Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2015 - pašlaik

Asociētais profesors

Rīgas Stradiņa universitāte, Medicīnas fakultāte, Infektoloģijas katedra (līdz 2019.g. Infektoloģijas un dermatoloģijas katedra)

Izglītība

1993 - pašlaik

Ārsta infektologa sertifikāts

Latvijas Ārstu biedrība

2005 - 2007

Doktora diploms (Dr. med.)

Rīgas Stradiņa universitāte

2002 - 2004

Maģistra profesionālais grāds uzņēmumu un organizāciju vadīšanā

Rīgas Biznesa skola

1990 - 1991

Ārsta terapeita kvalifikācija

Rīgas medicīnas institūts

1984 - 1990

Ārsta diploms

Rīgas medicīnas institūts

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

2016 Augstākā līmeņa mācību kurss komunikācijā un retorikā. Kopenhāgena, Dānija (5 dienas)

​2016 Latvijas Ārstu biedrības starpdisciplinārā konference. Svarīgākās novitātes pasaules medicīnā (2014-2015). Rīga, Latvija (12 medicīnas tālākizglītības punkti)

2016 Nodarbības "TurnitIn darbu labošanas un satura oriģinalitātes programmas lietošana", Rīgas Stradiņa universitāte, Rīga (2 akadēmiskās stundas)

2015 Profesionālās pilnveides programma "Vakcinācija un Imunizācija" bērniem, pieaugušajiem un visu vecumu riska grupu pacientiem - literatūrā un uz pierādījumiem balstītas aktualitātes un praktiski ieteikumi, Rīgas Stradiņa universitāte, Rīga (3 dienas, 24 akadēmiskās stundas, TIP 24)

2015 Apmācības kurss „Clostridium histolyticum kolagenāzes (Xiapex) pielietojums medicīnā", Swedish Orphan Biovitrum, Helsinku universitātes klīnika, 2015. gada 26-27. oktobris, Helsinki, Somija

2015 Seminārs "Fundamentals of molecular evolution & Phylogenetic analysis", Prof. Anne-Mieke Vandamme, Rīgas Stradiņa universitāte, Rīga (2 akadēmiskās stundas)

2015 Zinātniskā konference "Immunological Modelling: Theory and Practice" projekta Infekcijas slimību pētniecības potenciāla attīstīšana Rīgas Stradiņa universitātē (Baltinfect) ietvaros, Rīgas Stradiņa universitāte, Rīga (3 dienas, 16 CME punkti)

2014 Latvijas Ārstu biedrības starpdisciplinārā konference. Rīga, Latvija (12 medicīnas tālākizglītības punkti)

2014 Latvijas Ārstu biedrības starpdisciplinārā konference "Neatliekamie stāvokļi medicīnā". Cēsis, Latvija (12 medicīnas tālākizglītības punkti)

2013 Darba seminārs „Ievads intelektuālā īpašuma un patentēšanas jautājumos", Rīgas Stradiņa universitāte, Rīga (1 diena, 8 akadēmiskas stundas)

2013 Latvijas Ārstu biedrības starpdisciplinārā konference. Cēsis, Latvija (12 medicīnas tālākizglītības punkti)

2012 Apmācības kurss „Ievads farmakoekonomikā", Veselības ekonomikas asociācija, Rīga (3 dienas, 24 akadēmiskas stundas)

Pētniecības darbības virzieni

  • ​Mikroorganismu rezistence
  • Vīrushepatīts C
  • Imunitāte

Docētie studiju kursi

Infekcijas slimības

Infekciju slimības I

Infektoloģija un dermatoloģija

Klīniskais sociālais darbs ar infekciju slimību pacientiem-klientiem ar īpašām medicīniskām problēmām

Infekciju slimības un tuberkuloze

Infektoloģija

Problēmjautājumi infektoloģijas un hepatoloģijas aspektā

Valsts pārbaudījums

Infekciju slimības II

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

Vadītie (2015/2016 mācību gads):

Promocijas darbi: 1

​Studentu zinātniskie darbi: 3

Apbalvojumi un atzinības

2009. gads: 1991. gada barikāžu dalībnieka Piemiņas zīme​

Publikācijas

Raksti​​

Amorphous calcium salt composition bioavailability evaluation in chickens / D.Babarykin, M.Mutalova, R.Simanis ...[et al.] // Journal of Biosciences and Medicines. - Vol.7, No.2 (2019), article No.90116, p.1-11. - DOI: 10.4236/jbm.2019.72002

Difference in markers of microbial translocation and cell apoptosis in HIV monoinfected and HIV/HCV coinfected patients / M.Madelane, A.Krumina, R.Simanis, G.Skenders, A.Ivanovs, G.Sture, L.Viksna // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.73, No.4 (2019, Aug.), p.304-311. - Web of Science un/vai Scopus. - DOI: 10.2478/prolas-2019-0048

Markers of liver fibrosis and apoptosis in patients with HIV mono-infection and HIV/HCV co-infection / L.Viksna, I.Eksteina, M.Madelane, I.Zeltina, A.Krumina, A.Kolesovs, R.Simanis // HIV & AIDS Review. - Vol.18, No.1 (2019, March), p.33-39. - Web of Science un/vai Scopus. - DOI: 10.5114/hivar.2019.84198

Therapeutic effect of fractionated by ultrafiltration red beetroot (Beta vulgaris L.) juice in rats with food-induced fatty liver / D.Babarykin, R.Simanis, L.Viksna ...[et al.] // European Journal of Biological Research. - Vol.9, No.1 (2019, Jan./March), p.1-9. - DOI: dx.doi.org/10.5281/zenodo.2541075

Original versus generic direct acting antivirals in treatment of chronic nepatitis C patients : real life data from Latvia [Elektroniskais resurss] / B.Rozentale, A.Jeruma, R.Simanis ...[et al.] // The Open Infectious Diseases Journal [Elektroniskais resurss]. - Vol.10 (2018), p.63-70. - Resurss aprakstīts 2019.g. 22.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://benthamopen.com/contents/pdf/TOIDJ/TOIDJ-10-63.pdf

Sīmanis, Raimonds. Infekcijas slimības 21.gadsimtā / R.Sīmanis // Latvijas Ārsts. - Nr.2 (2018, febr.), 37.-40.lpp.

Prevalence of viral hepatitis C among healthcare professionals in intensive care units in 2015 : a cross-sectional study from Latvia [Elektroniskais resurss] / B.Rozentale, J.Storozenko, R.Simanis, A.Lejnieks ...[et al.] // Journal of Emerging Diseases and Virology [Elektroniskais resurss]. - Vol.3, No.3 (2017), [5 p]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http:// dx.doi.org/10.16966/2473-1846.138

Liepiņš, Māris. Decreasing prevalence of multidrug-resistant Acinetobacter baumannii in Rīga East University Hospital / M.Liepiņš, R.Sīmanis, A.Lejnieks // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.70, No.4 (2016), p.232-236. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Sīmanis, Raimonds. Bīstamās infekcijas slimības un bioterorisms : svarīgākais jautājums - kad? / R.Sīmanis // Latvijas Ārsts. - Nr.6/7 (2016, jūn./jūl.), 83.-84., 86.-89.lpp.

Sīmanis, Raimonds. Infekcijas slimību izpausmes uz ādas / R.Sīmanis // Latvijas Ārsts. - Nr.12 (2016, dec.), 32.-37.lpp.

Sīmanis, Raimonds. Retās slimības - arī Latvijā / R.Sīmanis // Latvijas Ārsts. - Nr.4 (2013, apr.), 46.-50.lpp.

Interleukin 28B gene polymorphism and association with chronic hepatitis C therapy results in Latvia [Elektroniskais resurss] / B.Rozentale, R.Simanis, I.Tolmane ...[et al.] // Hepatitis Research and Treatment [Elektroniskais resurss]. - DOI:10.1155/2012/324090, [p.1-4]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3348628/

Patients' perception : hepatitis C virus can be transmitted during medical manipulations / B.Rozentale, R.Simanis, I.Tolmane ...[et al.] // Collection of Scientific Papers 2011 : Research articles in medicine & pharmacy / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2012. - P.5-8.

C hepatīta vīrusa transmisijas ceļi un pacientu aptaujas rezultāti / B.Rozentāle, A.Jēruma, R.Sīmanis ...[u.c.] // Latvijas Ārsts. - Nr.1 (2011), 17.-20.lpp.

Sīmanis, Raimonds. Redzēt kopainu no putna lidojuma / R.Sīmanis // Personība. Atmiņas par akadēmiķi Anatoliju Bļugeru = Личность. Воспоминания об академике А.Ф.Блюгере / atbildīgā red. L.Vīksna. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2011. - 273.-275.lpp.

Vingre, Ilze. Vakcinācijas aktualitātes / I.Vingre, R.Sīmanis // Doctus. - Nr.3 (2010), 16.-20.lpp.

Tēzes​​

Liepiņš, Māris. Multirezistentās Acinetobacter baumanii izplatība Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā / M.Liepiņš, R.Sīmanis, A.Lejnieks // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 192.lpp.

Adiposity and insulin resistence affects treatment result in patients with chronic viral hepatitis C / I.Tolmane, B.Rozentale, J.Keiss, R.Simanis // EASL-AASLD Special Conference "Therapy of hepatitis C : clinical application and drug development" (Prague, Czech Republic, Sept.14-16, 2012) : Programme and Abstracts. - Prague, 2012. - Abstr. N 90.

Aptaukošanās un insulīna rezistences ietekme uz hroniska C hepatīta ārstēšanas rezultātiem / B.Rozentāle, A.Jēruma, M.Zālīte, I.Ekšteina, R.Sīmanis ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 170.lpp.

New tool to prognosticate hepatitis C treatment result / B.Rozentale, A.Ivanovs, R.Simanis ...[et al.] // EASL-AASLD Special Conference "Therapy of hepatitis C : clinical application and drug development" (Prague, Czech Republic, Sept.14-16, 2012) : Programme and Abstracts. - Prague, 2012. - Abstr. N 89.

Sīmanis, Raimonds. Clinical course of hepatitis C -natural clearance : [abstract] / R.Simanis, S.Lejniece, L.Viksna // BIT's Annual World Congress of Microbes -2012 (Guangzhou, China, July 30 - Aug.1, 2012). - Guangzhou, 2012. - P.89.

Liver damage after breast plastic surgery - clinical case report / I.Strumfa, B.Rozentale, R.Simanis ...[et al.] // Hepatology International. - Vol.5, N 1 (2011, March), p.402-403. - The 21st Conference of the Asian Pacific Association for the Study of the Liver (Bangkok, Thailand, Febr.17-20, 2011) : Abstracts.

Neitralizējošo antivielu loma C hepatīta neizārstēšanās gadījumā / B.Rozentāle, J.Storoženko, A.Jēruma, R.Sīmanis ...[u.c.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 208.lpp. - T.p. krāj. "Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongresa un Letonikas 4. kongresa Medicīnas sekcija "Medicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā"" (Rīga, 2011.g. 24.-27.okt.). -Rīga, 2011. - 102.lpp.

Chronic hepatitis C patient's perception on routes of transmission of hepatitis C virus / B.Rozentale, A.Jeruma, R.Simanis ...[et al.] // Hematology International. - Vol.4, N1 (2010, Mar.), p.170. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Pacientu viedoklis : ar C hepatīta vīrusu var inficēties medicīnisku manipulāciju laikā / B.Rozentāle, A.Jēruma, R.Sīmanis ...[u.c.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 170.lpp.

Grāmatas un brošūras​​

Tolmane, Ieva. Factors influencing chronic hepatitis C treatment results / I.Tolmane, B.Rozentale, R.Simanis. - Saarbrücken : LAP Lambert Academic Publishing, 2013. - 84 p.

Kontakti

Kolēģi

Gunta Lazdāne
Docētāja, Direktore
Gunta Purkalne
Docētāja, Vadošā pētniece
Aigars Pētersons
Rektors, Docētājs
Ludmila Vīksna
Katedras vadītāja, Docētāja, Padomnieku konventa priekšsēdētāja
Guntis Bahs
Veselības studiju prorektors, Docētājs
Ilze Grope
Dekāne, Docētāja
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Pēteris Tretjakovs
Katedras vadītājs, Studiju programmas vadītājs
Gunta Ancāne
Katedras vadītāja, Docētāja
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktore
Juta Kroiča
Katedras vadītāja, Docētāja
Guna Laganovska
Katedras vadītāja, Docētāja
Dace Rezeberga
Katedras vadītāja, Docētāja
Ilze Štrumfa
Katedras vadītāja, Docētāja