Pārlekt uz galveno saturu

Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūts veic zinātnisko darbību mikrobioloģijas, virusoloģijas un biotehnoloģijas nozarē.

Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūts (MVI) vada un realizē RSU, valsts un starptautiskus teorētiskus un praktiskus pētījumu projektus, kā arī sniedz pakalpojumus valsts un privātajiem pasūtītājiem tirgus orientētu pētījumu izpildē, specializēto ekspertīžu veikšanā u. c.

MVI ir Latvijā vienīgais Starptautiskās pretvēža asociācijas loceklis. Institūta darbinieki ir tādu starptautisku organizāciju kā Amerikas Mikrobioloģijas biedrība, Starptautiskā Hroniskā noguruma sindroma asociācija, Eiropas Virusoloģijas asociācija u. c. biedri.

Projekti

RSU projekti
 • RSU zinātniskais projekts Pētījums par Oct4 DNS metilācijas pakāpes/struktūras, nukleosomu pozicionēšanu Oct4 promotorā un Oct4 izoformu ekspresiju prostatas vēža un nevēža šūnu līnijās. Darbības laiks: 2019.–2020. g.
 • RSU zinātniskais projekts Persistentu vīrusinfekciju iesaiste imūnsistēmas modulēšanā un autoimūno sistēmas slimību attīstībā. Darbības laiks: 2019.–2020. g.
 • RSU zinātniskais projekts Fullerēno nanodaļiņu kā adjuvantu nesējvielu izpēte vakcīnu izstrādei. Darbības laiks 2019.–2020. g.
 • RSU zinātniskais projekts Fibromialģijas un mialģiskā encefalomielīta/hroniskā noguruma sindroma saistība ar beta-herpesvīrusu (HHV-6A, HHV-6B, HHV-7) un parvovīrusa B19 infekciju. Darbības laiks: 2013.–2016. g.
 • RSU zinātniskais projekts Cilvēka bokavīrusa (HBoV) tipu epidemioloģija, patogenitāte un iespējamā asociācija ar dziļo elpceļu slimībām un akūtu gastroenterītu bērniem. Darbības laiks: 2013.–2016. g.
 • RSU zinātniskais projekts Cilvēka sirds vārstuļu patoloģiju saistība ar parvovīrusa B19 un herpesvīrusa HHV-6 infekciju – morfoloģiskie, virusoloģiskie un biomehāniskie aspekti. Darbības laiks: 2013.–2016. g.
 • RSU zinātniskais projekts Cilvēka papilomas vīrusa infekcija pacientiem ar nieres transplantātu. Darbības laiks: 2013.–2016. g.
LZP granti
 • FLPP  lzp-2019/1-0380 Biomarķieru atlase ME/HNS pacientu stratifikācijai un ārstēšanas uzraudzībai / optimizēšanai. Darbības laiks: 2020.–2023.g.
 • LZP sadarbības projekts  Nr. lzp-2018/1-0156 Hemokīnu receptoru CCR1, CCR2 un EBV infekcijas izpēte jaunu marķieru meklējumiem, kurus būtu iespējams pielietot augsta progresijas riska hroniskas limfocitārās leikēmijas prognozēšanai. Darbības laiks: 2018.–2021. g.
 • LZP sadarbības projekts Nr. 651/2014 Cilvēka hemokīnu receptoru CCR1 un CCR2, kā potenciālu B-šūnu malignitātes progresijas diagnostisko marķieru, izpēte. Darbības laiks: 2014.–2017. g.
 • LZP projekts Nr. 478/2012 Beta-herpesvīrusu HHV-6 un HHV-7 līdzdalības noskaidrošana encefalopātijas, encefalīta un epilepsijas attīstībā, lietojot multidisciplināru pieeju. Darbības laiks: 2013.–2016. g.
 • LZP sadarbības projekts Nr. 10.0029. Inovatīvas pieejas mikroorganismu molekulāri ģenētisko īpašību un ar tām saistītu sistēmisku bojājumu mehānismu izpētē, individualizētas infekcijas slimību uzraudzības, diagnostikas un terapijas metožu un tehnoloģiju izveidē, apakšprojekts Nr.10.0029.4 Beta-herpesvīrusa (HHV-6, HHV-7) un parvovīrusa B19 infekcijas kā iespējamie vairogdziedzera autoimūno slimību riska faktori. Darbības laiks: 2010.–2013. g.
 • LZP projekts 09.1394. Hroniskā noguruma sindroma, pēcinfekcijas un neprecizētu encefalopātiju etiopatoģenēzes izpēte un diagnostisko kritēriju izstrāde. Darbības laiks: 2009.–2012. g.
 • LZP projekts 09.1392. Beta-herpesvīrusu HHV-6A, HHV-6B un HHV-7 loma augstas malignitātes pakāpes ne-Hodžkina limfomu attīstībā. Darbības laiks: 2009.–2012. g.
 • LZP projekts 09.1257. Vīrusa-saimnieka šūnu mijiedarbība: parvovīrusa B19 ietekme uz saimnieka šūnu gēnu ekspresiju. Darbības laiks: 2009.–2012. g.
 • LZP projekts 09.1383. Jaunu nanostrukturēto un kompozīto biomateriālu biomehānisko īpašību un biosaderības pētījumi klīniskai pielietošanai sirds-asinsvadu ķirurģijā. Darbības laiks: 2009.–2012. g.
 • LZP projekts 09.1112. Latentu/persistentu vīrusu infekciju iesaistes mehānismi reimatoīdā artrīta un osteoartrīta etiopatoģenēzē. Dalības laiks: 2009.–2012. g.
VPP projekti
 • VPP Jaunu profilakses, ārstniecības, diagnostikas līdzekļu un metožu, biomedicīnas tehnoloģiju izstrāde sabiedrības veselības uzlabošanai, projekts Nr. 9. Infekcijas aģentu un saimniekorganisma ģenētiskā fona mijiedarbība, apakšprojekts 9.2. Infekcijas aģentu un saimniekorganisma ģenētiskā fona mijiedarbība. Darbības laiks: 2010.–2014. g.
 • VPP nr. 5 Biomedicīna sabiedrības veselībai (BIOMEDICINE) projekts nr. 7. Inovatīvu infekcijas procesa regulācijas un modulācijas stratēģiju izveide, apakšprojekts 7.2. Persistentu vīrusinfekciju iesaistes izpēte imūnās sistēmas modulēšanā un autoimūno sistēmas slimību attīstībā. Darbības laiks: 2014.–2018. g.
ES struktūrfondu un INTERREG projekti
 • ERAF līdzfinansēts projekts Dabīga imūnmodulatora ar antibakteriālu iedarbību mastīta ārstēšani un profilaksei govīm izstrāde, projekta vienošanās Nr. 2014/0016/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/075), 01.08.2014.–31.08.2015. Darbības laiks: 2014.–2015. g.
Bilaterālie sadarbības projekti
 • Sadarbības projekts ar Krievijas ZA Citoloģijas institūtu. Darbības laiks: 2019.–2023. g.
 • Studying of human parvovirus B19, boca virus and parvovirus 4 involvement in inflammatory neurological diseases using interdisciplinary approach. Institute of Biotechnology, Vilnius University ( Lithuania),  Department of Medical Research, Mackay Memorial Hospital (Taiwan), Joint Research Cooperation.  Darbības laiks:  2017.–2019. g.
 • Establishing of framework to track molecular epidemiology of Parvoviruses and correlate sequence variability with different clinical manifestation, State Research Institute, Centre for Innovative Medicine (Lithuania), Department of Medical Research, Mackay Memorial Hospital (Taiwan), Joint Research Cooperation. Darbības laiks: 2012.–2014. g.
 • Sadarbības projekts ar Bulgārijas Zinātņu akadēmijas Eksperimentālās patoloģijas un parazitoloģijas institūtu Biological aspects of blood-borne viral infections. Darbības laiks: 2009.–2013. g.
Citu starptautisko institūciju finansētie projekti
 • Pēcdoktorantūras pētniecības projekts “Cilvēka herpesvīrusa-6 loma autoimūnā tireodīta attīstībā. Vad.pētniece Alīna Sultanova.  Darbības laiks 2017.–2020. g.
 • COST projekts European Network for Translational Immunology Research and Education (ENTIRE): From immunomonitoring to personalized immunotherapy. Darbības laiks: 2010.–2014. g.
 • COST Action CA15111 European Network on Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome (EUROMENE). Darbības laiks:    2016. -2019. g.
ES ietvarprogrammu projekti
 • ES projekts Unlocking infectious diseases research potential at Riga Stradins University (BALTINFECT) FP7-REGPOT-2012-2013-1. Darbības laiks: 2013.–2017. g.
Zinātniskās sadarbības projekti
 • Persistent human herpesvirus infectionb as a trigger factor in development of autoimmune thyroiditis. Institute of Experimental Morphology, Pathology and Antropology with Museum, Bulgaria. Darbības laiks: 2018.–2021. g.
 • Virus infection association with the development of autoimmune diseases. Institute of Experimental Morphology, Pathology and Antropology with Museum, Bulgaria. Darbības laiks: 2015.–2018. g.
Pasūtījuma pētījumi (līgumdarbi)

Par nanoobjektu koncentrācijas noteikšanu šķīdumos ar refraktometra palīdzību un par plazmīdas DNS iegūšanas pusautomātiskā režīma iekārtas modifikāciju. SIA ELMI. Darbības laiks: 2017. g.

Raksti

2020
 • Shikova E, Reshkova V, Kumanova A, Raleva S, Alexandrova D, Capo N, Murovska M. , on behalf of the European Network on ME/CFS (EUROMENE). Cytomegalovirus, Epstein‐Barr virus, and human herpesvirus‐6 infections in patients with myalgic еncephalomyelitis/chronic fatigue syndrome. Journal of Medical Virology, 2020 Mar 4. https://doi.org/10.1002/jmv.25744
 • Estevez-Lopez F, Mudie K, Wang-Steverding X, Bakken IJ, Ivanova A, Castro-Marrero J, Nacul L, Alegre J, Zalewski P, Slomko J, Strand EB, Pheby ED, Shikova E,Lorusso L, Capelli E, Sekulic S, Scheibenbogen C, Sepulveda N, Murovska M. Lacerda E. Systematic Review of the Epidemiological Burden of Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome Across Europe: Current Evidence and EUROMENE Research Recommendations for Epidemiology. J Clin Med. 2020 May 21;9(5):E1557. PMID: 32455633 . DOI: 10.3390/jcm9051557
 • Rasa_Dzelzkaleja S, Gravelsina S, Chapenko S, Nora-Krukle Z, Svirskis S, Suna N, Kashuba E, Karelis TG, Murovska M. Persistent Roseoloviruses Infection in Adult Patients With Epilepsy. Brain Sci. 2020 May 11;10(5);E287. PMID: 32403392  DOI: 10.3390/brainsci10050287
 • Yung-Cheng Lin M, Chan HC, Chi H, Chiu SC, Nora-Krukle Z, Rasa_Delzkaleja S, Vilmane A, Murovska M. Genetic Diversity and Phylogenetic Analysis of Human Bocavirus 2 in Pediatric Patients With Acute Gastroenteritis in Taiwan. Int J Environ Res Public Health. 2020 Feb 8;17(3):1086. PMID: 32046345  PMCID: PMC7037009 DOI: 10.3390/ijerph17031086
 • Kujawski S, Slomko J, Morten KJ, Murovska M, Buszko K, Newton JL, Zalewski P. Autonomic and Cognitive Function Response to Normobaric Hyperoxia Exposure in Healthy Subjects. Preliminary Study. Medicina (Kaunas). 2020 Apr 10;56(4):172. PMID: 32290164   PMCID: PMC7230641 DOI: 10.3390/medicina56040172
 • Lifsics A, Rate E, Ivanova A, Tars J, Murovska M, Groma V. Survival Analysis of Oropharyngeal Squamous Cell Carcinoma Patients Linked to Histopathology, Disease Stage, Tumor Stage, Risk Factors, and Received Therapy. Exp Oncol 2020 Mar;42(1):51-59. PMID: 32231193  DOI: 10.32471/exp-oncology.2312-8852.vol-42-no-1.14147
 • Gulbe G, Pilmane M, Saulite V, Doniņa S, Jermolajevs J, Peškova L, Valdovska A. Cells and Cytokines in Milk of Subclinically Infected Bovine Mammary Glands after the Use of Immunomodulatory Composition GLP 810.  Mediators Inflamm. 2020 Mar 22;2020:8238029. PMID: 32256195  PMCID: PMC7085878 DOI: 10.1155/2020/8238029
 • Sultanova A, Cistjakovs M, Sokolovska L, Todorova K, Cunskis E, Murovska M. HHV-6 Infection and Chemokine RANTES Signaling Pathway Disturbance in Patients with Autoimmune Thyroiditis. Viruses. 2020 Jun 26;12(6):E689. doi: 10.3390/v12060689.Viruses. 2020. PMID: 32604892
 • Vilmane A, Terentjeva A, Paulius L Tamosiunas, Suna N, Suna I, Petraityte-Burneikiene R, Murovska M, Rasa-Dzelzkaleja S, Nora-Krukle Z. Human Parvoviruses May Affect the Development and Clinical Course of Meningitis and Meningoencephalitis.  Brain Sci. 2020 Jun 3;10(6):339. doi: 10.3390/brainsci10060339.Brain Sci. 2020. PMID: 32503112
 • Zalewski P, Kujawski S,  Murovska, M, Newton J.L. The Impact of a Structured Exercise Programme upon Cognitive Function in Chronic Fatigue Syndrome Patients. Brain Sci. 2020, 10(1), 4; https://doi.org/10.3390/brainsci10010004
 • Groma V, Tarasovs M, Skuja S, Semenistaja S, Nora-Krukle Z, Svirskis Š, Murovska M. Inflammatory Cytokine-Producing Cells and Inflammation Markers in the Synovium of Osteoarthritis Patients Evidenced in Human Herpesvirus 7 Infection. Int J Mol Sci  2020 Aug 20;21(17):6004. doi: 10.3390/ijms21176004.
 • Słomko J, Estévez-López F, Kujawski S, Zawadka-Kunikowska M, Tafil-Klawe M, Klawe JJ, Morten KJ, Szrajda J, Murovska M, Newton JL, Zalewski P. Autonomic Phenotypes in Chronic Fatigue Syndrome (CFS) Are Associated with Illness Severity: A Cluster Analysis. J Clin Med. 2020 Aug 5;9(8):2531. doi: 10.3390/jcm9082531.  
 • Kholodnyuk I, Rivkina A, Hippe L, Svirskis S, Kozireva S, Ventina I, Spaka I, Soloveichika M, Pavlova J, Murovska M, Lejniece S. Chemokine Receptors CCR1 and CCR2 on Peripheral Blood Mononuclear Cells of Newly Diagnosed Patients with the CD38-Positive Chronic Lymphocytic Leukemia. J Clin Med. 2020 Jul 21;9(7):2312. doi: 10.3390/jcm9072312.
 • Sokolovska L, Sultanova A, Citjakovs M, Murovska M.  COVID-19: The third wave of coronavirus infection outbreak. J of Transl Sci., 2020, vol 7:1-5. Doi:10.15761/JTS.1000389.
 • Kujawski S, Cossington Jo, Slomko J, Dawes H, Strong W.L.J, Estevaz-Lopez F, Murovska M, Newton L,J, Hodges L, Zalewski P.  Prediction of Discontinuation of Structured Exercise Programme in Chronic Fatigue Syndrome Patients. J Clin Med. 2020 Nov; 9(11): 3436. PMID: 33114704. doi: 10.3390/jcm9113436.
 • Jansons J, Bayrova E, Skrastina D, Kurlanda A, Fridrihsone I, Kostyushev D, Kostyusheva A, Artyuhov A, Dashinimaev E, Avdoshina D, Kondrashova A, Valuev-Elliston V, Latyshev O, Eliseeva O, Petkov S, Abakumov M, Hippe L,  Kholodnyuk I, Starodubova E, Gorodnicheva T, Ivanov  A, Gordeychuk I, Isaguliants M. Expression of the reverse transcriptase domain of telomerase reverse transcriptase induces lytic cellular response in dna-immunized mice and limits tumorigenic and metastatic potential of murine adenocarcinoma 4t1 cells. Vaccines 2020, 8, 318; doi:10.3390/vaccines8020318
 • Rasa-Dzelzkalēja S, Čapenko S, Krūmiņa A, Lin Y-C, Murovska M. Association of human parvovirus B19 infection with development and clinical course of myalgic encephalomyelitis / chronic fatigue syndrome. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B: Natural, Exact, and Applied Sciences, Volume 73, Issue 5, 2020, Pages 411-418. DOI: 10.2478/prolas-2019-0065.
2019
 • Sultanova A, Čistjakovs M, Sokolovska L, Cunskis E, Murovska M. Possible involvement of human herpesvirus-6 U83 gene expression in autoimmune thyroidis development. . Proc. of the Latvian Acad. of Sci. Section B, Vol. 73 (2019), No. 2(719), pp. 78-83, DOI: 10.2478/prolas-2019-0013.
 • Sokolovska L, Sultanova A, Čistjakovs M, Cunskis E, Murovska M. Monocytes/macrophages act as mediators for human herpesvirus-6 infection of thyroid gland in patients with autoimmune thyroidis. Proc. of the Latvian Acad. of Sci. Section B, Vol. 73 (2019), No. 2(719), pp. 112-116, DOI: 10.2478/prolas-2019-0018.
 • Vilmane A, Ziemele I, Rasa S, Terentjeva A, Murovska M, Gardovska D, Yung-Cheng Lin, Nora-Krukle Z. Presence of humanbocavirus 1 and other respiratory viruses in children with lower respiratory tract infection in Latvia. Proc. of the Latvian Acad. of Sci. Section B, Vol. 73 (2019), No. 2(719), pp. 132-138, DOI: 10.2478/prolas-2019-0021.
 • Kadiša A, Nora-Krukle Z, Švirskis Š, Studers P, Girkonaite I, Lejnieks A, Murovska M. Cytokines and MMP-9  levels in rheumatoid arthritis and osteoarthritis patients with persistent parvovirus B19, HHV-6 and HHV-7 infection. Proc. of the Latvian Acad. of Sci. Section B, Vol. 73 (2019), No. 4 (721), pp. 278-287, DOI: 10.2478/prolas-2019-0045.
 • Ziemele I, Mqan Xu, Vilmane A, Rasa-Dzelzkalēja S, Hedman K, Sӧderlund-Vanermo M, Gardovska D, Nora-Krūkle Z, Murovska M. Serodiagnosis of human bocavirus 1 infection among hospitalised children with lower respiratory tract infection in Latvia. Proc. of the Latvian Acad. of Sci. Section B, Vol. 73 (2019), No. 4 (721), pp. 288-295, DOI: 10.2478/prolas-2019-0046.
 • Tarasovs, M., Skuja, S., Semenistaja, S., Murovska, M., Groma, V. Synovitis in osteoarthritic patients: Morphological and virological evidence of its contribution to development of the disease. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B: Natural, Exact, and Applied Sciences 73(4), pp. 317-324. DOI:10.2478/prolas-2019-0050.
 • Rasa-Dzelzkaleja S, Čapenko S, Krūmiņa A, Yung-Cheng Lin, Murovska M. Association of human parvovirus B19 infection with development  and clinical course of  myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome. Proc. of the Latvian Acad. of Sci. Section B, Vol. 73 (2019), No. 5 (722), pp. 411-418, DOI: 10.2478/prolas-2019-0065.
 • Kholodnyuk I, Kadisa A, Svirskis S, Gravelsina S, Studers P, Spaka I, Sultanova A, Lejniece S, Lejnieks A, Murovska M. Proportion of the CD19-Positive and CD19-Negative Lymphocytes and Monocytes within the Peripheral Blood Mononuclear Cell Set is Characteristic for Rheumatoid Arthritis. Medicina (Kaunas). 2019 Sep 24;55(10). pii: E630. doi: 10.3390/medicina55100630.
 • Ziemele I, Xu M, Vilmane A, Rasa-Dzelzkaleja S, Hedman L, Hedman K, Söderlund-Venermo M, Nora-Krukle Z, Murovska M, Gardovska D. Acute human bocavirus 1 infection in child with life-threatening bilateral bronchiolitis and right-sided pneumonia: a case report. J Med Case Rep. 2019 Sep 14;13(1):290. doi: 10.1186/s13256-019-2222-5.
 • Krumina A, Chapenko S, Kenina V, Mihailova M, Logina I, Rasa S, Gintere S, Viksna L, Svirskis S, Murovska M. Correction to: The role of HHV-6 and HHV-7 infections in the development of fibromyalgia. J Neurovirol. 2019; 25(2), pp. 194-207 doi: 10.1007/s13365-019-00725-2.
 • Pjanova D, Mandrika L, Petrovska R, Vaivode K, Donina S. Comparison of the effects of bacteriophage-derived dsRNA and poly(I:C) on ex vivo cultivated peripheral blood mononuclear cells. Immunol Lett. 2019 Aug;212:114-119. doi: 10.1016/j.imlet.2019.06.010. Epub 2019 Jun 26.
 • Kols NI, Aatola H, Peltola V, Xu M, Nora-Krukle Z, Hedman K, Zvirbliene A, Toivola H, Vuorinen T, Koskinen JM, Bruning AHL, Christensen A, Söderlund-Venermo M, Koskinen JO. Comparison of phenotypic and genotypic diagnosis of acute human bocavirus 1 infection in children. J Clin Virol. 2019 Nov;120:17-19. doi: 10.1016/j.jcv.2019.09.003. Epub 2019 Sep 4.
 • Aitullina A, Krūmiņa A, Svirskis Š, Purviņa S. Colistin Use in Patients with Extreme Renal Function: From Dialysis to Augmented Clearance. Medicina (Kaunas). 2019 Jan 31;55(2). pii: E33. doi: 10.3390/medicina55020033.
 • Hofmanis J, Hofmane D, Svirskis S, Mackevics V, Tretjakovs P, Lejnieks A, Signorelli SS6. HDL-C Role in Acquired Aortic Valve Stenosis Patients and Its Relationship with Oxidative Stress. Medicina (Kaunas). 2019 Jul 29;55(8). pii: E416. doi: 10.3390/medicina55080416.
 • Lurins J, Lurina D, Svirskis S, Nora-Krukle Z, Tretjakovs P, Mackevics V, Lejnieks A, Rapisarda V, Baylon V. Impact of several proinflammatory and cell degradation factors in patients with aortic valve stenosis. Exp Ther Med. 2019 Apr;17(4):2433-2442. doi: 10.3892/etm.2019.7254. Epub 2019 Feb 8.
 • Lifsics A, Rate E, Tars J, Murovska M, Groma V. Smoking and alcohol abuse – predictive factors in  oropharyngeal squamous cell carcinoma: A retrospective study. Int. Conf. Societu.Health. Welfare. 2018. SHS Web of Conferences 68, 02013 (2019).Presence of human. DOI: 10.1051/shsconf/20196802013
 • Gravelsina S, Nora-Krukle Z, Svirskis S, Cunskis E, Murovska M. Presence of B19V in Patients with Thyroid Gland Disorders. Medicina (Kaunas). 2019 Dec 4;55(12). pii: E774. doi: 10.3390/medicina55120774.
 • Zalewski P, Kujawski S, Tudorowska M, Morten K, Tafil-Klawe M, Klawe JJ1, Strong J, Estévez-López F, Murovska M, Newton JL. The European Network On Me/Cfs Euromene The Impact of a Structured Exercise Programme upon Cognitive Function in Chronic Fatigue Syndrome Patients. Brain Sci. 2019 Dec 19;10(1). pii: E4. doi: 10.3390/brainsci10010004.
 • Todorova K, Georgieva A, Dikovska A, Toshkova R, Milcheva R, Nikolov B, Kozlov V, Murovska M and Russev R. Surface interactions and cellular uptake of metal nanoparticles in primary lymphocyte cultures – brief report. Cyprus J of Sci. 2018; vol 16 pp.51-58.
 • Todorova K, Sultanova S, Cistjakovs M, Cunskis E, Milcheva R, Murovska M. Evidence of productive HHV-6 infection in autoimmune thyroiditis patients thyroid gland tissue samples.  Cyprus J of Sci. 2018;vol 16 pp.59-69.
2018
 • Sotzny F, Blanco J, Capelli E, Castro-Marrero J, Steiner S, Murovska M, Scheibenbogen C. Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome - Evidence for an autoimmune disease. Autoimmun Rev. 2018 Apr 7. pii: S1568-9972(18)30088-0. doi: 10.1016/j.autrev.2018.01.009. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S15689972…
 • Berzina A, Martinsone I, Svirskis S, Murovska M, Kalis M. Curcumin effect on cooper transporti n HepG2 cells. Medicina 2018, 7,14; doi:10.3390/medicina54020014. https://www-scopus-com.db.rsu.lv/record/display.uri?eid=2-s…
 • Estévez-López F, Castro-Marrero J, Wang X, Bakken IJ, Ivanovs A, Nacul L9, Sepúlveda N, Strand EB, Pheby D, Alegre J, Scheibenbogen C, Shikova E, Lorusso L, Capelli E, Sekulic S, Lacerda E, Murovska M. . European Network on ME/CFS (EUROMENE) Prevalence and incidence of myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome in Europe-the Euro-epiME study from the European network EUROMENE: a protocol for a systematic review. BMJ Open. 2018; 8(9): e020817.  Published online 2018 Sep 4. doi:  10.1136/bmjopen-2017-020817; https://bmjopen.bmj.com/content/8/9/e020817.long
 • Rasa S, Nora-Krukle Z, Henning N, Eliassen E, Shikova E, Harrer T, Scheibenbogen C, Murovska M, Prusty BK. Chronic viral infections in myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome (ME/CFS). European Network on ME/CFS (EUROMENE). J Transl Med. 2018 Oct 1;16(1):268. doi: 10.1186/s12967-018-1644-y.
 • Skuja S, Vilmane A, Svirskis S, Groma V, Murovska M. Evidence of Human Parvovirus B19 infection in the post-mortem brain tissue of the elderly. Viruses. 2018 Oct 25;10(11). pii: E582. doi: 10.3390/v10110582. PMID: 30366357. https://www.mdpi.com/1999-4915/10/11/582
 • Kozireva S, Rudevica Z, Baryshev M, Leonciks A, Kashuba E5,6, Kholodnyuk I.  Upregulation of the Chemokine Receptor CCR2B in Epstein‒Barr Virus-Positive Burkitt Lymphoma Cell Lines with the Latency III Program. Viruses. 2018:10(5):239.. pii: E239. doi: 10.3390/v10050239. https://www.mdpi.com/1999-4915/10/5/239
 • Nora-Krukle Z, Vilmane A,  Man Xu, Rasa S, Ziemele I, Silina E, Söderlund-Venermo M, Gardovska D, Murovska M. Human Bocavirus Infection Markers in Peripheral Blood and Stool Samples of Children with Acute Gastroenteritis. Viruses 2018, Volume 10, Issue 11, 639.
 • Michael F. Jantsch, Alessandro Quattrone, Mary O'Connell, Mark Helm, Irina Holodnuka Kholodnyuk, at all, Jernej Ule & Rupert Fray. Positioning Europe for the EPITRANSCRIPTOMICS Challenge.RNA Biology 2018:1-3. In press, doi: 10.1080/15476286.1460996. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15476286.2018…
 • Baryshev M, Inashkina I, Salmina K, Huna A, Thomas R Jackson, Erenpreisa J. DNA methylation of the Oct4A enhancers in embryonal carcinoma cells after etoposide treatment is associated with alternative splicing and altered pluripotency in reversibly senescent cells. CellCycle, 2018:17(3) 362-366. https://doi.org/10.1080/15384101.2018.1426412
 • Petkov S, Starodubova E, Latanova A, Kilpeläinen A, Latyshev O, Svirskis S, Wahren B, Chiodi F, Gordeychuk I, Isaguliants M. DNA immunization site determines the level of gene expression and the magnitude, but not the type of the induced immune response. PLoS One. 2018 Jun 4;13(6):e0197902. doi: 10.1371/journal.pone.0197902. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5986124/; https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journa…
 • Svirskis Š, Klimavičiusa L, and  Dzirkale Z. Evaluation of “stress relief” dietary supplement on animal stress level and locomotion. Proc. of the Latvian Acad. of Sci. Section B, Vol. 72 (2018), No. 4 (715), pp. 216–229. doi: 10.2478/prolas-2018-0027 https://content.sciendo.com/view/journals/prolas/72/4/artic…
 • Bērziņš U, Matise-VanHoutana I, Pētersone I, Dūrītis I, Ņikuļšins S, Bogdanova-Jātniece A, Kālis M,  Svirskis Š, Skrastiņa D,  Ezerta A, Kozlovska T. Characterisation and In Vivo Safety of Canine Adipose-Derived Stem Cells. Proc. of the Latvian Acad. of Sci. Section B, Vol. 72 (2018), No. 3 (714), pp. 160–171. doi: 10.2478/prolas-2018-0004. https://content.sciendo.com/view/journals/prolas/72/3/artic…
 • Hippe L, Svirskis Š, Murovska M, and Kālis M. Optimisation of widefield  fluorescence fret system For studying separate molecule interactions. Proc. of the Latvian Acad. of Sci. Section B, Vol. 72 (2018), No. 4 (715), pp. 252–258. DOI: 10.2478/prolas-2018-0037
 • Cistjakovs M, Sultanova A, Jermakova O, Sokolovska L, Chapenko S, Lesina-Korne B, Rozental R, Murovska M and Ziedina I. Importance of high-risk human papillomavirus infection detection in female renal transplantē recipients in the first year after transplantation.  Inf.Dis.in Obstetrics ang Gynecology.  Vol. 2018, art ID 9231031. https://doi.org/10.1155/2018/9231031
 • Krumina A, Chapenko S, Kenina V, Mihailova M, Logina I, Rasa S, Gintere S, Viksna L, Svirskis Š, Murovska M. The role of HHV-6 and HHV-7 infections in development of fibromyalgia.  J of NeuroVirology, https://doi.org/10.1007/s13365-018-0703-8. Received: 6 September 2018 /Revised: 31 October 2018 /Accepted: 13 November 2018
2017
 • Skuja S, Zieda A, Ravina K, Chapenko S, Roga S, Teteris O, Groma V, Murovska M. Structural and Ultrastructural Alterations in Human Olfactory Pathways and Possible Associations with Herpesvirus 6 Infection. PLoS One. 2017 Jan 10;12(1):e0170071. doi: 10.1371/journal.pone.0170071. eCollection 2017. PMID:28072884. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5224992/
 • Naciute M, Mieliauskaite D, Rugiene R, Maciunaite G, Mauricas M, Murovska M, Girkontaite I. Parvovirus B19 infection modulates the levels of cytokines in the plasma of rheumatoid arthritis patients. Cytokine. 2017 Aug;96:41-48. doi: 10.1016/j.cyto.2017.03.002. Epub 2017 Mar 10. PMID:28288327. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1043466617300686
 • Naciute M, Maciunaite G, Mieliauskaite D, Rugiene R, Zinkeviciene A, Mauricas M, Murovska M, Girkontaite I. Increased Numbers of CD4+CD25+ and CD8+CD25+ T-Cells in Peripheral Blood of Patients with Rheumatoid Arthritis with Parvovirus B19 Infection. In Vivo. 2017 Mar-Apr;31(2):181-185. PMID:28358698. http://iv.iiarjournals.org/content/31/2/181.long
 • Scheibenbogen C, Freitag H, Blanco J, Capelli E6, Lacerda E, Authier J, Meeus M, Castro Marrero J, Nora-Krukle Z, Oltra E, Strand EB, Shikova E, Sekulic S, Murovska M. The European ME/CFS Biomarker Landscape project: an initiative of the European network EUROMENE. J Transl Med. 2017 Jul 26;15(1):162. doi: 10.1186/s12967-017-1263-z. PMID:28747192. https://translational-medicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12967-017-1263-z
 • Kholodnyuk I, Rudevica Z, Leonciks A, Ehlin-Henriksson B, Kashuba E. Expression of the chemokine receptors CCR1 and CCR2B is up-regulated in peripheral blood B cells upon EBV infection and in established lymphoblastoid cell lines. Virology vol.512, 2017:1-7. PMID:28892735. https://doi.org/10.1016/j.virol.2017.08.034
 • Gulbe G, Donina S, Saulite V, Jermolajevs J, Peškova L, Svirskis Š, Valdovska A. The effect of immunomodulation composition on systemic immune response and udder health in case of bovine subclinical mastitis. Agronomy Research 15(1), 2017:144-154.
 • Matveeva A, Kovalevska L, Kholodnuk I, Ivanivskaya T, Kashuba E. The TGF-beta – smad pathway is inactivated in chronic lymphocytic leukemia cells. Exp.Oncol. 39, 4  2017:286-290. PMID:29284776. http://exp-oncology.com.ua/article/10693
 • Sultanova A, Cistjakovs M, Gravelsina S, Chapenko S, Roga S, Cunskis E, Nora-Krukle Z, Groma V, Ventina I, Murovska M. Association of active human herpesvirus-6 (HHV-6) infection with autoimmune thyroid gland diseases. Clin Microbiol Infect. 2017; 23(1):50.e1-50.e5. doi: 10.1016/j.cmi.2016.09.023. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1198743X16304293?via%3Dihub
 • Latanova A, Petkov S, Kuzmenko Y, Kilpeläinen A, Ivanov A, Smirnova O, Krotova O, Korolev S, Hinkula J, Karpov V, Isaguliants M, Starodubova E. Fusion to Flaviviral Leader Peptide Targets HIV-1 Reverse Transcriptase for Secretion and Reduces Its Enzymatic Activity and Ability to Induce Oxidative Stress but Has No Major Effects on Its Immunogenic Performance in DNA-Immunized Mice. J Immunol. Res. 2017;2017:7407136. doi: 10.1155/2017/7407136. Epub 2017 Jun 22. PubMed PMID: 28717654; PubMed Central PMCID: PMC5498913. https://www.hindawi.com/journals/jir/2017/7407136/ (ZD)
 • Zanca C, Villa GR, Benitez JA, Thorne AH, Koga T, D'Antonio M, Ikegami S, Ma J, Boyer AD, Banisadr A, Jameson NM, Parisian AD, Eliseeva OV, Barnabe GF, Liu F, Wu S, Yang H, Wykosky J, Frazer KA, Verkhusha VV, Isaguliants MG, Weiss WA, Gahman TC, Shiau AK, Chen CC, Mischel PS, Cavenee WK, Furnari FB.  Glioblastoma cellular cross-talk converges on NF-κB to attenuate EGFR inhibitor sensitivity. Genes Dev. 2017 Jul 19. doi: 10.1101/gad.300079.117. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 28724615; PubMed Central PMCID: PMC5558924. http://genesdev.cshlp.org/content/31/12/1212 (ZD)
 • Ivanov AV, Valuev-Elliston VT, Tyurina DA, Ivanova ON, Kochetkov SN, Bartosch B, Isaguliants MG. Oxidative stress, a trigger of hepatitis C and B virus-induced liver carcinogenesis. Oncotarget. 2017 Jan 17;8(3):3895-3932. doi: 10.18632/oncotarget.13904. PubMed PMID: 27965466; PubMed Central PMCID: PMC5354803. http://www.oncotarget.com/index.php?journal=oncotarget&page=article&op= view&path[]=13904&path[]=44295(ZD)
 • Ivanov AV, Bartosch B, Isaguliants MG. Oxidative Stress in Infection and Consequent Disease. Oxid Med Cell Longev. 2017;2017:3496043. doi: 10.1155/2017/3496043. Epub 2017 Feb 1. PubMed PMID: 28255425; PubMed Central. PMCID: PMC5309413. https://www.hindawi.com/journals/omcl/2017/3496043/ (ZD)
 • Baklaushev VP, Kilpeläinen A, Petkov S, Abakumov MA, Grinenko NF, Yusubalieva  GM, Latanova AA, Gubskiy IL, Zabozlaev FG, Starodubova ES, Abakumova TO, Isaguliants MG, Chekhonin VP. Luciferase Expression Allows Bioluminescence Imaging But Imposes Limitations on the Orthotopic Mouse (4T1) Model of Breast Cancer. Sci Rep. 2017 Aug 10;7(1):7715. doi: 10.1038/s41598-017-07851-z. PubMed. PMID: 28798322; PubMed Central PMCID: PMC5552689. http://www.nature.com/articles/s41598-017-07851-z (ZD)
 • Vilmane A, Skuja S, Roga S, Rasa S,  Nora-Krukle Z, Murovska M. Presence of parvovirus B19 genomic sequences and expression of B19 antigens in tissue from post-mortem individuāls with unspecified encephalopathy. Int. Sci.and practical conference “Modern Concepts & Methods in Microbiology, Virology & Immunology”, Baltkrievija, Minska.  Sovremennije problemi infekcionnoi patologii celoveka.  Sbornik trudov, vipusk 10, 2017:266-269.
 • Murovska M, Kadisa A, Nora-Krukle Z, Skuja S, Groma V, Lejnieks A. Persistent HHV-6, HHV-7 and parvovirus B19 infection as trigger factor of rheumatoid arthritis and osteoarthritis development. Int. Sci.and practical conference “Modern Concepts & Methods in Microbiology, Virology & Immunology”, Baltkrievija, Minska.  Sovremennije problemi infekcionnoi patologii celoveka.  Sbornik trudov, vipusk 10, 2017:261-265.
 • Vilitis O, Merkelovs D, Kozlovs V. Measurement of low concentration of nanosized objects in bioliquids by means of refractrometric methods.  Proc. of Int. Conf. “Medical Physics 2017”, 9-11 November, Kaunas, Lithuania, 2017:134-136.
 • Tarasovs M, Mihailova A, Jurkevičs V, Skuja S, Cauce V, Murovska M, Groma V. Osteoartrīta slimnieku sinoviālās membrānas morfoloģiskās analīzes korelācija ar klīniskajiem un laboratoriskajiem rādītājiem. Rīga 6.–7.aprīlis,  RSU 2017. gada zinātniskā konference: Raksti,  2016:187-195.
2016
2015
 • Kakurina N, Kadisha A, Lejnieks A, Mikazane H, Kozireva S, Murovska M. Use of exploratory factor analysis to ascertain the correlation between the activities of rheumatoid arthritis and infection by human parvovirus B19. Medicina 51, doi: 10.1016/j.medici.2015.01.004. Epub 2015 Jan 282015: 18-24. PMID: 25744771
 • Rivkina A, Holodnuka-Kholodyuk I, Murovska M, Soloveichika M, Lejniece S. Peripheral blood lymphocyte phenotype of ZAP-70(+) and ZAP-70(-) patients with B-cell chronic lymphocytic leukaemiaExp Oncol. 2015, 37(1):73-6. PMID: 25804237
 • Mihailova M, Logina I, Rasa S, Čapenko S, Murovska M, Krūmiņa A. Thermal quantitative sensory testing in fibromyalgia patients. Proc. Latvian Acad. Sci.;, Sect. B, vol. 69(2015), No 5 (698). 2015:215-222. DOI: 10.1515/prolas-2015-0032
 • Bratslavska O., Kozireva S., Baryshev M., Russev R., Alexandrov M., Uzameckis D., Todorova K., Dimitrov P., Murovska M. Parvovirus B19 infection increases proliferative activity of non-permissive cells. Доклади на Българската академия на науките. 2015; 68(1): 49-58
 • Sominskaya I, Jansons J, Dovbenko A, Petrakova N, Lieknina I, Mihailova M, Latyshev O, Eliseeva O, Stahovska I, Akopjana I, Petrovskis I, Isaguliants M. Comparative Immunogenicity in Rabbits of the Polypeptides Encoded by the 5' Terminus of Hepatitis C Virus RNA. J Immunol Res 2015; 2015:762426. doi: 10.1155/2015/762426. Epub 2015 Nov 2. PubMed PMID: 26609538; PubMed Central PMCID: PMC4644844
 • Ivanov AV, Smirnova OA, Petrushanko IY, Ivanova ON, Karpenko IL, Alekseeva E, Sominskaya I, Makarov AA, Bartosch B, Kochetkov SN, Isaguliants MG. HCV core protein uses multiple mechanisms to induce oxidative stress in human hepatoma Huh7 cells. Viruses. 2015 May 29;7(6):2745-70. doi: 10.3390/v7062745. PubMed PMID: 26035647; PubMed Central PMCID: PMC4488712
 • Rasa S, Chapenko S, Vanaga A, Mihailova M, Logina I, Krumina A, Murovska M. Human Parvovirus B19 Infection Status in Patients with Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome and Fibromyalgia. Collection of Scientific Papers 2014, Research articles in medicine & pharmacy, 2015:55-63
 • Gravelsina S, Sultanova A, Cistjakovs M, Chapenko S, Kalis M, Cunskis E, Murovska M. Human Herpesvirus 6 and Parvovirus B19 Infection in Patients with Chronic Autoimmune Thyroiditis and in Practically Healthy Blood Donors. Collection of Scienitific Papers 2014, Research articles in medicine & pharmacy, 2015:64:69
2014
 • Rasa S, Nora-Krukle Z, Chapenko S, Krumina A, Roga S, Murovska M. No evidence of XMRV provirus sequences in patients with myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome and individuals with unspecified encephalopathy.PMID: 24531167. New Microbiol. 2014 Jan;37(1):17-24
 • Vilks A, Ozols D, Boka V, Murovska M, Mamaia B. Outcomes of surgical correction of congenital tibia pseudarthrosis depending on the activation of HHV-6/HHV-7 viral infection in a child with neurofibromatosis type-1. PMID: 24749313 [Article in Russian] Anesteziol Reanimatol. 2014 Jan-Feb;(1):61-3
 • Rasa S, Čapenko S, Krūmiņa A, Nora-Krūkle Z, Roce A, Murovska M. Interleikīna-10 līmenis asins plazmā beta-herpesvīrusu koinfekcijas gadījumā pacientiem ar mialģisko encefalomielītu / hroniskā noguruma sindromu. RSU Zinātniskie raksti 2013.gads, Internā medicīna, Ķirurģija, Medicīnas bāzes zinātnes, Stomatoloģija, Farmācija, 2014:204-211
 • Grāvelsiņa S, Čapenko S, Sultanova A, Roce A, Roga S, Cunskis E, Nora-Krūkle Z, Murovska M. Cilvēka parvovīrusa B19 latenta un aktīva infekcija vairogdziedzera audos pacientiem ar dažāda tipa tireoidītiem. RSU Zinātniskie raksti 2013.gads, Internā medicīna, Ķirurģija, Medicīnas bāzes zinātnes, Stomatoloģija, Farmācija, 2013:242-247
 • Sultanova A, Cistjakovs M, Capenko S, Donina S, Ziedina I, Murovska M. Frequency and activity phase of HHV-6 and HHV-7 persistent infection in renal transplant recipients and patients with gastrointestinal cancer. Collection of Scienitific Papers 2013, Research articles in medicine & pharmacy, 2014:54-60
 • Spaka I, Kozireva S, Osmjana J, Spaks A, Sasoveca I, Kashuba E, Kholodnuk I. Investigation of B-cell phenotypes in Epstein-Barr virus infected Burkitt’s lymphoma and lymphoblastoid cell lines. Collection of Scienitific Papers 2013, Research articles in medicine&pharmacy, 2014:70-77
 • Vilks A, Rasa S, Doniņa S, Murovska M, Mamaja B. Potential effect of two different anaesthesia techniques on the activation of HHV-6 and HHV-7 infection on relation to changes in total lumphocyte count and peripheral immune cell distribution after prolonged microvascular free flap surgery. Proc. of Latvian Academy of Sciences. Vol.68, N 5/6. 2014:216-221
 • Krumina A., Vasiljeva G., Ivanovs A., Gintere S., Kovalchuka L., Rasa S., Chapenko S., Murovska M., Viksna L., Logina I. Assessment of value of fatigue severity and symptoms in patients with chronic fatigue syndrome/myalgic encepahalitis and fibromyalgia. British Journal of Medicine & Medical Research, 2014: 4(38): 5866-5877
 • Kozlov V, Avotina D, Kasyanov V, Baryshev M. The effect of cyclic movement of magnets on the sedimentation of magnetic nanoparticles in magnetofection devices: computer simulation. J Separation Science and Technology. Accepted author version posted online: 28 Oct 2014. DOI: 10.1080/01496395.2014.963616
 • Karpov A, Kozireva S, Avotiņa D, Chernobajeva L, Baryshev M. Investigation of nanoparticle distribution formed by therotation of the magnetic system.. Journal of Magnetism and Magnetic Materials N 369, 2014:86–91 (Web of Science)
 • Isguliants M, Barisevs M, Chapenko S, Cistjakovs M, Donina S, Gravelsina S, Holodnuka I, Kadisa A, Kozireva S, Logina I, Nora-Krukle Z, Sultanova A, Murovska M. Infectious disease research at Riga Stradins University. 2-ой Белорусско-Латвийский форум „Наука, инновации, инвестиции”, 11-12 декабря 2014 года г.Минск. 2014:8-10
2013
 • Veinalde R, Ozola A, Azarjana K, Molven A, Akslen LA, Doniņa S, Proboka G, Cēma I, Baginskis A, Pjanova D. Analysis of Latvian familial melanoma patients shows novel variants in the noncoding regions of CDKN2A and that the CDK4 mutation R24H is a founder mutation. Melanoma Res. 2013 Jun;23(3):221-6. doi: 10.1097/CMR.0b013e3283608695; PMID: 23546221
 • Ozola A, Azarjana K, Doniņa S, Proboka G, Mandrika I, Petrovska R, Cēma I, Heisele O, Eņģele L, Streinerte B, Pjanova D. Melanoma risk associated with MC1R gene variants in Latvia and the functional analysis of rare variants. Cancer Genet. 2013 Mar;206(3):81-91. doi: 10.1016/j.cancergen.2013.01.002. Epub 2013 Mar 20.
 • Folkmane I, Čapenko S, Ādamsone I, Folkmane E, Murovska M. Assassment of HHV-6 and HHV-7 in patients after kidney transplantation. Proc. of the Latvian Academy of Sciences. 2013 (nr.1; vol.67): 24-27.
 • Ziediņa I, Čapenko S, Murovska M. Long-term outcome of screening for polyoma BK virus infection in kidney transplant recipients. Proc. of the Latvian Academy of Sciences. 2013 (nr.1; vol.67): 47-51.
 • Shevchuk Z, Yurchenko MY, Darekar SD, Holodnuka-Kholodnuk I, Kashuba VI, Kashuba EV. Overexpression of MRPS18-2 in cancer cell lines results in appearance of multinucleated cells. ActaNaturae, January-March, vol 5, N 1(16) 2013: 85-89.
 • Sultanova A, Chistjakovs M, Chapenko S, Donina S, Murovska M. Possible interference of human beta-herpesviruses-6 and -7 in gastrointestinal cancer development. Exp Oncol. 2013 Jun;35(2): 93-6.
 • Stradins P, Kalejs M, Priedite V, Lacis R, Ozolanta I, Murovska M, Kasyanov V. Fibrobroblast growth on nanofiber material matrices and changes to their mechanical properties. Int J of Materials, Mechanics and Manufacturing, Vol. 1, No.3 August 2013: 328-331.
 • Kalejs M, Stradins P, Lacis R, Ozolanta I, Murovska M, Kasyanov V. Search of electrospun nanofiber materials matching the mechanical properties of native aortic valve. Int J of Materials, Mechanics and Manufacturing, Vol. 1, No.3 August 2013:261-264.
 • Grāvelsiņa S, Sultanova A, Čapenko S, Cunskis E, Nora-Krūkle Z, Murovska M. Cilvēka herpesvīrusa 6 un 7 un parvovīrusa B19 izplatība pacientiem ar dažādas patoģenēzes vairogdziedzera slimībām. RSU Zinātniskie raksti 2012.gads, 2.sēj. Internā medicīna, Ķirurģija, Medicīnas bāzes zinātnes, Stomatoloģija, Farmācija, 2013: 113-120.
 • Rasa S, Vītols G, Jermolajevs J, Peškova L, Jaunalksne I, Matjušenko N, Ažēna E, Kozlovs V, Doniņa S. Šūnu imunitātes novērtējums pacientēm ar dzimumorgānu audzējiem pēc imūnmodulācijas ar preparātu Glycomune Beta Glucan. RSU Zinātniskie raksti 2012.gads, 2.sēj. Internā medicīna, Ķirurģija, Medicīnas bāzes zinātnes, Stomatoloģija, Farmācija, 2013: 128-137.
 • Rasa S, Čapenko S, Krūmiņa A, Nora-Krūkle Z, Murovska M. Ksenotropā peļu leikozes vīrusam radniecīgā vīrusa, cilvēka herpesvīrusa-6, herpesvīrusa-7 un parvovīrusa B19 saistība ar hroniskā noguruma sindromu/miaļģisko encefalomielītu. RSU Zinātniskie raksti 2012.gads, 1.sēj. Internā medicīna, Ķirurģija, Medicīnas bāzes zinātnes, Stomatoloģija, Farmācija, 2013: 242-249.
2012
 • Vilks A, Donina S, Murovska M, Mamaja B. The Differences of postperative period in association with beta-herpesvirus infection activation depending on the anaesthesia method applied for prolonged reconstructive surgeries. Rīga Stradiņš University Collection of Scientific Papers 2011 “Research articles in medicine & pharmacy”, 2012: 48-53.
 • Čapenko S, Kozireva S, Folkmane I, Bernarde K, Rozentāls R, Murovska M. Anemia as a complication of parvovirus b19 infection in renal transplant recipients. Medicina (Kaunas). 2012;48(6):299-304. PMID: 22885363.
 • Groma V, Kazanceva A, Nora-Krukle Z, Murovska M. Oropharyngeal malignant epithelial cell, lymphocyte and macrophage CD44 surface receptors for hyaluronate are expressed in sustained EBV infection: Immunohistochemical data and EBV DNA tissue indices. Pathol Res Pract. 2012 Sep 15;208(9):518-526. Epub 2012 Jul 6.PMID: 22770970.
 • Zayakin P, Ancāns G, Siliņa K, Meistere I, Kalniņa Z, Andrejeva D, Endzeliņš E, Ivanova L, Pismennaja A, Ruskule A, Doniņa S, Wex T, Malfertheiner P, Leja M, Linē A. Tumor-associated autoantibody signature for the early detection of gastric cancer Int J Cancer. 2012 Jun 9.; 137-147. PMID: 22684876.
 • Macuks R, Baidekalna I, Donina S. An ovarian cancer malignancy risk index composed of HE4, CA125, ultrasonographic score, and menopausal status: use in differentiation of ovarian cancers and benign lesions. Tumour Biol. (2012) 33:1811-1817. PMID: 22696162.
 • Macuks R, Baidekalna I, Donina S. Urinary concentrations of human epidydimis secretory protein 4 (he4) in the diagnosis of ovarian cancer: a case- control study. Asian Pac J Cancer Prev. 2012;13(9):4695-4698. PMID: 23167404.
 • Chapenko S, Krumina A, Logina I, Rasa S, Chistjakovs M, Sultanova A, Viksna L, Murovska M. Association of active human herpesvirus-6, -7 and parvovirus B19 infection with clinical outcomes in patients with myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome. Adv Virol. 2012; 2012:205085. PMID: 22927850.
 • Stankevica J, Macuks R, Baidekalna I, Donina S. Midline involvement as a risk factor for vulvar cancer recurrence. Asian Pac J Cancer Prev. 2012;13(10):5237-5240. PMID: 23244142
 • Vainauska D, Kozireva S, Karpovs A, Cistjakovs M, Bariševs M. A novel approach for nucleic Acid delivery into cancer cells. Medicina (Kaunas). 2012;48(6):324-329. PMID: 22885367.
 • Chapenko S, Trociukas I, Donina S, Chistyakov M, Sultanova A, Gravelsina S, Lejniece S, Murovska M. Relationship between beta-herpesviruses reactivation and development of complications after autologus peripheral blood stem cell transplantation. J Med Virol, 2012;84(12):1953-1960. doi: 10.1002/jmv.23412.
 • Spaka I, Birkenfelde R, Kozireva S, Osmjana J, Upmane M, Kashuba E, Kholodnuk (Holodnuka) I. Phetonotypes of B Cells Differ in EBV-positive Burkitt’s Lymphoma Derived Cell Lines. World Academy of Science, Engineering and Technology, December 22-23, Bangkok, Thailand, 2012 (issue 72): 793-796.
2011
 • Carruthers B M, van de Sande M I, De Meirleir K L, Klimas N G, Broderick Gitchell T, Staines D, Powles A P, Speight N, Vallings R, Bateman L, Baumgarten-Austrheim B, Bell D S, Carlo-Stella N, Chia J, Darragh A, Jo D, Lewis, D, Light A R, Marshall-Gradisbik S, Mena I, Mikovits J A, Miwa K, Murovska M, Pall, M L, Stevens S. Myalgic Encephalomyelitis: International Consensus Criteria. J, Intern Med. 2011:327-338. PMID: 21777306.
 • Rivkina A, Vitols G, Murovska M, Lejniece S. Identifying the stage of new CLL patients using TK, ZAP-70, CD38 levels. Exp Oncol. 2011; 33(2):99-103. PMID: 21716207.
 • Macuks R, Baidekalna, I, Donina S. Diagnostic test for ovarian cancer composed of ovarian cancer symptom index, menopausal status and ovarian cancer antigen CA125. Eur J Gynaecol Oncol. 2011; 32(3):286-8. PMID: 21797118.
 • Macuks R, Baidekalna I, Donina S. Comparison of different ovarian cancer detection algorithms. Eur J Gynaec Onc, 2011; (4):408-410. PMID: 21941963.
 • Nora-Krukle Z, Chapenko S, Logina I, Millers A, Platkajis A, Murovska M. Human Herpesvirus 6 and 7 Reactivation and Disease Activity in Multiple Sclerosis. MEDICINA (Kaunas), 2011; 47(10):527-531. PMID: 22186115.
 • Macuks R, Baidekalna I, Avdejeva A, Gritcina J, Donina S. Comparison of Two Novel Biomarker Panels in Ovarian Cancer Diagnosis for Patients with a Pelvic Mass. EJCMO, 2011, 3:(4).
 • Vainauska D, Kozireva S, Karpovs A, Chistyakovs M, Baryshev M. Imroved Technique of Non-viral Gene Delivery Into Cancer cells. World Academy of Science, engineering and technology, An Int J of Sci, Engineering and Technol, Cemal ARDIL, EiC, Bali; October 2011; Issue 58, pISSN 2010-376X; eISSN 2010-3778.
 • Baryshev M, Vainauska D, Kozireva S Karpovs A. New Device For Enhancement of Liposomal Magnetofection Efficiency of Cancer Cells. World Academy of Science, engineering and technology, An Int J of Sci, Engineering and Technol, Cemal ARDIL, EiC, Bali; October 2011; Issue 58, pISSN 2010-376X; eISSN 2010-3778.
 • Logina I, Krumina A, Chapenko S, Rasa S, Chistyakov M, Sultanova A, Murovska M. Pain in chronic fatique syndrome/myalgic encephalomyelitis patients: relation to active HHV-6, HHV-7 and parvovirus B19 infection/co-infection. European J of Pain, 2011: 127.
 • Gravelsina S, Nora-Krukle Z, Chapenko S, Sultanova A, Boka V, Cunskis ., Murovska M. Incidence of Human Herpesvirus 6,7, and Parvovirus B19 infection in Patients with Thryoid Gland Disorders. Минск, Сборник научных трудов "Современные проблемы инфекционнои патолоии заболевании человека". Выпуск 4, 2011: 341-346
 • Chapenko S, Ziedina I, Folkmane I, Sultanova A, Rozental R, Murovska M. The impact of Beta-herpesviruses Infection Activation on Early Complications Development Following Renal Transplantation. Минск, Сборник научных трудов "Современные проблемы инфекционнои патолоии заболевании человека". Выпуск 4, 2011: 330-336.
 • Mačuks R, Baidekalna I, Nuķe I, Doniņa S. Role of a combined soluble interleukine-2 receptor alpha (SIL-R2α) and CA-125 serum marker assay for detection of ovarian cancer. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B, Vol 65 2011, (No 1/2): 7-12. ISSN 1407-009X.
 • Mamaja B, Petersone S, Jaunberga Z, Klaucane A, Zarina A, Vitols E, Krumina G. Assessment of Two Sedation Methods during Magnetic Resonace Imaging for Children with Neurological Deficiency. Rīga Stradiņš University Collection of Scientific Papers 2009 “Research articles in medicine & pharmacy”, 2011: 73-77.
 • Vilks A, Donina S, Murovska M, Mamaja B. The effect of Regional and General Anaesthesia on Activation of beta-Herpesviruses and Immune Response. Rīga Stradiņš University Collection of Scientific Papers 2009 “Research articles in medicine & pharmacy”, 2011: 95-99.
 • Rivkina A, Lejniece S, Vitols G, Murovska M. The Thymidine Kinease’s Level Correleation with Different Clinical Parametrs of Chronic Lymphocytic Leukemia Patients. Rīga Stradiņš University Collection of Scientific Papers 2009 “Research articles in medicine & pharmacy”, 2011: 29-34.
 • Holodnuka I, Kozireva S, Rivkina A, Lejniece S, Murovska M, Imreh S. Transcription of B-cell Surface Chemokine Receptors CCR1 and CCR2 in EBV-negative Malignant and EBV-positive Non-malignant B-cell Lines. Rīga Stradiņš University Collection of Scientific Papers 2009 “Research articles in medicine & pharmacy”, 2011: 122-127.
 • Donina S. Immunosupresive Effects of HHV-6 and HHV-7: Clinical Importance. Presentation Summaries, Workshop “Immunomodulating Human Herpesviruses and their Role in Human Pathologies”, RSU, October 13-14, 2011: 6-8.
 • Jaunalksne I. HHV-6/HHV-7 Similarities and Differences. Presentation Summaries, Workshop “Immunomodulating Human Herpesviruses and their Role in Human Pathologies”, RSU, October 13-14, 2011: 8-10.
 • Logina I, Nora-Krukle Z, Chapenko S, Murovska M. Herpesviruses Infection and Diseases of Nervous System. Presentation Summaries, Workshop “Immunomodulating Human Herpesviruses and their Role in Human Pathologies”, RSU, October 13-14, 2011: 10-15.
 • Rasa S, Chapenko S, Krumina A, Chistjakovs M, Viksna L, Logina I, Gintere S, Murovska M. Role of Beta-herpesviruses Infection in the Development of Chronic Fatigue Syndrome/Myalgic Enchephalomyelitis. Presentation Summaries, Workshop “Immunomodulating Human Herpesviruses and their Role in Human Pathologies”, RSU, October 13-14, 2011: 16-20.
 • Folkmane I, Chapenko S, Adamsone I, Folkmane E, Sultanova A, Murovska M, Rozentals R. Assasment of HHV-6 and HHV-7 in Patients After Kidney Transplantation: Impact on Clinical and Immune Parameters. Presentation Summaries, Workshop “Immunomodulating Human Herpesviruses and their Role in Human Pathologies”, RSU, October 13-14, 2011: 20-24.
 • Trociukas I, Chapenko S, Sultanova A, Gravelsina S, Chistjakovs M, Donina S, Lejniece S, Murovska M. Relationship Between Beta-herpesviruses Reactivation and Complications Development after Peripheral Blood Stem Cell Transplantation. Presentation Summaries, Workshop “Immunomodulating Human Herpesviruses and their Role in Human Pathologies”, RSU, October 13-14, 2011: 25-29.
 • Spaks A, Birkenfelde R, Spaka I, Rivkina A, Upmane M, Sasoveca I, Lejniece S, Kalnina V I, Holodnuka I. Presence of HHV-6A, HHV-7B and RBV DNA in Peripheral Blood of Primary Chronic Lymphocytic Leukemia Patients and its Influence on B-Cell Subpopulation Profile. Presentation Summaries, Workshop “Immunomodulating Human Herpesviruses and their Role in Human Pathologies”, RSU, October 13-14, 2011: 30-35.
 • Donina S, Jaunalksne I, Chapenko S, Sultanova A, Chistjakovs M, Murovska M. Cellular Immune Response in HHV-6/-7 Infected Gastrointestinal Cancer Patients. Presentation Summaries, Workshop “Immunomodulating Human Herpesviruses and their Role in Human Pathologies”, RSU, October 13-14, 2011: 36-40.
 • Vilks A, Rasa S, Donina S, Chapenko S, Mamaja B, Murovska M. Effect of General and Regional Anaesthesia on Activation of Beta-herpesviruses, Immune Response and Postoperative Period in Prolonged Reconstructive Surgeries. Presentation Summaries, Workshop “Immunomodulating Human Herpesviruses and their Role in Human Pathologies”, RSU, October 13-14, 2011: 41-45.
 • Kadisa A, Nora-Krukle Z, Kozireva S, Studers P, Lejnieks A, Murovska M. Frequency of HHV-6 and HHV-7 Infection Markers in Rheumatoid Arthritis and Osteoarthritis patients. Presentation Summaries, Workshop “Immunomodulating Human Herpesviruses and their Role in Human Pathologies”, RSU, October 13-14, 2011: 46-50.
 • Nora-Krukle Z, Sultanova A, Gravelsina S, Chapenko S, Boka V, Cunskis E, Murovska M. Association of HHV-6 and HHV-7 With Diseases of Thyroid Gland. Presentation Summaries, Workshop “Immunomodulating Human Herpesviruses and their Role in Human Pathologies”, RSU, October 13-14, 2011: 57-61.
 • Vitols G, Peskova L, Rudevica Z, Jermolajevs J. Usage of Natural Glycopeptide for Treatment of Herpesviruses Infection. Presentation Summaries, Workshop “Immunomodulating Human Herpesviruses and their Role in Human Pathologies”, RSU, October 13-14, 2011: 62-66.
 • Kalnina V I. Antiviral Agents Active Against HHV-6 and HHV-7. Presentation Summaries, Workshop “Immunomodulating Human Herpesviruses and their Role in Human Pathologies”, RSU, October 13-14, 2011: 66-69.
 • Vilks A, Rasa S, Krustiņš J, Murovska M, Mamaja B. The Detection of Beta-Herpesvirus Infection in Patiens undergioing Reconstructive Flap Surgeries and Its Association with the nearest Postperative Period Course. Acta Chirurgica Latviensis, 2011: 104-110.
 2010
 • Bratslavska O, Kozireva S, Uzameckis D, Russev R, Murovska M. Parvovirus B19 infection in non-permisive cells: primary sinovial fluid cells and epithelial-like cells of HOS TE85 cell line. Rīga Stradiņš University Collection of Scientific Papers 2009 “Research articles in medicine & pharmacy”, 2010: 89-95.
 • Macuks R, Baidekalna I, Gritcina J, Avdejeva A, Donina S. Apolipoprotein A1 and transferrin as biomarkers in ovarian cancer diagnosis Acta Chirurgica Latviensis, 2010 (10): 16-20.
 • Kakurina N, Kadisa A, Lejnieks A, Mikazane H, Kozireva S, Murovska M. The Usage of Exploratory Factor Analysis for determination of the association between human parvovirus B19 infection activity and Rheumatoid arthritis clinical activity. Medicina (Kaunas).

Patenti

 • Pat. LV14703B. Olnīcu vēža riska noteikšanas paņēmiens sievietēm ar veidojumu dzemdes piedēkļu rajonā. Ronalds Mačuks, Simona Doniņa; īpašnieki: Rīgas Stradiņa universitāte, Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca. Patenta publ. datums: 20.12.2013.; pieteikums Nr. P-13-55 (LV), pieteikuma datums: 02.05.2013.
 • Pat. LV 14644 B. Krēms psoriāzes izraisītu patoloģisku ādas izmaiņu ārstēšanai.  Jevgeņijs Jermolajevs, Lilija Peškova, Guntis Vītols, Jana Jankovska. Īpašnieks: Rīgas Stradiņa universitāte. Patenta publ.datums 20.06.2013.; Pieteikuma nr. P-12-184. Pieteikuma datums 29.11.2012., pieteikuma publikācijas datums 20.03.2013.
 • Pat. LV 14595 B. Telpiski sakārtotas šūnu struktāuras izveidošanas paņēmiens no dzīvotspējīgām pieauguša cilvēka šūnām/ Vladimirs Kozlovs, Andrejs Karpovs, Viktorija Priedīte, Dace Avotiņa, Pēteris Stradiņš, Mārtiņš Kalējs, Vladimirs Kasjanovs, Vladimirs Mironovs; īpašnieks Rīgas Stradiņa universitāte. Patenta publ. datums 20.02.2013. Pieteikuma Nr. P-12-78 (LV), pieteikuma datums 17.05.2012., pieteikuma publikācijas datums 20.10.2012.
 • Pat. LV 14500 B. Uztura bagātinātājs ar pretvīrusu, pretvēža hepatoprotektorām un imūnmodulējošām īpašībām / Guntis Vītols, Lilija Peškova, Jevgeņijs Jermolajevs; īpašnieks Rīgas Stradiņa universitāte. Patenta publ.datums 20.11.2012. Pieteikuma Nr. P-11-173 (LV), pieteikuma datums 21.12.2011., pieteikuma publikācijas datums 20.04.2012.
 • Pat. LV 14505 B. Glikopeptīdu sastāvs, kas izdalīts no Lactobacillus Helveticus un tā iegūšanas paņēmiens / Guntis Vītols, Lilija Peškova, Jevgeņijs Jermolajevs; īpašnieks Rīgas Stradiņa universitāte. Patenta publ.datums 20.12.2012. Pieteikuma Nr. P-11-170 (LV), pieteikuma datums 07.12.2011., pieteikuma publikācijas datums 20.04.2012.

Aparatūra

1111_RTU_use_science_logo_big.png