Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2020 - pašlaik

Lektors

Rīgas Stradiņa universitāte, Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra

2017 - 2020

Asistenta p.i.

Rīgas Stradiņa universitāte, Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra

2013 - pašlaik

Sertificēta mūzikas terapeite

Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrs, ambulatorais aprūpes centrs ar stacionāru "Veldres"

2012 - 2015

Mūzikas terapeite

Veselības centrs 4

Izglītība

2017 - pašlaik

Doktora studiju programma "Psiholoģija"

Rīgas Stradiņa universitāte

2013 - 2015

Profesionālās pilnveides programma "Supervīzija profesionālajā darbā"

Rīgas Stradiņa universitāte

2008 - 2013

Profesionālais maģistra grāds veselības aprūpē un mākslas terapeita profesionālā kvalifikācija

Rīgas Stradiņa universitāte

2004 - 2006

Profesionālais maģistra grāds mūzikā

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija

1999 - 2004

Profesionālais bakalaura grāds mūzikā

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija

Sasniegumi

Konferences

 

Paiča, I., Mārtinsone, K. & Taube, M. (01.11.2019). Which emotion regulation skills should be developed primarily for patients with depression in psychological treatment? Paper presented at the First official European Congress on Clinical Psychology and Psychological Treatment of EACLIPT. Dresden, Germany

 

Paiča, I. (20.09.2019). Mākslu terapija depresijas pacientu rehabilitācijā. Mutisks ziņojums “Latvijas I Nacionālajā rehabilitācijas kongresā”. Rīga, Latvija

 

Paiča, I. un Mārtinsone, K. (25.04.2019). Emociju regulācijas prasmju aptaujas adaptācija Latvijā. Mutisks ziņojums 5. starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē «Veselība un personības attīstība: starpdisciplinārā pieeja». Rīga, Latvija

 

Paiča, I., Mārtinsone, K. & Taube, M. (02.04.2019). Improvement of Emotion Regulation: Focus on the Psychological Care. Paper presented at the Rīga Stradiņš University International Interdisciplinary Conference on Social Sciences «Places». Rīga, Latvija

 

Paiča, I., Taube, M. & Mārtinsone, K. (02.04.2019). Emotion regulation and depression. Paper presented at Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences «Knowledge For Use in Practice». Rīga, Latvija

 

Paiča, I., Mārtinsone K. & Taube, M. (10.10.2018). The difficulties and challenges of the psychological support providers employed in Latvian psychiatric clinics – the results of the pilot study. Paper presented at the 7th International Interdisciplinary Scientific Conference «Society. Health. Welfare», Rīga, Latvija

 

 

Pētniecības darbības virzieni

 

Psiholoģiskā palīdzība depresijas pacientiem

Emociju regulācija

Mūzikas terapija

 

Vadītie studiju kursi

Grupu konsultēšana mākslu terapijā

Mūzikas terapija I

Kreativitāte konsultēšanā

Prakse II

Mūzikas terapija II

Prakse IV (kvalifikācijas prakse)

Docētie studiju kursi

Maģistra darba izstrādes teorētiskie un metodoloģiskie pamati

Prakse II

Prakse III

Grupu konsultēšana mākslu terapijā

Kreativitāte konsultēšanā

Maģistra darbs

Prakse IV (kvalifikācijas prakse)

Supervīzijas grupa

Mūzikas terapija I

Mūzikas terapija II

Kvalifikācijas eksāmens

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

vadītie:

​maģistra darbi: 3

 

recenzētie:

kvalifikācijas darbi: 5

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Apzinātībā balstīto intervenču raksturojums dažādām pacientu grupām - literatūras apskats = Characteristics of mindfulness based interventions for different patient groups - literature review / I.Majore-Dūšele, I.Paiča, K.Mārtinsone, I.Millere // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientific conference (Rēzekne, 2018.g. 25.-26.maijs) / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. - Rēzekne, 2018. - 7.daļa : Psiholoģija, 140.-152.lpp. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Kopsavilkums angļu valodā.

Paiča, Inese. Mākslu terapijas prakses novērtējums Latvijā / I.Paiča, K.Mārtinsone, V.Karkuva // Mākslu terapija dažādām klientu/pacientu grupām : rakstu krājums / sast. K.Mārtinsone, E.Krevica. - Rīga : RSU, 2014. - 48.-61.lpp.

 

Tēzes​​

 

Paiča, Inese. Emotion regulation skills and depression / I.Paiča, M.Taube, K.Mārtinsone // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.307.

Paiča, Inese. Improvement of emotion regulation : focus of psychological care / I.Paiča, K.Mārtinsone, M.Taube // Rīga Stradiņš University International Interdisciplinary Conference on Social Sciences "Places" (Riga, Latvia, Apr.2, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.85.

Paiča, Inese. Which emotion regulation skills should be developed primarily for patients with depression in psychological treatment? / I.Paiča, K.Mārtinsone, M.Taube // First Official European Congress on Clinical Psychology and Psychological Treatment of EACLIPT (Dresden, Germany, Oct.31-Nov.2, 2019) : [Abstracts]. - Dresden, 2019. - Poster No.PS-05-10.

Paiča, Inese. Difficulties and challenges of psychological support providers employed in Latvian psychiatric clinics (results of the pilot study) / I.Paica, M.Taube, K.Martinsone // 7th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Contemporary Social Dynamics and Welfare: Urban and Rural Development Perspectives" (Rīga, Oct.10-12, 2018) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2018. - P.102.

 

Grāmatas un brošūras​​

 

Paiča, Inese. Mūzikas metožu izmantojums supervīzijā / I.Paiča // Supervīzija: teorija, pētījumi, prakse : rakstu krājums / sastādītājas: K.Mārtinsone, S.Mihailova ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 3.4.2.apakšnod., 291.-296.lpp.

Paiča, Inese. Robežu jautājumi supervīzijā / I.Paiča // Supervīzija: teorija, pētījumi, prakse : rakstu krājums / sastādītājas: K.Mārtinsone, S.Mihailova ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 3.5.nod., 305.-311.lpp.

Saistītās ziņas

Kolēģi

Inga Millere
Dekāne, Docētāja
Ģirts Briģis
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Kristīne Mārtinsone
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Anita Villeruša
Zinātniskās padomes priekšsēdētāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece, Projekta vadītāja
Baiba Rozentāle
Docētāja, Pētniece
Olafs Brūvers
Docētājs, Priekšsēdētājs
Inese Gobiņa
Docētāja, Vadošā pētniece, Projektu vadītāja
Laila Meija
Docētāja, Vadošā pētniece
Lolita Vilka
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Voldemārs Arnis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Gunta Bēta
Direktora vietniece akadēmiskajā un pētnieciskajā darbā, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Dins Šmits
Valdes priekšsēdētājs, Docētājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Jeļena Koļesņikova
Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadītāja, Vadošā pētniece
Jeļena Ļubenko
Docētāja, Vadošā pētniece