Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2017 - pašlaik

Ārste pneimonoloģe

VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" 6. bērnu pulmonoloģijas, alergoloģijas un dermatoloģijas nodaļa

Ārsta darbs.

2017 - pašlaik

Ārste pneimonoloģe

SIA Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionāra "Tuberkulozes un plaušu slimību centrs" 10. tuberkulozes ilgstošās ārstēšanas nodaļa

Nodaļas vadītāja.

2013 - pašlaik

Pasaules Veselības organizācijas ārštata eksperte bērnu tuberkulozes jautājumos

 • Kursu vadīšana par bērnu tuberkulozes menedžmentu Kirgizstānā, Kazahstānā, Armēnijā, Baltkrievijā
 • Bērnu tuberkulozes menedžmenta vadlīniju izstrādes konsultēšana un recenzēšana Baltkrievijā un Kirgizstānā
 • Bērnu tuberkulozes menedžmenta konsultāciju un uzraudzības misijas Slovākijā, Armēnijā, Kirgizstānā, Kazahstānā un Baltkrievijā

2012 - pašlaik

Asociētā profesore

RSU Medicīnas fakultāte, Infektoloģijas katedra (līdz 2019.g. Infektoloģijas un dermatoloģijas katedra)

Docētāja pienākumi studentu un rezidentu apmācībā. ​

2004 - pašlaik

Lektore

SIA Rīgas Austrumu Klīniskās universitātes stacionāra " Tuberkulozes un plaušu slimību centrs" Pasaules Veselības organizācijas sadarbības centrā daudzzāļu rezistentas tuberkulozes ārstēšanas pētniecībā un izglītībā

Lekcijas starptautiskos kursos par bērnu tuberkulozes jautājumiem.

1990 - 2017

Ārste pediatre un pneimonoloģe

Rīgas Austrumu Klīniskās universitātes slimnīcas stacionāra "Tuberkulozes un plaušu slimību centrs" 2. bērnu tuberkulozes diagnostikas un ārstēšanas nodaļa

Ārsta darbs.

2006 - 2012

Docente

RSU Medicīnas fakultāte, Infektoloģijas un dermatoloģijas katedra

Docētāja pienākumi studentu un rezidentu apmācībā. ​

1993 - 2006

Asistente

RSU Medicīnas fakultāte, Infektoloģijas un dermatoloģijas katedra

Docētāja pienākumi studentu un rezidentu apmācībā. ​

1989 - 1990

Ārste pediatre ftiziatre

Republikāniskā bērnu tuberkulozes sanatorija "Baltezers"

Ārsta darbs sanatorijā. ​

1987 - 1989

Studijas klīniskajā ordinatūrā

Rīgas Medicīnas institūts

Studijas klīniskajā ordinatūrā ftiziatrijas specialitātē.

1986 - 1987

Ārste pediatre

Republikāniskais apvienotais prettuberkulozes dispansers un Tuberkulozes stacionārs "Jugla" bērnu nodaļa

Ārsta darbs​.

1982 - 1985

Ārste pediatre

Nīcas lauku ambulance

Ārsta darbs.

Izglītība

2001 - 2005

Latvijas republikas medicīnas doktore

Rīgas Stradiņa universitāte

"Latentas tuberkulozes infekcijas un agrīna tuberkulozes diagnostika bērniem"

Promocijas darba vadītājs: Oļģerts Marga

1987 - 1989

Ārsts-ftiziatrs

Rīgas medicīnas institūts, studijas klīniskajā ordinatūrā ftiziatrijas specialitātē

1976 - 1982

Ārsta diploms

Rīgas medicīnas intitūts

Sasniegumi

Tālākizglītība u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

 • 2017. Pasaules Veselības organizācijas Eiropas reģiona konference veltīta bērnu un pusaudžu tuberkulozes jautājumiem. Kopenhāgena, Dānija.
 • 2017. Pasaules HIV/AIDS dienai veltīta konference "HIV/AIDS somatiskie, psihiskie un tiesiskie aspekti". Rīga, Latvija. Sertifikāts Nr. 2017-44
 • 2017. 2. Starptautiskais Baltijas valstu simpozijs "Tuberkulozes un HIV pacientu ārstēšanas iespējas un izaicinājumi". Rīga, Latvija.
 • 2016. Starptautiski kursi " Latentas tuberkulozes infekcijas vadlīniju ieviešana". Tallina, Igaunija.
 • 2016. Starptautiskās savienības cīņai pret tuberkulozi un plaušu slimībām 7. Eiropas reģiona konference. Seminārs "Multirezistentas tuberkulozes profilakse, diagnostika un ārstēšana bērniem un pusaudžiem". Bratislava, Slovākija.
 • 2016. Baltijas valstu zinātniski-praktisks simpozijs par jaunu tuberkulozes medikamentu ieviešanu". Sertifikāts Nr. 2016-15. Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) stacionāra Tuberkulozes un plaušu slimību centra PVO sadarbības centrs multirezistentas tuberkulozes (MR-TB) ārstēšanas pētniecībā un izglītībā.
 • 2015. Resertifikācija pneimonoloģijas specialitātē, sertifikāts Nr, A-13657, derīgs līdz 31.03.2020.
 • 2015. Aktualitātes tuberkulozes (TB) un multirezistentas tuberkulozes (MR-TB) ārstēšanā un apkarošanā. Sertifikāts Nr. 2015-12. Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) stacionāra Tuberkulozes un plaušu slimību centra PVO sadarbības centrs multirezistentas tuberkulozes (MR-TB) ārstēšanas pētniecībā un izglītībā.​
 • 2015. Basic Security in the Field II. Sertificate. United Nations Department of Safety and Security.
 • 2015. Biežāk sastopamās bērnu infekciju slimības ģimenes ārstu praksē. Apliecība Nr. 2015_101/BIF. Ārstniecības personu tālākizglītības institūts.
 • Resertifikācija pediatrijas specialitātē, sertifikāts Nr. A-63475, derīgs līdz 26.09.2019.
 • 2013. Trainer's workshop on Programmatic Management of Drug-Resistant Tuberculosis. Certificate Nr. 2013-33. WHO Collaborating Centre for Research and Trainining in Management of MDR-TB.
 • 2012. Mūsdienu praktiskā transfuzioloģija. Izziņa Nr. 31448. LU P.Stradiņa medicīnas koledža.

 

Izstrādātie studiju kursi

 

Studiju kurss "Infekcijas slimības" tuberkulozes sadaļa MF 4. un 5. studiju gads.​

 

Vadītie studiju kursi

 

Studiju kurss "Infekcijas slimības" tuberkulozes sadaļa MF 4. un 5. studiju gads.​

 

Docētie studiju kursi

 

Infekcijas slimības

 

Infekciju slimības I

Infektoloģija un dermatoloģija

Infekciju slimības un tuberkuloze

Infekciju slimības, epidemioloģija

Infektoloģija

Pētnieciskais darbs

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

 • Vadīti septiņu RSU Medicīnas fakultātes 5. un 6. kursa studentu zinātniski pētnieciskie darbi.
 • Recenzēti divu rezidentu pētnieciskie darbi, 6 manuskripti RSU Zinātnisko rakstu krājumam un raksts starptautiski citējamā žurnālā "The international Union of Tuberculosis and Lung Diseases".
 • Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes doktorantes promocijas darba vadīšana "M.tuberculosis celmu molekulārās genotipēšanas metožu salīdzinājums un Latvijā cirkulējošo genotipu epidemioloģiskā nozīme".
 • RSU doktora studiju programmas doktorantes promocijas darba vadīšana "Racionāla pirazīnamīda izmantošana tuberkulozes ārstēšanā pamatojoties uz rezistenci pret pirazīnamīdu noteicošu M.tuberculosis genoma mutāciju diagnostiku un pacienta pirazīnamīda metabolisma īpatnībām".

 

Projekti

 

 • Valsts pētījumu programma BIOMEDICINE (2014-2017) 7. projekts "Inovatīvu infekcijas procesa regulācijas un modulācija stratēģiju izveide.
 • Valsts pētījumu programma "Jaunas profilakses, ārstniecības, diagnostikas līdzekļu un metožu, biomedicīnas tehnoloģiju izstrāde sabiedrības veselības uzlabošanai". Apakšprojekts "Bērnu tuberkulozes izsaucēja molekulārbioloģisks raksturojums, epidemioloģija, imunoģenētiskie aspekti un slimības klīniskā izpēte". Nr. 09.1286 (2010-2013).

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

 • Eiropas respiratorā savienība
 • Latvijas Tuberkulozes un plaušu slimību ārstu asociācija
 • Latvijas pediatru asociācija
 • Pasaules veselības organizācijas "Bērnu un pusaudžu tuberkulozes darba grupa"
 • Eiropas reģiona bērnu tuberkulozes pētījumu grupa
 • ​​​​​​​Latvijas Zinātnes padomes eksperte medicīnas un veselības zinātnēs - klīniskajā medicīnā. Lēmuma Nr. 36-1-1. Eksperta tiesību beigu termiņš 30.09.2021.

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Treatment outcomes in global systematic review and patient meta-analysis of children with extensively drug-resistant tuberculosis / M.Osman, E.P.Harausz, I.Ozere ...[et al.] // Emerging Infectious Diseases. - Vol.25, No.3 (2019, March), p.441-450. - Web of Science un/vai Scopus. - DOI: 10.3201/eid2503.180852

Mycobacterium tuberculosis acquires limited genetic diversity in prolonged infections, reactivations and transmissions involving multiple hosts [Elektroniskais resurss] / M.Herranz, I.Pole, I.Ozere ...[et al.] // Frontiers in Microbiology [Elektroniskais resurss]. - Vol.8 (2018, Jan.), article No.2661. - Resurss aprakstīts 2018.g. 3.jūlijā. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2017.026…

Ozere, Iveta. Development of tuberculosis in child during treatment with tumour necrosis factor-alpha inhibitor agent : could this have been prevented? [Elektroniskais resurss] / I.Ozere, R.Šantare, A.Skangale // Biomedical Journal of Scientific & Technical Research [Elektroniskais resurss]. - Vol.7, No.1 (2018, July), [3 p.]. - Resurss aprakstīts 2018.g. 7.nov. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://biomedres.us/pdfs/BJSTR.MS.ID.001452.pdf

Ozere, Iveta. Transforming the childhood TB programme in Latvia / I.Ozere, Z.Lauska, V.Riekstina // Best practices in child and adolescent tuberculosis care / World Health Organization. - Geneva : WHO, 2018. - P.52-55.

Treatment and outcomes in children with multidrug-resistant tuberculosis : a systematic review and individual patient data meta-analysis [Elektroniskais resurss] / E.P.Harausz, A.J.Garcia-Prats, I.Ozere ...[et al.] // PLoS Medicine [Elektroniskais resurss]. - Vol.15, No.7 (2018, July), article No.e1002591, [p.1-26]. - Resurss aprakstīts 2018.g. 24.jūl. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29995958

Vīksna, Anda. Infekcijas slimība, par kuru nedrīkst aizmirst : klīniskais gadījums : [par tuberkulozi] / A.Vīksna, I.Pitkēviča, I.Ozere // Doctus. - Nr.9 (2018, sept.), 40.-44.lpp.

Ziemele, B. Pediatric and adolescent tuberculosis in Latvia, 2011-2014 : case detection, diagnosis and treatment / B.Ziemele, R.Ranka, I.Ozere // International Journal of Tuberculosis and Lung Disease. - Vol.21, No.6 (2017, June), p.637-644. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Genotypic and phenotypic characteristics of aminoglycoside-resistant Mycobacterium tuberculosis isolates in Latvia / A.Nodieva, I.Ozere, A.Kalvisa, R.Ranka ...[et al.] // Diagnostic Microbiology and Infectious Disease. - Vol.81, No.3 (2015, March), p.177-182. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Multi- and extensively drug-resistant tuberculosis in Latvia : trends, characteristics and treatment outcomes [Elektroniskais resurss] / L.Kuksa, V.Riekstina, I.Ozere ...[et al.] // Public Health Action [Elektroniskais resurss]. - Vol.4, Suppl.2 (2014, Oct.), p.S47-S53. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://ingentaconnect.com/content/iuatld/pha/2014/00000004/…

Ozere, Iveta. Tuberkuloze bērniem Latvijā un pasaulē / I.Ozere // Latvijas Ārsts. - Nr.3 (2009), 18.-22.lpp.

Ozere, Iveta. Bacteriologically confirmed tuberculosis in children / I.Ozere, A.Sele, A.Ozolina // Zinātniskie raksti: 2004.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2005. - 13.-17.lpp.

Ozere, Iveta. Tuberkuloze zīdaiņiem / I.Ozere // Jums, Kolēģi. - Nr.3 (2005, marts), 52.-55.lpp.

Perifēro limfmezglu tuberkulozes epidemioloģija, klīnika un diagnostika Latvijā / A.Sēle, I.Ozere, A.Cīrule, I.Fleija // Zinātniskie raksti: 2004.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2005. - 89.-94.lpp.

 

Tēzes​​

 

Molecular studies of tuberculosis in Latvia / R.Ranka, I.Ozere, G.Skender ...[et al.] // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.253.

Whole-genome sequencing for prediction of mycobacterium tuberculosis drug resistance in comparison with phenotypic drug susceptibility testing / D.Aļeiņikova, I.Ozere, R.Ranka ...[et al.] // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.208.

Latgales reģionā izolēto Mycobacterium tuberculosis celmu molekulāri bioloģiskais raksturojums / I.Ozere, V.Igumnova, R.Ranka ...[u.c.] // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 6.lpp.

Molecular epidemiology of tuberculosis in Latvia / R.Ranka, I.Pole, I.Ozere ...[et al.] // Инфекция и иммунитет. - Т.8, N 4 (2018), c.578. - Материалы Международной конференции, посвященной 110-летию со дня основания Санкт-Петербургского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера и 95-летию со дня присвоения Институту имени Пастера "Молекулярные основы эпидемиологии, диагностики, профилактики и лечения актуальных инфекций" (Санкт-Петербург, Россия, 4-6 июня, 2018 г.) : тезисы докладов.

The implementation of next-generation sequencing for epidemiological studies and drug resistance investigations in microepidemics involving pediatric tuberculosis patients / I.Pole, I.Ozere, I.Norvaisa, R.Ranla // Инфекция и иммунитет. - Т.8, N 4 (2018), c.577-578. - Материалы Международной конференции, посвященной 110-летию со дня основания Санкт-Петербургского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера и 95-летию со дня присвоения Институту имени Пастера "Молекулярные основы эпидемиологии, диагностики, профилактики и лечения актуальных инфекций" (Санкт-Петербург, Россия, 4-6 июня, 2018 г.) : тезисы докладов.

M. tuberculosis genotipu analīze epidemioloģiski saistītu pacientu paraugiem / I.Pole, I.Ozere, R.Ranka ...[u.c.] // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 18.lpp.

Markovska, Sintija. Analysis of M. tuberculosis genotypes causing local outbreak in 6 epidemiologically linked tuberculosis patients / S.Markovska; scientific research supervisors: I.Ozere, R.Ranka // Riga Stradiņš University International Student Conference "Health and Social Sciences" (Riga, Latvia, April 5, 2017) : Abstract Book "Health sciences" / Riga Stradiņš University. - Riga, 2017. - P.112.

Prettuberkulozes līdzekļu blakusparādības ietekmējošo ģenētisko faktoru izpēte bērnu tuberkulozes gadījumā / V.Igumnova, I.Ozere, D.Bandere, R.Ranka ...[u.c.] // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 10.lpp.

The epidemiology of M.tuberculosis in Riga region, Latvia : comparison of three molecular genotyping methods [Elektroniskais resurss] / A.Nodieva, I.Ozere, V.Igumnova, J.Storozenko, L.Viksna, R.Ranka ...[et al.] // 38th Annual Congress of the European Society of Mycobacteriology (Šibenik, Croatia, June 25-28, 2017) [Elektroniskais resurss] : Scientific Program including Abstracts. - Šibenik, 2017. - P.71. - Resurss aprakstīts 2017.g.11.dec. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://vorschau.agentur-konsens.de/ESM/downloads/2017/ESM_A…

Tuberculosis in patients on TNFα inhibitor treatment in Latvia [Elektroniskais resurss] / S.Kindermann, A.Nodieva, I.Ozere ...[et al.] // European Respiratory Journal [Elektroniskais resurss]. - Vol.50, Issue Suppl.61 (2017, Sept.), abstract No.PA2684. - ERS International Congress (Milan, Italy, Sept.9-13, 2017) : [Abstracts]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://erj.ersjournals.com/content/50/suppl_61/PA2684

Unusual pediatric tuberculosis case study highlights the need for better monitoring tools [Elektroniskais resurss] / R.Ranka, I.Ozere, I.Pole ...[et al.] // 38th Annual Congress of the European Society of Mycobacteriology (Šibenik, Croatia, June 25-28, 2017) [Elektroniskais resurss] : Scientific Program including Abstracts. - Šibenik, 2017. - P.64. - Resurss aprakstīts 2017.g.11.dec. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://vorschau.agentur-konsens.de/ESM/downloads/2017/ESM_A…

Evaluation of the acquisition of variability in Mycobacterium tuberculosis in complex circumstances involving active transmission and latency periods [Elektroniskais resurss] : [abstract] / L.Pérez-Lago, I.Pole, I.Ozere ...[et al.] // 37th Annual Congress of the European Society of Mycobacteriology (Catania, Italy, July 3-6, 2016) [Elektroniskais resurss]: Scientific Program including Abstracts. - Catania, 2016. - P.47. - Resurss aprakstīts 2017.g.2.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://vorschau.agentur-konsens.de/ESM/downloads/2016/ESM_A…

Izoniazīda metabolizējošo enzīmu gēnu analīze Latvijas tuberkulozes slimniekiem / V.Igumnova, I.Ozere, D.Bandere, R.Ranka ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 49.lpp.

Molecular genotyping of Mycobacterium tuberculosis for detection of local tuberculosis outbreaks in Latvia / I.Ozere, A.Nodieva, R.Ranka ...[et al.] // International Forum on Tuberculosis in Central and Eastern Europe (Warsaw, Poland, Nov.4-6, 2016) : [Abstracts]. - Warsaw, 2016. - P.13.

Mycobacterium tuberculosis Austrumāzijas līnijas genotipiskais raksturojums Latvijā / I.Pole, A.Nodieva, I.Ozere, V.Igumnova, R.Ranka ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 129.lpp.

Distinct mycobacterium tuberculosis spoligotypes-relicts or invasive strains in Latvia / V.Igumnova, I.Ozere, A.Nodieva, R.Ranka ...[et al.] // 36th Annual Congress of the European Society of Mycobacteriology (Riga, Latvia, June 28-July 1, 2015) : Scientific Program including Abstracts. - Riga, 2015. - P.83-84.

Latvijā cirkulējošo Mycobacterium tuberculosis celmu fenotipiskā rezistence pret pirazinamīdu un tās saistība ar mutācijām pncA gēnā / I.Ozere, A.Nodieva, R.Ranka ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 199.lpp.

Mycobacterium tuberculosis DNS izolātu molekulārbioloģiskais salīdzinājums pirmreizēji un atkārtoti saslimušiem pacientiem / A.Nodieva, I.Ozere, R.Ranka ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 198.lpp.

No bērniem izolēto Mycobacterium tuberculosis genotipu raksturojums Latvijā 2001.–2014. gadā / I.Ozere, A.Nodieva, R.Ranka ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 200.lpp.

Practical application of molecular genotyping of Mycobacterium tuberculosis for the tuberculosis control in the country / I.Ozere, A.Nodieva, R.Ranka ...[et al.] // 36th Annual Congress of the European Society of Mycobacteriology (Riga, Latvia, June 28-July 1, 2015) : Scientific Program including Abstracts. - Riga, 2015. - P.79-80.

The role of MDR TB in emergence of retreatment tuberculosis cases / A.Nodieva, I.Ozere, R.Ranka ...[et al.] // 36th Annual Congress of the European Society of Mycobacteriology (Riga, Latvia, June 28-July 1, 2015) : Scientific Program including Abstracts. - Riga, 2015. - P.38-39.

M. tuberculosis molekulārbioloģiskais raksturojums epidemioloģiski saistītu tuberkulozes slimnieku grupās / I.Ozere, I.Jansone, A.Nodieva ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 188.lpp.

Pediatric pulmonary tuberculosis - could low dose chest CT improve diagnostic ? [Elektroniskais resurss] : [abstract] / E.Kadakovska, E.Valtere, I.Ozere ...[et al.] // ECR 2014 (European Congress of Radiology) (Vienna, Austria, March 6-10, 2014) [Elektroniskais resurss]. - Poster No.C-1277. - Resurss aprakstīts 2015.g. 7.apr. - Pieejas veids : Tīmeklis WWW.URL: http://posterng.netkey.at/esr/viewing/index.php?module=view…

Rīgā un tās apkārtnē cirkulējošo M. tuberculosis genotipu molekulārais raksturojums / A.Nodieva, I.Ozere, J.Storoženko, R.Ranka, L.Vīksna ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 186.lpp.

The epidemiological studies of tuberculosis in Latvian children / A.Nodieva, I.Ozere, R.Ranka ...[et al.] // The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease. - Vol.18, Suppl.1 (2014, Nov.), p.S424-S425. - Starptautiski citējamā izdevumā.

M. tuberculosis infekcijas transmisijas biežuma noteikšana no infekcijas avota uz bērnu atkarībā no kontakta veida / A.Nodieva, I.Jansone, I.Ozere ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 200.lpp.

Molecular genotyping confirms tuberculosis infection transmission in household contacts as the main infection transmission route among children / A.Nodieva, I.Ozere, V.Baumanis ...[et al.] // 34rd Annual Congress of the European Society of Mycobacteriology (Florence, Italy, June 30-July 3, 2013) : Scientific Program including Abstracts. - Florence, 2013. - P.76-77.

Molecular genotyping as a tool in monitoring of children tuberculosis (TB) in Latvia / A.Nodieva, I.Ozere, V.Baumanis ...[et al.] // 33rd Annual Congress of the European Society of Mycobacteriology (Braslov, Romania, July 1-4, 2012) : Abstracts. - Braslov, 2012. - P.52.

Neskaidras M.tuberculosis atradnes interpretācija bērniem, izmantojot IS 6110 RFLP analīzi / I.Ozere, A.Nodieva, I.Jansone ...[u.c.] // Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongresa un Letonikas 4. kongresa Medicīnas sekcija "Medicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā" (Rīga, 2011.g. 24.-27.okt.) : tēzes. - Rīga, 2011. - 65.lpp.

Molecular analysis of mycobacterium tuberculosis resistance to aminoglycosides / A.Nodieva, I.Ozere, V.Baumanis ...[et al.] // 31st Annual Congress of the European Society of Mycobacteriology (Bled, Slovenia, July 4-7, 2010) : Abstracts. - Bled, 2010. - Abstr.PP-47.

Systemic BCG disease in HIV infected children / V.Sitkare, I.Januskevica, I.Ozere, B.Rozentale // Reviews in Antiviral Therapy & Infectious Diseases. - N 6 (2010), p.106-107. - 2nd International Workshop on HIV pediatrics (Vienna, Austria, July 16-17, 2010) : Abstracts.

Clinical outcomes of treatment of MDR-TB in children in Latvia during 1998-2006 / I.Ozere, Z.Lauska, O.Bobrikova ...[et al.] // 5th Congress of the International Union Against Tuberculosis and Lung Disease, Europe Region (Dubrovnik, Croatia, May 27-30, 2009) : Final Programme and Abstract Book. - Dubrovnik, 2009. - P.53.

Evaluation of tuberculosis transmission to child in houshold and social contacts by molecular genotyping of M.tuberculosis isolates / A.Nodieva, I.Ozere, V.Baumanis ...[et al.] // VIII Nordic-Baltic Congress on Infectious Diseases "Well-known infections - The hottest features of diagnostics and treatment" (Saint Petersburg, Russia, Sept.23-26, 2009) : Book of Abstracts. - Saint Petersburg, 2009. - P.15.

Importance of T-SPOT.TB test in diagnosing of M.tuberculosis infection in BCG vaccinated children aged five years and younger / I.Ozere, I.Liduma, G.Skenders ...[et al.] // European Respiratory Journal. - Vol.32, Suppl.52 (2008, Oct.), p.737s. - 18th Annual Congress of the European Respiratory Society (Berlin, Germany, Oct.4-8, 2008) : Abstracts.

Complications associated with BCG (Bacillus Calmette-Guerin) vaccination in Latvia in 2005-2006 / I.Ozere, Z.Lauska, A.Jagmane ...[et al.] // 4th Congress of the International Union Against Tuberculosis and Lung Disease, Europe Region (Riga, June 27-30, 2007) : Abstract Book. - Riga, 2007. - P.46.

T SPOT-TB and Mantoux test in diagnosis of M.tuberculosis infection in BCG vaccinated children / I.Ozere, G.Skenders, I.Liduma ...[et al.] // 4th Congress of the International Union Against Tuberculosis and Lung Disease, Europe Region (Riga, June 27-30, 2007) : Abstract Book. - Riga, 2007. - P.81.

T SPOT-TB and Mantoux test in diagnosis of M.tuberculosis infection in recently BCG vaccinated children / I.Ozere, G.Skenders, I.Liduma ...[et al.] // European Respiratory Journal. - Vol.30, Suppl.51 (2007, Sept.), p.270 s. - Abstracts of the 17th Annual Congress of the European Respiratory Society (Stockholm, Sweden, Sept.15-19, 2007).

Tuberculosis transmission to child in household and social contacts / A.Nodieva, I.Ozere, G.Skenders ...[et al.] // 4th Congress of the International Union Against Tuberculosis and Lung Disease, Europe Region (Riga, June 27-30, 2007) : Abstract Book. - Riga, 2007. - P.14.

Tuberkulozes infekcijas avota verifikācija bērniem / A.Nodieva, I.Ozere, Ģ.Šķenders ...[u.c.] // 2007.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2007.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2007. - 170.lpp.

 

Grāmatas un brošūras​​

 

Ozere, Iveta. Latentas tuberkulozes infekcijas un agrīna tuberkulozes diagnostika bērniem : specialitāte-ftiziopneimonoloģija : promocijas darbs medicīnas doktora grāda iegūšanai / I.Ozere ; Rīgas Stradiņa universitāte, Tuberkulozes un plaušu slimību valsts aģentūra. - Rīga : RSU, 2005. - 140 lp.

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Ilze Grope
Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Gunta Ancāne
Katedras vadītāja, Docētāja
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktore, Vadošā pētniece
Juta Kroiča
Katedras vadītāja, Docētāja
Guna Laganovska
Katedras vadītāja, Docētāja
Gunta Lazdāne
Docētāja, Vadošā pētniece
Gunta Purkalne
Docētāja, Vadošā pētniece
Dace Rezeberga
Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece