Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2013 - pašlaik

Docents

Medicīnas fakultāte, Bioloģijas un mikrobioloģijas katedra

2013 - pašlaik

Pētnieks (zin.)

RSU Onkoloģijas institūts, Molekulārās ģenētikas laboratorija

2011 - 2013

Lektore

Rigas Stradiņa universitāte;bioloģijas un mikrobioloģijas nodala

1979 - pašlaik

Mikrobioloģijas un molekularās bioloģijas nodaļas vadītāja

Paula Stradiņa kliniskā universitātes slimnica

1998 - 2008

Centrālās laboratorijas vadītāja

Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnica

1975 - 1979

Mikrobioloģijas pasniedzēja

Rigas 2. medicinas skola

1972 - 1975

Laboratorijas vadītaja

Gulbenes rajona centrāla slimnica

Izglītība

2006 - 2010

LR medicīnas doktora zinātniskais grāds( Dr.med.), 14.11.2011.g.

Rīgas Stradiņa universitāte

1966 - 1972

Ārsta diploms

Rīgas Medicīnas Institūts

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

Doktorantūra., Rīgas Stradiņa Universitāte, 2006g. - 2010g. ​

 

Pētniecības darbības virzieni

 

 

  • Antibakteriālas jutibas un rezistences jautājumi
  • mikroorganismu molekulārās ģenetikas jautājumi
  • antibakteriālās rezistences molekulārie aspekti​
  • zarnu disbakterioze saistibā ar dažādām patoloģijām t.sk. onkoloģiskām
  • C. difficile ierosinato infekciju diagnostika un epidemiolģija

 

Vadītie studiju kursi

Klīniskā mikrobioloģija un hospitālo infekciju kontrole

Docētie studiju kursi

Klīniskā mikrobioloģija un hospitālo infekciju kontrole

 

Medicīnas mikrobioloģija

 

Medicīnas mikrobioloģija

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

 

​kvalifikācijas darbi: 1

recenzētie:

​​kvalifikācijas darbi: 2

 

Projekti

 

 

Pētnieks; projekts " Prediktīvs tests terapijas efektivitātes novērtējumam onkoloģiskiem slimniekiem.,2014g. - 2015g. ,ID Nr. 1DP/1.1.1.2.0./13/APIA/VIAA/017

 

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

Dalība Latvijas laboratorijas ārstu biedrībā

Dalība Latvijas medicīnas mikrobiologu asociācijā - valdes loceklis

Dalība Eiropas Klīnisko mikrobiologu un Infekcijas slimību speciālistu asociācijā

Dalība Eiropas Savienības Medicīnas speciālistu ( UEMS) medicīnas mikrobiologu sekcijā - Latvijas pārstāvis

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Occurrence of carbapenemase-producing Klebsiella pneumoniae and Escherichia coli in the European survey of carbapenemase-producing Enterobacteriaceae (EuSCAPE) : a prospective, multinational study / H.Grundmann ...[et al.] ; European Survey of Carbapenemase-Producing Enterobacteriaceae (EuSCAPE) Working Group: A.O.Balode ...[et al.] // The Lancet. Infectious Diseases. - Vol.17, No.2 (2017, Febr.), p.153-163. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Selective reporting of antibiotic susceptibility test results in European countries : an ESCMID cross-sectional survey / C.Pulcini ...[et al.] ; on behalf of the EUCIC-ESGAP-EUCAST Selective Reporting Working Group: A.Balode ...[et al.] // International Journal of Antimicrobial Agents. - Vol.49, No.2 (2017, Febr.), p.162-166. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Whole-genome sequencing for routine pathogen surveillance in public health : a population snapshot of invasive staphylococcus aureus in Europe [Elektroniskais resurss] / D.M.Aanensen ...[et al.] ; collaborators: A.O.Balode ...[et al.] // mBio [Elektronisks resurss]. - Vol.7, No.3 (2016, May), article No.27150362. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4959656/

Detection of carbapenemase-producing enterobacteriaceae in the Baltic countries and St. Petersburg area [Elektroniskais resurss] / A.Pavelkovich, A.Balode, P.Edquist ...[et al.] // BioMed Research International [Elektroniskais resurss]. - (2014), art. ID 548960, [p.1-7]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.hindawi.com/journals/bmri/2014/548960/

Differences in Extendend-Spectrum Beta-Lactamase Producing Escherichia coli Virulence Factor Genes in the Baltic Sea Region [Elektroniskais resurss] / J.Lillo, K.Pai, A.Balode ...[et al.] // BioMed Research International [Elektroniskais resurss]. - (2014), art. ID 427254, [p.1-7]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.hindawi.com/journals/bmri/2014/427254/

Antimicrobial susceptibility of gram-negative and gram-positive bacteria collected from countries in Eastern Europe : results from the Tigecycline Evalution and Surveillance Trial (T.E.S.T.) 2004-2010 / A.Balode, V.Punda-Polic, M.J.Dowzicky // International Journal of Antimicrobial Agents. - Vol.41, Issue 6 (2013, June), p.527-535. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Dissemination of a carbapenem-risistant Acinetobacter baumannii strain belonging to international clone II/sequence type 2 and harboring a novel AbaR4-like resistance island in Latvia / M.Saule, A.Balode, E.Miklasevics ...[et al.] // Antimicrobial Agents and Chemotherapy. - Vol.57, No.2 (2013, Feb.), p.1069-1072. - Starptautiski citējamā izdevumā.

 

Tēzes​​

 

Microbiological diagnostics of BLOODstream infections in Europe – an ESGBIS surveY (BLOODY) [Elektroniskais resurss] : [abstract] / E.A.Idelevich, H.Seifert, A.O.Balode ...[et al.] // 27th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID) (Vienna, Austria, Apr.22-25, 2017) [Elektroniskais resurss] : ESCMID Publications. - Vienna, 2017. - Presentation No.OS0743. - Resurss aprakstīts 2018.g. 2.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.escmid.org/escmid_publications/escmid_elibrary/

Streptococcus pneumoniae epidemioloģija Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā ārstētiem bērniem ar apakšējo elpceļu infekcijām vecumā līdz 18 gadiem / A.Prokofjeva, A.Ņikuļenkova, H.Čupeca, D.Deksne, A.O.Balode, J.Pavāre, D.Gardovska, I.Grope ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 161.lpp.

Streptococcus pneumoniae distribution in hospitalized and healthy children in Latvia [Elektroniskais resurss] / A.Prokofjeva, A.Nikulenkova, M.Visnevska, A.Balode, D.Gardovska, I.Grope // 32nd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID) (Dublin, Ireland, May 6-10, 2014) : Abstracts [Elektroniskais resurss]. - Dublin, 2014. - Abstr. No.614. - Resurss aprakstīts 2015.g. 15.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://cmoffice.kenes.com/cddemo/data/HtmlApp/main.html

Streptococcus pneumoniae epidemioloģiskās un klīniskās īpatnības veseliem un stacionārā ārstētiem bērniem vecumā no viena mēneša līdz 18 gadiem / A.Prokofjeeva, A.Ņikuļenkova, M.Višņevska, J.Pavāre, D.Gardovska, A.Balode, I.Grope // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 198.lpp.

Using maximal sterile barriers to prevent central venous catheter-related infections in Pauls Stradiņš University Hospital / A.Balode, A.Melbārde-Kelmere, P.Ošs ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.68, No.5/6 (2014), p.A8. - Starptautiski citējamā izdevumā.

An observational study on causative agents of bloodstream infections at Riga Pauls Stradins Clinical University Hospital in intensive care units in 2011 / S.Vilcane, P.Aldis, A.O.Balode, I.Skadins // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 193.lpp.

Antimicrobial susceptibility and serotype distribution of Streptococcus pneumoniae isolates between 2008 and 2012 in Latvia [Elektroniskais resurss] : [abstract] / A.Silova, Z.Pucuka, D.Berzina, I.Grope, D.Rudzite, E.Miklasevics, A.Balode // 23rd European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID) (Berlin, Germany, Apr.27-30, 2013) [Elektroniskais resurss]. - Berlin, 2013. - Poster No.eP727. - Resurss aprakstīts 2016.g. 10.jūn. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.escmid.org/escmid_publications/escmid_elibrary/…

Epidemiology of streptococcus pneumoniae among healthy children aged 1 to 24 months in Latvia [Elektroniskais resurss] : [abstract] / A.Prokofjeva, Z.Pucuka, A.Silova, A.Balode, D.Gardovska, I.Grope, // 31st Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID) (Milan, Italy, May 28-June 1, 2013) [Elektroniskais resurss]. - Milan, 2013. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2014.g. 22.maijā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://w3.kenes-group.com/apps/espid2013/abstracts/PDF/749…

S. pneumoniae serotipu izplatība un antimikrobā jutība Rīgas Austrumu klīniskās umiversitātes slimnīcā un Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcā laikposmā no 2008. līdz 2012. gadam / Z.Pučuka, D.Bērziņa, I.Grope, E.Miklaševičs, A.Balode ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 208.lpp.

Streptococcus pneumoniae epidemiological and clinical features in hospitalized children in Latvia [Elektroniskais resurss] : [abstract] / Z.Pucuka, A.Silova, D.Berzina, E.Miklasevics, A.Balode, D.Gardovska, I.Grope // 31st Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID) (Milan, Italy, May 28-June 1, 2013) [Elektroniskais resurss]. - Milan, 2013. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2014.g. 22.maijā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://w3.kenes-group.com/apps/espid2013/abstracts/PDF/979…

Streptococcus pneumoniae epidemioloģija veseliem bērniem Latvijā vecuma grupā no 1 līdz 24 mēnešiem / Z.Pučuka, A.Balode, D.Gardovska, I.Grope ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 182.lpp.

Streptococcus pneumoniae epidemioloģiskās un klīniskās īpatnības stacionārā ārstētiem bērniem / Z.Pučuka, A.Silova, D.Bērziņa, D.Gardovska, A.Balode, I.Grope // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 206.lpp.

Streptococcus pneumoniae epidemiology and antibacterial susceptibility in Latvia in 2012 [Elektroniskais resurss] : [abstract] / I.Grope, A.Silova, Z.Pucuka, A.O.Balode, E.Miklasevics, D.Berzina, D.Rudzite, D.Gardovska // 53nd Intercience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy (ICAAC) (Denver, ASV, Sept.10-13, 2013) [Elektroniskais resurss]. - Denver, 2013. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2014.g. 14.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.icaaconline.com/php/icaac2013abstracts/

Kontakti

Kolēģi

Edvīns Miklaševičs
Docētājs, Direktors
Gunta Purkalne
Docētāja, Vadošā pētniece
Zanda Daneberga
Docētāja, Vadošā pētniece
Andris Gardovskis
Docētājs, Vadošais pētnieks
Arvīds Irmejs
Docētājs, Vadošais pētnieks
Egils Vjaters
Vadošais pētnieks
Inese Čakstiņa
Docētāja, Vadošā pētniece
Miki Nakazawa-Miklaševiča
Docētāja, Vadošā pētniece
Egija Berga-Švītiņa
Docētāja, Pētniece, Doktorante
Jeļena Maksimenko
Pētniece, Docētāja
Urzula Lakuča
Biroja vadītāja
Jānis Vilmanis
Docētājs, Pētnieks
Pēteris Loža
Pētnieks, Doktorants
Nora Kriķe
Laborante
Dace Lapiņa
Laborante