Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

1993 - 1998

Nodaļas vadītājs

Informācijas, profesionālās izglītības un starptautisko sakaru nodaļa, Valsts psihiskās veselības aprūpes centrs

1993 - 2001

Ārsts-psihiatrs

Rīgas psihoneiroloģiskā slimnīca

1998 - pašlaik

Redkolēģijas loceklis

Annals of General Psychiatry, Biological Psychiatry and Psychopharmacology, Review of Contemporary Psychiatry

2001 - 2005

Docents

RSU Medicīnas fakultāte, Psihiatrijas un narkoloģijas katedra

2001 - 2005

Konsultants

Garīgās veselības programma, Sorosa Fonds Latvija.

2001 - 2007

Zinātniskais konsultants

Suicidoloģijas nodaļa, Garīgās veselības valsts aģentūra

2001 - 2007

Nacionālais sadarbības partneris

WHO Network on Suicide Research and Prevention

2003 - pašlaik

Recenzents starptautiskajiem žurnāliem

European Psychiatry, ​Early Intervention Psychiatry, ​BJPsych Advances, International Clinical Psychopharmacology, Innovations in Clinical Neuroscience, Dementia and Geriatric Cognitive Disorders, Medicina (Kaunas), Archives of General Psychiatry, Nordic Journal of Psychiatry, Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, Acta Psychiatrica Scandinavica.

2004 - 2006

Nacionālais eksperts

Eiropas Savienības DG SANCO projekts Mental Health Information and Determinants for the European Level MINDFUL. ​

2005 - 2012

Asociētais profesors

RSU Medicīnas fakultāte, Psihiatrijas un narkoloģijas katedra

2006 - pašlaik

Humāno zāļu reģistrācijas komisijas loceklis

Zāļu valsts aģentūra

Komisijas vadītāja vietnieks no 2012.g.​

2007 - 2010

Orgkomiteju loceklis

​6th Baltic Symposium of Biological Psychiatry. 2010.g. augusts, Palanga, Lietuva​

10th European College of Neuropsychopharmacology Regional Meeting, 2009.g. aprīlis, ​Tallina, Igaunija​

2007 - 2020

Psihiatrs, konsultants

VSIA Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs

2007 - pašlaik

Katedras vadītājs

RSU Medicīnas fakultāte, Psihiatrijas un narkoloģijas katedra

2008 - pašlaik

Starptautisko zinātnisko komiteju loceklis

The 32nd Nordic Congress of Psychiatry. 'Shaping the future' 13.-16.06.2018. Reykjavik, Iceland

5th International Congress on Neurobiology, Psychopharmacology and Treatment Guidance, 2017.g. jūnijs, Tesaloniki, Grieķija​

WPA Inter Zonal Congress. Changing Society, Changing Psychiatry, Changing Self. 2017.g. Viļņa, Lietuva

The 4th European Conference no Mental Health. 21.-23.10.2015. Rīga, Latvija

The 31st Nordic Congress of Psychiatry. 'Psychiatry works' 20.-23.09.2015. Kopenhāgena, Dānija​

4th International Congress on Neurobiology, Psychopharmacology and Treatment Guidance, 2015.g. jūnijs, Tesaloniki, Grieķija​​ ​

8th Baltic Symposium of Biological Psychiatry. Neuroimmunology in mental disorders. 2013.g. augusts, Palanga, Lietuva​

3rd International Congress on Neurobiology, Psychopharmacology and Treatment Guidance, 2013.g. jūnijs, ​Tesaloniki, Grieķija​

7th Baltic Symposium of Biological Psychiatry. 2011. augusts, Palanga, Lietuva​​

6th Baltic Symposium of Biological Psychiatry. 2010. augusts, Palanga, Lietuva​​

The 29th Nordic Congress of Psychiatry, 2009.g. septembris, Stokholma, Zviedrija​

2009 - pašlaik

Rezidentūras programmas vadītājs psihiatrijā

RSU Tālakizgrītības fakultāte

2010 - 2015

Orgkomiteju vadītājs

The Baltic Conference of Psychiatry 2015. 04.- 05.06.2015. Rīga, Latvija ​

ECNP Baltic Regional Seminar in Neuropsychopharmacology, 2013.g. maijs Baltezers, Latvija

​2nd Young Psychiatrist Network Meeting, 2011.g. aprīlis, Rīga, Latvija

2012 - pašlaik

Vēstnieks Latvijā

European College of Neuropsychopharmacology

2012 - pašlaik

LZP eksperts Medicīnas nozarē

Latvijas Zinātņu padome

2012 - pašlaik

Profesors

RSU Medicīnas fakultāte, Psihiatrijas un narkoloģijas katedra

2020 - pašlaik

Speciālists zinātnes un pētījumu jautājumos

VSIA Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs

Izglītība

1999 - 2001

PhD (Dr. med.)

Umeå Universitāte

Zinātniskā darba tēma: Suicidāla uzvedība Latvijā 1980-2000: pašiznīcināšanās tendences pārejas perioda sabiedrībā.

Vadītājs: Prof. Larss Jacobson

Oponents: Prof. Norman Sartorius, Ženēvas universitāte, Šveice

1993 - 1996

Psihiatrs

Rīgas psihoneiroloģiskā slimnīca

1987 - 1993

Ārsta diploms

Latvijas medicīnas akadēmija (RSU)

Sasniegumi

Tālākizglītība aktivitātes

 

Regulāra piedalīšanās nozīmīgākajos starptautiskajos un vietējos profesionālajos kongresos, gadā vidēji iegūstot 40-50 Eiropas akreditācijas komitejas CME kredītstundas. Dati par 2017. - 2019:

2019.g. maijs. Piedalīšanās Amerikas psihiatru asociācijas gadskārtējā kongresā. San Francisko, ASV. 36 Eiropas akreditācijas komitejas CME kredīta stundas.​

2018.g.oktobris Piedalīšanās 31. ECNP kongresā. Barselona, Spānija. 34 Eiropas akreditācijas komitejas CME kredīta stundas.​

2018.g. jūnijs. Piedalīšanās 32. Nordic Congress of Psychiatry. Reikjavika, Islande. 18 Eiropas akreditācijas komitejas CME kredīta stundas.​

2018.g. marts. Piedalīšanās 26. European Congress of Psychiatry, Nica, Francija. 24 Eiropas akreditācijas komitejas CME kredīta stundas.​

2017.g.septembris Piedalīšanās 30. ECNP kongresā. Parīze, Francija. 34 Eiropas akreditācijas komitejas CME kredīta stundas.

2017.g. maijs Piedalīšanās WPA Interzonal congress. Changing Society, Changing Psychiatry, Changing Self. Viļņa, Lietuva 18 Eiropas akreditācijas komitejas CME kredīta stundas.

 

Pētniecības darbības virzieni

 

  • Psihisko traucēju epidemioloģija Latvijas vispārējā populācijā
  • Depresīvo un neirotisko traucējumu izplatība un to radītā sloga mazināšana primārajā aprūpē
  • Depresijas un trauksmes kā sirds asinsvadu slimību riska faktori, to atklāšana un iespējamā novēršana;
  • Akūtu psihotisko traucējumu epidemioloģija, klīnika un ārstēšana
  • Smēķēšanas izplatība un mazināšana psihiski slimu pacientu vidū
  • Atkarību slimību mūsdienīga ārstēšana
  • Jaunāko psihofarmakoloģisko līdzekļu pētniecība psihiatrijas jomā

 

Izstrādātās studiju programmas

 

Rīgas Stradiņa universitāte​ 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas "Rezidentūra medicīnā" specialitātes Psihiatrs programma

 

Vadītās studiju programmas

Rīgas Stradiņa universitāte​ 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas "Rezidentūra medicīnā" specialitātes Psihiatrs programma

Izstrādātie studiju kursi

Medicīnas fakultātes 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai „Medicīna" un „Pediatrija", Studiju kurss: PSIHIATRIJA

Vadītie studiju kursi

Medicīnas fakultātes 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai „Medicīna" un „Pediatrija", Studiju kurss: PSIHIATRIJA

Docētie studiju kursi

 

Psihiatrija; Psihiatrija un narkoloģija; Psihiatrija un narkoloģijas pamati; Psihiatrija un psihofarmakoloģija; Psihiaskā veselīga; Garīgās vaselības aprūpe un sociālā psihiatrija

 

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

Aizstāvētie promocijas darbi:

Rolands Ivanovs. Depresīvo un trauksmes traucējumu izplatība un ārstēšana pacientiem ar kardiovaskulārām slimībām primārajā aprūpē Latvijā. RSU Doktorantūras nodaļa. Aizstāvēts 02.2020

Jeļena Vrubļevska. Depresīvo traucējumu diagnostikas un ārstēšanas uzlabošana primārā aprūpē. RSU Doktorantūras nodaļa. Aizstāvēts 09.2018

MarijaRusaka. Akūto un polimorfo psihotisko traucējumu diagnostiskas īpatnības, dinamiskā attīstība un ārstešanas taktika Latvijā. RSU Doktorantūras nodaļa. Aizstāvēts 02.2015

Velga Sudraba. Narkoloģisko pacientu aprūpe un terapijas iespējas Latvijā. Asoc.prof. I. Millere (līdzvadītājs). RSU Doktorantūras nodaļa. Aizstāvēts 05.2013

Vadītie promocijas darbi:

Vineta Viktorija Vinogradova. Psihisko traucējumu un pašnāvnieciskas uzvedības izplatība Latvijas pieaugušo iedzīvotāju populācijā. Doc. A. Ķīvīte-Utrāne (līdzvadītājs). RSU Doktorantūras nodaļa

Krista Mieze. Pašnāvnieciskās uzvedības asociētie faktori vispārējā populācijā un iedzīvotāju kontakti ar medicīniskajiem dienestiem Latvijā pēc pašnāvības mēģinājuma. Doc. A. Ķīvīte-Utrāne (līdzvadītājs). RSU Doktorantūras nodaļa

Liene Bērze. Agrīnas intervences programmas adaptācija un klīniskās efektivitātes novērtējums šizofrēniskā spektra pacientiem Latvijas reģiona apstākļos. RSU Doktorantūras nodaļa

Ņikita Bezborodovs. Emocionālu un uzvedības problēmu prevalence un ar to asociētie faktori Latvijas pusaudžu populācijā. Asoc.prof. A. Villeruša (līdzvadītājs). RSU Doktorantūras nodaļa

Rolands Bortaščenoks. Psihiskās veselības aprūpes profesionāļu sociālie priekšstati par psiholoģiskās palīdzības praksi Latvijā. Asoc.prof. K. Martinsone (līdzvadītājs). RSU Doktorantūras nodaļa

Inga Zārde. Psihiatrijas pacientu stigmatizācija un tās radītās sekas. Asoc.prof. A. Villeruša (līdzvadītājs). RSU Doktorantūras nodaļa

Sandra Pūce. Psihoedukācijas (psihiskās izglītošanas) metodes pielietojuma nozīme un efektivitāte šizofrēnijas slimnieku ilgtermiņa ārstēšanā. RSU Doktorantūras nodaļa

Vadītie:

rezidentu pētnieciskie darbi: 21

​studentu pētnieciskie darbi: 13

Recenzētie:

promocijas darbi: 6

rezidentu pētnieciskie darbi: 18

​studentu pētnieciskie darbi: 13

 

Projekti

 

Projekta vadītājs, Vadošais pētnieks; ​Pētījums par psihisku traucējumu un pašnāvnieciskas uzvedības izplatību Latvijas pieaugušo iedzīvotāju populācijā. ESF projekts Nr.9.2.4.1/16/I/001. Grants 321 500 EUR 

Projekta vadītājs, Vadošais pētnieks; ​Valsts pētījumu programma BIOMEDICINE 2014-2017, projekts Nr.8 „Nozīmīgāko psihisko slimību un kognitīvās disfunkcijas radīto veselības problēmu izpēte un sloga samazināšana​" (Nr.09.1112​). Grants 225 000 EUR

Projekta partneris, Vadošais pētnieks. ERA-NET NEURON. Examining the synergistic effects of a cognitive control videogame and a home-based, self-administered non-invasive brain simulation on alleviating depression. DiSCoVeR. 2019-2022. Grants 210 000 EUR

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

2012.g. - tagad Ziemeļvalstu Psihiatru Asociāciju Apvienotās Komitejas Valdes loceklis.

2012.g. - tagad Eiropas Psihofarmakoloģijas Koledžas biedrs.

2007.g. - tagad Amerikas Psihiatru Asociācijas starptautiskais biedrs.

2004.g. - tagad Latvijas Psihiatru Asociācijas Sertifikācijas komisijas loceklis. Priekšsēdētājs no 2009.g.

1994.g. - tagad Latvijas Psihiatru Asociācijas biedrs. Valdes loceklis. Mantzinis kopš 2004-2007.g. Sekretārs 1996-2004.g.

2008.g. – tagad Latvijas kognitīvi biheiviorālās terapijas asociācijas dibinātājbiedrs.

2000.g. – 2005.g. Latvijas Psihiatru Asociācijas Jauno psihiatru sekcijas vadītājs.

1990.g. - 1992.g Latvijas Medicīnas Studentu Asociācijas dibinātājbiedrs un prezidents.

 

Publikācijas 2010-2020

 

​Raksti

 

PubMed, SCOPUS, zinātniskās monogrāfijas

 

Rancans E, Renemane L, Kivite-Urtane A, Ziedonis D. Prevalence and associated factors of mental disorders in the nationwide primary care population in Latvia: a cross-sectional study. Ann Gen Psychiatry. 2020;19:25. web 10.1186/s12991-020-00276-5.

Fountoulakis KN, Dragioti E, Theofilidis AT, Wiklund T, Atmatzidis X, Nimatoudis I, E. Thys, M. Wampers, L. Hranov, T. Hristova, D. Aptalidis, R. Milev, F. Iftene, F. Spaniel, P. Knytl, P. Furstova, T. From, H. Karlsson, M. Walta, R. K. R. Salokangas, J. M. Azorin, J. Bouniard, J. Montant, G. Juckel, I. S. Haussleiter, A. Douzenis, I. Michopoulos, P. Ferentinos, N. Smyrnis, L. Mantonakis, Z. Nemes, X. Gonda, D. Vajda, A. Juhasz, A. Shrivastava, J. Waddington, M. Pompili, A. Comparelli, V. Corigliano, E. Rancans, A. Navickas, J. Hilbig, L. Bukelskis, L. I. Stevovic, S. Vodopic, O. Esan, O. Oladele, C. Osunbote, JΚ Rybakowski, P. Wojciak, K. Domowicz, M. L. Figueira, L. Linhares, J. Crawford, A. L. Panfil, D. Smirnova, O. Izmailova, D. Lecic-Tosevski, H. Temmingh, F. Howells, J. Bobes, M. P. Garcia-Portilla, L. García-Alvarez, G. Erzin, H. Karadağ, A. De Sousa, A. Bendre, C. Hoschl, C. Bredicean, I. Papava, O. Vukovic, B. Pejuskovic, V. Russell, L. Athanasiadis, A. Konsta, D. Stein, M. Berk, O. Dean, R. Tandon, S. Kasper, and M. De Hert. Modeling psychological function in patients with schizophrenia with the PANSS: an international multi-center study. CNS spectrums. 2020:1-9. web 10.1017/s1092852920001091.

Rancans E, Vrublevska J, Kivite-Urtane A, Ivanovs R, Ziedonis D. Prevalence of major depression and associated correlates in Latvian primary care population: results from the National Research Program BIOMEDICINE 2014-2017. Nord J Psychiatry. 2020 Jan;74(1):60-68. doi: 0.1080/08039488.2019.1668961.

Harro J, Aadamsoo K, Rootslane L, Laius O, O'Leary A, Adomaitiene V, Kupca B, Lehtmets A, Navickas A, Rancans E, Taube M, Terauds E, Pops K. Comparison of psychotropic medication use in the Baltic countries. Nord J Psychiatry. 2020;74(4):301-6.

Fountoulakis KN, Dragioti E, Theofilidis AT, Wikilund T, Atmatzidis X, Nimatoudis I, Thys E, Wampers M, Hranov L, Hristova T, Aptalidis D, Milev R, Iftene F, Spaniel F, Knytl P, Furstova P, From T, Karlsson H, Walta M, Salokangas RKR, Azorin JM, Bouniard J, Montant J, Juckel G, Haussleiter IS, Douzenis A, Michopoulos I, Ferentinos P, Smyrnis N, Mantonakis L, Nemes Z, Gonda X, Vajda D, Juhasz A, Shrivastava A, Waddington J, Pompili M, Comparelli A, Corigliano V, Rancans E, Navickas A, Hilbig J, Bukelskis L, Injac Stevovic L, Vodopic S, Esan O, Oladele O, Osunbote C, Rybakowski JΚ, Wojciak P, Domowicz K, Figueira ML, Linhares L, Crawford J, Panfil AL, Smirnova D, Izmailova O, Lecic-Tosevski D, Temmingh H, Howells F, Bobes J, Garcia-Portilla MP, García-Alvarez L, Erzin G, Karadağ H, De Sousa A, Bendre A, Hoschl C, Bredicean C, Papava I, Vukovic O, Pejuskovic B, Russell V, Athanasiadis L, Konsta A, Stein D, Berk M, Dean O, Tandon R, Kasper S, De Hert M. Staging of Schizophrenia With the Use of PANSS: An International Multi-Center Study. Int J Neuropsychopharmacol. 2019 Nov 1;22(11):681-697. doi: 10.1093/ijnp/pyz053.

Berze L, Civcisa S, Krone I, Kvartalovs D, Kikuste S, Sapele I, Rancans E. Implementing the Latvian Early Intervention Program (LAT-EIP) for Patients With Schizophrenia Spectrum First-Episode Psychosis: Study Protocol. Frontiers in Psychiatry. 2019;10. web 10.3389/fpsyt.2019.00829.

Rancans E, Ķivite-Urtane A. Changes in diagnostic patterns of depression among family physicians in Latvia after participating in the education course on depression developed within the national research programme biomedicine 2014-2017: Preliminary results. Proc Latv Acad Sci , Sect B Nat Exact Appl Sci 2019;73(2):192-194.
Vinogradova VV, Vrubļevska J, Rancans E. Latvian family physicians' experience and attitude in diagnosing and managing depression. Proc Latv Acad Sci , Sect B Nat Exact Appl Sci 2019;73(2):164-170.

Rancans, E., Trapencieris, M., Ivanovs, R., & Vrublevska, J. (2018). Validity of the PHQ-9 and PHQ-2 to screen for depression in nationwide primary care population in Latvia. Ann Gen Psychiatry, 17, 33. doi:10.1186/s12991-018-0203-5
Ivanovs, R., Kivite, A., Ziedonis, D., Mintale, I., Vrublevska, J., & Rancans, E. (2018). Association of Depression and Anxiety With the 10-Year Risk of Cardiovascular Mortality in a Primary Care Population of Latvia Using the SCORE System. Front Psychiatry, 9, 276. doi:10.3389/fpsyt.2018.00276
Ivanovs, R., Kivite, A., Ziedonis, D., Mintale, I., Vrublevska, J., Rancans, E. Association of depression and anxiety with cardiovascular co-morbidity in a primary care population in Latvia: A cross-sectional study (2018) BMC Public Health, 18 (1), art. no. 328, DOI: 10.1186/s12889-018-5238-7

Vrublevska J, Trapencieris M, Rancans E. Adaptation and validation of the Patient Health Questionnaire-9 to evaluate major depression in a primary care sample in Latvia. Nord J Psychiatry. 2017 Nov 6:1-7. doi: 10.1080/08039488.2017.1397191. [Epub ahead of print] PMID:29105551

Zalsman G, Hawton K, Wasserman D, van Heeringen K, Arensman E, Sarchiapone M, Carli V, Höschl C, Winkler P, Balazs J, Purebl G, Kahn JP, Sáiz PA, Bobes J, Cozman D, Hegerl U, ​Rancāns E, Hadlaczky G, Van Audenhove C, Hermesh H, Sisask M, Peschayan AM, Kapusta N, Adomaitiene V, Steibliene V, Kosiewska I, Rozanov V, Courtet P, Zohar J; European Evidence-Based Suicide Prevention Program [EESPP] Group by the Expert Platform on Mental Health, Focus on Depression.. Evidence-based national suicide prevention taskforce in Europe: A consensus position paper. Eur Neuropsychopharmacol. 2017 Apr;27(4):418-421. PMID: 28161247

Vrublevska J, Trapencieris M, Snikere S, Grinberga D, Velika B, Pudule I, ​Rancans E. The 12-month prevalence of depression and health care utilization in the general population of Latvia. J Affect Disord. 2017 Mar 1;210:204-210. doi: 10.1016/j.jad.2016.12.031. PMID: 28061411

Leff MS, Vrubļevska J, Lūse A, ​Rancāns E. Latvian family physicians' experience diagnosing depression in somatically presenting depression patients: A qualitative study. Eur J Gen Pract. 2017 Mar;23(1):91-97. PMID: 28326860

Fountoulakis KN, Chatzikosta I, Pastiadis K, Zanis P, Kawohl W, Kerkhof AJ, Navickas A, Höschl C, Lecic-Tosevski D, Sorel E, Rancans E, Palova E, Juckel G, Isacsson G, Jagodic HK, Botezat-Antonescu I, Rybakowski J, Azorin JM, Cookson J, Waddington J, Pregelj P, Demyttenaere K, Hranov LG, Stevovic LI, Pezawas L, Adida M, Figuera ML, Jakovljević M, Vichi M, Perugi G, Andreassen OA, Vukovic O, Mavrogiorgou P, Varnik P, Dome P, Winkler P, Salokangas RK, From T, Danileviciute V, Gonda X, Rihmer Z, Forsman J, Grady A, Hyphantis T, Dieset I, Soendergaard S, Pompili M, Bech P. Relationship of suicide rates with climate and economic variables in Europe during 2000-2012. Ann Gen Psychiatry. 2016 Aug 9;15:19. doi: 10.1186/s12991-016-0106-2. PMID: 27508001

Rancāns E, Pulmanis T, Taube M, Spriņǵe L, Velika B, Pudule I, Grīnberga D. Prevalence and sociodemographic characteristics of self-reported suicidal behaviours in Latvia in 2010: A population-based study. Nord J Psychiatry. Nord J Psychiatry. 2016;70(3):195-201. doi: 10.3109/08039488.2015.1077887.

Hargarter L, Cherubin P, Bergmans P, Keim S, Rancans E, Bez Y, Parellada E, Carpiniello B, Vidailhet P, Schreiner A. Intramuscular long-acting paliperidone palmitate in acute patients with schizophrenia unsuccessfully treated with oral antipsychotics. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2015 Apr 3;58:1-7. doi: 10.1016/j.pnpbp.2014.11.006. Epub 2014 Nov 15. PMID:25448776

Ihl R, Bunevicius R, Frölich L, Winblad B, Schneider LS, Dubois B, Burns A, Thibaut F, Kasper S, Möller HJ; WFSBP Task Force on Mental Disorders in Primary Care; WFSBP Task Force on Dementia. World Federation of Societies of Biological Psychiatry guidelines for the pharmacological treatment of dementias in primary care. Int J Psychiatry Clin Pract. 2015 Mar;19(1):2-7. doi: 10.3109/13651501.2014.961931. Epub 2014 Oct 18. PMID: 25195764

Schreiner A, Bergmans P, Cherubin P, Keim S, Rancans E, Bez Y, Parellada E, Carpiniello B, Vidailhet P, Hargarter L. A prospective flexible-dose study of paliperidone palmitate in nonacute but symptomatic patients with schizophrenia previously unsuccessfully treated with oral antipsychotic agents. Clin Ther. 2014 Oct 1;36(10):1372-1388.e1. doi: 10.1016/j.clinthera.2014.08.014. Epub 2014 Oct 23. PMID:25444566

Fountoulakis KN, Kawohl W, Theodorakis PN, Kerkhof AJ, Navickas A, Höschl C, Lecic-Tosevski D, Sorel E, Rancans E, Palova E, Juckel G, Isacsson G, Jagodic HK, Botezat-Antonescu I, Warnke I, Rybakowski J, Azorin JM, Cookson J, Waddington J, Pregelj P, Demyttenaere K, Hranov LG, Stevovic LI, Pezawas L, Adida M, Figuera ML, Pompili M, Jakovljević M, Vichi M, Perugi G, Andrasen O, Vukovic O, Mavrogiorgou P, Varnik P, Bech P, Dome P, Winkler P, Salokangas RK, From T, Danileviciute V, Gonda X, Rihmer Z, Benhalima JF, Grady A, Leadholm AK, Soendergaard S, Nordt C, Lopez-Ibor J. Relationship of suicide rates to economic variables in Europe: 2000-2011. Br J Psychiatry. 2014 Dec;205(6):486-96. doi: 10.1192/bjp.bp.114.147454. Epub 2014 Oct 30. PMID:25359926

Rusaka M, Rancāns E. A prospective follow-up study of first-episode acute transient psychotic disorder in Latvia. Ann Gen Psychiatry. 2014 Feb 6;13(1):4. doi: 10.1186/1744-859X-13-4. PMID: 24502369

Schreiner A, Lahaye M, Peuskens J, Naber D, Dilbaz N, Millet B, Franco MA, Rancans E, Turczynski J, Smeraldi E, Lara E, Neznanov NG.Paliperidone extended-release in patients with non-acute schizophrenia previously unsuccessfully treated with other oral antipsychotics. Expert Opin Pharmacother. 2014 Apr;15(5):593-603. doi: 10.1517/14656566.2014.884071. Epub 2014 Feb 3. PMID: 24491033

Eduard Vieta, Michael E. Thase, Dieter Naber, Bernadette D'Souza, Elmars Rancans, Ulla Lepola, Bengt Olausson, Johan Szamosi, Ellis Wilson, David Hosford, Geoffrey Dunbar, Raj Tummala, Hans Eriksson, Efficacy and tolerability of flexibly-dosed adjunct TC-5214 (dexmecamylamine) in patients with major depressive disorder and inadequate response to prior antidepressant, European Neuropsychopharmacology, 2014 Apr;24(4):564-74. doi: 10.1016/j.euroneuro.2013.12.008. Epub 2013 Dec 21.PMID: 24507016

Rancans E, Vrublevska J, Snikere S, Koroleva I, Trapencieris M. The point prevalence of depression and associated sociodemographic correlates in the general population of Latvia. J Affect Disord. 2014 Mar;156:104-10. doi: 10.1016/j.jad.2013.11.022. Epub 2013 Dec 7. PMID:24388684

M. Rusaka, E. Rancans. First-episode acute and transient psychotic disorder in Latvia: a 6-year follow-up study. Nordic Journal of Psychiatry. 2014 Jan;68(1):24-9. doi: 10.3109/08039488.2012.761726. Epub 2013 Feb 5. PMID: 23383651

Sudraba V, Millere I, Rancans E. The Effectiveness of Self-Help Groups and Psychotherapy: Substance Use Disorders Patients Self-Assessment. Medicina (Kaunas) 2012; 48 (10): 544-551

Sudraba V, Rancans E, Millere I. The Emotional Intelligence Features of Substance Use Disorders Patients: Pilot research Results. International Journal of Collaborative Research on Internal Medicine & Public Health (IJCRIMPH). 2012; 4(5): 485−501.

Sudraba V, Millere I, Rancans E. Substance use disorder patients'attitude towards treatment with psychotherapy and self-help groups. International Journal of Collaborative Research on Internal Medicine & Public Health (IJCRIMPH). 2012; 4(7): 1382−1391.

E. Rancāns, E. Tērauds, M. Taube. Psychiatry in Latvia: a journey through the past three centuries. Nordic Journal of Psychiatry 2012 Dec;66(6):428-32. doi: 10.3109/08039488.2012.669793. Epub 2012 Mar 20. PMID: 22429129

de Arce Cordón R, Eding E, Marques-Teixeira J, Milanova V, Rancans E, Schreiner A. Descriptive analyses of the aripiprazole arm in the risperidone long-acting injectable versus quetiapine relapse prevention trial (ConstaTRE). European Archives of Psychiatry Clinical Neurosciences. 2011 Aug 2. [Epub ahead of print] PMID:21809168

 

Starptautiski recenzētie raksti, zinātnisko rakstu krājumi

 

Jeļena Ļubenko, Viktorija Perepjolkina, Kristīne Mārtinsone, Elmārs Rancāns, Ainārs Stepens. Domu par pašnāvību saistība ar depresijas simptomu izteiktības pakāpi un personības iezīmēm senioriem: pilotpētījuma rezultāti. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference. Volume VII, May 25th-26th, 2018. 129-139. Rezekne Academy of Technologies DOI: http://dx.doi.org/10.17770/sie2018vol1.3273

Viktorija Perepjolkina, Jeļena Koļesņikova, Kristīne Mārtinsone, Ainārs Stepens, Elmārs Rancāns. Criterion-based validity of the depression scale of Latvian clinical personality inventory. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference 2017. Rezekne Academy of Technologies DOI: http://dx.doi.org/10.17770/sie2017vol1.2351

R.Ivanovs, E.Rancāns Literatūras apskats par pēdējo 20 gadu laikā veiktajiem pētījumiem par depresijas un trauksmes izplatību un ārstēšanu pacientiem ar kardiovaskulārām slimībām Latvija. Zinātniskie raksti : 2015.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 31.-35.lpp.

Sudraba V, Rancans E, Dave V. Awareness of doctors of health care and possible therapy methods for dependant patients in Latvia. SHS Web of Conferences 2. Proceedings. 3rd International interdisciplinary Scientific Conference Society. Health. Welfare.1st Congress of Rehabilitation Doctors of Latvia. Rehabilitation Days, November 11−12 2010. Riga Stradiņš University, EDP Sciences. 2012; 00034, pp. 1−5. DOI: 10.1051/shsconf/20120200034.

E. Rancans. An Observational study on compliance, effectiveness and safety of Nantarid (quetiapine) in patients with acute schizophrenia. Biological Psychiatry and Psychopharmacology 2010, Volume 12, Nr. 1: 82-84. ISSN: 1648-293X (Index Copernicus)

E. Rancans. Enigma of Bipolar depression. Biological Psychiatry and Psychopharmacology 2008, Volume 10, Nr. 1: 18-22. ISSN: 1648-293X (Index Copernicus)

J. Vrublevska, M. Trapencieris, S. Snikere, E. Rancans. Comparison of Point Prevalence of Depression in General Population of Latvia in 2011 and 2012. Riga Stradins University, Collection of Scientific Papers: Research articles in medicine & pharmacy, 2013: Internal Medicine. Surgery. RSU, 2014; 43-48.

J.Vrublevska, E. Rancāns. Depresijas izplatība Latvijas populācijā un medicīniskos dienestos, vienmomenta pētījuma rezultāti primārā aprūpē. RSU Zinātniskie raksti 2012. 1.sējums 2013; 32-38 lpp.

Sudraba V., RancānsE., Millere I. Narkoloģiskā palīdzība valstī dažādu Latvijas reģionu ārstu vērtējumā. RSU 2012. gada Zinātnisko rakstu krājums, pieņemts publikācijai

Zārde I., Pulmane K., Villeruša A., Rancāns E. Psihiatriskā stigma – demogrāfisko rādītāju, iepriekšēja kontakta un paša veselības stāvokļa ietekme un gatavību sociāli iekļaut cilvēkus ar psihiskiem traucējumiem. RSU 2012. gada Zinātnisko rakstu krājums, pieņemts publikācijai

Rusaka M., Rancāns E. Acute and transient psyhotic disorders in Latvia: 6 years follow-up study, RSU 2011.gada Zinātnisko rakstu krājums, RSU, Rīga, 2012: vol.1: 83-87

Sudraba V., Rancāns E., Millere I. Narkoloģiskā situācija Latvijā ārstu skatījumā. RSU 2011.gada Zinātnisko rakstu krājums, pieņemts publikācijai

Sudraba V., Rancāns E., Millere I. Narkoloģiskās palīdzības veidu un to efektivitātes vērtējums pacientu skatījumā. RSU 2010.gada Zinātnisko rakstu krājums, RSU, Rīga, 2011: vol.1: 43-53

M.Rusaka, E.Rancāns. First-episode transient psychosis: clinical features and stressful life events before development of disorder in Latvia. RSU research articles in medicine and pharmacy 2010, RSU, Riga, 2011: 46-50

 

Citi raksti

 

L. Bērze, I. Cera, K. Šilkova, ​E. Rancāns. Neārstētas slimības un neārstētas psihozes ilguma klīniskā nozīmība psihiatrijā: literatūras apskats. Latvijas Ārsts Nr.4, 2017, Aprīlis: 39-43​

L. Bērze, K. Šilkova, K. Pavlovs, E. Rancāns. Pacienta izpratne par savu slimību - tās nozīme vispārējā medicīnā un šizofrēniskā spektra pacientu vidū : literatūras apskats. Latvijas Ārsts Nr.5, 2016, Maijs: 80-84

L. Bērze, J. Vrubļevska, E. Rancāns. Primārās veselības aprūpes iestāžu loma depresijas ārstēšanā: literatūras pārskats. Latvijas Ārsts 2015, Aprīlis: 44-47

L. Bērze, K. Šilkova, A. Biezā, E. Rancāns. Vizuālās diagnostikas metodes un to izmantošanas iespējas psihiatrijā Latvijas Ārsts 2014, Marts: 4-9

E. Rancāns, I. Zārde. Depresijas medikamentozās ārstēšanas jaunākie aspekti. Doctus 2010, Nr. 2: 10-16

 

 

Tēzes​​

 

Starptautisko konferenču tēzes indeksētas Google Scholar (Harzing’s Publish or Perish)

 

Berze, L., S. Civcisa, I. Krone, S. Kikuste, I. Sapele, and E. Rancans. "Starting Early Intervention Programme for First Episode Psychosis Patients in Rural Region of Latvia." European Psychiatry 56 (Apr 2019): S464-S64.

Berze, L., K. Mieze, K. Bruna, K. Slikova, J. Zaharova, S. Kikuste, I. Sapele, and E. Rancans. "Help Seeking Behaviour, Untreated Illness and Duration of Untreated Psychosis Amongst First Time Psychosis Patients in Urban and Rural Regions in Latvia." European Psychiatry 56 (Apr 2019): S248-S49.

Berze, L., and E. Rancans. "Barriers to Implementing an Early Intervention Program in Limited Resources Settings, and Possible Solutions." European Psychiatry 56 (Apr 2019): S651-S51.

Mieze, K., K. Bruna, L. Berze, J. Zaharova, and E. Rancans. "Duration of Untreated Illness and Duration of Untreated Psychosis Amongst First Time Psychosis Patient Cohort in Capital City of Latvia." European Psychiatry 56 (Apr 2019): S592-S92.

E. Rancans, A. Kivite, J. Vrublevska, R. Ivanovs. Changes in diagnostics of depression among Family physicians in Latvia following education course of National Research Programme BIOMEDICINE 2014-2017. European Neuropsychopharmacology, Volume 28, Supplement 4, 2018, P.009

Berze L., Rancans E., Slikova K., Kikuste S., Gender differences in clinical and sociodemographic characteristics in first episode psychosis patients; 31st European Colleage of Neuropsychopharmacology Congress, October 6-9, Barcelona, Spain, 2018;

Berze L., Slikova K., Pavlovs K., Kikuste S., Sapele I., Bodins V., Zile J., Rancans E., Duration of untreated illness and its impact on social and personal functioning amongst schizophrenia spectrum patients in a rural region of Latvia, 26th European Congress of Psychicatry, European Psychiatry, March 2018, Vol. 48, pp51-S766, available online: https://epa-congress.org/2019/abstracts/abstract-book-2018#.WxVtX-6FPIU

J. Vrublevska, M. Trapencieris, R. Ivanovs, E. Rancans, P.2.h.005 - Correlation between the patient health questionnaire (PHQ-9) and the mini international neuropsychiatric interview (MINI) items in representative nationwide primary care sample in Latvia, In European Neuropsychopharmacology, Volume 27, Supplement 4, 2017, Page S876, ISSN 0924-977X, https://doi.org/10.1016/S0924-977X(17)31568-7.
R. Ivanovs, A. Kivite, I. Mintale, J. Vrublevska, L. Berze, R. Logins, E. Rancans, P.4.b.006 - Anxiety associated with a reduction of cardiovascular mortality risk in primary care population in Latvia, In European Neuropsychopharmacology, Volume 27, Supplement 4, 2017, Pages S992-S993, ISSN 0924-977X, https://doi.org/10.1016/S0924-977X(17)31746-7.
R. Ivanovs, A. Kivite, I. Mintale, J. Vrublevska, L. Berze, R. Logins, E. Rancans, P.2.b.009 - Association of depression with the 10-year risk of cardiovascular mortality in primary care population in Latvia, In European Neuropsychopharmacology, Volume 27, Supplement 4, 2017, Pages S789-S790, ISSN 0924-977X, https://doi.org/10.1016/S0924-977X(17)31435-9.
L.Berze, K.Pavlovs, K.Slikova, V.Bodins, I.Samule, N.Kurakina, I.Smonins, E.Rancans. Characteristics and duration of untreated illness in correlation with insight level of first time diagnosed schizophrenia patients in rural region of Latvia. European Psychiatry, Volume 41, Supplement, April 2017, Page S804, https://doi.org/10.1016/j.eurpsy.2017.01.1554
E. Rancāns, J. Vrubļevska, A. Ķīvīte, R. Ivanovs, R. Logins, L. Bērze. Prevalence of depression in treatment seeking population in primary care settings in Latvia - the results of the National Research Project BIOMEDICINE. European Neuropsychopharmacology, Vol. 26, S478–S479. Published in issue: October 2016. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0924-977X(16)31483-3

E. Rancāns, J. Vrubļevska, M. Trapencieris, S. Sniķere, R. Ivanovs, R. Logins, L. Bērze. Validity of PHQ-9 in detecting depression in primary care settings in Latvia - the results of the National Research Project BIOMEDICINE0.09.2016. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0924-977X(16)31487-0

R. Ivanovs, E. Rancāns, A. Ķīvīte, I. Mintāle, J. Vrubļevska, R. Logins, L. Bērze. Association of depression with cardiovascular diseases in primary care population in Latvia. European Neuropsychopharmacology, Vol. 26, S402. Published in issue: October 2016. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0924-977X(16)31363-3

R. Ivanovs, E. Rancāns, A. Ķīvīte, I. Mintāle, J. Vrubļevska, R. Logins, L. Bērze. Anxiety and its association with cardiovascular diseases in primary care population in Latvia. European Neuropsychopharmacology, Vol. 26, S610–S611. Published in issue: October 2016. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0924-977X(16)31692-3

R. Ivanovs, M. Trapencieris, J. Vrublevska, M., R. Logins, L. Bērze, E. Rancāns. Women with depression have a higher risk of cardiovascular mortality in primary care population in Latvia. European Neuropsychopharmacology, Vol. 26, S408. Published in issue: October 2016. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0924-977X(16)31372-4

R. Ivanovs, M. Trapencieris, J. Vrublevska, R. Logins, L. Berze, E. Rancans. Depression and its correlation with the risk of cardiovascular mortality in primary care population in Latvia. European Psychiatry, Volume 33, Supplement, March 2016, Pages S413

J. Vrublevska, M. Trapencieris, S. Snikere, R. Ivanovs, N. Berzina-Novikova, A. Zikusa, E. Rancans. PHQ9 validation in treatment seeking population in primary care settings in Latvia – the results of the pilot study of the National Research Project. European Neuropsychopharmacology, Volume 25, Supplement 2, September 2015, Page S365

K. Pavlovsa, L. Berzea, E. Rancans, P. Andzans. Safety and Efficacy of Vortioxetine in the Treatment of Post-partum Depression: a Case Report Abstracts of the 23rd European Congress of Psychiatry. European Psychiatry Volume 30, Supplement 1, 28–31 March 2015, Page 1933. Available online 8 October 2015

J. Vrublevska, M. Trapencieris, S. Snikere, E. Rancans. The association between smoking status and depression in the general population of Latvia. Abstracts of the 23rd European Congress of Psychiatry. European Psychiatry Volume 30, Supplement 1, 28–31 March 2015, Page 740. Available online 8 October 2015

J. Kolesnikova, V. Perepjolkina, K. Martinsone, A. Stepens, E. Ranacans. Latvian Clinical Personality Test: Development and Validation of the Preliminary Version psychometric Properties of the Latvian Clinical Personality Test. European Psychiatry, Volume 30, Supplement 1, 28–31 March 2015, Page 1000

L. Hargarter, P. Bergmans, P. Cherubin, E. Rancans, Y. Bez, E. Parellada, B. Carpiniello, P. Vidailhet, A. Schreiner. EPA-1547 - Once monthly paliperidone palmitate – tolerability and treatment response in recently diagnosed versus chronic non-acute schizophrenia patients switched from previously unsuccessful treatment with oral antipsychotics. European Psychiatry, Volume 29, Supplement 1, 2014

L. Hargarter, P. Bergmans, P. Cherubin, E. Rancans, Y. Bez, E. Parellada, B. Carpiniello, P. Vidailhet, A. Schreiner, EPA-1548 - Flexibly dosed paliperidone palmitate in non-acute patients with schizophrenia switched from previously unsuccessful monotherapy with oral atypical antipsychotics, European Psychiatry, Volume 29, Supplement 1, 2014

A. Schreiner, P. Bergmans, P. Cherubin, E. Rancans, Y. Bez, E. Parellada, B. Carpiniello, P. Vidailhet, L. Hargarter, EPA-1550 - Paliperidone palmitate in acute patients with schizophrenia: treatment response, safety and tolerability ? a prospective flexible-dose study in patients previously unsuccessfully treated with oral antipsychotics, European Psychiatry, Volume 29, Supplement 1, 2014

A. Schreiner, L. Hargarter, P. Bergmans, P. Cherubin, E. Rancans, Y. Bez, E. Parellada, B. Carpiniello, P. Vidailhet, EPA-1551 - Paliperidone palmitate – impact on negative, disorganized and depressive symptoms, subjective well-being and patient satisfaction in patients with schizophrenia previously unsuccessfully treated with oral antipsychotics, European Psychiatry, Volume 29, Supplement 1, 2014

J. Vrublevska, E. Rancans, S. Snikere, M. Trapencieris. Utilization of health care among people with depression in Latvia. European Psychiatry, Volume 29, Supplement 1, 2014

J. Vrublevska, E. Rancans, M. Trapencieris, S. Snikere. 12-month and point prevalence of depression and related characteristics in Latvian population assessed by the Mini International Neuropsychiatric Interview (MINI) in 2012. European Neuropsychopharmacology, Volume 23 (2013), Supplement 2, Page S335

A Schreiner,L Hargarter,P Bergmans,P Cherubin,E Rancans,Y Bez,J Garcia Mellado. Safety, tolerability and treatment response with flexible doses of paliperidone palmitate in non-acute patients with schizophrenia. 20ties European Congress of Psychiatry, 2013.04 Nice, France; P.1096

J. Vrublevska, E. Rancans, M. Trapencieris, S. Snikere. Point prevalence of major depressive episode and associated sociodemographic characteristics in the general population of Latvia. European Neuropsychopharmacology, Volume 22 (2012), Supplement 2, Page S232

M. Rusaka, E. Rancans. Preliminary results of a prospective follow-up study of first episode acute transient psychotic disorder in Latvia. European Neuropsychopharmacology Volume 22 (2012), Supplement 2, Page S306

M. Rusaka, E. Rancans. First-episode acute and transient psychotic disorder: 6 year follow-up in outpatient care department. European Neuropsychopharmacology Vol. 21 – Suppl. 1 (2011) 78.p.

M. Rusaka, E. Rancans. Clinical features and stressful life events before development of first-episode acute transient psychosis. European Neuropsychopharmacology Vol. 21 – Suppl. 1 (2011) 69.p.

M. Rusaka, E. Rancans. Acute and transient psychotic disorder in Latvia : dynamic changes of diagnosis and clinical features of first-episode. European Psychiatry Vol. 26 – Suppl. 1 (2011); CD

Sudraba V., Rancans E., Dave V. View of doctors and patients about dependence treatment help in Latvia. (Thesis- Control No. 2011-A-254-ESBRA) // 13th Congress of the European Society for Biomedical Research on Alcoholism, Vienna, Austria, 4-7.09.2011.

E. Rancans, M. Rusaka. Acute and transient psychosis: focus on clinical features and stressful life events before the first epizo. European Neuropsychopharmacology 2010, Vol. 20 (Suppl. 3): 445-446

Schreiner A, Hoeben D, Lahaye M, Tessier C, Naber D, Peuskens J, Vauth R, Gasic MJ, Rancans E, Didi R. A flexible-dose study of paliperidone er in non-acute patients with schizophrenia previously unsuccessfully treated with aripiprazole. Schizophrenia Research 2010; 117(2-3):499

M.Rusaka, E.Rancāns. Acute and transient psychosis: focus on clinical features and dynamic changes of diagnosis. 18th European Congress of Psychiatry, 2010.02 Munich, Germany

 

Citu starptautisko konferenču tēzes

 

Bruna K., Mieze K., Zaharova J., Rancans E. Characteristics of first time hospitalized patients with psychotic spectrum disorder in a capital city region of Latvia ; DGPPN Congress, November 28th - December 1st, Berlin. Germany, available online at https://www.dgppnkongress.de/programm/online-programm.html?fbclid=IwAR091aW6VFYvEtxwBaI9QzsXMNBr15nGYEuYV5_dNyeBXWBv4-36Kds6ges#/details/abstract/2542

Slikova K., Berze L., Pavlovs K., Rancans E., Kikuste S., Sapele I.,  Rancans E., Clinical symptomatology in correlation with social funcionating among first time diganosed schizophrenia spectrum patients in a rural region of Latvia; DGPPN Congress, November 28th - December 1st, Berlin. Germany, available online https://www.dgppnkongress.de/programm/online-programm.html?fbclid=IwAR091aW6VFYvEtxwBaI9QzsXMNBr15nGYEuYV5_dNyeBXWBv4-36Kds6ges#/details/abstract/2288

Berze L., Slikova K., Pavlovs K., Kikuste S., Bodins V., Samule I., Zile J., Rancans E., How and when schizophrenia spectrum patients get psychiatric help in rural region of Latva, poster presentation, P-12, 32nd Nordic Congress of pscyhiatry, June 13-16, Reykjavik, Iceland, 2018

Berze L., Rancans E., Early intervention programme for first time psychosis patients in rural region of Latvia- first steps toward contemporary treatment, oral presenation in symposium 6F, 32nd Nordic Congress of pscyhiatry, June 13-16, Reykjavik, Iceland, 2018

Rancans E, Vrublevska J., Ivanovs R., Kivite A. Depression in the Primary Care: Findings from the National Research Programme BIOMEDICINA 2014-2017. WPA Interzonal congress, May 3-6, 2017, Vilnius, Lithuania, 34.pg.​

​Rancans E., Pulmanis T., Kivite A. Suicides and Suicidal Behaviours in 21st Century in Latvia.​ WPA Interzonal congress, May 3-6, 2017, Vilnius, Lithuania, 74.pg.​

Vrublevska J., Trapencieris M., ​Rancans E. ​Epidemiology of Depression and Health Care Utilization in the General Population of Latvia​. WPA Interzonal congress, May 3-6, 2017, Vilnius, Lithuania, 109.pg.​

Vrublevska J., Ivanovs R., Kivite A., ​Rancans E. ​Association of Depression and Anxiety with Cardiovascular Diseases​. WPA Interzonal congress, May 3-6, 2017, Vilnius, Lithuania, 113.pg.​

Kolesnikova, J. Perepjolkina, V., Mārtinsone, K., Stepens, A., & Rancans, E. (August 08, 2016). The relation of personality, smoking, and physical activity in the general population. European Health Psychology Society & BPS Division of Health Psychology Annual Conference 2016: "Behaviour Change: Making an Impact on Health and Health Services" (23rd - 27th of August, 2016, Aberdeen, Scotland). Conference Abstracts, p.505. Piekļūves http://ehps2016.org/files/EHPS2016_Abstracts_Book_08082016.pdf

Perepjolkina, V., Kolesnikova, J. Mārtinsone, K., Rancans, E. & Stepens, A. (2016. gada 15. aprīlī). Latvijas Klīniskā personības testa izstrāde: ierosmes un rezultāti. Referāts prezentēts Rīgas Stradiņa universitātē 2. starptautiskā zinātniski praktiskā konferencē "Veselība un personības attīstība: integratīvā pieeja" (2016.gada 14.-15. aprīlī). RSU, Rīga, Latvija. http://www.rsu.lv/konference-veseliba-un-personibas-attistiba

Perepjolkina, V., Kolesnikova, J. Martinsone, K., Stepens, A., & Rancans, E. (2016-06-08). Development and Item-level Analysis of the Latvian Clinical Personality Inventory (LCPI v2.2). Poster presented at the International Test Commission Conference "Improving Policy and Practice: Opportunities and Challenges in an International Context", Vancouver, Canada (July 1-4, 2016). http://itc2016.educ.ubc.ca/scientific-program/presentations/

Perepjolkina, V., Kolesnikova, J. Martinsone, K., Stepens, A., & Rancans, E. (2016-05-22). Development of the Pathological Personality Trait Scales for the Latvian Clinical Personality Inventory (LCPI v2.2). Paper presented at the International Test Commission Conference "Improving Policy and Practice: Opportunities and Challenges in an International Context", Vancouver, Canada (July 1-4, 2016). http://itc2016.educ.ubc.ca/scientific-program/presentations/

Sudraba V, Millere I, Rancans E. Social and emotional intelligence of alcohol and drug addicts patients. // Alcoholism: Clinical& Experimental Research. 2012; 36(s2). 16thWorld Congress of International Society for Biomedical Research on Alcoholism (ISBRA). Sapporo, Japan, 9−12th September 2012.

Sudraba V, Martinsone K, Millere I, Rancans E. Social intelligence for substance use disorders patients. Psychology & Health. 2012, 27(1): 334−335. 26th Conference of the European Health Psychology Society Resiliance and Health. Prague, Czech Republic, 21st−25th August 2012.

Sudraba V, Rancans E, Dave V. View of doctors and patients about dependence treatment help in Latvia. // Alcohol and Alcoholism. Journal of the European Society for Biomedical Research on Alcoholism. Abstracts ESBRA 2011. Oxford University Press. Vol. 46(1): i56. 13th Congress of the European Society for Biomedical Research on Alcoholism (ESBRA). Vienna, Austria, 4−7th September 2011.

Sudraba V., Millere I., Rancāns E., Dāve V. Latvijas ārstu viedoklis par narkoloģisko aprūpi un palīdzību ekonomiskās krīzes periodā. 46.-47.lpp. // Starptautiskā starpdisciplinārā zinātniskā konference „Krīze un tās pārvarēšanas iespējas". Konferences programma un tēzes. – Rīga: Drukātava, 2011.

В.В.Судраба, Э.А.Ранцан, И.К.Миллере. Посещаемость и эффективность психотерапии и групп самопомощи- взгляд наркологических пациентов. 178-180 стр.// Современные методы психотерапии : материалы ежегод. научно-практического симпозиума / под ред. С.А. Осиповой, В.И. Курпатова; СПб. мед. акад. последипл. образ. – Санкт-Петербург : СПбМАПО, 2011. - 220 стр.

Sudraba V., Millere I., Rancans E. Health care and therapy possibilities for addiction patient in Latvia.// WFSBP Congress 2011, 10th World Congress of Biological Psychiatry, 29.05.-2.06.2011, Prague, Czech Republic, P-01-012, 43p

N.Bezborodovs, L.Stane, E.Rancans. Quality of psychiatric training in Latvia – results of the Resident Satisfaction Survey. Turkish Journal of Psychiatry, 2011, 22-2(1):56

N.Bezborodovs, E.Rancans. Gender-specific trends in self-reported suicidal behavior in Latvia in the year 2010. International conference "2nd Young Psychiatrists' Network Meeting". April 6-8, 2011. Riga, Latvia. Abstract booklet, 32-33 pp.

M. Rusaka, E. Rancans. Stressful life events before development of first-episode acute and transient psychotic disorder in Latvia. Journal of the Association of Psychology and Psychiatry for Adults and Children Vol. 18-Nr.: 2 (2011) 16.p.

Sudraba V., RancānsE., Dāve V. Self evaluating of treatment ways and their effectiveness for addicted patients. Alcoholism: Clinical&Experimental Research, 2010, vol.34(8), p.304.

Sudraba V., RancānsE., Dāve V., Pelne-Bērziņa I. Awareness of doctors of health care and possible therapy methods for dependant patients in Latvia. Rehabilitation Days. Abstracts. Riga: RSU,2010.- p.90.

Судраба В., Ранцан Э., Миллере И. Возможности наркологической помощи в Латвии. 15.Krievijas psihiatru kongres, Maskava, Krievija, 2010.g. 9.-12.novembris

M.Rusaka, E.Rancāns. Acute and transient psychosis - focus on stressful life events before first episode. World Psychiatric Association Regional Congress, St. Peterburg, Russia 2010.06.

 

Vietējo konferenču tēzes

 

Bērze L., Šlikova K., Pavlovs K., Ķikuste S., Šapele I., Rancāns E., Pirmreizēju šizofrēniskā spektra pacientu klīniskie rādītāji un sociāldemogrāfiskais raksturojums Latgales reģionā, Rīgas Stradiņa universitātes Zinātniskā konference, Konferences tēzes 2018, 67 lpp., Rīga 22.-23.marts, 2018

J. Vrublevska, A. Ķīvīte, M. Trapencieris, R. Ivanovs, R. Logins, L. Bērze, ​E. Rancāns. Depresijas izplatība un depresijas skrīninginstrumenta PHQ-9 validācija primārajā aprūpē Latvijā. RSU 2017. gada zinātniskā konference. Tēzes, 287. lpp.

​R. Ivanovs, ​E. Rancāns, A. Ķīvīte, J. Vrublevska, I. Mintāle, L. Bērze, R. Logins. Depresijas un trauksmes saistība ar kardiovaskulārām slimībām primārajā aprūpē Latvijā. RSU 2017. gada zinātniskā konference. Tēzes, 272. lpp.

​V. Perepjolkina, K. Martinsone, J. Koļesņikova, A. Stepens, E. Rancāns. Latvijas Klīniskā personības testa izstrāde: no idejas līdz tās realizācijai. RSU 2016. gada zinātniskā konference. Tēzes, 26. lpp.

R. Ivanovs, M. Trapencieris, J. Vrublevska, R. Logins, L. Bērze, E. Rancāns. Depresijas korelācija ar kardiovaskulārās mirstības risku primārajā aprūpē Latvijā. RSU 2016. gada zinātniskā konference. Tēzes, 1. lpp.

V. Perepjolkina, K. Martinsone, J. Koļesņikova, A. Stepens, E. Rancāns. Latvijas Klīniskā personības testa formulēšana: procedūra un rezultāti. RSU 2015. gada zinātniskā konference. Tēzes, 353. lpp.

J. Vrubļevska, M. Trapencieris, E. Rancāns, S. Sniķere, A. Pētersons, I. Redoviča. Benzodiazepīnu pārmērīgas lietošanas pētniecības iespējas Latvijā. RSU 2015. gada zinātniskā konference. Tēzes, 178. lpp.

M. Trapencieris, J. Vrubļevska, E. Rancāns, I. Redoviča, A. Pelne. Duālo diagnožu izplatība tiem pacientiem Latvijā, kuriem ir ar alkohola lietošanu saistīti traucējumi. RSU 2014. gada zinātniskā konference. Tēzes, 111. lpp.

J. Vrubļevska, M. Trapencieris, S. Sniķere, E. Rancāns. Dažādu sociāldemogrāfisko faktoru saistība ar depresiju Latvijas vispārējā populācijā. RSU 2014. gada zinātniskā konference. Tēzes, 110. lpp.

J.Vrubļevska, E.Rancāns, M.Trapencieris, S.Sniķere. Depresijas sociāldemogrāfiskais raksturojums Latvijas vispārējā populācijā. RSU 2013. gada zinātniskā konference. Tēzes, 124. lpp.

J.Vrubļevska, E.Rancāns, M.Trapencieris, S.Sniķere. Latvijas vispārējās populācijas divu dažādu depresijas prevalences mērījumu rezultātu salīdzinājums. RSU 2013. gada zinātniskā konference. Tēzes, 125. lpp

Rusaka M., Rancans E. Sociodemographic characteristics and stressful life events before first episode of acute transient psychotic disorder: first results of prospective follow-up study, RSU 2012.gada zinātniskā konference, Rīga, RSU, 2012; 340.lpp.

Vrubļevska J., Rancāns E., Trapencieris M., Sniķere S., Taube M. Depresīvo traucējumu izplatība vispārējā populācijā un dažādos medicīniskajos dienestos Latvijā, RSU 2012.gada zinātniskā konference, Rīga, RSU, 2012; 109.lpp.

Sudraba V., Rancāns E., Millere I. Narkoloģiskās ārstēšanas metodes dažādu specialitāšu ārstu skatījumā, RSU 2012.gada zinātniskā konference, Rīga, RSU, 2012; 95.lpp.

Sudraba V., Millere I., Rancāns E. Dažādu Latvijas reģionu ārstu skatījums uz narkoloģisko situāciju valstī, RSU 2012.gada zinātniskā konference, Rīga, RSU, 2012; 94.lpp.

Zārde I., Pulmane K., Villeruša A., Rancāns E. Latvijas pieaugušo iedzīvotāju attieksme pret cilvēku ar psihiskiem traucējumiem nodarbinātību, RSU 2012.gada zinātniskā konference, Rīga, RSU, 2012; 72.lpp.

Zārde I., Pulmane K., Villeruša A., Rancāns E. Psihiatriskā stigma – dzimuma, vecuma, izglītības un iepriekšējā kontakta ietekme uz gatavību sociāli pieņemt indivīdus ar psihisku saslimšanu, RSU 2012.gada zinātniskā konference, Rīga, RSU, 2012; 71.lpp.

Zārde I., Stars I, Villeruša A., Rancāns E. Kvalitatīvās intervijas izmantošana psihiatriskās stigmas izpētē, RSU 2012.gada zinātniskā konference, Rīga, RSU, 2012; 70.lpp.

Rancāns E., Rusaka M., Zārde I. Psihiatrijas un psihiatrijas specialitātes stigmatizācija akadēmiskajā vidē, RSU 2011.gada zinātniskā konference, Rīga, RSU, 2011;110.lpp.

Rancāns E., Bezborodovs Ņ. Self-Reported Suicidal Behaviors in the General Population in Latvia in the Year 2011, konf. tēze RSU 2011.gada zinātniskā konference, Rīga, RSU, 2011; 76.lpp.

Taube M.,Rancāns E., Pulmanis T., Jeļena Vrubļevska. Neirožu un depresijas slimnieku aprūpe ģimenes ārstu praksē, konf. tēze RSU 2011.gada zinātniskā konference, Rīga, RSU, 2011;69.lpp.

Pūce S., Rancāns E., Sudraba V. Psiholoģiskās izglītošanas nozīme garīgi slimo pacientu ārstēšanā, RSU 2011.gada zinātniskā konference, Rīga, RSU, 2011; 350.lpp.

Rusaka M., Zaikovskis P., Rancāns E. Akūto tranzitoro psihisko traucējumu ambulatoras ārstēšanas ilgtermiņa novērošana, RSU 2011.gada zinātniskā konference, Rīga, RSU, 2011; 353.lpp.

Bezborodovs Ņ., Rancāns E. Pašnāvību skaita dinamika Latvijā XXI gadsimta pirmajā dekādē un tās saistība ar sociālekonomiskiem faktoriem, RSU 2011.gada zinātniskā konference, Rīga, RSU, 2011; 146.lpp.

Vrubļevska J., Riževs A., Rancāns E. Ēšanas traucējumu diagnostika un ārstēšana iniciālajā etapā, RSU 2011.gada zinātniskā konference, Rīga, RSU, 2011; 189.lpp.

Rusaka M., Rancāns E. Acute Transient Psychotic Disorder: Future of Diagnosis in ICD-11, RSU 2011.gada zinātniskā konference, Rīga, RSU, 2011; 341.lpp.

Sudraba V., Rancāns E., Millere I. Latvijas ārstu viedoklis par narkoloģisko palīdzību, tās trūkumiem un nepieciešamajiem uzlabojumiem, konf. tēze RSU 2011.gada zinātniskā konference, Rīga, 2011; 95.lpp.

Sudraba V., Rancāns E., Millere I., Pūce S. Narkoloģiskā palīdzība Latvijas ārstu un pacientu skatījumā, RSU 2011.gada zinātniskā konference, Rīga, RSU, 2011; 97.lpp.

Pūce S., RancānsE., Sudraba V., Kozlovska M. Psiholoģiskās izglītošanas pieredze garīgi slimo pacientu ārstēšanā. RSU 9.zinātniskās konferences tēzes. Rīga: RSU,2010.- 339.lpp.

Sudraba V., RancānsE., Millere I. Narkoloģijas pacientu izmantoto palīdzības veidu un to efektivitātes pašnovērtējums: pilotpētījuma rezultāti. RSU 9.zinātniskās konferences tēzes. Rīga: RSU,2010.- 56.lpp.

Sudraba V., RancānsE., Pūce S. Ārstu informētība par narkoloģisko palīdzību Latvijā: pilotpētījuma rezultāti. RSU 9.zinātniskās konferences tēzes. Rīga: RSU,2010.- 57.lpp.

 

 

Grāmatas un brošūras​​

 

Depresijas un neirotisko traucējumu diagnostikas un ārstēšanas rekomendācijas ģimenes ārstiem / E.Rancāns, E.Tērauds, J.Zaļkalns, M.Taube ... [u.c.]. - Rīga : RSU Psihiatrijas un narkoloģijas katedra, 2012. - [5], 30 lpp.

Depresijas diagnostikas un ārstēšanas vadlīnijas / autoru kolektīvs: E.Tērauds, E.Rancāns, R.Andrēziņa, B.Kupča, G.Ancāne, I.Ķiece, Ņ.Bezborodovs ; Latvijas Psihiatru asociācija. - Rīga : Latvijas Psihiatru asociācija, 2015. - 52 lpp.

Dzemdniecība / profesores D.Rezebergas redakcijā ; [autori: D.Rezeberga, L.Balode, D.Baltiņa, V.Bathena, K.Embure-Zapoļska, B.Geidāne, Z.Grabe, M.Jansone, O.Kalējs, O.Koļesova, I.Konrāde, I.Kreicberga, S.Lejniece, A.Lejnieks, L.Meija, I.Miltiņa, A.Miskova, H.Plaudis, E.Rancāns, N.Vedmedovska, V.Veisa, E.Vītols, D.Zavadska, J.Žodžika ... u.c. ; recenzents J.Zaļkalns]. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2016. - 858, [1] lpp.

Kontakti

Kolēģi

Ilze Grope
Satversmes sapulces priekšsēdētāja, Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Jana Pavāre
Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Ludmila Vīksna
Padomnieku konventa priekšsēdētāja, Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Jānis Gardovskis
Senāta priekšsēdētājs, Katedras vadītājs, Docētājs, Padomnieku konventa loceklis
Ilze Konrāde
Docētāja, Studiju programmas direktore, DSP "Veselības aprūpe" apakšprogrammas "Medicīna" direktore
Edvīns Miklaševičs
Docētājs, Direktors, RSU Zinātnes padomes priekšsēdētājas vietnieks
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktore, Vadošā pētniece, RSU padomes loceklis
Andris Jumtiņš
Katedras vadītājs, Docētājs, RSU padomes loceklis
Guntis Bahs
Veselības studiju prorektors, Docētājs
Māris Taube
Docētājs, Vadošais pētnieks
Zanda Daneberga
Docētāja, Vadošā pētniece, Priekšsēdētāja vietniece
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja
Ilona Hartmane
Docētāja, Katedras vadītāja p. i.
Juta Kroiča
Katedras vadītāja, Docētāja, Vadītāja