Pārlekt uz galveno saturu

Darbības virzieni, pamatuzdevumi, mērķi

 • Studiju programmu veidošana un īstenošana
 • Zinātniskā pētniecība infektoloģijas, epidemioloģijas, hepatoloģijas un citās ar interno medicīnu tieši vai netieši saistītās jomās
 • Ekspertīze
 • Darbs Latvijas un ārzemju žurnālu redkolēģijās un konsultatīvajās padomēs
 • Jauno zinātnieku sagatavošana, promocijas darbu vadīšana
 • Sadarbība ar RSU Infektoloģijas studentu pulciņu
 • Klīniskais darbs
 • Dalība profesionālajās nevalstiskajās organizācijās
 • Konsultatīvais darbs
 • Dalība sabiedriskās organizācijās
 • Ārstu profesionālā izglītošana
 • Iedzīvotāju izglītošana

Pētniecības virzieni

 • Specifiskā imunitāte
 • Hospitālā infekcija
 • Hroniski vīrushepatīti
 • HIV/AIDS
 • Ehinokokoze
 • Ērču encefalīts
 • Tuberkuloze

Zinātniskās tēmas

Aktuālie projekti

 • Covid-19 infekcijas klīniskās, bioķīmiskās, imūnģenētiskās paradigmas un to korelācija ar sociāli demogrāfiskiem, etioloģiskiem, patoģenētiskiem, diagnostiskiem, terapeitiski un prognostiski nozīmīgiem vadlīnijās iekļaujamajiem faktoriem (Nr. VPP-COVID-2020/1-0023)
 • VPP turpinājums Bioķīmisko un imūnģenētisko apoptozes un fibrozes marķieru un endotoksīnu atšķirības pacientiem ar imūnsupresējošo RNS vīrusu (HIV, HCV) ierosinātām hroniskām infekcijām un saistība ar infekcijas smagumu
 • Open-label Phase IV Study to Investigate Broad- and Cross-neutralizing Antibodies after Primary Vaccination with Two Different TBE Vaccines (WI237607)
 • Epidemiology of Tick-borne Encephalitis and Any-cause Encephalitis in Latvia (TESLAII)
 • COST (EUROPEAN COOPERATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY) aktivitātes European Network on Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome CA15111
 • LZP 2018/2-0266 Zarnu mikrobioma daudzveidība ar veselību un dzīvesveidu saistītu uztura režīmu ietekmē (Gut microbiome composition and diversity among health and lifestyle induced dietary regimen)
 • FLP Pētījums Nr. Izp-2018/2-0292 S. Pneumoniae prevalence veselības aprūpes darbiniekiem, stacionētiem bērniem un pieaugušajiem Latvijā
 • Pētījums Specifiskā imūnā statusa un attieksmes pret vakcināciju izpēte medicīnas darbiniekiem Latvijā, RSU Ētikas komisijas lēmums 27.12.18 Nr. 6-3/42

Iepriekšējos gados realizētie projekti

 • Valsts pētījumu programma Biomedicīna sabiedrības veselībai (BIOMEDICINE), projekts Nr. 7 Inovatīvu infekcijas procesa regulācijas stratēģiju izveide, apakšprojekts 5.7.1. Saimniekorganisma determinantes, predispozīcija un uzņēmība pret RNS vīrusu (HIV, HCV, ērču encefalīta) ierosinātām infekcijām, šo determinanšu modulāciju izpēte slimības gaitā
 • RSU zinātniskais projekts Fibromialģijas un mialģiskā encefalomielīta/ hroniskā noguruma sindroma saistība ar beta-herpesvīrusu (HHV-6A, HHV-6B, HHV-7) un parvovīrusa B19 infekcija
 • RSU zinātniskais projekts Oksidatīvā stresa un diskoagulācijas nozīme akūta respiratora distresa sindroma attīstībā
 • Eiropas Savienības 7. ietvarprogrammas projekts Infekcijas slimību pētniecības potenciāla attīstīšana Rīgas Stradiņa universitātē (BALTINFECT), sadarbojoties ar Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūtu un Klīniskās imunoloģijas un imunoģenētikas laboratoriju
 • Eiropas Savienības 7. ietvarprogrammas TB PAN NET projekta TB PAN NET – Pan-European network for the study and clinical management of drug resistant tuberculosis (2010-2013)
 • ERAF 2DP/2.1.1.1.0/10/APJA/VIAA/075 Jauns hepatīta B vīrusa infekcijas modelis un pretvīrusa līdzekļu izvērtēšanas tehnoloģija (2010-2014)
 • ERAF 2DP/2.1.1.1.0/10/APJA/VIAA/164 Jauna tipa terapeitisko anti-HCV individualizēto vakcīnu prototipu izstrādāšana (2010-2014)

Sadarbība studiju vai zinātniskajā darbā

 • RSU Infektoloģijas studentu pulciņš
 • Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR
 • Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca
 • Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca
 • Bērnu klīniskā universitātes slimnīca
 • Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca

 

Klīniskās bāzes

Infektoloģijas klīniskā bāze nr. 1
Vizma Ivanova
Biroja administratore, Infektoloģijas katedra
Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, Latvijas Infektoloģijas centrs
Rīga, Linezera iela 3
Admininstrācijas ēka, II stāvs, 202. kabinets
+37167014777
vizma [pts] ivanovaatrsu [pts] lv

 

Infektoloģijas klīniskā bāze nr. 2

 

Tuberkulozes un plaušu slimību klīniskā bāze

 

Studējošā pateicība

vladimirs_morozovs.png

Gribu pateikties RSU Infektoloģijas katedrai par iespējām šajā grūtajā laikā padziļināt savas zināšanas un, galvenais, par iespēju satikt un izmeklēt pacientus. Man, piektā gada studentam, tika dota iespēja mentora un izcilas pasniedzējas vadībā voluntēt un pilnveidot savas zināšanas. Profesore A. Krūmiņa ir izcila mentore – viņa palīdzēja man attīstīt klīnisko domāšanu, sastādīt izmeklējumu plānu un tālāku ārstēšanas plānu. Katrā tikšanās reizē mēs apspriedām teorētiskos jautājumus un profesore dalījās savā pieredzē. Milzīgs paldies profesorei par izturību, atbalstu un sapratni!
Šis laiks nevienam no mums nav viegls. Infektoloģijas katedra, kuras darbiniekiem bija liels slogs Covid-19 laikā, ar prieku un atsaucību izturējās pret mani. Gribētu turpināt sadarbību un izstrādāt SPD Infektoloģijas katedrā.

Ar cieņu
Vladimirs Morozovs, MF 6. studiju gads