Pārlekt uz galveno saturu

Darbības virzieni, pamatuzdevumi, mērķi

 • Studiju programmu veidošana un īstenošana
 • Zinātniskā pētniecība infektoloģijas, dermatoloģijas, hepatoloģijas un citās ar interno medicīnu tieši vai netieši saistītās jomās
 • Ekspertīze
 • Darbs Latvijas un ārzemju žurnālu redkolēģijās un konsultatīvajās padomēs
 • Jauno zinātnieku sagatavošana, promocijas darbu vadīšana
 • Sadarbība ar RSU Infektoloģijas studentu pulciņu un Dermatoloģijas studentu pulciņu
 • Klīniskais darbs
 • Dalība profesionālajās nevalstiskajās organizācijās
 • Konsultatīvais darbs
 • Dalība sabiedriskās organizācijās
 • Ārstu profesionālā izglītošana

Pētniecības virzieni

 • Hroniski vīrushepatīti
 • HIV/AIDS
 • Ehinokokoze
 • Ērču encefalīts
 • Tuberkuloze
 • Hronisko dermatožu (psoriāze, atopiskais dermatīts) un ādas nemelanomas audzēju imūnpatoģenēzes izpēte un inovatīvu ārstniecisko metožu izmantojums
 • Venerisko slimību patoģenēzes izpēte un ārstniecisko metožu optimizēšana

Zinātniskās tēmas

 • Eiropas Savienības 7. ietvarprogrammas projekts Infekcijas slimību pētniecības potenciāla attīstīšana Rīgas Stradiņa universitātē (BALTINFECT), sadarbojoties ar A. Kirhenšteina Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūtu un Klīniskās imunoloģijas un imunoģenētikas laboratoriju
 • Valsts pētījumu programma Biomedicīna sabiedrības veselībai (BIOMEDICINE), projekts Nr. 7 Inovatīvu infekcijas procesa regulācijas stratēģiju izveide, apakšprojekts 5.7.1. Saimniekorganisma determinantes, predispozīcija un uzņēmība pret RNS vīrusu (HIV, HCV, ērču encefalīta) ierosinātām infekcijām, šo determinanšu modulāciju izpēte slimības gaitā
 • RSU zinātniskais projekts Fibromialģijas un mialģiskā encefalomielīta/ hroniskā noguruma sindroma saistība ar beta-herpesvīrusu (HHV-6A, HHV-6B, HHV-7) un parvovīrusa B19 infekcija
 • RSU zinātniskais projekts Oksidatīvā stresa un diskoagulācijas nozīme akūta respiratora distresa sindroma attīstībā

Iepriekšējos gados realizētie projekti

 • Eiropas Savienības 7. ietvarprogrammas TB PAN NET projekta TB PAN NET – Pan-European network for the study and clinical management of drug resistant tuberculosis (2010-2013)
 • ERAF 2DP/2.1.1.1.0/10/APJA/VIAA/075 Jauns hepatīta B vīrusa infekcijas modelis un pretvīrusa līdzekļu izvērtēšanas tehnoloģija (2010-2014)
 • ERAF 2DP/2.1.1.1.0/10/APJA/VIAA/164 Jauna tipa terapeitisko anti-HCV individualizēto vakcīnu prototipu izstrādāšana (2010-2014)

Sadarbība studiju vai zinātniskajā darbā

 • RSU Infektoloģijas studentu pulciņš
 • RSU Dermatoloģijas studentu pulciņš
 • Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR
 • Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca
 • Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca
 • Bērnu klīniskā universitātes slimnīca
 • Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca
 • Rīgas 1. slimnīca
 • Derma Clinic Riga
 • Prof. J. Ķīša estētiskās dermatoloģijas klīnika

 

Klīniskās bāzes

Infektoloģijas klīniskā bāze nr. 1

 

Infektoloģijas klīniskā bāze nr. 2

 

Tuberkulozes un plaušu slimību klīniskā bāze

 

Dermatoloģijas klīniskā bāze