Miltiņš, Alfrēds. https://doi.org/10.25143/amhr.1997.III.34

Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja darbinieki no 1957. līdz 1997. gadam
Ledaine, Alvīne; Vīksna, Arnis. https://doi.org/10.25143/amhr.1997.III.35

Māksla, medicīna, muzejs
Stradiņš, Jānis; Arons, Kārlis Ēriks; Salaks, Juris. https://doi.org/10.25143/amhr.1997.III.36

Atmiņas par manu tēvu gleznotāju Voldemāru Cauni un viņa sadarbību ar Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeju
Caune, Andris. https://doi.org/10.25143/amhr.1997.III.37

“Katram mūžā vienreiz jātiek tam pāri…”
Opalā, Valentīna. https://doi.org/10.25143/amhr.1997.III.38

О тех далеких годах и пережитом (воспоминания о клинике и Музее проф. П. Страдыня, 1945–1960 гг.)
Кунец, Михаил. https://doi.org/10.25143/amhr.1997.III.39

Об авторе этих воспоминаний
Страдынь, Я. https://doi.org/10.25143/amhr.1997.III.40

Fotomākslinieks Krišs Rake (1897–1965)
Jirgena, Emerentīne. https://doi.org/10.25143/amhr.1997.III.41

Latvijas Medicīnas vēsturnieku apvienības darbības pārskats no 1993. gada maija līdz 1997. gada 1. janvārim
Vīksna, Arnis. https://doi.org/10.25143/amhr.1997.III.42

Veikums Latvijas zinātņu vēstures izpētē pēdējos gados (1996–1997)
Stradiņš, Jānis. https://doi.org/10.25143/amhr.1997.III.43

Итоги XVIII Балтийской конфэренции по истории науки (Рига, январь 1996 года)
Страдынь, Ян.  https://doi.org/10.25143/amhr.1997.III.44

Cauri gadsimtiem laikā un telpā (Jānis Srupulis – Paula Stradiņa balvas laureāts)
Opalā, Valentīna. https://doi.org/10.25143/amhr.1997.III.45

Ceļā no palpātora un auskultātora uz teleārstu. Pirmais posms cīņā pret slimībām: senie laiki
Ruņģe, Valija. https://doi.org/10.25143/amhr.1997.III.46

Rezension über ein Russischen Medizinhistorischen Buch
Müller-Dietz, Heinz E. https://doi.org/10.25143/amhr.1997.III.47

Новый труд по истории медицины России
Грицкевич, В. П. https://doi.org/10.25143/amhr.1997.III.48

Pieci soļi Latvijas medicīnas vēstures apguvē
Jākobsons, Jūlijs; Miltiņš, Alfrēds; Danusēviča, Janīna. https://doi.org/10.25143/amhr.1997.III.49

Latvijas medicīnas sirdsapziņas darbs
Vīksna, Arnis. https://doi.org/10.25143/amhr.1997.III.50

Pārdomas par Paulam Stradiņam veltītu grāmatu
Miltiņš, Alfrēds. https://doi.org/10.25143/amhr.1997.III.51

D. H. Grindelis un Latvijas farmācija
Ozoliņa, Valda. https://doi.org/10.25143/amhr.1997.III.52

Ein Wort über Pavel Efimovič Zabludovskij
Sorokina, Tatjana. https://doi.org/10.25143/amhr.1997.III.53

Waltraud Müller-Dietz (1929–1993)
Arons, K. Ē. https://doi.org/10.25143/amhr.1997.III.54

Jacqueline Sonolet (1916–1993)
Perrot, A.; Clin, M.V. https://doi.org/10.25143/amhr.1997.III.55

Jósef Antall, Historian, Medical Historian, Prime Minister (8 April 1932–12 December 1993)
Vida, M. https://doi.org/10.25143/amhr.1997.III.56

Jānis Arvīds Āboliņš (1906–1994)
Alberts, P.; Stradiņš, J.; Vīksna, A.  https://doi.org/10.25143/amhr.1997.III.57

Евгения Шимкунайте (1920.11.03–1996.27.01)
Янкявичене, Р.; Лаздауска Ж. https://doi.org/10.25143/amhr.1997.III.58

Acta medico-historica Rigensia (1994) II

Sākuma papildinformācija AMHR (1994) II
Beigu papildinformācija AMHR (1994) II

J. Ch. von Loders Empfehrungen für die Universität Dorpat
Müller-Dietz, Heinz E. https://doi.org/10.25143/amhr.1994.II.01

Dažas nepublicētas Georga Frīdriha Parrota vēstules Žoržam Kivjē
Langins, Jānis. https://doi.org/10.25143/amhr.1994.II.02

Baltische Medizinstudenten in Jena
Müller-Dietz, Waltraud. https://doi.org/10.25143/amhr.1994.II.03

Light and Shadows in Modern Pirogov Studies
Sayenko, Yurij; Selivanov, Vasilij; Selivanov, Evgenij. https://doi.org/10.25143/amhr.1994.II.04

Понятие об историко-медицинских источниках и исследовании в отечественной литературе
Грицкевич, В. П. https://doi.org/10.25143/amhr.1994.II.05

Из воспоминаний об Алексее Александровиче Ухтомском
Аршавский, И. А. https://doi.org/10.25143/amhr.1994.II.06

The Liber Uricrisiarum in Wellcome MS 225 and the Adaptation of Source to Audience
Jasin, Joanne. https://doi.org/10.25143/amhr.1994.II.07

Русское медицинское зарубежье 1920–1941
Мирский, М. Б. https://doi.org/10.25143/amhr.1994.II.08

The History of Psychiatry in Latvia
Kuzņecovs, Vladimirs. https://doi.org/10.25143/amhr.1994.II.09

Mācībspēku paaudžu maiņa un LU Medicīnas fakultātes kadru politika
Baltiņš, Māris. https://doi.org/10.25143/amhr.1994.II.10

Martin Sihles Schule der inneren Medizin in Lettland
Lazovskis, Ilmārs. https://doi.org/10.25143/amhr.1994.II.11

Latvian Academic Fraternities and Medicine. The Case of Fraternitas Metropolitana
Rasmanis, Egons; Reiters, Ludvigs. https://doi.org/10.25143/amhr.1994.II.12

Professor Pēteris Sniķers – Physicians and Patron of Art
Miltiņš, Alfrēds. https://doi.org/10.25143/amhr.1994.II.13

Jēkabs Prīmanis and Anthropological Studies Carried out at the Institute of Anatomy and Histology of the University of Latvia During the Period 1920–1944
Lindberga, Ruta. https://doi.org/10.25143/amhr.1994.II.14

Pēterburgas Kara medicīnas akadēmijas nozīme medicīnas attīstībā Latvijā
Prīmanis, Jēkabs. https://doi.org/10.25143/amhr.1994.II.15

Atmiņas par manu skolotāju profesoru Paulu Stradiņu
Krauklis, Valdis. https://doi.org/10.25143/amhr.1994.II.16

П. Страдынь и научное наследие Н. И. Пирогова
Хазанов, А. Н. https://doi.org/10.25143/amhr.1994.II.17

Pauls Stradiņš manās atmiņās
Kraulis, Konstantīns. https://doi.org/10.25143/amhr.1994.II.18

Profesora P. Stradiņa ķirurģiskās klīnikas septiņdesmit gadi (vēsturisks pārskats)
Utkins, Vladimirs. https://doi.org/10.25143/amhr.1994.II.19

Medicīnas vēstures trešā atmoda. Profesoram Paulam Stradiņam (1896.17.I–1958.14.VIII) 1991. gadā būtu deviņdesmit pieci
Smiltens, Eduards. https://doi.org/10.25143/amhr.1994.II.20

Zenta Mauriņa un medicīna
Sokolova, Ingrīda. https://doi.org/10.25143/amhr.1994.II.21

Magda Štaudingere-Voita un Latvija
https://doi.org/10.25143/amhr.1994.II.22

Dankesrede, anlässlich der Überreichung des Ehrenmitglied-Diploms der Lettischen Akademie der Wissenschaften (Freiburg a. Br., 28. Mai 1991)
Staudinger, Magda. https://doi.org/10.25143/amhr.1994.II.23

Gedanken und Rückblicke am neunzigsten Geburtstag, dem 17. August 1992
Staudinger, Magda. https://doi.org/10.25143/amhr.1994.II.24

Studiju gaita un darbība Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē 1921–1939. Atmiņu fragmenti
Jirgensons, Bruno. https://doi.org/10.25143/amhr.1994.II.25

His locus est
Birze, Miervaldis. https://doi.org/10.25143/amhr.1994.II.26

Such Was Our Time
Stradiņš, Jānis; Arons, Kārlis Ēriks. https://doi.org/10.25143/amhr.1994.II.27

Professor Jānis Stradiņš – Lebenslauf und wissenschaftliche Tätigkeit
Šimanska, Marija; Salaks, Juris. https://doi.org/10.25143/amhr.1994.II.28

Kārlis Ēriks Arons zum 60. Geburtstag
Salaks, Juris; Winau, Rolf. https://doi.org/10.25143/amhr.1994.II.29

Pārskats par Latvijas medicīnas vēsturnieku asociācijas darbību no 1987. līdz 1993. gadam
Vīksna, Arnis. https://doi.org/10.25143/amhr.1994.II.30

Pārskats par LMA Medicīnas vēstures institūta darbību
Salaks, Juris. https://doi.org/10.25143/amhr.1994.II.31

Prof. Dr. Heinz E. Müller-Dietz zum 70. Geburtstag
Salaks, Juris. https://doi.org/10.25143/amhr.1994.II.32

Heino Gustavson – 70
Arons, K. Ē.; Vīksna, A. https://doi.org/10.25143/amhr.1994.II.33

Валентин Грицкевич – 60
Аронс, К.; Виксна, А. https://doi.org/10.25143/amhr.1994.II.34

Eduards Smiltens (1918–1992)
Smiltens, Ivars. https://doi.org/10.25143/amhr.1994.II.35

Profesors Vilhelms Kaņeps (1923–1993)
Salaks, Juris. https://doi.org/10.25143/amhr.1994.II.36

A Historical Book on History
Eglītis, Imants. https://doi.org/10.25143/amhr.1994.II.37

Grāmata par latviešu tautas trešās atmodas sākumu
Birze, Miervaldis. https://doi.org/10.25143/amhr.1994.II.38

Acta medico-historica Rigensia (1992) I

Sākuma papildinformācija AMHR (1992) I
Beigu papildinformācija AMHR (1992) I

Латвия и латыши в мире (Вступительная лекция на I Всемирном конгрессе латышских врачей 19 июня 1989 года)
Страдынь, Я. https://doi.org/10.25143/amhr.1992.I.01

Bruno Gebhard und das Konzept eines Gesundheitsmuseums
Winau, Rolf. https://doi.org/10.25143/amhr.1992.I.02

Bemerkungen zu der Metschnikow-Biographie von H. Zeiss
Müller-Dietz, Heinz; Müller-Dietz, Waltraut. https://doi.org/10.25143/amhr.1992.I.03

Inrō – Alte Japanische Medizindosen
Müller-Dietz, Heinz E. https://doi.org/10.25143/amhr.1992.I.04

Der Atlas der Hygiene des Säuglings und Kleinkindes als Maßnahme zur Volksaufklärung
Stöckel, Sigrid. https://doi.org/10.25143/amhr.1992.I.05

Von der Hygiene-Ausstellung zum Hygiene-Museum
Münch, Ragnhild. https://doi.org/10.25143/amhr.1992.I.06

Rationalität als Leitmotiv: Die große Ausstellung über Gesundheitspflege, Sozialfürsorge und Leibesübungen – GESOLEI – 1926 in Düsseldorf
Stöckel, Sigrid. https://doi.org/10.25143/amhr.1992.I.07

Употребление алкоголя в дохристианской Руси
Шувалов, А. В.; Гиргенсон, Р. Р. https://doi.org/10.25143/amhr.1992.I.08

Некоторые методы лечения, применявшиеся в средневековой русской медицине
Аникин, И. Л. https://doi.org/10.25143/amhr.1992.I.09

Болгарская иконография святых-покровителей различных ремесленников и их профессиональных союзов
Мутафор, С.; Мутафор, Э. https://doi.org/10.25143/amhr.1992.I.10

J. N. Lieberkühn und seine Sammlung mikroskopischer Präparate
Müller-Dietz, Heinz E. https://doi.org/10.25143/amhr.1992.I.11

Werdegang eines Wissenschaftlers: Georg Friedrich Parrots Tätigkeit in Riga (1795–1801)
Stradiņš, Jānis; Arons, Kārlis. https://doi.org/10.25143/amhr.1992.I.12

Юстус Христиан фон Лодер (1753–1832) и Московкий университет
Салакс, Ю. https://doi.org/10.25143/amhr.1992.I.13

П. Я. Страдынь в Военно-медицинской академии
Хазанов, А. Н. https://doi.org/10.25143/amhr.1992.I.14

Революционное движение 1905–1907 гг. и медицина в Польском королевстве
Бжезиньски, Т. https://doi.org/10.25143/amhr.1992.I.15

Die medizinalverhältnisse in Tallinn bis zum ersten Weltkrieg
Gustavson, Heino. https://doi.org/10.25143/amhr.1992.I.16

Письма А. Ф. Кони к А. И. Синеву
Хазанов, А. Н.; Ксенофонтова, Л. Д. https://doi.org/10.25143/amhr.1992.I.17

Tendency in the Spread of Syphilis among the Population of Lituania, Latvia and Estonia (1920–1940)
Miltiņš, Alfreds. https://doi.org/10.25143/amhr.1992.I.18

Связи педологии и педиатрии (исторический очерк)
Микиртичан, Г. Л. https://doi.org/10.25143/amhr.1992.I.19

Трагедия русской микробиологии
Васильев, К. Г. https://doi.org/10.25143/amhr.1992.I.20

Планы и реальность: охрана материнства и детства в Белоруссии в 1944–1945 гг.
Тищенко, Е. М. https://doi.org/10.25143/amhr.1992.I.21

Н. И. Пирогов: идеал женщины
Кацнельбоген, А. Г. https://doi.org/10.25143/amhr.1992.I.22

Европа – справа
Заблудовский, П. Е. https://doi.org/10.25143/amhr.1992.I.23

Arvēds Alksnis
Salaks, Juris. https://doi.org/10.25143/amhr.1992.I.24

Нина Федоровна Страдынь
Арон, К.; Салакс, Ю. https://doi.org/10.25143/amhr.1992.I.25

Борис Дмитриевич Петров
Канеп, В. В.; Хазанов, А. Н. https://doi.org/10.25143/amhr.1992.I.26

Виктор Калнин
Арон, К.; Виксна, А.; Милтиньш, А. https://doi.org/10.25143/amhr.1992.I.27

Присуждение награды им. П. Страдыня (за 1989 и 1990 годы)
Салакс, Ю. https://doi.org/10.25143/amhr.1992.I.28

Открытие мемориального музея профессора А. Биезиня
Ферстерс, В. https://doi.org/10.25143/amhr.1992.I.29

Открытие памятника Ф. Г. Биддеру
Виксна, А.; Хазанов, А. https://doi.org/10.25143/amhr.1992.I.30

Эдуард Дмитриевич Грибанов
Аронс, К.; Салакс, Ю. https://doi.org/10.25143/amhr.1992.I.31