Pārlekt uz galveno saturu
Tehniskās prasības 

Rakstu noformēšana 

 • Manuskripti iesniedzami latviešu vai angļu valodā. Vēlamais teksta apjoms (ieskaitot zemsvītras atsauces/piezīmes) – no 30 000 līdz 60 000 zīmju, ieskaitot tukšumzīmes.
 • Manuskriptā jāietver:
  • Īsa anotācija līdz 1500 zīmēm, ieskaitot tukšumzīmes
  • Atslēgas vārdi, ne vairāk kā seši
  • Kopsavilkums līdz 4000 zīmēm (latviski iesniegtiem manuskriptiem – angļu valodā; angliski iesniegtiem manuskriptiem – latviešu valodā)
 • Autora/autoru dati (vārds, uzvārds; pārstāvētā institūcija; kontaktadrese; elektroniskā pasta adrese; kontakttālrunis) norādāmi atsevišķi, uz pirmās lapas
 • Pamatteksts, zemsvītras atsauces un piezīmes – Times New Roman, 12pt.
 • Dubultās atstarpes starp rindām (gan tekstā, gan zemsvītras atsaucēs/piezīmēs)
 • Teksta nodaļas atdalāmas ar apakšvirsrakstiem, treknināti (bold) un centrēti
 • Nelietot ALL CAPS
 • Paragrāfi norādāmi, lietojot atkāpi (indent), neatstāt tukšu rindu starp paragrāfiem
 • Citāti atdalāmi ar “pēdiņām”. Ja citāts garāks par trijām rindām, tas izdalāms atsevišķā paragrāfā
 • Piezīmju un zemsvītras atsauču (footnote) numurēšanai tekstā lietot augšrakstu (superscript) pēc pieturzīmes. Lietot automātisko zemsvītras atsauču veidošanas iespēju (insert footnote). Katru atsauci izdalīt atsevišķi, neapvienot atsauces
 • Rakstā lietojams tikai latīņu alfabēts. Kirilica jāatveido atbilstīgi latīņu alfabētam: Transliteracija.pdf

Recenziju un apskatu noformēšana

Grāmatu un mediju recenzijas kā arī apskatus par notikumiem akadēmiskajā un muzeju dzīvē izvēlas redaktors, konsultējoties ar redkolēģiju. Žurnāls nepublicē iepriekš nesaskaņotas recenzijas un apskatus
 • Recenzijas un apskati iesniedzami latviešu vai angļu valodā
 • Vēlamais teksta apjoms (ieskaitot zemsvītras atsauces/piezīmes) nepārsniedz 8000 zīmju (recenzijām) un 15 000 zīmju (apskatiem), ieskaitot tukšumzīmes
 • Jānorāda autora vārds, uzvārds, pārstāvētā institūcija, kontaktadrese, elektroniskā pasta adrese, kontakttālrunis
 • Pamatteksts, zemsvītras atsauces un piezīmes – Times New Roman, 12pt
 • Dubultās atstarpes starp rindām (gan tekstā, gan zemsvītras atsaucēs/piezīmēs)
 • Paragrāfi norādāmi, lietojot atkāpi (indent), neatstāt tukšu rindu starp paragrāfiem
 • Citāti atdalāmi ar “pēdiņām”. Ja citāts garāks par trijām rindām, tas izdalāms atsevišķā paragrāfā
 • Piezīmju un zemsvītras atsauču (footnote) numurēšanai tekstā lietot augšrakstu (superscript) pēc pieturzīmes. Lietot automātisko zemsvītras atsauču veidošanas iespēju (inser footnote). Katru atsauci izdalīt atsevišķi, neapvienot atsauces
 • Lietojams tikai latīņu alfabēts. Kirilica jāatveido atbilstīgi latīņu alfabētam: Transliteracija.pdf

Ilustratīvais materiāls

Ilustratīvais materiāls (līdz pieciem attēliem rakstiem un apskatiem, viens attēls – recenzijām) iesniedzams atsevišķos failos .jpg, .eps vai .tiff formātā (300 dpi fotografijām vai pustoņu attēliem; 1200 dpi līnijzīmējumiem).
Iesniedzot rakstu, autors apliecina, ka netiek pārkāptas trešo pušu autortiesības attiecībā uz publicējamo ilustratīvo materiālu.

Atsauču noformēšana

AMHR lieto zemsvītras atsauces (footnote). Manuskriptā nav jāiekļauj atsevišķa bibliogrāfija vai atsauču saraksts. Atsauču veidošanas sistēma pamatā balstās uz Chicago Manual of Style. Gadījumos, kad konkrēto avotu vai literatūras atsauču piemēri nav atrodami šeit, lūdzam izmatot jaunāko Chicago Manual of Style, ko publicē University of Chicago Press.

 

Grāmatas


Grāmata / viens autors

 • John Colville, The Fringes of Power: 10 Downing Street Diaries, 19391955 (New York: W. W. Norton, 1985), 651–52.
 • Chris Holmlund, Impossible Bodies: Femininity and Masculinity at the Movies (New York: Routledge, 2002), 159.
 • Vilis Derums, Tautas veselība un dziedniecība senajā Baltijā (Rīga: Zinātne, 1978), 45.

Grāmata / divi vai trīs autori

 • Otis W. Coan and Richard G. Lillard, America in Fiction, 5th ed. (Palo Alto, CA: Pacific Books, 1967), 23–25.
 • Indulis Purviņš un Santa Purviņa, Praktiskā farmakoloģija, 4. pārstr. izd. (Rīga: Zāļu infocentrs, 2011), 13.
 • Wayne C. Booth, Gregory G. Colomb, and Joseph M. Williams, The Craft of Research (Chicago: University of Chicago Press, 1995), 42–45.

Grāmata / vairāk kā trīs autori

 • Cornelia Meigs et al., A Critical History of Children’s Literature, rev. ed. (New York: Macmillan, 1969), 190–91.
 • Pāvels Zabludovskis et al., Krievu un latviešu medicīnas vēsture (Rīga: Zvaigzne, 1968), 87.

Nodaļa no grāmatas

 • Konrad Repgen, "What is a 'Religious War'?" in Politics and Society in Reformation Europe, ed. E. I. Kouri and Tom Scott (London: Macmillan, 1987), 311.
 • Kristaps Rudzītis, “Fantāzija, kustība, spīts”, no Profesors Pauls Stradiņš, red. ArnisŠmits et al. (Rīga: Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas izdevniecība, 1961), 121–25.
 • Anda Čakša-Vītoliņa un Vilnis Grīnbergs, “Barošana”, no Bērnu ķirurģija, red. Aigars Pētersons (Rīga: Nacionālais apgāds, 2005), 73.
 • Anne Carr and Douglas J. Schuurman, “Religion and Feminism: A Reformist Christian Analysis,” in Religion, Feminism, and the Family, ed. Anne Carr and Mary Stewart Van Leeuwen (Louisville, KY: Westminster John Knox Press, 1996), 14.

Redaktoru sastādīti izdevumi

 • Joey Green, ed., The Cornell Widow Hundredth Anniversary Anthology, 1894-1994 (Ithaca, NY: Cornell Widow, 1981), 19–20.
 • Catherine Clinton and Nina Silber, eds., Divided Houses: Gender and the Civil War (New York: Oxford University Press, 1993), 401–2.
 • Aigars Pētersons, red., Bērnu ķirurģija (Rīga: Nacionālais apgāds, 2005), 661.

Rediģēti un tulkoti autoru darbi

 • Jean Andrew Wahl, A Short History of Existentialism, trans. Forrest Williams and Stanley Maron (New York: Philosophical Library, 1949), 43.
 • Anne Frank, The Diary of a Young Girl: The Definitive Edition, ed. Otto H. Frank and Mirjam Pressler, trans. Susan Massotty (New York: Doubleday, 1995), 122.
 • Nučo Ordine, Nelietderīgā lietderīgums, tulk. Dace Meiere (Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2017), 35.

Atkārtots izdevums

 • William L. O’Neill, Feminism in America: A History, 2nd rev. ed. (New Brunswick, NJ: Transaction Books, 1988), 224–25.
 • James M. McPherson, Ordeal by Fire: The Civil War and Reconstruction, 3rd ed. (Boston: McGraw-Hill, 2001), 19.
 • Indulis Purviņš un Santa Purviņa, Praktiskā farmakoloģija, 4. pārstr. izd. (Rīga: Zāļu infocentrs, 2011), 13.

Sērijas

 • Alexander Cowie, The Rise of the American Novel, American Literature Series (New York: American Book Co., 1951), 116.
 • Rachel Ginnis Fuchs, Abandoned Children: Foundlings and Child Welfare in Nineteenth- Century France, SUNY Series in Modern European Social History (Albany: State University of New York Press, 1984), 278.
 • Inga Gaile, Stikli, Mēs. Latvija, XX gadsimts (Rīga: Dienas grāmata, 2016), 66.

Izdevumi sējumos

Viss izdevums:

 • Frank Freidel, Franklin D. Roosevelt, 4 vols. (Boston: Little, Brown, 1952–1973). 
 • H. H. Asquith, Memories and Reflections, 1852-1927, 2 vols. (Boston: Little, Brown, 1928).
 • Jānis Stradiņš et al., red., Latvieši un Latvija, 4 sēj. (Rīga: LZA Baltijas stratēģisko pētījumu centrs, 2014). 

Atsevišķs sējums:

 • H. H. Asquith, Memories and Reflections, 1852-1927 (Boston: Little, Brown, 1928), 2: 52–53.
 • Richard S. Kirkendall, “Election of 1948,” in History of American Presidential Elections, 1789-2008, 4th ed., ed. Gil Troy, Arthur M. Schlesinger Jr., and Fred L. Israel (New York: Facts on File, 2012), 3:1178.

Vārdnīcas un enciklopēdijas

 • Dennis H. Cremin, “Waterfront,” in The Encyclopedia of Chicago, ed. James R. Grossman, Ann Durkin Keating, and Janice L. Reiff (Chicago: University of Chicago Press, 2004), 865.
 • Joels Veinbergs, “Belials un Sātans,” no Mitoloģijas enciklopēdija, red. Roberts Akmentiņš et al. (Rīga: Latvijas Enciklopēdija, 1993), 1:98

Elektroniskas grāmatas

Grāmatas, kas lejuplādētas no pārdevēja vai bibliotēkas:

 • Jane Austen, Pride and Prejudice (New York: Penguin Classics, 2007), Kindleedition.
 • Jane Austen, Pride and Prejudice (New York: Penguin Classics, 2008), PDF e-book.

Grāmatas, kas skatītas internetā:

 • Philip B. Kurland and Ralph Lerner, eds., The Founders’ Constitution (Chicago: University of Chicago Press, 1987), http://press-pubs.uchicago.edu/founders/.
 • Elliot Antokoletz, Musical Symbolism in the Operas of Debussy and Bartók (New York: Oxford University Press, 2008), doi:10.1093/acprof:oso/9780195365825.001.0001.
 • Benjamin Rush, Medical inquiries and observations (Philadelphia: J. Conrad & Co, 1805), 28, https://archive.org/details/b21935142_0003.
 • Henry James, The Ambassadors (1909; Project Gutenberg, 1996), bk. 6, chap. 1, ftp:/ibiblio.org/pub/docs/books/gutenberg/etext96/ambas10.txt.
 • Walt Whitman, Leaves of Grass (New York, 1855), 22, http://www.whitmanarchive.org/published/LG/1855/whole.html.

Periodiskie izdevumi


Raksti neakadēmiskos žurnālos

 • S. L. Carson, “The Second Tragic Lincoln,” American History Illustrated, February 1985, 37. 
 • Beth Saulnier, “From Vine to Wine,” Cornell Alumni Magazine, September/October 2008, 48
 • “Authors and Editors,” Publishers’ Weekly, October 9, 1967, 21. 
 • Martha Brant and Michael Isikoff, “Going after Greed,” Newsweek, July 15, 2002, 23. 

Ja žurnāls publicēts numuros:

 • James Agee, “America, Look at Your Shame!” Oxford American, no. 43 (January/February 2003): 37.
 • Helēna Rubine, “Ārstniecības augu izvilkumi,” Veselība, nr. 4(407) (jūlijs/augusts 1992): 30.
 • Artis Klints, „Tango pilsēta,” Rīgas Laiks, nr. 81 (augusts 2009): 4–8. 

Raksti avīzēs

 • Paul D. Thacker, “Wanted: Artists Willing to Dig,” Christian Science Monitor, November 14, 2002, 17.
 • “Novelist Roberts to Feature Bates’ Literary Conference,” Lewiston (ME) Evening Journal, February 26, 1951.
 • Hermanis Buduls, “Rases labdzimtība,” Jaunākās Ziņas, 6. jūnijs, 1936, 4.
 • “Vājprātīgo posts,” Iekšlietu Ministrijas Vēstnesis, 13. jūlijs, 1928, 2.

Raksti akadēmiskos žurnālos

 • Henry Kamen, “A Forgotten Insurrection of the Seventeenth Century: The Catalan Peasant Rising of 1688,” Journal of Modern History 49, no. 2 (June 1977): 224. 
 • John B. Rosenmon, “The Rising Eye in Johnny Tremain,” Claflin College Review 3, no. 2 (1979): 45. 
 • Susan S. Lukesh and R. Ross Holloway, “The Non-Fraud of the Middle Bronze Age Stone Goddess from Ustica: A Reverse Piltdown Hoax,” Antiquity 76 (December 2002): 975–76. 
 • Jānis Stradiņš, Juris Salaks un Rita Grāvere, “Medicīnas muzeja sākumi,” Acta medico-historica Rigensia 10 (2016): 13–30.
 • Andrejs Skaģers un Arnis Vīksna, “Akadēmiskās izglītības sākuma posms mutes, sejas un žokļu ķirurģijā Latvijā,” Latvijas Universitātes raksti. Zinātņu vēsture un muzejniecība 763 (2011): 65.
 • Charles Kadushin, “Who Are the Elite Intellectuals?” Public Interest, no. 29 (Fall 1972): 116–117. 
 • Valdis Bērziņš un Baiba Dumpe, “Cūkdelfīnu zobu iespiedumi neolīta keramikas rotājumā,” Latvijas Vēstures institūta žurnāls, nr. 1(98) (2016): 7

Elektroniski skatītiem žurnāliem norādīt DOI (ja pieejams) vai URL:

 • Alison M. Devault et al., “Second-Pandemic Strain of Vibrio cholerae from the Philadelphia Cholera Outbreak of 1849,” The New England Journal of Medicine 370, no. 4 (January 2014): 334, doi: 10.1056/NEJMoa1308663.
 • Boyan Jovanovic and Peter L. Rousseau, “Specific Capital and Technological Variety,” Journal of Human Capital 2 (Summer 2008): 135, doi:10.1086/590066.
 • Jeanette Kennett, “True and Proper Selves: Velleman on Love,” Ethics 118 (January 2008): 215, doi:10.1086/523747.
 • Frank P. Whitney, “The Six-Year High School in Cleveland,” School Review 37, no. 4 (1929): 268, http://www.jstor.org/stable/1078814.

Nepublicēti darbi


Maģistra darbi, disertācijas 

 • Mary Patricia Schoene, “Characterization, Action and Setting in Five Representative Novels of Kenneth Roberts” (master’s thesis, Washington University, 1959), 65. 
 • John Ira Kitch Jr., “From History to Fiction: Kenneth Roberts As an Historical Novelist” (PhD diss., University of Illinois, 1965), 16–17. 
 • Ilya Vedrashko, “Advertising in Computer Games” (master’s thesis, MIT, 2006), 59, http://cms.mit.edu/research/theses/IlyaVedrashko2006.pdf.
 • Reinis Balmaks, “Cilvēka respiratorā sincitiālā vīrusa izraisīto dziļāko elpceļu infekciju klīniskais un molekulārais raksturojums hospitalizētiem bērniem Latvijā” (disertācija, Rīgas Stradiņa universitāte, 2014), 88.

Manuskriptu, dokumentu u.c. kolekcijas arhīvos

 • James Oglethorpe to the Trustees, 13 January 1733, Phillipps Collection of Egmont Manuscripts, 14200:13, University of Georgia Library.
 • Alvin Johnson, memorandum, 1937, file 36, Horace Kallen Papers, YIVO Institute for Jewish Research, New York.
 • Vernera Krauļa vēstule Hermanim Budulam, 1929. gada 18. jūnijs, mvm 45.392, R.33.392, Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja Rokrakstu un dokumentu krātuve.
 • A. Ansons, lekciju pieraksti psihiatrijā, 1942, mvm 43.621,  Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja Rokrakstu un dokumentu krātuve.
 • Memorandum, “Concerning a Court of Arbitration,” n.d., Philander C. Knox Papers, Manuscripts Division, Library of Congress.
 • Budžeta projekts patversmei Popes muižā 1929/1930. budžeta gadam, 1929, Tautas Labklājības ministrijas Veselības departamenta fonds, 4578.f., 4. apr., 494. l., Latvijas Valsts Vēstures arhīvs.

Mājas lapas un blogi

Atsaucoties uz šiem interneta resursiem, jāiekļauj sekojoša informācija, ja tāda pieejama: lapas nosaukums, satura autors (ja tāds ir), vietnes īpašnieks vai sponsors un URL. Jāietver publicēšanas datums vai pēdējo veikto izmaiņu datums. Ja tas nav pieejams, tad datums, kad vietne skatīta.

Atkārtotas atsauces


Atsaucoties atkārtoti uz avotu, kas jau iepriekš citēts, nav jāraksta pilna atsauce.
Atsaucoties uz avotu, kas citēts iepriekšējā atsaucē, lietot “Ibid” un norādīt lapaspusi:

 • Jānis Stradiņš, Juris Salaks un Rita Grāvere, “Medicīnas muzeja sākumi,” Acta medico-historica Rigensia 10 (2016): 13-30.
 • Ibid., 15.

Ja atkārtotās atsauces neseko tūlīt viena aiz otras, tad lietot saīsinātas atsauces, piem., autora vārdu un saīsinātu darba nosaukumu un lapaspusi:

 • John Colville, The Fringes of Power: 10 Downing Street Diaries, 1939-1955 (New York: W. W. Norton, 1985), 651-52.
 • Ibid., 432-36.
 • John B. Rosenmon, “The Rising Eye in Johnny Tremain,” Claflin College Review 3, no. 2 (1979): 45.
 • John Colville, The Fringes of Power, 615.
Kvalitātes kontrole

AMHR iesniegtie pētnieciskie raksti ir pakļauti dubultaklai profesionālapskatei (double blind peer-review). Katram rakstam katrā izdevumā ir divi vai vairāk recenzenti.

Autortiesības un licences

Sākot no X (XXIX) numura AMHR ir licencēta zem Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0), kas atļauj lietotājiem to lasīt, kopēt, izplatīt un veidot atvasinājumdarbus nekomerciālos nolūkos, norādot atsauci uz oriģinālā darba autoru.

Autors piešķir AMHR tiesības publicēt rakstu elektroniskā un drukātā veidā un identificēt AMHR kā oriģinālo izdevēju. Autors arī atļauj rakstu lietot trešajām personām, to izplatīt, reproducēt un veidot atvasinājumdarbus nekomerciālos nolūkos, norādot atsauci uz oriģinālā darba autoru. Autors pirms darba publicēšanas tiks lūgts parakstīt licences vienošanos.

Plaģiātisma politika

AMHR publicē tikai oriģinālus pētījumus. Pirms AMHR iesniegto manuskriptu nodošanas dubultaklai profesionālapskatei, to oriģinalitāte tiek pārbaudīta, izmantojot plaģiātisma pārbaudes programmu Turnitin.

Kā iesniegt manuskriptu

Manuskripti, kas noformēti atbilstoši tehniskajām prasībām, iesniedzami Microsoft Word .doc formātā pa e-pastu ineta[pnkts]lipsaatrsu[pnkts]lv.
Ilustratīvais materiāls iesniedzams atsevišķosos failos .jpg, .eps vai .tiff formātā pa e-pastu ineta[pnkts]lipsaatrsu[pnkts]lv.

Kontakti