Pārlekt uz galveno saturu

Darbības virzieni, pamatuzdevumi, mērķi

 • Studiju programmu veidošana un īstenošana
 • Zinātniskā pētniecība infektoloģijas, epidemioloģijas, hepatoloģijas un citās ar interno medicīnu tieši vai netieši saistītās jomās
 • Ekspertīze
 • Darbs Latvijas un ārzemju žurnālu redkolēģijās un konsultatīvajās padomēs
 • Jauno zinātnieku sagatavošana, promocijas darbu vadīšana
 • Sadarbība ar RSU Infektoloģijas studentu pulciņu
 • Klīniskais darbs
 • Dalība profesionālajās nevalstiskajās organizācijās
 • Konsultatīvais darbs
 • Dalība sabiedriskās organizācijās
 • Ārstu profesionālā izglītošana
 • Iedzīvotāju izglītošana

Pētniecības virzieni

 • Specifiskā imunitāte
 • Hospitālā infekcija
 • Hroniski vīrushepatīti
 • HIV/AIDS
 • Ehinokokoze
 • Ērču encefalīts
 • Tuberkuloze

Zinātniskās tēmas

Aktuālie projekti

 • Covid-19 infekcijas klīniskās, bioķīmiskās, imūnģenētiskās paradigmas un to korelācija ar sociāli demogrāfiskiem, etioloģiskiem, patoģenētiskiem, diagnostiskiem, terapeitiski un prognostiski nozīmīgiem vadlīnijās iekļaujamajiem faktoriem (Nr. VPP-COVID-2020/1-0023)
 • VPP turpinājums Bioķīmisko un imūnģenētisko apoptozes un fibrozes marķieru un endotoksīnu atšķirības pacientiem ar imūnsupresējošo RNS vīrusu (HIV, HCV) ierosinātām hroniskām infekcijām un saistība ar infekcijas smagumu
 • Open-label Phase IV Study to Investigate Broad- and Cross-neutralizing Antibodies after Primary Vaccination with Two Different TBE Vaccines (WI237607)
 • Epidemiology of Tick-borne Encephalitis and Any-cause Encephalitis in Latvia (TESLAII)
 • COST (EUROPEAN COOPERATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY) aktivitātes European Network on Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome CA15111
 • LZP 2018/2-0266 Zarnu mikrobioma daudzveidība ar veselību un dzīvesveidu saistītu uztura režīmu ietekmē (Gut microbiome composition and diversity among health and lifestyle induced dietary regimen)
 • FLP Pētījums Nr. Izp-2018/2-0292 S. Pneumoniae prevalence veselības aprūpes darbiniekiem, stacionētiem bērniem un pieaugušajiem Latvijā
 • Pētījums Specifiskā imūnā statusa un attieksmes pret vakcināciju izpēte medicīnas darbiniekiem Latvijā, RSU Ētikas komisijas lēmums 27.12.18 Nr. 6-3/42

Iepriekšējos gados realizētie projekti

 • Valsts pētījumu programma Biomedicīna sabiedrības veselībai (BIOMEDICINE), projekts Nr. 7 Inovatīvu infekcijas procesa regulācijas stratēģiju izveide, apakšprojekts 5.7.1. Saimniekorganisma determinantes, predispozīcija un uzņēmība pret RNS vīrusu (HIV, HCV, ērču encefalīta) ierosinātām infekcijām, šo determinanšu modulāciju izpēte slimības gaitā
 • RSU zinātniskais projekts Fibromialģijas un mialģiskā encefalomielīta/ hroniskā noguruma sindroma saistība ar beta-herpesvīrusu (HHV-6A, HHV-6B, HHV-7) un parvovīrusa B19 infekcija
 • RSU zinātniskais projekts Oksidatīvā stresa un diskoagulācijas nozīme akūta respiratora distresa sindroma attīstībā
 • Eiropas Savienības 7. ietvarprogrammas projekts Infekcijas slimību pētniecības potenciāla attīstīšana Rīgas Stradiņa universitātē (BALTINFECT), sadarbojoties ar Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūtu un Klīniskās imunoloģijas un imunoģenētikas laboratoriju
 • Eiropas Savienības 7. ietvarprogrammas TB PAN NET projekta TB PAN NET – Pan-European network for the study and clinical management of drug resistant tuberculosis (2010-2013)
 • ERAF 2DP/2.1.1.1.0/10/APJA/VIAA/075 Jauns hepatīta B vīrusa infekcijas modelis un pretvīrusa līdzekļu izvērtēšanas tehnoloģija (2010-2014)
 • ERAF 2DP/2.1.1.1.0/10/APJA/VIAA/164 Jauna tipa terapeitisko anti-HCV individualizēto vakcīnu prototipu izstrādāšana (2010-2014)

Sadarbība studiju vai zinātniskajā darbā

 • RSU Infektoloģijas studentu pulciņš
 • Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR
 • Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca
 • Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca
 • Bērnu klīniskā universitātes slimnīca
 • Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca

 

Klīniskās bāzes

Infektoloģijas klīniskā bāze nr. 1
Vizma Ivanova
Biroja administratore, Infektoloģijas katedra
Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, Latvijas Infektoloģijas centrs
Rīga, Linezera iela 3
Admininstrācijas ēka, II stāvs, 202. kabinets
+37167014777
vizma [pts] ivanovaatrsu [pts] lv

 

Infektoloģijas klīniskā bāze nr. 2

 

Tuberkulozes un plaušu slimību klīniskā bāze