Pārlekt uz galveno saturu

Baltijas jūras reģiona veselības veicināšanas laboratorijas - starpnozaru sadarbības sekmēšanai veselības un labklājības jomās pašvaldībās (HealthyBoost)

Projekta/līguma nr.
#R085
Projekta finansējums
138 677,92 EUR, tai skaitā 117 876,23 EUR ERAF finansējums un 20 801,69 EUR Nacionālais publiskais līdzfinansējums
Projekta vadītājs
Projekta īstenošana
21.01.2019. - 30.06.2021.

Mērķis

Veicināt Baltijas jūras reģiona valstu pašvaldību ilgtspējīgu attīstību un iedzīvotāju sociālo labklājību, izmantojot uzlabotu, inovatīvu, efektīvu un integrētu starpnozaru sadarbības politiku pašvaldību līmenī.

Apraksts

Projekta ietvaros plānots:

 • sadarbības veicināšana un iedzīvotāju līdzdalības veicināšana veselības un labklājības politikas plānošanā pašvaldībās,
 • starpnozaru sadarbības uzlabošana Baltijas jūras reģiona valstu pašvaldībās, lai tās varētu īstenot integrētas politikas, uzlabojot iedzīvotāju veselību un labklājību,
 • inovāciju veicināšana Baltijas jūras reģiona valstu pašvaldībās, lai tās efektīvāk reaģētu uz pašreizējiem un nākotnes sarežģītajiem ar iedzīvotāju veselību un labklājību saistītajiem izaicinājumiem pašvaldībās.

Projektā tiks izstrādāts modelis efektīvai starpnozaru sadarbībai pašvaldību politikās veselības un labklājības jomā, aptverot arī citas nozares, iedzīvotājus, kā arī mazos un vidējos uzņēmumus. Modelis būs līdzeklis, lai novērtētu pašvaldību vajadzības, vērtības, līdzdalības iespējas, motivāciju, vēlmi un praksi starpnozaru sadarbībā veselības un labklājības jomā. Apkopojot projekta dažādos etapos gūtās atziņas, tā noslēgumā tiks izstrādāti ieteikumi Baltijas jūras reģiona valstu pašvaldībām starpnozaru sadarbības veicināšanai pašvaldību politikās veselības un labklājības jomā.
 

Projekta Partneri

 • Baltijas reģiona veselīgo pilsētu asociācija (Somija)- vadošais partneris
 • Metropolia pielietojamo zinātņu universitāte (Somija)
 • Turku pašvaldība (Somija)
 • Lietuvas medicīnas zinātņu universitāte (Lietuva)
 • Jelgavas pašvaldība (Latvija)
 • Rīgas Stradiņa universitāte (Latvija)
 • Poznaņas pašvaldība (Polija)
 • Suvalki pašvaldība (Polija)
 • Nofer medicīnas institūts (Polija)
 • Vesterbotena pašvaldība (Zviedrija)
 • Asociācija “Veselīgas pilsētas, rajoni un ciemi (Krievija)
 • Tehnopol zinātnes parks (Igaunija)
 • Tartu pašvaldība (Igaunija)
 • Helsinki pašvaldība (Somija)
 • Klaipēdas pilsētas sabiedrības veselības birojs (Lietuva)

Projekta kopējais budžets 2 534 507.85 EUR, tai skaitā 1 894 858.83 EUR  ERAF līdzfinansējums, 147 220,00 EUR ENI un Krievijas līdzfinansējums, un 492 429,02 EUR publiskais līdzfinansējums.