Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2008 - 2019

Vieslektors starptautiskās docētāju apmaiņas programmās Erasmus programmas ietvaros

Edžhilas Universitāte, Karalienes Margaritas Universitāte, Hertfortšīras Universitāte (Lielbritānija); Tallinas Universtāte (Igaunija)

2014 - pašlaik

Lektors

RSU, Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra

2009 - pašlaik

Sertificēta klīniskā, veselības un konsultatīvā psiholoģe, mākslas terapeits ar specializāciju deju un kustību terapijā, grupu vadītājs, apzinātības treneris, sertificēts supervizors

Izziņas, atjaunotnes un kultūras centrs "Miervidi"

2010 - 2014

Lektors

RSU, Rehabilitācijas fakultāte, Sporta, uztura un pedagoģijas katedra

1998 - 2012

Stundu pasniedzējs, vieslektors

Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte

2007 - 2010

Lektora v.i.

RSU, Rehabilitācijas fakultātes, Sporta, uztura un pedagoģijas katedra

pašlaik

Lektors

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra

Izglītība

2017 - pašlaik

Doktorantūras studijas programmā "Medicīna"

Rīgas Stradiņa Universitāte

2006 - 2009

Profesionālais maģistra grāds veselības aprūpē un mākslas terapeita profesionālā kvalifikācija ar speciālizāciju deju un kustību terapijā

Rīgas Stradiņa universitāte

1995 - 1998

Psiholoģijas maģistra grāds

Latvijas Universitāte

1991 - 1995

Bakalaura grāds psiholoģijā un psihologa asistenta kvalifikācija

Latvijas Universitāte

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

Papildus izglītība

 

2006. - 2008. Belfāstas Karaliskā Universitāte sadarbībā ar RSU. Supervizora apmācība. Supervizors.

1997. - 2001.Bērnu garīgās veselības alianse; NY Sorosa fonda atbalsts; konferenču sērija Austrumeiropas valstīs: "Terapija ar vardarbīgi izmantotajiem bērniem", sertifikāts par tiesībām strādāt ar vardarbībā cietušiem bērniem un vadīt apmācības.

1993. - 1999. Francijas Psihoorganiskās analīzes skola; izglītība psihoterapijā, psihoorganiskais analītiķis.

1997. - 1998. Zviedrijas Moreno institūts; psihodrāmas trenera asistents.

 

Profesionālā pilnveide, zinātniski pētnieciskā projekta aprobācija:

 

2017. 23.-27.marts. Edžhilas Universitātes (Lielbritānija) projekta "Arts for wellbeing" ietvaros tika novadīts intensīvs nedēļas nogales seminārs "Mindful movement for professional development and self-care"

 

Tālākizglītības pasākumi:

 

2020. Latvijas Mākslu terapijas asociāciju apvienība. Neatliekamā medicīniskā palīdzība ( 8 TIP). Sertif. 4.21/1

2019. SIA Novartis Baltics un Vivendi. Galvassāpju konfernce (3 TIP). Sertif. TIP2019/427

2018. Latvijas Sāpju izpētes biedrība. Aktualitātes un izaicinājumi sāpju pētniecībā Latvijā (8 TIP). Sertif.

2018. Junga Analītiskās psiholoģijas biedrība. Tipoloģijā balstīta kompleksu izpratne (16 TIP). Sertif.

2017. Latvijas Deju un kustību terapijas asociācijas 10-gades plenērs. (16 TIP), Apliecība nr.2017/2-6.

2016. European Association Dance Movement therapy, 2nd International Scientific conference of EADMT " Crisis, creativity and society: Dance movement therapy embodying interdisciplinary pathways", Milan (Italy), Satement of participation.

2016. LAtvijas Supervizoru apvienība, starptautiska konference "Savstarpējā atzīšana" (8 ak.st.), apliecība #045 /21.10.2016./

2016. RSU Pedagoģiskās izaugsmes centrs „Europass dokumentu portfolio", Reģistrācijas Nr. 2016/352 (3.ak.st.​)

2016. Latvijas Mākslu terapijas asociāciju apvienības vasaras plenērs. (16TIP), sertifikāts nr.2016/1/9

2016. K.Port rīkots seminārs „Apzinātība bērniem. Seminārs profesionāļiem." Semināra vadītājs Ph.D.C.Willard (ASV). (8 ak.st.) Sertifikāts, nr.2016GR/023.​

2015.European Association of Dance Movement therapy workshop day in Budapest (Hungary) (4 workshops 8 hours). Certificate.​

2015. LMTAA seminārs "Interpersonālā neirobioloģija" (4.ak.st.), sertifikāts nr. 2015/1-57.

2015. LDKTA Deju un kustību terapijas vasaras skola (12 ak.st.), apliecība 2015/ 2-06.

2015. LDKTA seminārs "Feldenkraisa metode" (4 ak.st.), Apliecība 2015/3-09.

2015. LDKTA seminārs "Kinezioloģijas aktuālie aspekti deju un kustību terapijā" (4 ak.st.), Apliecība 2015/1-14.​

2015. LU aģentūra „LU P.Stradiņa medicīnas koledža. ​Neatliekamā medicīniskā palīdzība un katastrofu medicīna​. Apliecība 4.21/1

2014. Latvijas Supervizoru apvienība, praktiskā konference "Supervīzija un tās kvalitātes nozīme profesionālajā attīstībā" (6 ak.st.)

2014. Latvian Association of Psychotherapists of PsychoOrganic Analysis. Psychoanalytic Diagnosis. (Prof.Nancy McWilliams, PhD, USA) (18 akad.st.) Sertifikāts.

2013. Istituto di Scienze Cognitive (ISC) seminārs Interpersonal Neurobiology (Dr.Daniel Siegel, PhD, USA), Milan. Sertifikāts (16 ak.st.)

2012. RSU profesionālās pilnveides programma. Informācijpratība un eklektroniskie resursi medicīnā. Sertifikāts (16.ak.st.)

2012. RSU Tālākizglītības fakultāte. Pedagoģisko prasmju pilnveide pieaugušo izglītības procesā. Sertifikāts. (16 ak.st).

 

 

Pētniecības darbības virzieni

 

  • Apzinātībā balstītas deju un kustību terapijas modeļa izveide hronisku sāpju pacientiem
  • Mākslā balstīto izvērtēšanas instrumentu konstruēšana
  • Darbs ar dažādām klientu / pacientu grupām
  • Apzinātības prakses izmantošana palīdzošo profesiju profesionālo prasmju attīstībā

 

Izstrādātie studiju kursi

 

Deju un kustību terapijas vēsture un teorijas

Improvizācija deju un kustību terapijā

Deju un kustību terapijas metodes un tehnikas

Darbs ar dažādām pacientu grupām deju un kustību terapijā

Deju un kustību terapija

Vizualizācija un relaksācija

Individuālā konsultēšana mākslu terapijā un psihodinamika

 

Psihologa profesionālā darbība un ētika

Klīniskā psiholoģija

Psiholoģiskā konsultēšana

Veselības uzvedība un uztvere

Supervizora personības kvalitātes

 

 

Vadītie studiju kursi

 

 

 

 

Deju un kustību terapija I

 

Deju un kustību terapija II

Individuālā konsultēšana mākslu terapijā un psihodinamika

Supervizora personības kvalitātes

Supervīzijas grupa

Kvalifikācijas eksāmens

Docētie studiju kursi

Deju un kustību terapija I

Deju un kustību terapija II

Individuālā konsultēšana mākslu terapijā un psihodinamika

Individuālā mākslu terapija praksē

Klīniskā psiholoģija

Kvalifikācijas eksāmens

 

Mākslu terapijas procesa pamatprincipi dažādām pacientu grupām (individuāli un grupā)

 

Pētījums praksē

Profesionālā darbība mākslu terapijā un tās tiesiskie pamati

Psihologa profesionālā darbība un ētika I

Psiholoģiskā konsultēšana

Stress un problēmrisināšanas stratēģija

Supervizora personības kvalitātes

Deju un kustību terapija

Mākslu terapijas procesa pamatprincipi dažādām pacientu grupām (individuāli un grupā)

Maģistra darbs

Supervīzijas grupa

Organisma funkciju regulācija un veselība

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

vadītie:

​maģistra darbi: 17

bakalaura darbi: 3

kvalifikācijas darbi: 3

recenzētie:

​​maģistra darbi: 13

 

Projekti / apbalvojumi

2016. gadā saņemts Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības raksts par nozīmīgu ieguldījumu veselības nozares izglītības attīstībā, kā arī izcilu zinātnisko un pedagoģisko darbu, veidojot un popularizējot universitātes tēlu Latvijā un ārvalstīs (nr.01-09 2/89)

 

Nacionālais eksperts projektā "Mūzikas un radošo mākslu terapijas profesijas veselības aprūpē"( Music, Performing and Creative Arts professions involved in healthcare: a portal for VET promotion and mutual recognition of profiles (MUSA project). 539899-LLP-1-2013-1-IT-LEONARDO-

 

 

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

Latvijas Deju un kustību terapijas asociācija (valdes priekšsēdētāja 2007.- 2014.), dibinātājbiedrs.

Latvijas Mākslu terapiju apvienība (valdes priekšsēdētāja (2008.-2012.) Ētikas komisijas priekšsēdētāja. Sertifikācijas komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

Eiropas Deju un kustību terapijas asociācija, Nacionālās asociācijas delegāts. Sertifikācijas un zinātnes komitejas biedrs.

Latvijas Veselības psiholoģijas asociācija, biedrs.

Latvijas Supervizoru asociācija, biedrs.

Latvijas Psihologu biedrība, dibinātājbiedrs.

Latvijas Konsultatīvās psiholoģijas biedrība, biedrs.

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Apzinātībā balstīto intervenču raksturojums dažādām pacientu grupām - literatūras apskats = Characteristics of mindfulness based interventions for different patient groups - literature review / I.Majore-Dūšele, I.Paiča, K.Mārtinsone, I.Millere // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientific conference (Rēzekne, 2018.g. 25.-26.maijs) / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. - Rēzekne, 2018. - 7.daļa : Psiholoģija, 140.-152.lpp. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Kopsavilkums angļu valodā.

Rīgas Stradiņa universitātes administrācija un psiholoģijas mācībspēki par psiholoģijas virziena izveidi (intervijas) / A.Vētra, I.Millere, T.Lāce, K.Mārtinsone, S.Mihailova, J.Koļesņikova, J.Ļevina, J.Ļubenko, V.Perepjolkina, E.Čukurs, J.Harlamova, I.Majore-Dūšele, K.Vende-Kotova, A.Upmale, A.Vagale, G.Freimane // Psiholoģijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē / [sastādītāja K.Mārtinsone] ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 73.-103.lpp.

Dance and movement therapy for patients with eating disorders : model of expressive therapies continuum / K.Vende, S.Orinska, I.Majore-Dūšele, A.Upmale // Creative arts therapies and clients with eating disorders / edited by A.Heiderscheit. - London; Philadelphia : Jessica Kingsley Publishers, 2016. - P.241-262.

Majore-Dūšele, Indra. Mākslu terapija ir kā skaists dārgakmens, kuru var turpināt slīpēt / I.Majore-Dūšele // Mākslas terapijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē: no ieceres līdz profesijai / [sast. J.Duhovska, K.Mārtinsone] ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 42.-47.lpp.

 

Tēzes​​

 

Development of a working model in mindfulness-based dance movement therapy (DMT) and its application for chronic pain patients / I.Majore-Dusele, I.Millere, V.Karkou, I.Logina // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.267.

Cukura, Agate. Deju un kustību terapija (ķermeņa un prāta stratēģija) apzinātības paaugstināšanā un subjektīvās sāpju sajūtas mazināšanā pacientiem ar hroniskām muguras lejasdaļas sāpēm / A.Cukura, I.Majore-Dūšele // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 244.lpp.

Majore-Dūšele, Indra. A mindfulness approach to dance movement therapy - in between cognitive and embodied therapies : first results from grounded theory research / I.Majore-Dūšele, V.Karkou // 3rd European Association Dance Movement Therapy (EADMT) & Greek Association for Dance Therapy Conference "Crossing Borders and the in~Between DMT at the Leading Edge" (Athens, Greece, Oct.5-7, 2018) : [Abstracts]. - Athens, 2018. - Poster No.P3.5.

Majore-Dūšele, Indra. Development of dance movement based assessment instruments and results in DMT work in psychiatry / I.Majore-Dusele, I.Uburge, A.Priede // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.]. - Riga, 2016. - P.71-72.

Uburģe, Ilze. Lābana kustību analīzē balstītā piepūles kvalitāšu izvērtēšanas instrumenta konstruēšanas otrais posms / I.Uburģe, I.Majore-Dūšele // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 103.lpp.

Assessment, monitoring and evaluation : an overview of tools utilized by visually-plastic art, music, dance-movement and drama therapists of Latvia / A.Upmale, I.Majore-Dūšele, J.Duhovska ...[et al.] // Journal of Rehabilitation Medicine. - Vol.47, No.8 (2015, Sept.), p.793. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Clinical applications of visually-plastic art, music, dance-movement and drama therapy in physical rehabilitation / A.Upmale, I.Majore-Dūšele, J.Duhovska ...[et al.] // Journal of Rehabilitation Medicine. - Vol.47, No.8 (2015, Sept.), p.793. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Kustību kvalitāšu raksturojums dažādām pacientu grupām : piepūles kvalitāšu izvērtēšanas instrumenta konstruēšana un pirmie rezultāti / I.Majore-Dūšele, A.Žiaugre, R.Marherte ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 348.lpp.

Can resilience be linked with movement qualities : construction of effort evaluation instrument and first results with different patient groups : [abstract] / I.Majore-Dusele, A.Žiaugre, U.Reke ...[et al.] // 1st European Association Dance Movement Therapy Conference "Resilience within the changing world" (Rīga, Latvia, Sept. 26-27, 2014). - Rīga, 2014. - P.40.

Dance movement therapy for patients with eating disorder : model of expressive therapies continuum / S.Orinska, K.Vende, I.Majore-Dusele, A.Upmale // 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 2nd Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.26-28, 2014) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2014. - P.49.

Movement qualities of health and illness, construction of Effort evaluation tool and first results with different patient groups / I.Majore-Dusele, U.Reke, A.Fogele, E.Frolova // 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 2nd Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.26-28, 2014) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2014. - P.42.

 

Grāmatas un brošūras​​

 

Majore-Dūšele, Indra. Stresa regulācijas metodes / I.Majore-Dūšele // Veselības psiholoģija : teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva / K.Mārtinsones un V.Sudrabas zinātniskajā redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. - 5.7.nod., 193.-203.lpp.

Veselības psiholoģija : teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva / K.Mārtinsones un V.Sudrabas zinātniskajā redakcijā ; autori: K.Mārtinsone, G.Freimane, S.Tomsone, T.Pulmanis, I.J.Mihailovs, E.Čukurs, J.Koļesņikova, V.Savicka, A.Upmale-Puķīte, Z.Gulbe, A.A.Krūmiņa, V.Perepjolkina, J.Harlamova, V.Sudraba, L.Deklava, J.Ļubenko, I.Majore-Dūšele, L.Regzdiņa, S.Mihailova, K.D.Mārtinsone, J.Duhovska, K.Šneidere ...[u.c.] ; recenzenti: J.Dragūns, I.Reine, A.Pipere, N.Jakušenko ; literārā redaktore I.Orleja ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. - 415 lpp.

Majore-Dūšele, Indra. Ētikas jautājumi supervīzijā / I.Majore-Dūšele, Z.Kronberga // Supervīzija: teorija, pētījumi, prakse : rakstu krājums / sastādītājas: K.Mārtinsone, S.Mihailova ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 1.8.nod., 127.-134.lpp.

Pīlēna, Anita. Multikulturālisms supervīzijā / A.Pīlēna, I.Majore-Dūšele // Supervīzija: teorija, pētījumi, prakse : rakstu krājums / sastādītājas: K.Mārtinsone, S.Mihailova ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 3.10.nod., 347.-354.lpp.

Bite, Ieva. Kognitīvi biheiviorālās terapijas trešais vilnis / I.Bite, I.Majore-Dūšele // Konsultēšanas un psihoterapijas teorija un prakse / autoru kolektīva vadītāja: K.Mārtinsone ; zinātniskās redaktores: I.Bite, K.Mārtinsone, V.Sudraba. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 373.-398.lpp.

Koļesņikova, Jeļena. Stresa pārvarēšana / J.Koļesņikova, I.Majore-Dūšele // Veselības psiholoģija / K.Mārtinsones un V.Sudrabas redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 3.5.nod., 79.-84.lpp.

Konsultēšanas un psihoterapijas teorija un prakse / autoru kolektīva vadītāja: K.Mārtinsone ; zinātniskās redaktores: I.Bite, K.Mārtinsone, V.Sudraba ; [autori: K.Mārtinsone, V.Sudraba, I.Majore-Dūšele, S.Mihailova, V.Perepjolkina, E.Čukurs ...[u.c.]]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 623, [1] lpp. - Kopsavilkums angļu valodā.

Majore-Dūšele, Indra. Ētiskie apsvērumi konsultēšanā un psihoterapijā / I.Majore-Dūšele // Konsultēšanas un psihoterapijas teorija un prakse / autoru kolektīva vadītāja: K.Mārtinsone ; zinātniskās redaktores: I.Bite, K.Mārtinsone, V.Sudraba. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 37.-51.lpp.

Majore-Dūšele, Indra. Konsultanta un psihoterapeita personība / I.Majore-Dūšele, K.Mārtinsone // Konsultēšanas un psihoterapijas teorija un prakse / autoru kolektīva vadītāja: K.Mārtinsone ; zinātniskās redaktores: I.Bite, K.Mārtinsone, V.Sudraba. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 52.-64.lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Supervīzija profesionālajā darbībā / K.Mārtinsone, I.Majore-Dūšele // Konsultēšanas un psihoterapijas teorija un prakse / autoru kolektīva vadītāja: K.Mārtinsone ; zinātniskās redaktores: I.Bite, K.Mārtinsone, V.Sudraba. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 65.-76.lpp.

Mihailova, Sandra. Deju un kustību terapija Latvijā / S.Mihailova ; [recenzenti: V.Karkuva, K.Martinsone, G.Svence ; konsultanti: I.Majore-Dūšele, K.Vende-Kotova]. - [Rīga] : Drukātava, 2016. - 111 lpp.

Veselības psiholoģija / K.Mārtinsones un V.Sudrabas redakcijā ; [autori: K.Mārtinsone, V.Sudraba, S.Mihailova, J.Koļesņikova, J.Ļevina, V.Perepjolkina, I.J.Mihailovs, J.Harlamova, A.A.Krūmiņa, J.Ļubenko, G.Freimane, I.Majore-Dūšele, A.Upmale ...[u.c.] ; recenzentes: D.Kamerāde, A.Pipere, G.Svence]. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 240 lpp.

Mihailova, Sandra. Dance and movement therapy in Latvia / S.Mihailova ; [scientific reviewer: V.Karkou, K.Mārtinsone, G.Svence ; consultant: I.Majore-Dūšele]. - Rīga : Drukātava, 2014. - 67 lpp.

Grāmatas

Mākslu terapija un tās attīstības konteksti (integratīvi eklektiskā pieeja Latvijā)

Kristīne Mārtinsone, Sandra Mihailova, Ivans Jānis Mihailovs, Indra Majore-Dūšele, Mirdza Paipare
Rīgas Stradiņa universitāte, 2008

Saistītās ziņas

Kolēģi

Inga Millere
Dekāne, Docētāja
Ģirts Briģis
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Kristīne Mārtinsone
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Anita Villeruša
Zinātniskās padomes priekšsēdētāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece, Projekta vadītāja
Baiba Rozentāle
Docētāja, Pētniece
Olafs Brūvers
Docētājs, Priekšsēdētājs
Inese Gobiņa
Docētāja, Vadošā pētniece, Projektu vadītāja
Laila Meija
Docētāja, Vadošā pētniece
Lolita Vilka
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Voldemārs Arnis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Gunta Bēta
Direktora vietniece akadēmiskajā un pētnieciskajā darbā, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Dins Šmits
Valdes priekšsēdētājs, Docētājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Jeļena Koļesņikova
Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadītāja, Vadošā pētniece
Jeļena Ļubenko
Docētāja, Vadošā pētniece