Pārlekt uz galveno saturu

Atbalsts doktorantūras un pēcdoktorantūras pētījumiem medicīnas zinātnēs

Projekta/līguma nr.
2004/0005/VPD1/ESF/PIAA/04/NP/3.2.3.1./0001/0004/0066
Projekta finansējums
1 245 581,99 EUR, tai skaitā 934 186,49 EUR ESF finansējums un 311 395,50 EUR valsts budžeta finansējums
Projekta vadītājs
Projekta īstenošana
10.12.2004. - 20.08.2008.

Mērķis

Sagatavot konkurētspējīgus augsti kvalificētus speciālistus akadēmiskam, zinātniskam un praktiskam darbam medicīnā un farmācijā ar padziļinātām zināšanām dažādu medicīnas un farmācijas apakšnozaru disciplīnās, sekmējot zinātnisko pētījumu un modernās tehnoloģijas integrēšanu vienotā inovatīvā darbības vidē

Apraksts

Projekta aktivitātes

  • Sagatavot augsti kvalificētus speciālistus akadēmiskam, zinātniskam un praktiskam darbam medicīnā un farmācijā ar padziļinātām zināšanām dažādu medicīnas un farmācijas apakšnozaru disciplīnās un spēju apmācīt studentus un rezidentus
  • Nodrošināt doktorantiem iespēju apgūt zināšanas, iemaņas un attieksmi, kas dotu viņiem spēju sekmīgi realizēt zinātniskos pētījumus attiecīgajā specialitātē
  • Sagatavot augsta līmeņa speciālistus medicīnā un farmācijā, kas spētu sistematizēt, metodoloģiski analizēt praktiskos novērojumus, saistot tos ar teorētiskām zināšanām, un demonstrēt konceptuālas un analītiskas prasmes teorijas attīstībā
  • Attīstīt iemaņas pētījuma problēmas identificēšanā, hipotēzes vai pētījuma pamatjautājuma formulēšanā, pētījuma plāna jeb dizaina izveidošanā, datu vākšanā un analīzes plānošanā
  • Sekmēt zinātnisko pētījumu un modernās tehnoloģijas integrēšanu vienotā inovatīvā darbības vidē, sekmēt pētījuma produktivitāti un konkurētspēju kā Latvijā, tā starptautiskajā apritē
  • Sagatavot augsti kvalificētus zinātniekus, kuri spētu konkurēt vietējā un starptautiskajā zinātniskajā tirgū