Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2017 - pašlaik

Asistenta p.i.

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra

2013 - pašlaik

Mūzikas terapeite

Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrs, ambulatorais aprūpes centrs ar stacionāru "Veldres"

2012 - 2015

Mūzikas terapeite

Veselības centrs 4

2005 - 2009

Docētājs

Lutera akadēmija, Baznīcas mūzikas nodaļa

2004 - 2011

Pedagogs

Rīgas 3. mūzikas skola

Izglītība

2008 - 2013

Profesionālais maģistra grāds veselības aprūpē un mākslas terapeita profesionālā kvalifikācija

Rīgas Stradiņa universitāte

2004 - 2006

Profesionālais maģistra grāds mūzikā

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija

1999 - 2004

Profesionālais bakalaura grāds mūzikā

Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmija

Papildu informācija

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

2017. gada aprīlis - Latvijas Ārstu biedrības konference "Depresija", Rīgā

2016. gada oktobris - Starptautiska konference "Savstarpējā atzīšana", biedrība Latvijas Supervizoru apvienība. Rīgā

2016. gada augusts - Biedrības "Latvijas Mākslu terapijas asociāciju apvienības" organizēts vasaras plenērs mākslas terapeitiem "Piedzīvo mākslu"

2013 - 2015 "Supervīzija profesionālajā darbā", Rīgas Stradiņa universitāte, 600 akadēmiskās stundas​

2014. gada maijs - Tālākizglītības seminārs "Psihosomatiskā medicīna un veselības psiholoģija (Dr.med. Velga Sudraba), Rīgā

2014. gada marts - Latvijas Mūzikas terapijas asociācijas organizēti tālākizglītības semināri: "Mūzikas terapijas pētījumi bērnu psihosomatikā un jauniešu psihiatrijā" (Prof. Dr. Med. Hans Ulrich Schmidt, Vācija); Psihoterapeitisko tehniku realizācija mūzikas terapijā (​Prof. Dr.biol.hum. Toniuss Timmerman, Vācija). Rīgā

2012. gada jūlijs - "Arts Therapies for Different Client/Patient Groups" (3 ECTS), Erasmus LLP Intensive programme, Rīga,

2012. gada maijs - Latvijas Mūzikas terapijas asociācijas organizēti tālākizglītības semināri: "Mūzikas terapija psihosomatiskajā medicīnā" (Prof. Dr. Med. Hans Ulrich Schmidt, Vācija); "Ģimenes sistēmas uzstādījumi mūzikas terapijā (Prof. Dr.biol.hum. Toniuss Timmerman, Vācija); Verbalizācija mūzikas terapijā (Mag.art. Indra Gutāne-Siener, Austrija)

 

Pētniecības darbības virzieni

 

Psiholoģiskā palīdzība depresijas pacientiem

Emociju regulācija

Mūzikas terapija

 

Izstrādātie studiju kursi

 

 

 

Vadītie studiju kursi

Grupu konsultēšana mākslu terapijā

Mūzikas terapija I

Docētie studiju kursi

Maģistra darba izstrādes teorētiskie un metodoloģiskie pamati

Mūzikas terapija I

Mūzikas terapija II

Pētījuma metodoloģija

Prakse II

Prakse III

Profesionālās izaugsmes grupa

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

vadītie:

​maģistra darbi: 1

 

recenzētie:

kvalifikācijas darbi: 2

 

Projekti

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

2013 - pašlaik: Latvijas Mūzikas terapeitu asociācija

2016 - pašlaik: Latvijas Supervizoru apvienība

2006 - pašlaik: Latvijas Ērģelnieku ģilde

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Paiča, Inese. Mākslu terapijas prakses novērtējums Latvijā / I.Paiča, K.Mārtinsone, V.Karkuva // Mākslu terapija dažādām klientu/pacientu grupām : rakstu krājums / sast. K.Mārtinsone, E.Krevica. - Rīga : RSU, 2014. - 48.-61.lpp.

Paiča, Inese. The practice of arts therapies in Latvia : findings from a nation-wide survey / I.Paica, K.Martinsone, V.Karkou // Meno terapija: realijos ir perspektyvos : Tarptautinės mokslinės konferencijos medžiaga = Arts therapy: realities and prospects : proceedings of the International Scientific Conference / Siauliai University. Continuing Studies Institute, Lithuanian Arts Therapy Association. - Siauliai, 2013. - C.67-75. - Kopsav. angļu un krievu val.

 

Tēzes​​

 

Paiča, Inese. Mākslu terapijas prakses novērtējums Latvijā / I.Paiča, K.Mārtinsone // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 432.lpp.

Kolēģi

Inga Millere
Dekāne, Docētāja
Kristīne Mārtinsone
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Ģirts Briģis
Katedras vadītājs, Docētājs
Olafs Brūvers
Docētājs, Vadītājs
Anita Villeruša
Zinātniskās padomes priekšsēdētāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece, Projekta vadītāja
Lolita Vilka
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Voldemārs Arnis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Inese Gobiņa
Docētāja, Vadošā pētniece, Projektu vadītāja
Laila Meija
Docētāja, Vadošā pētniece
Jeļena Koļesņikova
Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadītāja
Lauma Spriņģe
Docētāja, Studiju programmas vadītāja, Vadošā pētnieka p. i.
Uģis Ciematnieks
Docētājs, Studiju programmas vadītājs
Kristaps Circenis
Katedras vadītājs, Studiju programmas vadītājs, Docētājs