Pārlekt uz galveno saturu
Programma izstrādāta atbilstīgi supervizora / konsultanta pārrauga profesijas standartam saskaņā ar Eiropas Nacionālo supervīzijas organizāciju apvienības ANSE (Association of National Organisation for Supervision in Europe) prasībām. 

Mērķi

  • Zināšanu par supervīzijas mērķiem, teorijām un modeļiem un izpratnes par supervīzijas procesu pilnveide
  • Profesionālo kompetenču attīstība
  • Profesionālo kvalitāšu attīstība
Uzņemšanas pārrunastiešsaistē, platformā Zoom, 27.07.2023. plkst. 11–17
Mācību ilgums

Divi gadi

Dalības maksa2000 EUR gadā
Programmas apjoms600 akadēmisko stundu
Mācības notiek reizi mēnesī – sestdienās, svētdienās
Programmā iesaistītie lektoriBaiba Pumpiņa, Kristaps Circenis, Indra Majore-Dūšele, Kristīne Mārtinsone, Inga Kripšēvica, Aelita Vagale, Ivans Jānis Mihailovs, Inese Paiča, Inita Stūre-Stūriņa, Velga Sudraba, Anna Šteina, Līga Vaite

Programma

Pieteikties (līdz 24. jūlijam)

Kā pieteikties profesionālās pilnveides programmām

Dalībnieki

Norises vieta

Tā kā Rīgas Stradiņa universitāte ir publiska iestāde, pasākuma laikā jūs varat tikt fotografēts un/ vai filmēts. Fotogrāfijas un video var tikt publicēts universitātes mājaslapā, sociālajos medijos u. tml. Vairāk par savām tiesībām un iespēju iebilst pret šādu datu apstrādi varat uzzināt RSU Privātuma politikā. Ja iebilstat pret personas datu apstrādi, lūdzam par to informēt, rakstot uz rsuatrsu[pnkts]lvclass="mailto".

As Rīga Stradiņš University (RSU) is a public institution you could be photographed and/or filmed during the event. Your personal data might be used to further the interests of RSU, e.g. for marketing or communication activities (incl. social media coverage). Read more about your rights see the RSU Privacy Policy. Should you have any objections to your personal data being processed please inform us via e-mail at rsuatrsu[pnkts]lv.

Datums: -

Kontaktinformācija