Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2008 - 2017

Vieslektors starptautiskās docētāju apmaiņas programmās Erasmus programmas ietvaros

Edžhilas Universitāte, Karalienes Margaritas Universitāte, Hertfortšīras Universitāte (Lielbritānija); Tallinas Universtāte (Igaunija)

2014 - pašlaik

Lektors

RSU, Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra

2009 - pašlaik

Psihologs, deju un kustību terapeits, grupu vadītājs, supervizors

Izziņas, atjaunotnes un kultūras centrs "Miervidi"

2010 - 2014

Lektors

RSU, Rehabilitācijas fakultāte, Sporta, uztura un pedagoģijas katedra

1998 - 2012

Stundu pasniedzējs, vieslektors

Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte

2007 - 2010

Lektora v.i.

RSU, Rehabilitācijas fakultātes, Sporta, uztura un pedagoģijas katedra

pašlaik

Lektors

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra

Izglītība

2006 - 2009

Profesionālais maģistra grāds veselības aprūpē un mākslas terapeita profesionālā kvalifikācija ar speciālizāciju deju un kustību terapijā

Rīgas Stradiņa universitāte

1995 - 1998

Psiholoģijas maģistra grāds

Latvijas Universitāte

1991 - 1995

Bakalaura grāds psiholoģijā un psihologa asistenta kvalifikācija

Latvijas Universitāte

Papildu informācija

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

Papildus izglītība

 

2006. - 2008. Belfāstas Karaliskā Universitāte sadarbībā ar RSU. Supervizora apmācība. Supervizors.

1997. - 2001.Bērnu garīgās veselības alianse; NY Sorosa fonda atbalsts; konferenču sērija Austrumeiropas valstīs: "Terapija ar vardarbīgi izmantotajiem bērniem", sertifikāts par tiesībām strādāt ar vardarbībā cietušiem bērniem un vadīt apmācības.

1993. - 1999. Francijas Psihoorganiskās analīzes skola; izglītība psihoterapijā, psihoorganiskais analītiķis.

1997. - 1998. Zviedrijas Moreno institūts; psihodrāmas trenera asistents.

 

Profesionālā pilnveide, zinātniski pētnieciskā projekta aprobācija:

 

2017. 23.-27.marts. Edžhilas Universitātes (Lielbritānija) projekta "Arts for wellbeing" ietvaros tika novadīts intensīvs nedēļas nogales seminārs "Mindful movement for professional development and self-care"

 

Tālākizglītības pasākumi:

 

2017. Latvijas Deju un kustību terapijas asociācijas 10-gades plenērs. (16 TIP), Apliecība nr.2017/2-6.

2016. European Association Dance Movement therapy, 2nd International Scientific conference of EADMT " Crisis, creativity and society: Dance movement therapy embodying interdisciplinary pathways", Milan (Italy), Satement of participation.

2016. LAtvijas Supervizoru apvienība, starptautiska konference "Savstarpējā atzīšana" (8 ak.st.), apliecība #045 /21.10.2016./

2016. RSU Pedagoģiskās izaugsmes centrs „Europass dokumentu portfolio", Reģistrācijas Nr. 2016/352 (3.ak.st.​)

2016. Latvijas Mākslu terapijas asociāciju apvienības vasaras plenērs. (16TIP), sertifikāts nr.2016/1/9

2016. K.Port rīkots seminārs „Apzinātība bērniem. Seminārs profesionāļiem." Semināra vadītājs Ph.D.C.Willard (ASV). (8 ak.st.) Sertifikāts, nr.2016GR/023.​

2015.European Association of Dance Movement therapy workshop day in Budapest (Hungary) (4 workshops 8 hours). Certificate.​

2015. LMTAA seminārs "Interpersonālā neirobioloģija" (4.ak.st.), sertifikāts nr. 2015/1-57.

2015. LDKTA Deju un kustību terapijas vasaras skola (12 ak.st.), apliecība 2015/ 2-06.

2015. LDKTA seminārs "Feldenkraisa metode" (4 ak.st.), Apliecība 2015/3-09.

2015. LDKTA seminārs "Kinezioloģijas aktuālie aspekti deju un kustību terapijā" (4 ak.st.), Apliecība 2015/1-14.​

2015. LU aģentūra „LU P.Stradiņa medicīnas koledža. ​Neatliekamā medicīniskā palīdzība un katastrofu medicīna​. Apliecība 4.21/1

2014. Latvijas Supervizoru apvienība, praktiskā konference "Supervīzija un tās kvalitātes nozīme profesionālajā attīstībā" (6 ak.st.)

2014. Latvian Association of Psychotherapists of PsychoOrganic Analysis. Psychoanalytic Diagnosis. (Prof.Nancy McWilliams, PhD, USA) (18 akad.st.) Sertifikāts.

2014. Latvijas Mākslas terapijas asociāciju apvienība. Krīzes un darbs ar tām. (6 akad.st.) Sertifikāts.

2014. Lavijas Veselības Psiholoģijas asociācija. Personības faktoru nozīme ilgmūžībā, subjektīvā labklājībā un to saistība ar veselības uzvedību. (4 akad.st.) Apliecība.

2013. Istituto di Scienze Cognitive (ISC) seminārs Interpersonal Neurobiology (Dr.Daniel Siegel, PhD, USA), Milan. Sertifikāts (16 ak.st.)

2012. RSU profesionālās pilnveides programma. Informācijpratība un eklektroniskie resursi medicīnā. Sertifikāts (16.ak.st.)

2012. Individuālpsiholoģijas institūts, seminārs ​Izvēles teorijas metodes skolēnu un ģimeņu konsultēšanā. ​(8.ak.st.) Apliecība 06/2-12.

2012. RSU Tālākizglītības fakultāte. Pedagoģisko prasmju pilnveide pieaugušo izglītības procesā. Sertifikāts. (16 ak.st).

2012. Latvijas Mākslas terapijas asociācija. Transformējošās attiecības. Pārnese un pretpārnese. Apliecība (6 ak,st.)

2010. Latvijas Mākslas terapijas asociācija. SFK un izvērtēšana mākslas terapijā un mērķu noteikšana. Apliecība (5 ak.st.)

 

Pētniecības darbības virzieni

 

  • Mākslā balstīto izvērtēšanas instrumentu konstruēšana
  • Darbs ar dažādām klientu / pacientu grupām
  • Apzinātības prakses izmantošana palīdzošo profesiju profesionālo prasmju attīstībā

 

Izstrādātie studiju kursi

 

Deju un kustību terapijas vēsture un teorijas

Improvizācija deju un kustību terapijā

Deju un kustību terapijas metodes un tehnikas

Darbs ar dažādām pacientu grupām deju un kustību terapijā

Deju un kustību terapija

Vizualizācija un relaksācija

Individuālā konsultēšana mākslu terapijā un psihodinamika

 

Psihologa profesionālā darbība un ētika

Klīniskā psiholoģija

Psiholoģiskā konsultēšana

Veselības uzvedība un uztvere

Supervizora personības kvalitātes

 

 

Vadītie studiju kursi

 

 

 

Deju un kustību terapija I

Deju un kustību terapija II

Individuālā konsultēšana mākslu terapijā un psihodinamika

Profesionālās izaugsmes grupa

Psiholoģiskā konsultēšana

Supervizora personības kvalitātes

Supervīzijas grupa

Docētie studiju kursi

Deju un kustību terapija I

Deju un kustību terapija II

Individuālā konsultēšana

Individuālā konsultēšana mākslu terapijā un psihodinamika

Individuālā mākslu terapija praksē

Klīniskā psiholoģija

Kvalifikācijas eksāmens

 

Mākslu terapijas procesa pamatprincipi dažādām pacientu grupām (individuāli un grupā)

 

Pētījums praksē

Profesionālā darbība mākslu terapijā un tās tiesiskie pamati

Profesionālās izaugsmes grupa

Psihologa profesionālā darbība un ētika I

Psiholoģiskā konsultēšana

Stress un problēmrisināšanas stratēģija

Supervizora personības kvalitātes

Deju un kustību terapija

Mākslu terapijas procesa pamatprincipi dažādām pacientu grupām (individuāli un grupā)

Maģistra darbs

Supervīzijas grupa

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

vadītie:

​maģistra darbi: 15

bakalaura darbi: 3

kvalifikācijas darbi: 2

recenzētie:

​​maģistra darbi: 12

 

Projekti / apbalvojumi

2016. gadā saņemts Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības raksts par nozīmīgu ieguldījumu veselības nozares izglītības attīstībā, kā arī izcilu zinātnisko un pedagoģisko darbu, veidojot un popularizējot universitātes tēlu Latvijā un ārvalstīs (nr.01-09 2/89)

 

Nacionālais eksperts projektā "Mūzikas un radošo mākslu terapijas profesijas veselības aprūpē"( Music, Performing and Creative Arts professions involved in healthcare: a portal for VET promotion and mutual recognition of profiles (MUSA project). 539899-LLP-1-2013-1-IT-LEONARDO-

 

 

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

Latvijas Deju un kustību terapijas asociācija (valdes priekšsēdētāja 2007.- 2014.), dibinātājbiedrs.

Latvijas Mākslu terapiju apvienība (valdes priekšsēdētāja (2008.-2012.) Ētikas komisijas priekšsēdētāja. Sertifikācijas komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

Eiropas Deju un kustību terapijas asociācija, Nacionālās asociācijas delegāts.

Latvijas Veselības psiholoģijas asociācija, biedrs.

Latvijas Supervizoru asociācija, biedrs.

Latvijas Psihologu biedrība, dibinātājbiedrs.

Latvijas Konsultatīvās psiholoģijas biedrība, biedrs.

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Dance and movement therapy for patients with eating disorders : model of expressive therapies continuum / K.Vende, S.Orinska, I.Majore-Dūšele, A.Upmale // Creative arts therapies and clients with eating disorders / edited by A.Heiderscheit. - London; Philadelphia : Jessica Kingsley Publishers, 2016. - P.241-262.

Majore-Dūšele, Indra. Mākslu terapija ir kā skaists dārgakmens, kuru var turpināt slīpēt / I.Majore-Dūšele // Mākslas terapijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē: no ieceres līdz profesijai / [sast. J.Duhovska, K.Mārtinsone] ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 42.-47.lpp.

Majore-Dūšele, Indra. Dance movement therapy for patients with obesity and emotional eating disorder / I.Majore-Dusele // Erasmus intensive programme "Arts therapies for different client / patient groups" (Riga, June 30 - July 9, 2012) : collection of articles / authors of compilation: E.Krevica, K.Martinsone. - Riga, 2013. - P.108-116.

Mārtinsone, Kristīne. Psihes un ķermeņa attiecības : daži jautājumi ievirzei = mind-body relations : reflections for orientation / K.Mārtinsone, I.Majore-Dūšele // Deja, kustība, ķermenis = Dance, movement, body : rakstu krājums / [zin. red. un krājuma sast.: S.Mihailova, I.J.Mihailovs]. - Mārupe : Drukātava, 2013. - 13.-31.lpp. - Kopsav. angļu val.

Dance movement therapy for obese women with emotional eating : a controlled pilot study / B.Meekums, I.Vaverniece, I.Majore-Dusele, O.Rasnacs // The Arts in Psychotherapy. - Vol.39, N 2 (2012), p.126-133. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Majore-Dūšele, Indra. Deju un kustību terapija sievietēm ar aptaukošanos un emocionālo ēšanu : ķermeņa tēls, pašvērtējums, psiholoģiskā labizjūta / I.Majore-Dūšele, I.Vāverniece // Pētījumi mākslu terapijā : rakstu krājums / sast. K.Mārtinsone. - [Rīga], 2010. - 212.-233.lpp.

Majore-Dūšele, Indra. Ētikas jautājumi supervīzijā / I.Majore-Dūšele // Supervīzija un tās specifika mākslu terapijā : [rakstu krāj.] / sast. K.Mārtinsone. - Rīga, 2010. - 86.-96.lpp.

Majore-Dūšele, Indra. Supervīzija deju un kustību terapijā / I.Majore-Dūšele // Supervīzija un tās specifika mākslu terapijā : [rakstu krāj.] / sast. K.Mārtinsone. - Rīga, 2010. - 141.-143.lpp.

Majore-Dūšele, Indra. Supervīzija, konsultēšana un psihoterapija : kopīgais un atšķirīgais / I.Majore-Dūšele // Supervīzija un tās specifika mākslu terapijā : [rakstu krāj.] / sast. K.Mārtinsone. - Rīga, 2010. - 43.-46.lpp.

Vāverniece, Ieva. Dance movement therapy in obese women with emotional eating - evaluation of results / I.Vaverniece, I.Majore-Dusele // Collection of Scientific Papers : Research Articles, 2009 : Economics. Communication Sciences. Political Science. Sociology. Social Policy and Social Work. Law / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2010. - P.251-259.

 

Tēzes​​

 

Majore-Dūšele, Indra. Development of dance movement based assessment instruments and results in DMT work in psychiatry / I.Majore-Dusele, I.Uburge, A.Priede // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.]. - Riga, 2016. - P.71-72.

Uburģe, Ilze. Lābana kustību analīzē balstītā piepūles kvalitāšu izvērtēšanas instrumenta konstruēšanas otrais posms / I.Uburģe, I.Majore-Dūšele // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 103.lpp.

Assessment, monitoring and evaluation : an overview of tools utilized by visually-plastic art, music, dance-movement and drama therapists of Latvia / A.Upmale, I.Majore-Dūšele, J.Duhovska ...[et al.] // Journal of Rehabilitation Medicine. - Vol.47, No.8 (2015, Sept.), p.793. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Clinical applications of visually-plastic art, music, dance-movement and drama therapy in physical rehabilitation / A.Upmale, I.Majore-Dūšele, J.Duhovska ...[et al.] // Journal of Rehabilitation Medicine. - Vol.47, No.8 (2015, Sept.), p.793. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Kustību kvalitāšu raksturojums dažādām pacientu grupām : piepūles kvalitāšu izvērtēšanas instrumenta konstruēšana un pirmie rezultāti / I.Majore-Dūšele, A.Žiaugre, R.Marherte ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 348.lpp.

Can resilience be linked with movement qualities : construction of effort evaluation instrument and first results with different patient groups : [abstract] / I.Majore-Dusele, A.Žiaugre, U.Reke ...[et al.] // 1st European Association Dance Movement Therapy Conference "Resilience within the changing world" (Rīga, Latvia, Sept. 26-27, 2014). - Rīga, 2014. - P.40.

Dance movement therapy for patients with eating disorder : model of expressive therapies continuum / S.Orinska, K.Vende, I.Majore-Dusele, A.Upmale // 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 2nd Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.26-28, 2014) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2014. - P.49.

Movement qualities of health and illness, construction of Effort evaluation tool and first results with different patient groups / I.Majore-Dusele, U.Reke, A.Fogele, E.Frolova // 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 2nd Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.26-28, 2014) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2014. - P.42.

Arts therapies students professional identity development / K.Martinsone, K.Vende, I.Majore-Dusele, A.Upmale // 12th European Arts Therapies Conference (Paris, France, Sept.11-14, 2013) : conference handbook and abstract book. - Paris, 2013. - P.45.

Majore-Dūšele, Indra. Duālo attiecību dilemma mākslas terapeitu pētniecības praksē / I.Majore-Dūšele, K.Mārtinsone, I.J.Mihailovs // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 426.lpp.

Majore-Dūšele, Indra. Kinestētiskās empātijas jēdziens : tā lietojums mākslu terapijas praksē / I.Majore-Dūšele // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 431.lpp.

Lauva, Zanda. Deju un kustību terapija kā daļa no multidisciplināras komandas darbā ar vardarbībā cietušiem bērniem un viņus pavadošām nevardarbīgām personām / Z.Lauva, I.Majore-Dūšele // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 162.lpp.

Majore-Dūšele, Indra. Apzinātības prakse kā pašaprūpes instruments psihologu un psihoterapeitu ikdienas darbā / I.Majore-Dūšele // 2. apvienotais Latvijas psihologu kongress : programma un tēzes / Daugavpils Universitāte. - Daugavpils, 2012. - 10.lpp.

Majore-Dūšele, Indra. Dance movement therapy for patients with obesity and emotional eating disorder / I.Majore-Dūšele // Erasmus intensīvā programma "Mākslu terapija dažādām klientu / pacientu grupām" = Lifelong learning programme Erasmus "Arts therapies for different client / patient groups" (Rīga, 2012.g. 30.jūn.-9.jūl.) : tēzes / [Rīgas Stradiņa universitāte, Rehabilitācijas fakultāte]. - Rīga, 2012. - 52.-53.lpp.

Majore-Dūšele, Indra. Deju un kustību terapija pacientiem ar aptaukošanos un emocionālās ēšanas traucējumiem / I.Majore-Dūšele // Erasmus intensīvā programma "Mākslu terapija dažādām klientu / pacientu grupām" = Lifelong learning programme Erasmus "Arts therapies for different client / patient groups" (Rīga, 2012.g. 30.jūn.-9.jūl.) : tēzes / [Rīgas Stradiņa universitāte, Rehabilitācijas fakultāte]. - Rīga, 2012. - 50.-51.lpp.

Majore-Dūšele, Indra. Ķermeņa apzinātības jēdziens : tā lietojums mākslu terapijas praksē / I.Majore-Dūšele // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 456.lpp.

Vende, Kristīne. Mentalizācijas un apzinātības jēdzieni : kopīgais un atšķirīgais / K.Vende, I.Majore-Dūšele // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 457.lpp.

Majore-Dūšele, Indra. Apzinātības prakses izmantošana mākslu terapijas maģistrantu kompetenču attīstībā / I.Majore-Dūšele, K.Mārtinsone // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 463.lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Mākslu terapijas teorētiskās bāzes izveide un organizatoriskā attīstība Latvijā / K.Mārtinsone, I.Majore-Dūšele, I.J.Mihailovs // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 465.lpp.

Majore-Dūšele, Indra. Mākslu terapijas maģistrantu kompetenču attīstība studiju procesā / I.Majore-Dūšele, K.Mārtinsone // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 442.lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Mākslu terapijas maģistrantu adaptācijas spējas un studiju iemaņas / K.Mārtinsone, I.Majore-Dūšele, M.Vāciete // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 438.lpp.

Upmale, Anda. Mākslu terapijas maģistrantu supervīzijas specifika / A.Upmale, K.Mārtinsone, I.Majore-Dūšele // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 444.lpp.

 

Grāmatas un brošūras​​

 

Bite, Ieva. Kognitīvi biheiviorālās terapijas trešais vilnis / I.Bite, I.Majore-Dūšele // Konsultēšanas un psihoterapijas teorija un prakse / autoru kolektīva vadītāja: K.Mārtinsone ; zinātniskās redaktores: I.Bite, K.Mārtinsone, V.Sudraba. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 373.-398.lpp.

Koļesņikova, Jeļena. Stresa pārvarēšana / J.Koļesņikova, I.Majore-Dūšele // Veselības psiholoģija / K.Mārtinsones un V.Sudrabas redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 3.5.nod., 79.-84.lpp.

Konsultēšanas un psihoterapijas teorija un prakse / autoru kolektīva vadītāja: K.Mārtinsone ; zinātniskās redaktores: I.Bite, K.Mārtinsone, V.Sudraba ; [autori: K.Mārtinsone, V.Sudraba, I.Majore-Dūšele, S.Mihailova, V.Perepjolkina, E.Čukurs ...[u.c.]]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 623, [1] lpp. - Kopsavilkums angļu valodā.

Majore-Dūšele, Indra. Ētiskie apsvērumi konsultēšanā un psihoterapijā / I.Majore-Dūšele // Konsultēšanas un psihoterapijas teorija un prakse / autoru kolektīva vadītāja: K.Mārtinsone ; zinātniskās redaktores: I.Bite, K.Mārtinsone, V.Sudraba. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 37.-51.lpp.

Majore-Dūšele, Indra. Konsultanta un psihoterapeita personība / I.Majore-Dūšele, K.Mārtinsone // Konsultēšanas un psihoterapijas teorija un prakse / autoru kolektīva vadītāja: K.Mārtinsone ; zinātniskās redaktores: I.Bite, K.Mārtinsone, V.Sudraba. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 52.-64.lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Supervīzija profesionālajā darbībā / K.Mārtinsone, I.Majore-Dūšele // Konsultēšanas un psihoterapijas teorija un prakse / autoru kolektīva vadītāja: K.Mārtinsone ; zinātniskās redaktores: I.Bite, K.Mārtinsone, V.Sudraba. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 65.-76.lpp.

Mihailova, Sandra. Deju un kustību terapija Latvijā / S.Mihailova ; [recenzenti: V.Karkuva, K.Martinsone, G.Svence ; konsultanti: I.Majore-Dūšele, K.Vende-Kotova]. - [Rīga] : Drukātava, 2016. - 111 lpp.

Veselības psiholoģija / K.Mārtinsones un V.Sudrabas redakcijā ; [autori: K.Mārtinsone, V.Sudraba, S.Mihailova, J.Koļesņikova, J.Ļevina, V.Perepjolkina, I.J.Mihailovs, J.Harlamova, A.A.Krūmiņa, J.Ļubenko, G.Freimane, I.Majore-Dūšele, A.Upmale ...[u.c.] ; recenzentes: D.Kamerāde, A.Pipere, G.Svence]. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 240 lpp.

Mihailova, Sandra. Dance and movement therapy in Latvia / S.Mihailova ; [scientific reviewer: V.Karkou, K.Mārtinsone, G.Svence ; consultant: I.Majore-Dūšele]. - Rīga : Drukātava, 2014. - 67 lpp.

Majore-Dūšele, Indra. Mākslas terapeita kompetences / I.Majore-Dūšele // Mākslu terapija / [sast. un projektu vad. K.Mārtinsone]. - Rīga, 2011. - 1.5.nod., 184.-198.lpp.

Majore-Dūšele, Indra. Tiesiskie un ētiskie aspekti mākslu terapijā / I.Majore-Dūšele, J.Mihailovs // Mākslu terapija / [sast. un projektu vad. K.Mārtinsone]. - Rīga, 2011. - 1.6.nod., 199.-211.lpp.

Mihailova, Sandra. Deju un kustību terapija / S.Mihailova, I.Majore-Dūšele, K.Vende // Mākslu terapija / [sast. un projektu vad. K.Mārtinsone]. - Rīga, 2011. - 2.2.nod., 300.-339.lpp.

Upmale, Anda. Mākslu terapijas procesa raksturojums : integratīvi eklektiskā pieeja / A.Upmale, I.Majore-Dūšele // Mākslu terapija / [sast. un projektu vad. K.Mārtinsone]. - Rīga, 2011. - 1.4.nod., 106.-183.lpp.

Grāmatas

Mākslu terapija un tās attīstības konteksti (integratīvi eklektiskā pieeja Latvijā)

Kristīne Mārtinsone, Sandra Mihailova, Ivans Jānis Mihailovs, Indra Majore-Dūšele, Mirdza Paipare
Rīgas Stradiņa universitāte, 2008

Kolēģi

Anita Villeruša
Zinātniskās padomes priekšsēdētāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece, Projekta vadītāja
Inga Millere
Dekāne, Docētāja
Kristīne Mārtinsone
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Ģirts Briģis
Katedras vadītājs, Docētājs
Olafs Brūvers
Docētājs, Priekšsēdētājs
Inese Gobiņa
Docētāja, Vadošā pētniece, Projektu vadītāja
Laila Meija
Docētāja, Vadošā pētniece
Lolita Vilka
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Voldemārs Arnis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Anda Ķīvīte-Urtāne
Docētāja, Vadošā pētniece
Jeļena Ļubenko
Docētāja, Vadošā pētniece
Toms Pulmanis
Prodekāns, Docētājs
Jeļena Koļesņikova
Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadītāja
Lauma Spriņģe
Docētāja, Studiju programmas vadītāja, Vadošā pētnieka p. i.