Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2015 - pašlaik

Statistikas laboratorijas vadītājs

Rīgas Stradiņa universitāte, Medicīnas fakultāte, Statistikas mācību laboratorija

 • Studiju kursu statistikā realizācija RSU.
 • Konsultāciju organizēšana un sniegšana statistikas jautājumos RSU studējošajiem;
 • Ar statistikas datu apstrādi saistītu pakalpojumu nodrošināšana un attīstīšana RSU;
 • Biostatistikas zinātnes popularitātes un pielietojuma veicināšana RSU akadēmiskajā un zinātnes personāla vidū;
 • Statistikas datu apstrādes organizēšana un veikšana RSU vajadzībām;
 • Sadarbība ar struktūrvienībām, statistikas nozares attīstībai RSU.​

2018 - pašlaik

Docents

Rīgas Stradiņa universitāte, Medicīnas fakultāte, Statistikas mācību laboratorija

2018 - pašlaik

Vadošais pētnieks

Rīgas Stradiņa universitāte, Sabiedrības veselības institūts

SHARE pētījuma Latvijā Country team leader:

 • Pētījuma koordinēšana Latvijā.

2017 - 2018

Lektors

Rīgas Stradiņa universitāte, Medicīnas fakultāte, Statistikas mācību laboratorija

2016 - 2018

Pētnieka p.i.

Rīgas Stradiņa universitāte, Rehabilitācijas fakultāte, Rehabilitoloģijas pētnieciskā laboratorija

SHARE pētījuma Country team operator:

 • Dokumentu un aptaujas anketu tulkošana;
 • Datorprogrammas testēšana;
 • Komunikācijas nodrošināšana ar aptaujas veicējiem;
 • Lauku darba procesa un datu kvalitātes monitorings;
 • Datu bāzes pārvaldīšana (vadlīniju paraugu sagatavošana, datu apstrāde pēc lauku darba, saņemtā materiāla pārbaude un analīze, datu modelēšana un dokumentācija);
 • Informācijas ievietošana un aktualizēšana par SHARE RSU interneta vietnē un par RSU SHARE interneta vietnē.

2011 - 2014

Stundu pasniedzējs

Rīgas Stradiņa universitāte, Medicīnas fakultāte, Infektoloģijas un dermatoloģijas katedra

2009 - 2015

Speciālists mācību jautājumos

Rīgas Stradiņa universitāte, Medicīnas fakultāte, Infektoloģijas un dermatoloģijas katedra

 • Statistiskā datu apstrāde, iegūto rezultātu interpretācija;
 • Veikto pētījumu datu ievadīšana;
 • Metodisko materiālu sagatavošana studiju vajadzībām.

2010 - 2013

Pētnieks

Dalība ES 7. ietvara programmas pētniecības projektā „TB PAN-NET”

 • Statistiskā datu apstrāde;
 • Pētījuma datu ievadīšana.

2009 - pašlaik

Īpašnieks

„WebResearch” SIA

 • Statistiskā datu apstrāde pētījumiem, iegūto rezultātu vizualizācija un interpretācija;
 • Konsultācijas par datu iegūšanu, statistiskās apstrādes metodēm, SPSS lietošanu un iegūto rezultātu interpretāciju;
 • Interneta aptauju administrēšana un uzturēšana;
 • Fokusa grupu diskusiju vadīšana un rezultātu analīze;
 • Web projektu attīstība.

2009 - pašlaik

124. iecirkņa vēlēšanu komisijas sekretārs

Rīgas pilsētas vēlēšanu komisija

 • Vēlēšanu rezultātu skaitīšana, apkopošana un digitalizēšana;
 • Iecirkņa darba nodrošināšana.

2009 - 2011

Web lapas administrators

„Magic Travel” SIA

 • Uzņēmuma interneta lapas administrēšana, uzturēšana un attīstīšana;
 • Publicētas informācijas tulkošana krievu valodā;
 • Uzņēmuma tehnikas uzturēšana.

2007 - pašlaik

Valdes loceklis

Biedrība „Cita Rīga”

 • Portāla www.citariga.lv izveide, administrēšana un uzturēšana;
 • Biedrības finanšu dokumentu kārtošana;
 • Publicētas informācijas tulkošana krievu valodā;
 • Projektu sagatavošana fondiem finansējuma piešķiršanai;
 • Komunikācija ar lapas apmeklētājiem;
 • Grafisko materiālu sagatavošana publicēšanai.

2007 - 2011

IT projektu vadītājs

SIA „Factum Interactive”

 • Interneta pētījumu projektu vadīšana;
 • Iegūto datu pārbaude un statistiskā apstrāde;
 • Interneta pētījumu klientu apkalpošana;
 • Rezultātu prezentēšana klientam;
 • Regulāro interneta aptauju administrēšana;
 • Uzņēmuma mājaslapu uzturēšana un informācijas publicēšana;
 • PHP pielikumu veidošana;
 • Fokusa grupu diskusiju vadīšana;
 • Komunikācija ar regulāro web pētījumu respondentiem.

2003 - 2007

Lauka darba vadītāja asistents / datu bāžu administrators / projektu vadītājs

SIA “Data Serviss”

 • HTML formu un pielikumu veidošana;
 • Regulāro interneta pētījumu „B2B Panelis" izveidošana, vadīšana un administrēšana;
 • Neregulāro interneta pētījumu organizēšana un vadīšana
 • Datu ievadīšanas koordinēšana;
 • Iegūto datu pārbaude, statistiskā apstrāde; grafiku veidošana;
 • Interneta pētījumu klientu apkalpošana;
 • PHP programmēšana;
 • MySQL datu bāžu administrēšana;
 • Stacionāro un mobilo telefonsakaru koordinēšana;
 • Uzņēmuma mājaslapas informācijas papildināšana;
 • Datorizēto interviju nodrošināšana;
 • Fokusa grupu diskusiju vadīšana;
 • Padziļināto interviju veikšana;
 • Anketu un dokumentu tulkošana uz krievu valodu.

2002 - 2003

Intervētājs

Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts

 • Interviju veikšana respondentu dzīves vietās​.

2002 - 2003

Intervētājs

SIA „Data Serviss”

 • Interviju veikšana tirdzniecības vietās, respondentu dzīves vietās un pa telefonu;
 • Anketu datu ievadīšana.

Izglītība

2010 - 2016

Sociālo zinātņu doktora zinātniskais grāds (Dr. sc. soc.)

Rīgas Stradiņa universitāte

2005 - 2007

Sociālo zinātņu maģistra grāds socioloģijā

Rīgas Stradiņa universitāte

2001 - 2005

Sociālo zinātņu bakalaura grāds socioloģijā

Rīgas Stradiņa universitāte

Sasniegumi

Projekti

 

 • 03.2017.-līdz šim - Euromene, COST aktivitātes nr. 15111, Horizon 2020 – Epidemioloģijas darba grupas dalībnieks.
 • 04.2018.-līdz šim - SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe), Eiropas Komisijas QLK6-CT-2001-00360 programma – Country team leader.
 • 03.2016.-02.2018 - SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe), Eiropas Komisijas QLK6-CT-2001-00360 programma – Country team operator.
 • 03.2016.-12.2016. - Statistikas terminu latviski saskaņošana un sagatavošana publiskošanai, LU projekta numurs ZD2016/ZP-402 – RSU Statistikas laboratorijas pārstāvis;
 • 05.2010.-12.2013. - Pētnieks: projekts "TB PAN-NET".

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

 • 09.12.2016.-līdz šim - "Latvijas Sabiedrības veselības asociācija" – biedrs;
 • 11.03.2016.-​līdz šim "Latvijas sociologu asociācija" biedrība – valdes loceklis;
 • 09.12.2015.​-​līdz šim ​"International Biometric Society, Nordic-Baltic Region" – biedrs;
 • 25.06.2015.​-​līdz šim ​"Latvijas statistiķu asociācija" biedrība – biedrs;
 • 24.07.2014.​-​līdz šim ​"European Society for Health and Medical Sociology" –biedrs;
 • 27.03.2013.​-​līdz šim ​"European Sociological Association" – biedrs;
 • 18.04.2007.​-​līdz šim ​"Cita Rīga" biedrība – valdes loceklis​​​​​.

 

Semināri

 

Ivanovs A., Workshop "Improving MDR-TB/TB treatment adherence by treating alcoholism: development of an innovative collaborative framework". Tallina, Igaunija. 6-7.10.2011.

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Analysis of the spatiotemporal development of hematopoietic stem and progenitor cells in the early human embryo / J.Easterbrook, S.Rybtsov, A.Ivanovs ...[et al.] // Stem Cell Reports. - Vol.12, No.5 (2019, May), p.1056-1068. - Web of Science un/vai Scopus. - DOI: 10.1016/j.stemcr.2019.03.003

Cone beam computed tomography evaluation of maxillary sinus before and after sinus floor elevation / L.Neimane, L.Zamure, V.Klimecs, A.Grišuļonoks, A.Skaģers, A.Ivanovs // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.73, No.4 (2019, Aug.), p.387-392. - Web of Science un/vai Scopus. - DOI: 10.2478/prolas-2019-0060

Difference in markers of microbial translocation and cell apoptosis in HIV monoinfected and HIV/HCV coinfected patients / M.Madelane, A.Krumina, R.Simanis, G.Skenders, A.Ivanovs, G.Sture, L.Viksna // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.73, No.4 (2019, Aug.), p.304-311. - Web of Science un/vai Scopus. - DOI: 10.2478/prolas-2019-0048

Risk factors for human cystic echinococcosis in Latvia / S.Laivacuma, A.Ivanovs, L.Zaharova, L.Vīksna, A.Krūmiņa ...[et al.] // Vector Borne and Zoonotic Diseases. - Vol.19, No.6 (2019, June), p.430-433. - Web of Science un/vai Scopus. - doi: 10.1089/vbz.2018.2354

Astmosil® un Atmosil® klīniskā efektivitāte, salīdzinot ar placebo, pacientiem ar vidēji smagu persistējošu nekontrolētu bronhiālo astmu / M.Oniščuka, A.Ivanovs, E.Šauriņa ...[u.c.] // Latvijas Ārsts. - Nr.9 (2018), 37.-42.lpp.

Cik aktuāla Latvijā ir ehinokokoze? : praktiski ieteikumi ehinokokozes diagnostikai un ārstēšanai / L.Vīksna, S.Laivacuma, J.Eglīte, M.Madelāne, K.Ābeltiņa, A.Ivanovs ...[u.c.] // Medicus Bonus. - Nr.36 (2018, jūn./jūl.), 18.-[23.]lpp.

Prevalence and incidence of myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome in Europe - the Euro-epiME study from the European network EUROMENE : a protocol for a systematic review [Elektroniskais resurss] / F.Estévez-López, A.Ivanovs, M.Murovska ...[et al.] // BMJ Open [Elektroniskais resurss]. - Vol.8, No.9 (2018, Sept.), article No.e020817, [5 p.]. - Resurss aprakstīts 2018.g. 13.nov. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://bmjopen.bmj.com/content/8/9/e020817

Human haematopoietic stem cell development : from the embryo to the dish / A.Ivanovs, S.Rybtsov, E.S.Ng ...[et al.] // Development. - Vol.144, No.13 (2017, July), p.2323-2337. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Silvadeprex līdzekļa novērtējums pacientiem ar depresīviem traucējumiem paralēlajās grupās / S.Pūce, A.Pūce, A.Ivanovs, S.Svikle // Latvijas Ārsts. - Nr.3 (2017), 44.-49.lpp.

Ivanovs, Andrejs. The impact of socioeconomic factors on tuberculosis prevalence in Latvia / A.Ivanovs, I.Salmane-Kulikovska, L.Viksna // Universal Journal of Public Health. - Vol.4, No.5 (2016, Sept.), p.230-238. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Silvadeprex līdzekļa novērtējums pacientiem ar depresīviem traucējumiem paralēlajās grupās / S.Pūce, A.Pūce, A.Ivanovs, S.Svikle // Latvijas Ārsts. - Nr.1 (2016, janv.), 72.-76.lpp.

Cystic echinococcosis : epidemiological and clinical aspects of Latvian population and review of the literature = Кистозный эхинококкоз : эпидемиологический и клинические аспекты населения Латвии и обзор литературы / S.Laivacuma, A.Ivanovs, A.Derovs, L.Viksna // Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология = Experimental & Clinical Gastroenterology. - Т.119, No.7 (2015), с.24-30. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Kopsav. krievu val.

Perinatālā mirstība Latvijā 2010. gadā – Roche Akadēmijas pilotprojekts = Perinatal mortality in Latvia in 2010 – Roche Academy pilot project / I.Kreicberga, D.Rezeberga, I.Franckeviča, A.Lejnieks, A.Ivanovs ...[u.c.] // Medicīna / Latvijas Universitāte. - (2015), 85.-104.lpp. - Kopsav. angļu val.

Uz akūtu respiratoru vīrusu infekciju sezonas sliekšņa / A.Ivanovs, K.Peksis, V.Miglāns ...[u.c.] // Latvijas Ārsts. - Nr.10 (2015, okt.), 21.-24.lpp.

Assessment of value of fatigue severity and symptoms in patients with chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis and fibromyalgia [Elektroniskais resurss] / A.Krumina, G.Vasiljeva, A.Ivanovs, S.Gintere, L.Kovalchuka, S.Rasa, S.Chapenko, M.Murovska, L.Viksna, I.Logina // British Journal of Medicine & Medical Research [Elektroniskais resurss]. - Vol.4, No.36 (2014, Dec.), p.5866-5877. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.sciencedomain.org/issue.php?iid=628&id=12

Laivacuma, Sniedze. Retrospektīva cistiskās ehinokokozes gadījumu analīze Latvijas populācijā / S.Laivacuma, A.Ivanovs, L.Vīksna // Zinātniskie raksti : 2013.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 31.-37.lpp.

Baltic Post-marketing study of regilated interferon α-2a 40 KD efficacy and safety in patients with HBeAg - positive and HBeAG - negative chronic hepatitis B [Elektroniskais resurss] / L.Viksna, A.Jeruma, G.Sture, B.Rozentale, A.Ivanovs ...[et al.] // Virology & Mycology [Elektroniskais resurss]. - Vol.2, Issue 1 (2013), [p.1-8]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.omicsonline.org/ArchiveVirology/virology-archive…

Klīnisko un bioķīmisko analīžu rezultātu izvērtējums nieru funkcijas prognozēšanā leptospirozes slimniekiem / B.Rozentāle, A.Ivanovs, M.Madelāne ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2012.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 1.sēj., 57.-64.lpp.

Ivanovs, Andrejs. Normative data of the population of Latvia for the SF-36 (The Short Form 36) health survey / A.Ivanovs, I.Eksteina, L.Viksna // Collection of Scientific Papers 2011 : Research articles in medicine & pharmacy / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2012. - P.149-160.

Ivanovs, Andrejs. Ko pašreiz var un ko nevar cilmes šūnas... / A.Ivanovs // Latvijas Ārsts. - Nr.4 (2010), 8.-13.lpp.

 

Tēzes​​

 

Microbial translocation markers in HIV and HCV patients / M.Madelāne, Ģ.Škenders, D.Rudzīte, A.Ivanovs, L.Vīksna // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.221.

Patient-reported outcomes in evaluation of socio-economic impact of Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome to society / D.Arāja, U.Berķis, A.Lunga, A.Ivanovs, M.Murovska ....[et al.] // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.226.

Vīksna, Ludmila. Risk factors of echinococcosis for Latvian woman / L.Viksna, S.Laivacuma, A.Ivanovs // 3rd International Conference on Woman Health and Breast Cancer (Nice, France, May 30-31, 2019) : [Abstracts]. - Nice, 2019. - P.68.

Bacterial translocation markers in HCV and HIV patients / M.Madelane, A.Ivanovs, M.Vīksna ...[et al.] // 35th Annual Meeting of NSCMID (Nordic Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases) (Reykjavik, Iceland, Aug.19-22, 2018) : Abstract Book. - Reykjavik, 2018. - P.86.

Plasma levels of bacterial LPS and endotoxin antibodies in HIV mono-infected and co-infected with HCV patients [Elektroniskais resurss] / M.Madelane, G.Sture, I.Eksteina, A.Ivanovs, L.Viksna // Journal of Virus Eradication [Elektroniskais resurss]. - Vol.4, Suppl.1 (2018), p.25.

Serum markers of apoptosis and liver fibrosis in HIV and HCV co-infected patients [Elektroniskais resurss] / M.Madelane, G.Sture, A.Ivanovs, L.Viksna // 28th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID) (Madrid, Spain, Apr.21-24, 2018) : Abstracts [Elektroniskais resurss]. - Madrid, 2018. - Abstract No.E0203. - Resurss aprakstīts 2019.g. 19.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://m.eccmidlive.org/#Abstracts/221096/extend

Bērnu vecāku informētība un attieksme pret vakcināciju Latvijā / O.Martiņuka, Dz.Mozgis, A.Ivanovs ...[u.c.] // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 24.lpp.

Cirkulējošo matricas metaloproteināžu-1, to audu inhibitoru un hialuronskābes līmeņa izmaiņas pacientiem ar HIV monoinfekciju un koinfekciju ar C hepatīta vīrusu / M.Madelāne, L.Vīksna, G.Stūre, A.Ivanovs // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 22.lpp.

Ivanovs, Andrejs. Latvijas tuberkulozes slimnieku sociāli ekonomiskie klasteri / A.Ivanovs, L.Vīksna // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 283.lpp.

Ivanovs, Andrejs. Latvijas tuberkulozes slimnieku psiholoģiskais raksturojums 2011.-2012.gadā / A.Ivanovs, L.Vīksna // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 391.lpp.

Ivanovs, Andrejs. Tuberkulozes saslimšanas sociālie riska faktori Latvijā / A.Ivanovs, L.Vīksna // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 409.lpp.

Glikozes un triglicerīdu vielmaiņas traucējumi HIV inficētiem pacientiem / I.Ekšteina, A.Ivanovs, S.Laivacuma, K.Ābeltiņa, B.Rozentāle, L.Vīksna ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 207.lpp.

Ivanovs, Andrejs. Tuberkulozes slimnieku sociāli ekonomiskais portrets / A.Ivanovs, I.Salmane-Kuļikovska, L.Vīksna // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 209., 383.lpp.

Glikozes un insulīna vielmaiņas regulācijas izmaiņas HIV inficētiem pacientiem / I.Ekšteina, A.Ivanovs, B.Rozentāle, L.Vīksna ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 171.lpp.

Ivanovs, Andrejs. Tuberkulozes slimnieku viedoklis par sabiedrības attieksmi pret saslimšanu ar tuberkulozi / A.Ivanovs, L.Vīksna // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 394.lpp.

Kašķis : slimību izplatības analīze Latvijā 2011.-2012. gadā / A.Ivanovs, I.Salmane-Kuļikovska, I.Lucenko, L.Vīksna // Jaunatne Latvijā, Eiropā, pasaulē: iespējas un riski : starptautiska konference : tēzes, programma = Youth in Latvia, Europe, Globe: opportunities and risks : international conference : abstracts, programme (Rīga, 2012.g. 1.-2.jūn.) / Latvijas Universitāte. - Rīga, 2012. - 36.-37.lpp.

New tool to prognosticate hepatitis C treatment result / B.Rozentale, A.Ivanovs, R.Simanis ...[et al.] // EASL-AASLD Special Conference "Therapy of hepatitis C : clinical application and drug development" (Prague, Czech Republic, Sept.14-16, 2012) : Programme and Abstracts. - Prague, 2012. - Abstr. N 89.

Problems of HIV positive tuberculosis patient's health care in Latvia [Elektroniskais resurss / L.Viksna, B.Rozentale, I.Eksteina, A.Ivanovs ...[et al.] // Retrovirology [Elektroniskais resurss]. - Vol.9, Suppl.1 (2012), P69. - 17th International Symposium on HIV and Emerging Infectious Deseases (ISHEID) (Marseille, France, May 23-25, 2012) : [Abstracts]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.retrovirology.com/content/9/S1/P69

Salmane-Kuļikovska, Ieva. Interneta avotu izmantošana informācijas meklēšanai par veselības aprūpes jautājumiem Latvijā / I.Salmane-Kuļikovska, A.Ivanovs // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 395.lpp.

The levels of apoptosis markers in different HIV infected patients groups [Elektroniskais resurss / L.Viksna, B.Rozentale, I.Eksteina, A.Ivanovs, I.Zeltina, G.Sture ...[et al.] // Retrovirology [Elektroniskais resurss]. - Vol.9, Suppl.1 (2012), P20. - 17th International Symposium on HIV and Emerging Infectious Deseases (ISHEID) (Marseille, France, May 23-25, 2012) : [Abstracts]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.retrovirology.com/content/9/S1/P20

Vaccination effectiveness and public acceptance in Latvia : [abstract] / L.Viksna, B.Rozentale, I.Zvera, A.Ivanovs // BIT's Annual World Congress of Microbes -2012 (Guangzhou, China, July 30 - Aug.1, 2012). - Guangzhou, 2012. - P.38.

Ivanovs, Andrejs. Ar veselību saistītās dzīves kvalitātes pētījuma (SF-36V2) Latvijas un Eiropas valstu rezultātu salīdzinājums / A.Ivanovs, I.Salmane-Kuļikovska, L.Vīksna // Starptautiskā zinatniskā konference "Eiropas integrācijas sociālā un ekonomiskā dimensija : problēmas, risinājumi, perspektīvas" = International Scientific Conference "Social and economic dimension of Europen integration : problems, solutions, perspectives" (Daugavpils, Latvija, 2011.g. 3.-5.nov.) : Tēzes / Daugavpils universitāte. - Daugavpils, 2011. - 47.-48.lpp.

Ivanovs, Andrejs. Latvijas iedzīvotāju ar veselību saistītās dzīves kvalitātes (SF-36v2) pētījuma rezultāti / A.Ivanovs, I.Buiķe // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 71.lpp.

Izmaiņas apoptozes un glikozes vielmaiņas parametros HIV inficētiem pacientiem / I.Ekšteina, A.Ivanovs, L.Vīksna ...[u.c.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 223.lpp.

Salmane-Kuļikovska, Ieva. The influence and interplay of structure and agency in studying patterns of medicines' use / A.Ivanovs, I.Salmane-Kuļikovska // Starptautiskā zinatniskā konference "Eiropas integrācijas sociālā un ekonomiskā dimensija : problēmas, risinājumi, perspektīvas" = International Scientific Conference "Social and economic dimension of Europen integration : problems, solutions, perspectives" (Daugavpils, Latvija, 2011.g. 3.-5.nov.) : Tēzes / Daugavpils universitāte. - Daugavpils, 2011. - 55.lpp.

 

Grāmatas un brošūras​​

 

Future aspects of liver biopsy: from reality to mathematical basis of virtual microscopy [Elektroniskais resurss] / L.Viksna, I.Strumfa, A.Ivanovs ...[et al.] // Liver biopsy - indications, procedures, results [Elektroniskais resurss] / ed. by N.Tagaya. - InTech, Rijeka, 2012. - Chapter 12, p.257-279. - Resurss aprakstīts 2013.g. 25.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.intechopen.com/books/liver-biopsy-indications-pr…

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Ludmila Vīksna
Padomnieku konventa priekšsēdētāja, Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Jānis Gardovskis
Senāta priekšsēdētājs, Katedras vadītājs, Docētājs, Padomnieku konventa loceklis
Ilze Grope
Satversmes sapulces priekšsēdētāja, Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Ilze Konrāde
Docētāja, Studiju programmas direktore, DSP "Veselības aprūpe" apakšprogrammas "Medicīna" direktore
Edvīns Miklaševičs
Docētājs, Direktors, RSU Zinātnes padomes priekšsēdētājas vietnieks
Guntis Bahs
Veselības studiju prorektors, Docētājs
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Jana Pavāre
Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Ģirts Briģis
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Elmārs Rancāns
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Māris Taube
Docētājs, Vadošais pētnieks
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktore, Vadošā pētniece
Gunta Lazdāne
Docētāja, Vadošā pētniece
Dace Rezeberga
Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Anita Villeruša
Zinātniskās padomes priekšsēdētāja, Studiju programmas direktore, Docētāja, Vadošā pētniece, Projekta vadītāja
Gunta Ancāne
Katedras vadītāja, Docētāja