Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2016 - pašlaik

Profesors

Medicīnas fakultāte, Psihiatrijas un narkoloģijas katedra

2015 - pašlaik

Vadītājs

Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs, Ambulatorās aprūpes centrs ‘Veldre” ar stacionāru

2008 - pašlaik

Ārsts-psihiatrs

Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs, Ambulatorās aprūpes centrs ‘Veldre” ar stacionāru

2004 - 2017

Stundu pasniedzējs

Latvijas Universitāte, Psiholoģijas, pedagoģijas un mākslas

2012 - 2016

Acosiētais profesors

Rīgas Stradiņa universitāte, Psihiatrijas un narkoloģijas katedra

2012 - 2014

Direktors

Nacionālais veselības dienests

2012 - 2014

Loceklis

Latvijas Zinātnes padome

2008 - 2014

Loceklis

Narkotiku kontroles un narkomānijas ierobežošanas koordinācijas padome

2010 - 2013

Loceklis

Nacionālā alkoholisma ierobežošanas padome

2011 - 2012

Direktors

Veselības ministrija, Veselības aprūpes departaments

2011 - 2012

Direktora pienākumu izpildītājs

Nacionālais veselības dienests

2007 - 2012

Loceklis

Eiropas Komisija, Nacionālā alkohola politikas un rīcības komiteja

2007 - 2012

Loceklis

Eiropas narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs

2005 - 2012

Docents

Rīgas Stradiņa universitāte, Psihiatrijas un narkoloģijas katedra

2002 - 2012

Nacionālais sadarbības partneris

Pasaules Veselības organizācija, Eiropas Reģiona garīgās veselības programma

2011 - 2011

Direktora pienākumu izpildītājs

Veselības ekonomikas centrs

2009 - 2011

Direktors

Veselības ekonomikas centrs, Sabiedrības veselības departaments

2009 - 2011

Eksperts

Eiropas Sociālā fonda projekts „Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai”, plānošanas un uzraudzības komisija

2007 - 2009

Direktora vietnieks zinātnes un pētniecības jautājumos

Sabiedrības veselības aģentūra

2007 - 2007

Vadītājs

Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs, Ārstnieciskā darba kvalitātes un attīstības dienests

2006 - 2007

Galvenais speciālists (psihiatrijas attīstība, projekti, starptautiskie sakari)

Garīgās veselības valsts aģentūra

2004 - 2006

Departamenta vadītājs

Garīgās veselības valsts aģentūra, Analīzes un attīstības departaments

2004 - 2005

Asistents

Rīgas Stradiņa universitātes, Psihiatrijas un narkoloģijas katedra

2003 - 2004

Galvenais speciālists (psihiatrijas attīstība, projekti, starptautiskie sakari un sabiedriskās attiecības)

Psihiatrijas centrs

2001 - 2003

Galvenais speciālists (pacientu aprūpes kvalitātes, normatīvu un atskaites jautājumos)

Psihiatrijas centrs

Izglītība

2002 - 2005

Dr. med.

Rīgas Stradiņa universitāte

Promocijas darba nosaukums: Latvijas psihiatrija un tās attīstības perspektīvas, Promocijas darba
vadītājs: Dr. habil. med. Mintauts Caune

1999 - 2002

Specialitātes diploms psihiatrijā

Rīgas Stradiņa universitāte

1992 - 1999

Ārsta diploms

Latvijas Medicīnas akadēmija (šobrīd Rīgas Stradiņa universitāte)

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

2013. Dalība UEMS, European Observatory on Health System and Policies vasaras skolā “Time
for Change: Innovative Ways of Improving Population Health”, Venēcija, Itālija

2012. Dalība Pasaules Veselības organizācijas apmācību kursā “The Barcelona Course in Health
Financing Special Theme: Universal Coverage, Barselona, Spānija

2011. Dalība Stokholmas Ekonomikas augstskolas (Stockholm School of Economics) mācību
programmā Effective Health Care Resource Management.

2010. Dalība Sentluīzas universitātes un ASV Slimību kontroles centra (CDC) mācībās „Evidence
based Public Health: A Course in Chronic Disease Prevention”

2009. Vasaras skola par Nacionālo sabiedrības veselības institūtu darbu Somijā, Helsinkos

2007. Vasaras skola par Nacionālo sabiedrības veselības institūtu darbu Somijā, Helsinkos

2005. Starptautiska apmācība par projektu realizāciju Rīgā

2005. Dalība Pasaules Veselības organizācijas Eiropas reģiona Veselības ministru konferencē
Somijā, Helsinkos

2004. Neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas kursi

2003. Dalība Pasaules Veselības organizācijas Starptautiskajā apmācībā par garīgo veselību,
cilvēktiesībām un likumdošanu Šveicē, Ženēvā

2003. Apmācība Vācijas Oberfrankenas apgabala psihiatrijas un psihoterapijas klīnikā

2003. Dalība Pasaules Veselības organizācijas Eiropas reģiona nacionālo sadarbības partneru
sanāksmē, apmācībā Spānijā, Madridē

2003. Dalība Pasaules Veselības organizācijas Eiropas reģiona nacionālo sadarbības partneru
sanāksmē, apmācībā Dānijā, Kopenhāgenā

2002. Pasaules Veselības organizācijas seminārs - apmācība par Garīgās veselības sistēmas un
servisa monitoringa projektu Šveicē, Ženēvā

 

Pētniecības darbības virzieni

 

  • Sociālā un ambulatorā psihiatrija
  • Pašnāvību problēma
  • Tiesu psihiatrija
  • Militārā medicīna
  • Veselības aprūpes organizācija un finansēšana
  • Sabiedrības garīgā veselība

 

Izstrādātie studiju kursi

 

Psihiskā veselība (Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte) PUNK_009

 

Vadītie studiju kursi

 

Psihiskā veselība (Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte) PUNK_009
Psihiatrija un narkoloģija SD(Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte)
PUNK_019
Psihiatrija un narkoloģija SDN (Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte)
PUNK_019

 

Docētie studiju kursi

 

Psihiatrija (PUNK_005)
Psihiatrija un narkoloģija (PUNK_020)
Psihiatrija (PUNK_018)
Psihiatrija un narkoloģija (PUNK_006)
Psihiatrija un narkoloģija (PUNK_021)
Psihiatrija un narkoloģija (PUNK_019)
Psihiskā veselība (PUNK_009)

 

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

vadītie
promocijas darbi 3
maģistra darbi 3
kvalifikācijas darbi 5
recenzētie
promocijas 0
maģistra 5
kvalifikācijas 5

 

Projekti

Vadošā pētnieka p.i. (projekti), Zinātnes departaments, Projekts „Datorizētas indivīda personības novērtēšanas sistēmas izstrāde"

Publikācijas

 

PubMed, ISI, SCOPUS, zinātniskās monogrāfijas:
1. Mundt AP, Frančišković T, Gurovich I, Heinz A, Ignatyev Y, Ismayilov F, Kalapos MP,
Krasnov V, Mihai A, Mir J, Padruchny Dz, Potočan M, Raboch J, Taube M, Welbel M,
Priebe S. (2012) Changes in the Provision of Institutionalized Mental Health Care in
Post-Communist Countries. PLoS ONE 7(6): e38490.
doi:10.1371/journal.pone.0038490 (Pub Med, Scopus, Web of Science)
2. Elmārs Rancāns, Elmārs Tērauds, Māris Taube; (2012). Psychiatry in Latvia: a
journey through the past three centuries. Nordic Journal of Psychiatry Vol. 66, No. 6,
Pages 428-432. (Pub Med, Scopus, Web of Science)
3. Mitenbergs U, Taube M, Misins J, Mikitis E, Martinsons A, Rurane A, Quentin W.
Latvia: Health system review. Health Systems in Transition, 2012; 14(8): 1 – 191
(Pub Med, Scopus)
4. Taube M, Ethical Problems of Forensic and Prison Psychiatry in Latvia , International Library
of Ethics, Law, and the New Medicine, Volume 46, 2013, pp 257-268 (Springer, book
chapter)

5. Taube M, Mitenbergs U, Sagan A, The impact of the financial crisis on the health
system and health in Latvia, WHO Regional Office for Europe, UN City, Marmorvej
51, DK-2100 Copenhagen Ø, Denmark, 2014, p 44 (European Observatory Studies
Series on Health System and Policy, Book chapter)
6. Rancāns E, Pulmanis T, Taube M, Spriņģe L, Velika B, Pudule I, Grīnberga D.
Prevalence and sociodemographic characteristics of self-reported suicidal behaviours
in Latvia in 2010: A population-based study, Nordic Journal of Psychiatry, 2015: Early
Online:1-7 http://dx.doi.org/10.3109/08039488.2015.1077887 (Pub Med, Scopus)
7. Research priorities for public mental health in Europe : recommendations of the
ROAMER project / A.K.Forsman ...[et al.] ; on behalf of the ROAMER Consortium:
M.Taube ...[et al.] // European Journal of Public Health. - Vol.25, No.2 (2015, Apr.),
p.249-254.
8. Barzdins J, Konstante R, Mitenbergs U, Taube M, Transition to hospital process
orientation: the case of regional hospitals in Latvia, Journal of Hospital
Administration, 2016, Vol. 5, No 2 http://dx.doi.org/10.5430/jha.v5n2p15
(EBSCOhost)
9. Taube M, Berzina-Novikova N. Improving quality of psychiatric care in Latvia by
measuring patient experiences. Health Policy (2018),
https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2018.03.011
10. Taube M, Vaskis E, Nesterenko O, Can people afford to pay for health care? New evidence
on financial protection in Latvia, WHO Regional Office for Europe, Copenhagen (2018)
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/373580/…-
WHO-FP-006.pdf

 

Starptautiski recenzēti raksti, zinātnisko rakstu krājumi:

11. Taube M. Narkoloģiskā komorbiditāte psihiatrijā. // Zinātniskie raksti. – Rīga: Rīgas
Stradiņa universitāte, 2002: 61–64.
12. Andrezina R, Taube M. Psychological and Motivation Difficulties of Fixing Up Mentally
Ill People. // Collection of Articles. – Riga: Information Systems management Institute,
2004: 87–90.
13. Taube M, Lāce V. Sociālā psihiatrija un statistika. // Konferences vēstis. – Rīga,
Latvijas Universitāte, 2004: 89–92.
14. Andrēziņa R, Taube M. Garīgi slimu personu nodarbinātība – nozīmīga sabiedrībā
balstītas psihiatrijas attīstības problēma. // Zinātniskie raksti. – Rīga: Rīgas Stradiņa
universitāte, 2005: 218–221.
15. Caune M, Taube M. Klīniska sociālpsihiatriska pētījuma rezultāti BO VSIA
„Psihiatrijas centrs” stacionārā. // Zinātniskie raksti. – Rīga: Rīgas Stradiņa
universitāte, 2005: 121–125.
16. Caune M, Taube M. Vēlreiz par šizofrēnijas slimnieku dzimšanas mēnešiem. //
Zinātniskie raksti. – Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2007: 37–40.
17. Taube M, Latvian psychiatry and prospectives of its development // Bridging Eastern
and Western Psychiatry, 2008; Vol VI(2): 19-30.
18. Taube M, Saxena S, Lora A, Rurane A. Mental Health System and Services in Latvia
// Collection of Scientific papers 2007, Riga Stradins University, 2008. Pp.63-70.
19. Skrule J, Rozentāle G, Gigele I, Taube M, Līkops U. Traumatisms un ārējie nāves
cēloņi bērniem un jauniešiem // Bērnu traumatisms Latvijā – statistika, problēmas,
profilakse. Zinātnisko rakstu krājums, 2008; 1: 12-15.
20. Taube M, Pašnāvības Latvijā – situācija un perspektīva, RSU Zinātniskie raksti, 304-
315. lpp, RSU, Rīga, 2010
21. Skrule J, Pulmanis T, Taube M, Briģis Ģ, Alkohola lietošana un suicidālās tieksmes
skolēnu vidū, RSU Zinātniskie raksti, 349-356. lpp, RSU, Rīga, 2010
22. Pulmanis T., Trapencieris M., Spriņģe L., Taube M. Pusaudžu pašnāvnieciskā
uzvedība Latvijā: sakarības ar atkarību izraisošo vielu lietošanu. Rīgas Stradiņa
universitātes zinātniskie raksti 2013, RSU, Rīga, 2014, 300.-307. lpp.
23. Pulmanis T., Spriņģe L., Trapencieris M., Taube M. Pašnāvnieciskās uzvedības mūža
prevalence un tās izmaiņas dinamikā 15-16 gadus veciem pusaudžiem dzimumu
grupās Latvijā. Rīgas Stradiņa universitātes zinātniskie raksti 2012, 1. sējums, RSU,
Rīga, 2013, 167.-172. lpp.

 

Citi raksti:
24. Taube M, PVO-AIMS ziņojums par garīgās veselības aprūpes sistēmu Latvijā,
Pasaules Veselības organizācija, 2006, 27 lpp.

25. Taube M, Krievkalna R, Kišuro A, Apsīte A, Līce V, Jakovela G, Sidoroviča D,
Pulmanis T, Šlosberga I. Psihiskās veselības aprūpe Latvijā 2007. gadā, 8.
izdevums. - Rīga: Gadagrāmata, 2008. -71 lpp.
26. Pelne A, Šulca L, Pūgule I, Maksima I, Trapencieris M, Sīle L, Mārtiņsone U, Pērkone
S, Teibe D. / Red. Līkops U., Taube M. Atkarību izraisošo vielu lietošanas izplatība
un sekas Latvijā, 16. izdevums. – Rīga: Gadagrāmata, 2008. – 168 lpp.
27. Štāle M, Skrule J, Taube M. Darbspējīgā vecuma iedzīvotāju garīgā veselība,
tematisks ziņojums, Sabiedrības veselības aģentūra, Rīga, 2008
28. Taube M, Damberga I, Pašnāvības Latvijā – situācija, perspektīvas, risinājumi;
ziņojums par situāciju, Sabiedrības veselības aģentūra, Rīga, 2009, 29 lpp.
29. Taube M, Pelne A, Pulmanis T, Trapencieris M, Lepiksone J, Garīgā veselība Latvijā
2009. gadā, Tematisks ziņojums, Veselības ekonomikas centrs, Rīga, 2010.
30. Red. Behmane D, Taube M, Atkarību izraisošo vielu lietošanas izplatība un sekas
Latvijā 2009. gadā, Tematisks ziņojums, Veselības ekonomikas centrs, Rīga, 2010.
gads.
31. Red. Behmane D, Taube M, Potenciāli zaudētie dzīves gadi Latvijā 2009. gadā,
Veselības ekonomikas centrs, Rīga, 2010. gads.
32. Alkohola lietošana un suicidālās tieksmes skolēnu vidū / J.Skrule, T.Pulmanis,
M.Taube, Ģ.Briģis // Zinātniskie raksti : 2009.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba
publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 349.-356.lpp.
33. Pulmanis T, Taube M, Pelne A. Garīgā veselība Latvijā 2010. gadā, Tematisks
ziņojums, Veselības ekonomikas centrs, Rīga, 2011
34. Ar ragutiņām uz mežu? : [par veco cilvēku veselības aprūpes problēmām] / M.Taube,
J.Zaļkalns, L.Vilka ; materiāla sagat. I.Zonne, J.Linde // Medicus Bonus. - Nr.4 (2011,
dec.), 14.-16., 18.lpp.
35. Pudule I, Villeruša A, Grīnberga D, Velika B, Taube M, Behmane D, Dzērve V,
Prätääla R. Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījums 2010,
Veselības ekonomikas centrs, Rīga, 2011
36. Pulmanis T, Pelne A Taube M, Psihiskā veselība Latvijā 2011. gadā, Tematisks
ziņojums, Slimību profilakses un kontroles centrs, Rīga, 2012
37. T.Pulmanis, M.Taube, K.Pulmane, M.Trapencieris/ Ģimenes, vardarbības un
psihoemocionālo faktoru sakarības ar pašnāvības mēģinājumiem 13-18 gadus vecu
skolēnu vidū / Zinātniskie raksti : 2011.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba
publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 1.sēj., 183.-192.lpp.
38. Taube, Māris. Latvijas iedzīvotāju garīgā veselība ekonomiskās lejupslīdes gados –
rīcība un perspektīvas : [par Latvijas garīgās veselības galvenajām tendencēm un
attīstības perspektīvām] / M.Taube, T.Pulmanis, A.Pelne // Latvijas Ārsts. - Nr.12
(2012), 13.-17.lpp.
39. Pulmanis T, Pelne A, Taube M. Psihiskā veselība Latvijā 2012. gadā, Tematisks
ziņojums, Slimību profilakses un kontroles centrs, Rīga, 2013
40. T.Pulmanis, L.Spriņģe, M.Trapencieris, M.Taube/ Pašnāvnieciskās uzvedības mūža
prevalence un tās izmaiņas dinamikā 15-16 gadus veciem pusaudžiem dzimumu
grupās Latvijā // Zinātniskie raksti : 2012.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba
publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 1.sēj., 167.-172.lpp.
41. Taube, Māris. Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība Latvijā /
M.Taube // Latvijas Ārsts. - Nr.12 (2013, dec.), 64.-66.lpp.
42. Pulmanis T, Pelne A, Taube M. Psihiskā veselība Latvijā 2013. gadā, Tematisks
ziņojums, Slimību profilakses un kontroles centrs, Rīga, 2014
43. Lapsa D, Taube M, Kādiem pacientiem rekomendēt psihoterapiju? Doctus, 2015.
Gada aprīlis, Rīga, 2015
44. Garīgā veselība : kā mazināt aizspriedumus? / E.Tērauds, M.Taube, O.Bundža,
E.Aumeisters // Doctus. - Nr.10 (2015, okt.), 66.-69.lpp.
45. Pulmanis T, Jepeniņa S, Taube M. Psihiskā veselība Latvijā 2014. gadā, Tematisks
ziņojums, Slimību profilakses un kontroles centrs, Rīga, 2015
46. Taube M, Psihisko un uzvedības traucējumu korekcija demences pacientiem, Latvijas
ārsts, 62-68 lpp., Rīga, 2015
47. T.Pulmanis, M.Trapencieris, L.Spriņģe, M.Taube/ Pusaudžu pašnāvnieciskā
uzvedība Latvijā : pašnāvības plānu sakarība ar ģimeni, vienaudžiem un skolu
saistītiem faktoriem // Zinātniskie raksti : 2014.g. medicīnas nozares pētnieciskā
darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 197.-205.lpp.
48. Taube M, Zeltiņa I, Pamše-Romāne A, Ēšanas traucējumi stacionārajā praksē,
Latvijas ārsts, 71-77 lpp., Rīga, 2016

49. Pulmanis T, Jepeniņa S, Taube M. Psihiskā veselība Latvijā 2015. gadā, Tematisks
ziņojums, Slimību profilakses un kontroles centrs, Rīga, 2016
50. Šica K, Pulmanis T, Taube M. Psihiskā veselība Latvijā 2016. gadā, Tematisks
ziņojums, Slimību profilakses un kontroles centrs, Rīga, 2017
51. Taube M, Neatliekamie stāvokļi psihiatrijā, Latvijas ārsts, 32-38., Rīga, 2017
52. Taube M, Man laikam ir kāda neiroze, Ārsts.lv, 4-6 lpp, Rīga, 2017
53. Taube M, Sievietes psihiskā veselība, Latvijas ārsts, 6-13 lpp., Rīga, 2018
54. Taube M., Rezebergs I, Buģins J, Tērauds E, Latvijas psihiatrijas dienests – quo
vadis? Latvijas ārsts, 5-9 lpp., Rīga, 2018
55. Taube M, Psihiatriskās aprūpes pieejamība, Latvijas ārsts, 82-85 lpp., Rīga, 2018

Starptautisko konferenču tēzes:

56. Pūce, Sandra. The use of coercive measures for the treatment of psychiatric patients
in Latvia / S.Puce, M.Taube, M.Kozlovska // International Conference 2nd Young
Psychiatrists' Network Meeting (Riga, Latvia, Apr.6-8, 2011) : Programme and
abstract booklet / Ministry of Education and Science of Russian Federation ...[et al]. -
Samara, 2011. - P.53-54.
57. Stigma related work in Latvia / I.Zarde, N.Bezborodovs, M.Taube ...[et al.] //
International Conference 3rd Young Psychiatrist's Network Meeting "Stigma from the
YPs' perspective : hopes and challenges" (Minsk, Belarus, Sept.27-29, 2012) :
Programme and Abstract Booklet. - Minsk, 2012. - P.47-48.
58. Pulmanis, Toms. Adolescent self-reported lifetime suicidal behaviours in Latvia /
T.Pulmanis, M.Trapencieris, M.Taube // Jaunatne Latvijā, Eiropā, pasaulē: iespējas
un riski : starptautiska konference : tēzes, programma = Youth in Latvia, Europe,
Globe: opportunities and risks : international conference : abstracts, programme
(Rīga, 2012.g. 1.-2.jūn.) / Latvijas Universitāte. - Rīga, 2012. - 53.-54.lpp.
59. Pulmanis, Toms. Adolescent self-reported lifetime suicide attempts in Latvia : family
related factors : [abstract] / T.Pulmanis, M.Trapencieris, M.Taube // Atención
Primaria. - Vol.45, Suppl.2 (2013, May), p.123. - Starptautiski citējamā izdevumā.
60. Pulmanis T., Trapencieris M., Taube M. Adolescent self-reported lifetime suicide
attempts in Latvia: family related factors. 1st World Congress of Children and youth
health behaviors/4th National Congress of Health Education. Viseau, Portugal May
23-25, 2013 Attencion Primaria Vol. 45. Especial Congreso, p 123.
61. Association between adolescent self reported lifetime suicide attempts and use of
synthetic cannabinoids and other addictive substances in Latvia / L.Springe,
M.Taube, T.Pulmanis ...[et al.] // 15th European Symposium on Suicide and Suicidal
Behaviour (Tallinn, Estonia, Aug.27-30, 2014) : Abstract Book. - Tallinn, 2014. -
P.103.
62. Taube, Māris. Military suicide prevention strategy in Latvia / M.Taube // 15th
European Symposium on Suicide and Suicidal Behaviour (Tallinn, Estonia, Aug.27-
30, 2014) : Abstract Book. - Tallinn, 2014. - P.418.
Vietējo konferenču tēzes:
63. Skrule J., Stāle M., Taube M., Briģis Ģ. Latvijas iedzīvotāju garīgās veselības un
alkohola lietošanas raksturojums, to kopsakarības, RSU 2009. gada Zinātniskās
konferences tēzes, 2.-3. aprīlis 2009. gads, Rīga, Latvija
64. Skrule J., Trapencieris M., Taube M., Briģis G. Latvijas iedzīvotāju garīgās veselības
pašvērtējums. RSU 2010. gada Zinātniskās konferences tēzes, 18.-19. marts 2010.
gads, Rīga, Latvija
65. Pulmanis T., Trapencieris M., Taube M. Duālo psihisko slimību izplatība ārstēto
narkotiku lietotāju vidū Latvijā. RSU 2010. gada Zinātniskās konferences tēzes, 18.-
19. marts 2010. gads, Rīga, Latvija
66. Zīverts A., Titāns V., Taube M., Vētra A., Vētra A. Invaliditātes ekspertīzes rezultātu
tendencies Latvijā 2005.-2009. gadā. RSU 2010. gada Zinātniskās konferences
tēzes, 18.-19. marts 2010. gads, Rīga, Latvija
67. Taube M., Rancāns E., Pulmanis T., Vrubļevska J. Neirožu un depresijas slimnieku
aprūpe ģimenes ārstu praksēs. RSU 2011. gada Zinātniskās konferences tēzes, 14.-
15. aprīlis 2011. gads, Rīga, Latvija
68. Trapencieris M., Karlsone S., Taube M. Narkotiku lietotāju mirstība Latvijā. RSU
2011. gada Zinātniskās konferences tēzes, 14.-15. aprīlis 2011. gads, Rīga, Latvija
69. Vrubļevska J., Rancāns E., Trapencieris M., Siķere S., Taube M. Depresīvo
traucējumu izplatība vispārējā populācijā un dažādos medicīniskos dienestos Latvijā.
RSU 2012. gada Zinātniskās konferences tēzes, 29.-30. marts 2012. gads, Rīga,
Latvija

70. Pulmanis T., Taube M., Trapencieris M., Vegnere M. Pašnāvniecisko tieksmju
prevalence 15-16 gadus veciem pusaudžiem Latvijā. RSU 2012. gada Zinātniskās
konferences tēzes, 29.-30. marts 2012. gads, Rīga, Latvija
71. Pulmanis T., Trapencieris M., Taube M. Pusaudžu pašnāvnieciskā uzvedība Latvijā:
sakarības ar atkarību izraisošo vielu lietošanu. RSU 2013. gada Zinātniskās
konferences tēzes, 21.-22. marts 2013. gads, Rīga, Latvija
72. Pulmanis T., Trapencieris M., Taube M. Adolescent Self-Reported Lifetime Suicidal
Behaviours in Latvia. LU 2013. gada starptautiskās konferences Jaunatne Latvijā,
Eiropā, pasaulē: iespējas un riski. 1.-2. jūnijs 2012. gads, Rīga, Latvija
73. Taube M, Veselības aprūpe Latvijā / M. Taube, U. Mitenbergs// Veselības aprūpe
Latvijā 2013 / galv. Red. P. Apinis. – Rīga, 2013. – 113.-145.lpp
74. Pulmanis T., Trapencieris M., Taube M. Pusaudžu pašnāvnieciskā uzvedība Latvijā:
pašnāvības plānu sakarības ar ģimeni, vienaudžiem un skolu saistītiem faktoriem.
RSU 2014. gada Zinātniskās konferences tēzes, 10.-11. aprīlis 2014. gads, Rīga,
Latvija
75. Mitenbergs, Uldis. Finanšu krīzes ietekme uz veselības sistēmu un veselību Latvijā /
U.Mitenbergs, M.Taube // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g.
26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 372.lpp.
76. Procesu orientētas vadīšanas slimnīcā ieviešanas iespēju izpēte / J.Bārzdiņš,
U.Mitenbergs, M.Taube, R.Konstante // Latvijas Universitātes 73. Zinātniskās
konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums (Rīga, 2015.g. 20.febr.) / Latvijas
Universitāte. - Rīga, 2015. - 24.-25.lpp.
77. Vladimirova L., Briģis Ģ., Taube M., Bukonska-Žideļūna A. Stacionārajās ārstniecības
iestādēs atkārtoti hospitalizēto pacientu īpatsvars un tendencies Latvijā pēdējos
desmit gados. RSU 2015. gada Zinātniskās konferences tēzes, 26.-27. marts 2015.
gads, Rīga, Latvija
78. Hospitalizāciju un atkārtotu hospitalizāciju mazināšanas iespēju izpēte 65 un vairāk
gadu sasniegušo iedzīvotāju grupā / J.Bārzdiņš, U.Mitenbergs, M.Taube,
R.Konstante // Latvijas Universitātes 74. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas
tēžu apkopojums (Rīga, 2016.g. 19.febr.) / Latvijas Universitāte. - Rīga, 2016. - 105.-
106.lpp.

 

Projekti

 

1. Darba grupas vadītājs: Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) finanšu instrumenta
atbalstītu vadlīniju izstrādes bērnu agrīnai funkcionēšanas novērtēšanai darba grupas
vadīšana (pievienotas vadlīniju titullapu kopija)
http://vec.gov.lv/uploads/files/4decc8a6d0083.pdf
2. Darba grupas loceklis, Latvijas pārstāvis: COST programmas projekts
IS1302 “Eiropas Savienības pētniecības ietvars tiesu psihiatrijā” (projekta vadības
komitejas un darba grupas par labās prakses piemēriem loceklis) 2013.-2017. gads
3. Eksperts: Dalība Eiropas Savienības 7. Ietvarprogrammas projektā
HEALTH.2011.3.3-4: A road-map for mental health research in Europe (ROAMER)
4. Eksperts: PVO Garīgās veselības atlasa sagatavošanas projekts, datu sniegšana.
http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9799241564359_en…

5. Grupas vadītāja vietnieks: NATO Pētniecības un tehnoloģiju organizācijas (Science and
Technology Organisation) Cilvēka faktoru un medicīnas kolēģijas (Panel of Human Factors
and Medicine) pētniecības grupa (Research Task Group HFM-RTG 218 „Military Suicide”).
Pašnāvību riska mazināšanas sistēmas izstrāde NATO dalībvalstīs.
https://www.cso.nato.int/ACTIVITY_META.asp?ACT=2071 2011.-2015. gads
6. Grupas vadītāja vietnieks: NATO Pētniecības un tehnoloģiju organizācijas (Science and
Technology Organisation) Cilvēka faktoru un medicīnas kolēģijas (Panel of Human Factors
and Medicine) pētniecības grupa (Research Task Group HFM-RTG 277 „Leadershi Tools for
Suicide Prevention”. Līderu lomas stiprināšana pašnāvību novēršanas jomā NATO
dalībvalstīsu militārajās struktūrās
https://www.sto.nato.int/Lists/test1/activitydetails.aspx?I… 2017.-2020. gads

 

Dalība biedrībās, organizācijās utml.

 

2002 – pašreiz Latvijas Psihiatru asociācijas biedrs, valdes, sertifikācijas komisijas loceklis
2014 – pašreiz Latvijas Ārstu biedrības biedrs

 

Cita informācija

 

Recenzents žurnālam Health Policy (žurnāla 5 gadu Impact faktors 1.923, citēts
PubMed)

Recenzents žurnālam Proceedings of the Latvian Academy of Sciences

 

Kontakti

Kolēģi

Ilze Grope
Satversmes sapulces priekšsēdētāja, Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Jana Pavāre
Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Ludmila Vīksna
Padomnieku konventa priekšsēdētāja, Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Jānis Gardovskis
Senāta priekšsēdētājs, Katedras vadītājs, Docētājs, Padomnieku konventa loceklis
Ilze Konrāde
Docētāja, Studiju programmas direktore, DSP "Veselības aprūpe" apakšprogrammas "Medicīna" direktore
Edvīns Miklaševičs
Docētājs, Direktors, RSU Zinātnes padomes priekšsēdētājas vietnieks
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktore, Vadošā pētniece, RSU padomes loceklis
Andris Jumtiņš
Katedras vadītājs, Docētājs, RSU padomes loceklis
Guntis Bahs
Veselības studiju prorektors, Docētājs
Elmārs Rancāns
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Zanda Daneberga
Docētāja, Vadošā pētniece, Priekšsēdētāja vietniece
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja
Ilona Hartmane
Docētāja, Katedras vadītāja p. i.
Juta Kroiča
Katedras vadītāja, Docētāja, Vadītāja