Pārlekt uz galveno saturu

Trešdien, 6. maijā, Rīgas Stradiņa universitātē norisināsies Zinātnieku brokastis par tēmu Pētniecības tēmu piedāvājums studējošiem.

Prezentācijas

Iespējas My RSU
Absolventu asociācija

Vertikāli integrētie projekti RSU
Darba apstākļu un risku datu bāzes izmantošanas iespējas studentu pētniecībā

Darba drošības un vides veselības institūts

Pētniecības iespējas novecošanās jautājumos
Rehabilitācijas fakultātes dekāne asoc. prof. Signe Tomsone

SHARE – no datiem līdz projektu idejām
Sabiedrības veselības institūta pētniece Ilona Gehtmane-Hofmane

Pētniecības tēmu piedāvājums maģistrantūras un doktorantūras studējošiem
Statistikas mācību laboratorijas lektora p. i. Madara Miķelsone

Pētniecības iespēju piedāvājums par novecošanās jautājumiem Baltijas jūras reģionā
Statistikas mācību laboratorijas viespētniece Ieva Reine

Ziņojuma "Share Statistical report" rezultātu izmantošanu pētniecībā
Statistikas mācību laboratorijas vadītājs Andrejs Ivanovs

Datu apstrādes atruna

Nolūkā nodrošināt Rīgas Stradiņa universitātes (turpmāk – RSU) rīkoto Zinātnieku brokastu dalībnieku personas datu korektu apstrādi, informējam, ka

  1. Zinātnieku brokastu organizēšanai un administrēšanai tiks apstrādāti Jūsu reģistrācijas laikā sniegtie personas dati: vards, uzvārds, e-pasta adrese, pārstāvētā institūcija, tālruņa nr. Minēto personas datu apstrādi RSU veiks 12 (divpadsmit) mēnešus;
  2. Zinātnieku brokastu norise notiks ar elektroniskās platformas Zoom starpniecību un tiks veikts ieraksts. Ieraksti un/vai fotogrāfijas var tikt izmantoti RSU leģitīmo interešu nodrošināšanai – konferences atspoguļošanai marketinga un sakaru aktivitātēs (tostarp materiāla sagatavošanai un ievietošanai sociālajos tīklos), lai nodrošinātu RSU atpazīstamību, kā arī arhivēšanas nolūkā un turpmākā darbā studiju procesā. Personas datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu, t. i., RSU leģitīmu interesi atspoguļot organizētos pasākumus vai pasākumus, kuros tā piedalās, plašsaziņas līdzekļos un sociālajos tīklos, tādējādi nodrošinot atpazīstamību;
  3. iepriekšējā punktā minēto datu glabāšana tiks veikta pastāvīgi. Ievērojot konkrētās datu apstrādes mērķi, daļa iegūto materiālu var būt publiski pieejama RSU sociālajos tīklos un/vai mājaslapā, tādā veidā kļūstot pieejama jebkurai trešajai personai.

Ar papildu informāciju par RSU veikto personas datu apstrādi un savām tiesībām varat iepazīties RSU privātuma politikā RSU mājaslapā latviešu valodā vai angļu valodā, kā arī RSU Informācijas centrā papīra formātā.

Pārzinis

Rīgas Stradiņa universitāte
Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007
E-pasts: rsuatrsu[pnkts]lv
Tālr. 67409232

Par RSU veiktās personas datu apstrādes jautājumiem aicinām sazināties ar RSU datu aizsardzības speciālistu, rakstot e-pastu uz adresi personu[pnkts]datiatrsu[pnkts]lv vai izmantojot augstāk minētos kontaktus.

Dalībnieki

Norises vieta

Datums:

Kontaktinformācija