Andrejs Ivanovs | RSU Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2017 - pašlaik

Lektors

Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultāte, Statistikas mācību laboratorija

2016 - pašlaik

Pētnieka p.i. (SHARE Country team operator)

Rīgas Stradiņa universitātes Rehabilitācijas fakultāte, Rehabilitoloģijas pētnieciskā laboratorija

SHARE projekta realizācijas nodrošināšanai Latvijā.

 • Dokumentu un aptaujas anketu tulkošana;
 • Datorprogrammas testēšana;
 • Iepirkuma dokumentācijas sagatavošana;
 • Komunikācijas ar aptaujas veicējiem nodrošināšana;
 • Lauku darba procesa un datu kvalitātes monitorings;
 • Datu bāzes pārvaldīšana (vadlīniju paraugu sagatavošana, datu apstrāde pēc lauku darba, saņemtā materiāla pārbaude un analīze, datu modelēšana un dokumentācija);
 • Atbalsta respondentiem un lietotājiem nodrošināšana;
 • Informācijas ievietošana un aktualizēšana par SHARE RSU interneta vietnē un par RSU SHARE interneta vietnē;
 • Dalība SHARE sanāksmēs.

2015 - pašlaik

Statistikas mācību laboratorijas vadītājs

Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultāte, Statistikas mācību laboratorija

 • Konsultāciju organizēšana un sniegšana statistikas jautājumos RSU studentiem, rezidentiem un doktorantiem;
 • Ar statistikas datu apstrādi saistītu pakalpojumu nodrošināšana un attīstīšana RSU;
 • Biostatistikas zinātnes popularitātes un pielietojuma veicināšana RSU akadēmiskajā un zinātnes personāla vidū;
 • Statistikas datu apstrādes organizēšana un veikšana RSU vajadzībām;
 • Sadarbība ar struktūrvienībām, statistikas nozares attīstībai RSU.​

2009 - pašlaik

IK – īpašnieks

„WebResearch”

 • Statistiskā datu apstrāde pētījumiem, iegūto rezultātu vizualizācija un interpretācija;
 • Konsultācijas par datu iegūšanu, statistiskās apstrādes metodēm, SPSS lietošanu un iegūto rezultātu interpretāciju;
 • Interneta aptauju administrēšana un uzturēšana;
 • Fokusa grupu diskusiju vadīšana un rezultātu analīze;
 • Web projektu attīstība.

2009 - pašlaik

124. iecirkņa vēlēšanu komisijas sekretārs

Rīgas pilsētas vēlēšanu komisija

 • Vēlēšanu rezultātu skaitīšana, apkopošana un digitalizēšana;
 • Iecirkņa darba nodrošināšana.

2007 - pašlaik

Valdes loceklis

Biedrība „Cita Rīga”

 • Portāla www.citariga.lv izveide, administrēšana un uzturēšana;
 • Biedrības finanšu dokumentu kārtošana;
 • Publicētas informācijas tulkošana krievu valodā;
 • Projektu sagatavošana fondiem finansējuma piešķiršanai;
 • Komunikācija ar lapas apmeklētājiem;
 • Grafisko materiālu sagatavošana publicēšanai.

2009 - 2015

Speciālists mācību jautājumos

Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultāte, Infektoloģijas un dermatoloģijas katedra

 • Statistiskā datu apstrāde, iegūto rezultātu interpretācija;
 • Veikto pētījumu datu ievadīšana;
 • Metodisko materiālu sagatavošana studiju vajadzībām.

2010 - 2013

Pētnieks

Dalība ES 7. ietvara programmas pētniecības projektā „TB PAN-NET”

 • Statistiskā datu apstrāde;
 • Pētījuma datu ievadīšana.

2007 - 2011

IT projektu vadītājs

SIA „Factum Interactive”

 • Interneta pētījumu projektu vadīšana;
 • Iegūto datu pārbaude un statistiskā apstrāde;
 • Interneta pētījumu klientu apkalpošana;
 • Rezultātu prezentēšana klientam;
 • Regulāro interneta aptauju administrēšana;
 • Uzņēmuma mājaslapu uzturēšana un informācijas publicēšana;
 • PHP pielikumu veidošana;
 • Fokusa grupu diskusiju vadīšana;
 • Komunikācija ar regulāro web pētījumu respondentiem.

2009 - 2011

Web lapas administrators

„Magic Travel” SIA

 • Uzņēmuma interneta lapas administrēšana, uzturēšana un attīstīšana;
 • Publicētas informācijas tulkošana krievu valodā;
 • Uzņēmuma tehnikas uzturēšana.

2003 - 2007

Lauka darba vadītāja asistents / datu bāžu administrators / projektu vadītājs

SIA “Data Serviss”

 • HTML formu un pielikumu veidošana;
 • Regulāro interneta pētījumu „B2B Panelis" izveidošana, vadīšana un administrēšana;
 • Neregulāro interneta pētījumu organizēšana un vadīšana
 • Datu ievadīšanas koordinēšana;
 • Iegūto datu pārbaude, statistiskā apstrāde; grafiku veidošana;
 • Interneta pētījumu klientu apkalpošana;
 • PHP programmēšana;
 • MySQL datu bāžu administrēšana;
 • Stacionāro un mobilo telefonsakaru koordinēšana;
 • Uzņēmuma mājaslapas informācijas papildināšana;
 • Datorizēto interviju nodrošināšana;
 • Fokusa grupu diskusiju vadīšana;
 • Padziļināto interviju veikšana;
 • Anketu un dokumentu tulkošana uz krievu valodu.

2002 - 2003

Intervētājs

Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts

 • Interviju veikšana respondentu dzīves vietās​.

2002 - 2003

Intervētājs

SIA „Data Serviss”

 • Interviju veikšana tirdzniecības vietās, respondentu dzīves vietās un pa telefonu;
 • Anketu datu ievadīšana.

Izglītība

2010 - 2016

Sociālo zinātņu doktora zinātniskais grāds (Dr. sc. soc.)

Rīgas Stradiņa universitāte

2005 - 2007

Sociālo zinātņu maģistra grāds socioloģijā

Rīgas Stradiņa universitāte

2001 - 2005

Sociālo zinātņu bakalaura grāds socioloģijā

Rīgas Stradiņa universitāte

Papildu informācija

Projekti

 

 • 03.2017.-līdz šim - Euromene, COST aktivitātes nr. 15111, Horizon 2020 – Epidemioloģijas darba grupas dalībnieks.
 • 04.2016.-līdz šim - Pētnieks: projekts "SHARE";
 • 03.2016.-līdz šim - SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe), Eiropas Komisijas QLK6-CT-2001-00360 programma Dzīves kvalitāte – Country team operator.
 • 03.2016.-12.2016. - Statistikas terminu latviski saskaņošana un sagatavošana publiskošanai, LU projekta numurs ZD2016/ZP-402 – RSU Statistikas laboratorijas pārstāvis;
 • 05.2010.-12.2013. - Pētnieks: projekts "TB PAN-NET".

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

 • 09.12.2016.-līdz šim - "Latvijas Sabiedrības veselības asociācija" – biedrs;
 • 11.03.2016.-​līdz šim "Latvijas sociologu asociācija" biedrība – valdes loceklis;
 • 09.12.2015.​-​līdz šim ​"International Biometric Society, Nordic-Baltic Region" – biedrs;
 • 25.06.2015.​-​līdz šim ​"Latvijas statistiķu asociācija" biedrība – biedrs;
 • 24.07.2014.​-​līdz šim ​"European Society for Health and Medical Sociology" –biedrs;
 • 27.03.2013.​-​līdz šim ​"European Sociological Association" – biedrs;
 • 18.04.2007.​-​līdz šim ​"Cita Rīga" biedrība – valdes loceklis​​​​​.

 

Docētie studiju kursi

Pētniecības metodes rehabilitācijā un pētniecības procesa selektīvi posmi

Vadītie studiju kursi

Zinātniski pētnieciskā darba metodoloģija

Semināri

 

Ivanovs A., Workshop "Improving MDR-TB/TB treatment adherence by treating alcoholism: development of an innovative collaborative framework". Tallina, Igaunija. 6-7.10.2011.

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Ivanovs, Andrejs. The impact of socioeconomic factors on tuberculosis prevalence in Latvia / A.Ivanovs, I.Salmane-Kulikovska, L.Viksna // Universal Journal of Public Health. - Vol.4, No.5 (2016, Sept.), p.230-238. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Silvadeprex līdzekļa novērtējums pacientiem ar depresīviem traucējumiem paralēlajās grupās / S.Pūce, A.Pūce, A.Ivanovs, S.Svikle // Latvijas Ārsts. - Nr.1 (2016, janv.), 72.-76.lpp.

Cystic echinococcosis : epidemiological and clinical aspects of Latvian population and review of the literature = Кистозный эхинококкоз : эпидемиологический и клинические аспекты населения Латвии и обзор литературы / S.Laivacuma, A.Ivanovs, A.Derovs, L.Viksna // Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология = Experimental & Clinical Gastroenterology. - Т.119, No.7 (2015), с.24-30. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Kopsav. krievu val.

Perinatālā mirstība Latvijā 2010. gadā – Roche Akadēmijas pilotprojekts = Perinatal mortality in Latvia in 2010 – Roche Academy pilot project / I.Kreicberga, D.Rezeberga, I.Franckeviča, A.Lejnieks, A.Ivanovs ...[u.c.] // Medicīna / Latvijas Universitāte. - (2015), 85.-104.lpp. - Kopsav. angļu val.

Uz akūtu respiratoru vīrusu infekciju sezonas sliekšņa / A.Ivanovs, K.Peksis, V.Miglāns ...[u.c.] // Latvijas Ārsts. - Nr.10 (2015, okt.), 21.-24.lpp.

Assessment of value of fatigue severity and symptoms in patients with chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis and fibromyalgia [Elektroniskais resurss] / A.Krumina, G.Vasiljeva, A.Ivanovs, S.Gintere, L.Kovalchuka, S.Rasa, S.Chapenko, M.Murovska, L.Viksna, I.Logina // British Journal of Medicine & Medical Research [Elektroniskais resurss]. - Vol.4, No.36 (2014, Dec.), p.5866-5877. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.sciencedomain.org/issue.php?iid=628&id=12

Laivacuma, Sniedze. Retrospektīva cistiskās ehinokokozes gadījumu analīze Latvijas populācijā / S.Laivacuma, A.Ivanovs, L.Vīksna // Zinātniskie raksti : 2013.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 31.-37.lpp.

Baltic Post-marketing study of regilated interferon α-2a 40 KD efficacy and safety in patients with HBeAg - positive and HBeAG - negative chronic hepatitis B [Elektroniskais resurss] / L.Viksna, A.Jeruma, G.Sture, B.Rozentale, A.Ivanovs ...[et al.] // Virology & Mycology [Elektroniskais resurss]. - Vol.2, Issue 1 (2013), [p.1-8]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.omicsonline.org/ArchiveVirology/virology-archive…

Klīnisko un bioķīmisko analīžu rezultātu izvērtējums nieru funkcijas prognozēšanā leptospirozes slimniekiem / B.Rozentāle, A.Ivanovs, M.Madelāne ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2012.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 1.sēj., 57.-64.lpp.

Ivanovs, Andrejs. Normative data of the population of Latvia for the SF-36 (The Short Form 36) health survey / A.Ivanovs, I.Eksteina, L.Viksna // Collection of Scientific Papers 2011 : Research articles in medicine & pharmacy / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2012. - P.149-160.

Ivanovs, Andrejs. Ko pašreiz var un ko nevar cilmes šūnas... / A.Ivanovs // Latvijas Ārsts. - Nr.4 (2010), 8.-13.lpp.

 

Tēzes​​

 

Ivanovs, Andrejs. Latvijas tuberkulozes slimnieku sociāli ekonomiskie klasteri / A.Ivanovs, L.Vīksna // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 283.lpp.

Ivanovs, Andrejs. Latvijas tuberkulozes slimnieku psiholoģiskais raksturojums 2011.-2012.gadā / A.Ivanovs, L.Vīksna // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 391.lpp.

Ivanovs, Andrejs. Tuberkulozes saslimšanas sociālie riska faktori Latvijā / A.Ivanovs, L.Vīksna // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 409.lpp.

Glikozes un triglicerīdu vielmaiņas traucējumi HIV inficētiem pacientiem / I.Ekšteina, A.Ivanovs, S.Laivacuma, K.Ābeltiņa, B.Rozentāle, L.Vīksna ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 207.lpp.

Ivanovs, Andrejs. Tuberkulozes slimnieku sociāli ekonomiskais portrets / A.Ivanovs, I.Salmane-Kuļikovska, L.Vīksna // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 209., 383.lpp.

Glikozes un insulīna vielmaiņas regulācijas izmaiņas HIV inficētiem pacientiem / I.Ekšteina, A.Ivanovs, B.Rozentāle, L.Vīksna ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 171.lpp.

Ivanovs, Andrejs. Tuberkulozes slimnieku viedoklis par sabiedrības attieksmi pret saslimšanu ar tuberkulozi / A.Ivanovs, L.Vīksna // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 394.lpp.

Kašķis : slimību izplatības analīze Latvijā 2011.-2012. gadā / A.Ivanovs, I.Salmane-Kuļikovska, I.Lucenko, L.Vīksna // Jaunatne Latvijā, Eiropā, pasaulē: iespējas un riski : starptautiska konference : tēzes, programma = Youth in Latvia, Europe, Globe: opportunities and risks : international conference : abstracts, programme (Rīga, 2012.g. 1.-2.jūn.) / Latvijas Universitāte. - Rīga, 2012. - 36.-37.lpp.

New tool to prognosticate hepatitis C treatment result / B.Rozentale, A.Ivanovs, R.Simanis ...[et al.] // EASL-AASLD Special Conference "Therapy of hepatitis C : clinical application and drug development" (Prague, Czech Republic, Sept.14-16, 2012) : Programme and Abstracts. - Prague, 2012. - Abstr. N 89.

Problems of HIV positive tuberculosis patient's health care in Latvia [Elektroniskais resurss / L.Viksna, B.Rozentale, I.Eksteina, A.Ivanovs ...[et al.] // Retrovirology [Elektroniskais resurss]. - Vol.9, Suppl.1 (2012), P69. - 17th International Symposium on HIV and Emerging Infectious Deseases (ISHEID) (Marseille, France, May 23-25, 2012) : [Abstracts]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.retrovirology.com/content/9/S1/P69

Salmane-Kuļikovska, Ieva. Interneta avotu izmantošana informācijas meklēšanai par veselības aprūpes jautājumiem Latvijā / I.Salmane-Kuļikovska, A.Ivanovs // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 395.lpp.

The levels of apoptosis markers in different HIV infected patients groups [Elektroniskais resurss / L.Viksna, B.Rozentale, I.Eksteina, A.Ivanovs, I.Zeltina, G.Sture ...[et al.] // Retrovirology [Elektroniskais resurss]. - Vol.9, Suppl.1 (2012), P20. - 17th International Symposium on HIV and Emerging Infectious Deseases (ISHEID) (Marseille, France, May 23-25, 2012) : [Abstracts]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.retrovirology.com/content/9/S1/P20

Vaccination effectiveness and public acceptance in Latvia : [abstract] / L.Viksna, B.Rozentale, I.Zvera, A.Ivanovs // BIT's Annual World Congress of Microbes -2012 (Guangzhou, China, July 30 - Aug.1, 2012). - Guangzhou, 2012. - P.38.

Ivanovs, Andrejs. Ar veselību saistītās dzīves kvalitātes pētījuma (SF-36V2) Latvijas un Eiropas valstu rezultātu salīdzinājums / A.Ivanovs, I.Salmane-Kuļikovska, L.Vīksna // Starptautiskā zinatniskā konference "Eiropas integrācijas sociālā un ekonomiskā dimensija : problēmas, risinājumi, perspektīvas" = International Scientific Conference "Social and economic dimension of Europen integration : problems, solutions, perspectives" (Daugavpils, Latvija, 2011.g. 3.-5.nov.) : Tēzes / Daugavpils universitāte. - Daugavpils, 2011. - 47.-48.lpp.

Ivanovs, Andrejs. Latvijas iedzīvotāju ar veselību saistītās dzīves kvalitātes (SF-36v2) pētījuma rezultāti / A.Ivanovs, I.Buiķe // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 71.lpp.

Izmaiņas apoptozes un glikozes vielmaiņas parametros HIV inficētiem pacientiem / I.Ekšteina, A.Ivanovs, L.Vīksna ...[u.c.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 223.lpp.

Salmane-Kuļikovska, Ieva. The influence and interplay of structure and agency in studying patterns of medicines' use / A.Ivanovs, I.Salmane-Kuļikovska // Starptautiskā zinatniskā konference "Eiropas integrācijas sociālā un ekonomiskā dimensija : problēmas, risinājumi, perspektīvas" = International Scientific Conference "Social and economic dimension of Europen integration : problems, solutions, perspectives" (Daugavpils, Latvija, 2011.g. 3.-5.nov.) : Tēzes / Daugavpils universitāte. - Daugavpils, 2011. - 55.lpp.

 

Grāmatas un brošūras​​

 

Future aspects of liver biopsy: from reality to mathematical basis of virtual microscopy [Elektroniskais resurss] / L.Viksna, I.Strumfa, A.Ivanovs ...[et al.] // Liver biopsy - indications, procedures, results [Elektroniskais resurss] / ed. by N.Tagaya. - InTech, Rijeka, 2012. - Chapter 12, p.257-279. - Resurss aprakstīts 2013.g. 25.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.intechopen.com/books/liver-biopsy-indications-pr…

Kontakti

Kolēģi

Katedras vadītājs, Docētājs
Katedras vadītājs, Docētājs, Padomnieku konventa priekšsēdētājs
Katedras vadītājs, Docētājs
Docētājs, Valdes loceklis
Docētājs, Direktors
Katedras vadītājs, Docētājs
Katedras vadītājs, Docētājs
Katedras vadītājs, Docētājs