Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2018 - pašlaik

Vadošā pētniece, Zinātniskās padomes locekle

Sabiedrības veselības institūts, Rīgas Stradiņa Universitāte

2014 - 2021

Docente

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra, Rīgas Stradiņa universitāte

2008 - 2013

Lektore

Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra, Rīgas Stradiņa universitāte

2010 - 2012

Sabiedrības veselības analītiķe

HIV/AIDS ierobežošanas programmas realizācijas koordinācijas nodaļa, Latvijas Infektoloģijas centrs

2007 - 2009

Sabiedrības veselības organizatore

AIDS un STI profilakses centrs, Sabiedrības veselības aģentūra

2007 - 2007

Stundu pasniedzēja

Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra, Rīgas Stradiņa universitāte

2005 - 2007

Sabiedrības veselības organizatore – vecākā speciāliste

Informācijas un izglītības daļa, AIDS profilakses centrs

2004 - 2005

Alternatīvo aprūpes formu programmas konsultante

LELB Diakonijas Centrs

2003 - 2004

Projektu koordinatore

Biedrība „Jaunatne pret AIDS”

Izglītība

2013 - 2013

Medicīnas doktora grāds, specialitāte – sabiedrības veselība un epidemioloģija

Rīgas Stradiņa universitāte

2005 - 2009

Doktorantūras programma „Medicīna”

Rīgas Stradiņa universitāte

2003 - 2005

Veselības zinātņu maģistra grāds veselības aprūpē

Rīgas Stradiņa universitāte

1999 - 2003

Bakalaura grāds sabiedrības veselībā

Rīgas Stradiņa universitāte

Sasniegumi

Papildizglītība

 

2018.okt.

Rīgas Stradiņa universitāte, Tālākizglītības fakultāte, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionārs “Latvijas Infektoloģijas centrs”, Latvijas Infektologu, hepatologu un HIV/AIDS speciālistu asociācija

Apliecinājums par dalību konferencē “HIV infekcija Latvijā – diagnostikas un ārstēšanas jaunumi, multidisciplinārs risinājums”, Rīga

2018.apr./mai.

Rīgas Stradiņa universitāte, Pedagoģiskās izaugsmes centrs

Apliecinājums par dalību tematiskajā ciklā “Runas māksla pedagoģiskajā darbā”, Rīga

2018.marts/apr.

Deutsche AIDS-Hilfe

Apliecinājums par dalību apmācībās “ESTICOM (European Surveys and Training to Improve Men who have Sex with Men Community Health) Training of Trainers Workshop”, Viļņa, Lietuva

2018.marts

SIA “TELLYOURSTORY”

Apliecība Nr. 0113/MG par pieaugušo neformālās izglītības programmas “Metožu karuselis” apguvi (neformālās izglītības metodes un to izmantošana mācību procesā), Rīga

2017.nov.

Latvijas Dermatovenerologu biedrība, Ārstu hipnoterapeitu un seksologu, seksopatologu biedrība

Sertifikāts par dalību konferencē “Vīrietis ar seksuāli transmisīvu infekciju (STI). Seksuālās veselības problēmas, risinājumi.

2017.nov.

Rīgas Stradiņa universitāte, Latvijas Ārstu biedrība, Latvijas Infektologu un Hepatologu asociācija, RePharm Holdings, AGIHAS

Sertifikāts par dalību konferencē “HIV/AIDS somatiskie, psihiskie un tiesiskie aspekti”, Rīga

2017.okt.

Fundació Clínic Barcelona, European Federation of Addiction Societies, Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências, Clínic Barcelona Hospital Universitari

Sertifikāts par dalību apmācībās “Training WIth Stakeholders – applying EU drug and addiction research (TWIST)”, Lisabona, Portugāle

2017.apr./mai.

Rīgas Stradiņa universitāte, Pedagoģiskās izaugsmes centrs

Apliecinājums par dalību tematiskajā ciklā “Improvizācija pedagoģiskajā darbībā”, Rīga

2017.marts

National AIDS Centre (Poland), HA-REACT Joint Action on HIV and Co-infection Prevention and Harm Reduction

Apliecinājums par dalību seminārā “International Seminar on Harm Reduction in Prison”, Varšava, Polija

2016.nov.

Mācību centrs “Izaugsme”, biedrība “DIA+LOGS”

Apliecinājums par dalību konferencē “Līdzestība Latvijā: vai varam savādāk? Vai varam labāk? Meklējot kopīgu viedokli HIV jomā.”, Rīga

2016.nov.

Rīgas Stradiņa universitāte, Tālākizglītības fakultāte

Apliecība par profesionālās pilnveides programmas “HIV infekcija Latvijā – aktualitāte, diagnostika, primārā un specifiskā veselības aprūpe” apguvi, Rīga

2016.maijs

Rīgas Stradiņa universitāte, Pedagoģiskās izaugsmes centrs

Apliecinājums par dalību tematiskajā ciklā “Pētniecības darbu efektīva vadīšana”, Rīga

2016.marts

Pasaules Veselības organizācijas pārstāvniecība Latvijā, Latvijas Sabiedrības Veselības Asociācija

Apliecinājums par dalību seminārā “Veselības komunikācija kā atbalsts informēta lēmuma pieņemšanā”, Rīga

2016.janv.

Riga Stradins University

Apliecinājums par dalību seminārā “Current and future perspectives of micro- and macro modelling of infectious diseases: from system biology to control and dynamics", Rīga

2015.okt.

Rīgas Stradiņa universitāte, Pedagoģiskās izaugsmes centrs

Apliecinājums par dalību nodarbību ciklā “Docēšana starpkultūru vidē”, Rīga

2015.jūl.

Riga Stradins University, Catolic University of Leuven

Apliecinājums par dalību semināros “Fundamentals of molecular evolution & phylogenetic analysis”, “HIV-1 genetic diversity and antiviral drug resistance & HIV drug resistance to new antiretrovirals”, “Hypothesis testing: molecular clock, selective pressure, phylogeography & HIV-2: diagnosis, therapy and monitoring”, Rīga

2014.okt.

The Open Medical Institute, Riga Stradins University, The Children’s Hospital of Philadelphia, The American Austrian Foundation

Sertifikāts nr. 2014/2435 par dalību simpozijā „Medical Education”, Rīga

2014.apr.

Rīgas Stradiņa universitāte

Sertifikāts par dalību Rīgas Stradiņa universitātes 2014.gada zinātniskajā konferencē, Rīga

 

Vadītās studiju programmas

 

Rīgas Stradiņa universitāte, maģistra studiju programma "Veselības komunikācija"

 

Vadīties tsudiju kursi

 

Globālā veselība

 

 

Sabiedrības veselība un epidemioloģija

 

 

Apmācību metodes veselības izglītībā

 

 

Zinātniskā pētījuma protokola sagatavošana

 

 

Veselības veicināšana farmaceitiskajā aprūpē

 

 

Sabiedrības veselība

 

Projekti

 

2019.

Pētījums “HIV. Mīti un fakti.”

Sadarbības partneris Latvijā: Biedrība “AGIHAS”

Vadošā pētniece

2018.-2019.

Pētījums “Cilvēku, kuri dzīvo ar HIV, Stigmas indekss 2.0”

Sadarbības partneris Latvijā: Biedrība “AGIHAS”

Vadošā pētniece

2018.-2019.

Pasaules Veselības organizācijas Eiropas reģionālais birojs

Tehniskā konsultante pētījumā par vīrushepatīta B imunizāciju un vertikālās transmisijas profilaksi Eiropā

2018.

Pasaules Veselības organizācijas Eiropas reģionālais birojs
Ārējā konsultante HIV profilakses riska un sociālās atstumtības riskam pakļautajās iedzīvotāju grupās (misijas Albānijā locekle)

2017.-2018.

Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotais ESF projekts "Kompetenču pieeja mācību saturā"

Sadarbības partneris Latvijā: Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

Eksperte mācību jomas “Veselība un fiziskā aktivitāte” satura un mācību materiālu izstrādes darba grupā

2017.-2018.

Projekts "Apmācību organizēšana izglītības iestāžu pedagogiem par veselības izglītības jautājumiem ESF projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (Identifikācijas Nr.9.2.4.1/16/I/001) ietvaros”

Vadošais partneris: LR Veselības ministrija

Sadarbības partneris Latvijā: SIA “Divi gani”

Informatīvā materiāla autore, lektore, darba grupu vadītāja

2016.-2018.

Slimību profilakses un kontroles centra pasūtīts pētījums “Problemātisko narkotiku lietotāju kohortas pētījums”

Sadarbības partneris Latvijā: Biedrība “DIA+LOGS”

Pētniece

2015.-2018.

EK projekts HIV European Research on Mathematical Modelling and Experimentation of HIV Testing In Hidden Communities (HERMETIC)

Vadošais partneris: INSERM (French National Institute of Health and Medical Research), Francija

Sadarbības partneris Latvijā: Rīgas Stradiņa universitāte

Projekta zinātniskā vadītāja / vadošā pētniece

2017.

Slimību profilakses un kontroles centra pasūtīts pētījums “Atkarības vielu lietošanas un asociēto infekciju izplatības pētījums vīriešu, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem, populācijā”

Sadarbības partneris Latvijā: Biedrība “Baltijas HIV asociācija”

Pētniece

2017.

Projekts “Apmācību organizēšana pašvaldību deleģētajiem veselības veicināšanas koordinatoriem, pašvaldību atbildīgajām amatpersonām veselības veicināšanas un sabiedrības veselības jautājumos, un Veselību veicinošo skolu tīkla koordinatoriem ESF projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (Identifikācijas Nr.9.2.4.1/16/I/001) ietvaros”

Vadošais partneris: LR Veselības ministrija

Sadarbības partneris Latvijā: SIA “Divi gani”

Lektore, darba grupu vadītāja

2017.

Projekts “Pētniecības metodoloģiskās vadības plānošanas pakalpojumi pētījuma īstenošanai par procesu atkarību (azartspēles, datoratkarība, jaunās tehnoloģijas u.c.) izplatību Latvijas iedzīvotāju vidū un to ietekmējošiem riska faktoriem” (ESF projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (identifikācijas Nr.9.2.4.1/16/I/001) ietvaros)

Vadošais partneris: LR Veselības ministrija

Sadarbības partneris Latvijā: Slimību profilakses un kontroles centrs

Eksperte

2017.

Camino Stiftung projekts “Improving Access to Medicines in the European Union and Low- and Middle-income Countries”

Vadošais partneris: Health Action International, Nīderlande

Sadarbības partneris Latvijā: Biedrība “Veselības projekti Latvijai”

Pētniece

2017.

Norvēģijas finanšu instrumenta projekta „Jaunas nodaļas izveide Olaines cietumā, ieskaitot būvniecību un personāla apmācību” ietvaros veikts pētījums “Risku un vajadzību novērtējums personām, kuras piedalīsies atkarību mazināšanas programmās”

Vadošais partneris: Ieslodzījuma vietu pārvalde

Sadarbības partneris Latvijā: Rīgas Stradiņa universitāte

Pētījuma vadītāja, vadošā pētniece

2016.-2017.

Valsts pētījumu programmas „Biomedicīna sabiedrības veselībai (BIOMEDICINE)” projekta „Nozīmīgāko psihisko traucējumu un kognitīvās disfunkcijas radīto veselības problēmu izpēte un sloga samazināšana” apakšprojekts Nr.5.8.1.

Sadarbības partneris Latvijā: Rīgas Stradiņa universitāte

Datu analīzes speciāliste

2015.

Slimību profilakses un kontroles centra projekts „Izglītojošu pasākumu par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem izveide un realizācija”

Sadarbības partneris Latvijā: LĢPSVA „Papardes zieds”

Eksperte HIV/AIDS jautājumos

2014.-2015.

Slimību profilakses un kontroles centra pasūtīts pētījums „Izdegšanas sindroms, tā ārstēšanas un profilakses iespējas ārstniecības personām”

Sadarbības partneris Latvijā: Veselības centrs „Vivendi”

Pētniece

2014.-2015.

Norvēģijas, Lihtenšteinas un Islandes atbalstītās Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta apakšprogrammas projekts „Sociālās iekļaušanas veicināšanu, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem”

Sadarbības partneris Latvijā: biedrība „Baltijas HIV asociācija”

Pētniece

2014.

EK projekts “Empowering young people across Europe with learning disabilities to protect themselves against sexual abuse and violence” (Keep Me Safe)

Vadošais partneris: International Planned Parenthood Federation European Network (IPPF)

Sadarbības partneris Latvijā: LĢPSVA „Papardes zieds”

Eksperte

2013.-2015.

Rīgas Stradiņa universitātes zinātniskais projekts „Rota vīrusu izraisītas infekcijas klīniskās īpatnības, molekulārā epidemioloģija hospitalizētiem bērniem un ar to saistītā bērna un ģimenes dzīves kvalitāte”

Pētniece

2013.-2015.

EK projekts „Building capacity in prevention of HIV and associated infections among youth at high risk in the Northern Dimension area”

Vadošais partneris: The Secretariat of the Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Well-being (NDPHS), Zviedrija

Sadarbības partneris Latvijā: biedrība „Baltijas HIV asociācija”

Pētniece

2013.-2014.

EK JUST projekts „Women, ethnic minorities, drug-help services” (WEDworks)

Vadošais partneris: SPI Forschung gGmbH, Vācija

Sadarbības partneris Latvijā: LĢPSVA „Papardes zieds”

Pētniece

2013.-2014.

Slimību profilakses un kontroles centra pasūtīts pētījums „Pētījums par atkarību izraisošo vielu lietošanas izplatību sievietēm grūtniecības laikā”

Sadarbības partneris Latvijā: Pētījumu centrs SIA SKDS

Pētniece

 

Publikācijas

 

Tēzes

 

 

1. Vadmedovska N., Bokucava D., Matveicika N., Kivite-Urtane A., Fodina V. The effectiveness of FMF calculator and aspirin use in preventing hypertensive complications. Ultrasound in Obstetrics and Gynaecology, 2019; 54 (Suppl 1): 246-247

2. Isajeva L., Ķīvīte-Urtāne A. HIV and hepatitis C serological status associated factors in the context of primary injected drug among problem drug users in Latvia, 2017. RSU International Student Conference 2019 Abstract book, Health Sciences, pp. 159

3. Matveičika N., Vadmedovska N., Fodina V., Ķīvīte-Urtāne A. Hypertension associated complications among pregnant women after in vitro fertilization intracytoplasmic sperm injection. RSU International Student Conference 2019 Abstract book, Health Sciences, pp. 258

4. Stokenberga I., Kivite A., Kelle I. To educate or to be educated? Parents’ attitude and knowledge toward sex education in Latvia. 7th International Interdisciplinary Scientific Conference “Society. Health. Welfare. Contemporary Social Dynamics and Welfare: Urban and Rural Development Perspectives.”, Riga Stradins University, 2018; pp. 140

5. Rancans R., Kivite A., Vrublevska J., Ivanovs R. Changes in diagnostics of depression among Family physicians in Latvia following education course of National Research Programme BIOMEDICINE 2014-2017. 31st European College of Neuropsychopharmacology (ENCP) Congress, 2018; P.009, https://2018.ecnp.eu/programme/AbstractList.aspx# (skat. 13.09.18)

6. Kivite A., Kaupe R., Linina I., Upmace I., HERMETIC study group. Diagnostic accuracy, feasibility and acceptability of HIV oral fluid rapid tests among hard-to-reach key populations in Latvia, the country with highest infection rates in Europe. Journal of the International AIDS Society, 2018; 21 (S6): e25148 (pp. 171)

7. Grava L., Kivite A., Svaza J. Sex-specific anthropometric parameters as the screening tests for the obstructive sleep apnea in Latvia. P196. ERS 2018, 27th Congress European Rhinologic Society Abstract App.

8. Ansule I., Stars I., Kivite A., Millere I. Received information and social support for women living with HIV during the perinatal period. 12th International Scientific Conference “Society, Integration, Education”, 2018, http://conferences.ru.lv/index.php/SIE/SIE2018/paper/view/2085 (skat. 07.06.18)

9. Rancāns E., Ķīvīte A., Vrubļevska J., Ivanovs R. Depresijas diagnosticēšanas un aprūpes paradumu izmaiņas Latvijas ģimenes ārstu praksēs pēc Valsts pētījumu programmas “BIOMEDICINE 2014–2017” ietvaros izstrādātās “Depresijas skolas” apmācības kursa realizācijas. 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2018., 238.lpp.

10. Wiessing L., Kalamera E., Giraudon I., Montanari L., Uuskula A., Dolan K., Kamarulzaman A., EMCDDA DRID study group1, Rosińska M., Sava L., Yiasemi I., van Baelen L., Fotiou A., Tarján A., Garcia D. J. Associations of HIV and HCV with prison history among people who inject drugs in Europe and beyond. Lisbon Addictions Conference, 2017, http://www.lisbonaddictions.eu/lisbon-addictions-2017 (skat. 08.01.18)

11. Sondey J., Fugon L., Benayoun S., Coquelin V., Marty L., Supervie V., Rojas Castro D., HERMETIC Study Group[1]. Acceptability of door-to-door rapid HIV testing among Sub-Saharan African men and women living in the Paris region. 9th IAS conference on HIV science, 2017, http://programme.ias2017.org/Abstract/Index (skat. 08.01.18)

12. Marty L., Van Beckhoven D., Ost C., Deblonde J., Costagliola D., Sasse A., Supervie V., HERMETIC study group2. Unraveling the geographic and population heterogeneity of the HIV epidemic in Belgium. 9th IAS conference on HIV science, 2017, http://programme.ias2017.org/Abstract/Index (skat. 08.01.18)

13. Sondey J., Fugon L., Benayoun S., Coquelin V., Marty L., Supervie V., Rojas Castro D., HERMETIC Study Group2. Acceptabilité du dépistage à domicile pour les hommes et les femmes nés-es ne afrique Subsaharienne résidant en Seine-saint-denis dand le cadre du project HERMETIC. Conference SFLS, 2017, http://www.sfls.aei.fr/ (skat. 08.01.18)

14. Van Beckhoven D., Ost C., Supervie V., Marty L., Sasse., Callens S., Demeester R., De Wit S., Florence E., Fransen K., Lion E., Martin T., Sergeant M., Vandenbulcke P., Van Raemdonck A., Verhofstede C., Apers H., Loos J., Nöstlinger C., Deblonde J., HERMETIC Study Group2. A method of triangulation of HIV undiagnosed population estimates with other national data to strengthen confidence in the results and interpretations and to guide public health decisions, 16th European AIDS Conference, 2017, http://www.professionalabstracts.com/eacs2017/programme-eacs2017.pdf (skat. 08.01.18)

15. Grava L., Svaza J., Kivite A. Demographic and clinical predicting factors of the severity of obstructive sleep apnea. 4th congress of European ORL-HNS. Cornerstones in European ORL-HNS, 2017, http://ceorlhns.eventmagix.com/CEORLHNS_619/poster_110787/program.aspx/anchor110787 (skat. 11.12.17)

16. Ivanovs R., Rancāns E., Ķīvīte A., Mintāle I., Vrubļevska J., Logins R., Bērze L. Association of depression with the 10-year risk of cardiovascular mortality in primary care population in Latvia. 30 ECNP Congress, 2017, https://www.ecnp.eu/about-ecnp/history/past-ecnp-meetings/past-congresses/Paris%202017/Programme_overview.aspx# (skat. 11.12.17)

17. Ivanovs R., Rancāns E., Ķīvīte A., Mintāle I., Vrubļevska J., Logins R., Bērze L. Anxiety associated with a reduction of cardiovascular mortality risk in primary care population in Latvia. 30 ECNP Congress, 2017, https://www.ecnp.eu/about-ecnp/history/past-ecnp-meetings/past-congresses/Paris%202017/Programme_overview.aspx# (skat. 11.12.17)

18. Vrubļevska J., Ivanovs R., Ķīvīte A., Rancāns E. Association of Depression and Anxiety with Cardiovascular diseases. World Psychiatric Organisation INTER ZONAL Congress, 2017, Abstract SL15-1, http://wpavilnius2017.com/abstracts/sl15-1/ (skat. 11.12.17)

19. Ansule I., Stars I., Ķīvīte A. Ar HIV inficēto sieviešu zināšanu trūkums par HIV infekcijas ietekmi uz grūtniecības norisi un tās iznākumu. 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2017., 65.lpp.

20. Ivanovs R., Rancāns E., Ķīvīte A., Vrubļevska J., Mintāle I., Bērze L., Logins R. Depresijas un trauksmes saistība ar kardiovaskulārajām slimībām primārajā aprūpē. 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2017., 272.lpp.

21. Vrubļevska J., Ķīvīte A., Trapencieris M., Ivanovs R., Logins R., Bērze L., Rancāns E. Depresijas izplatība un depresijas skrīninginstrumenta PHQ-9 validācija primārajā aprūpē Latvijā. 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2017., 287.lpp.

22. Rancāns E., Vrubļevska J., Ķīvīte A., Ivanovs R., Logins R., Bērze L. Prevalence of depression in treatment seeking population in primary care settings in Latvia – the results of the National Research Project BIOMEDICINE. European Neuropsychopharmacology, 2016, 26:S478-S479

23. Ivanovs R., Rancāns E., Ķīvīte A., Mintāle I., Vrubļevska J., Logins R., Bērze L. Association of depression with cardiovascular diseases in primary care population in Latvia. European Neuropsychopharmacology, 2016, 26:S402

24. Ivanovs R., Rancāns E., Ķīvīte A., Mintāle I., Vrubļevska J., Logins R., Bērze L. Anxiety and its association with cardiovascular diseases in primary care population in Latvia. European Neuropsychopharmacology, 2016, 26:S610-S611

25. Kivite A., Stokenberga I., Kelle I. Parents as the main source of HIV and STI prevention among young people in Latvia. Abstract Book. Vilnius International Summit on Communicable Diseases, 2016, pp. 92

26. Odinokova V., Dompalma-Linuza E., Karnite A., Skonieczna A., Silakowski K. P., Malkuszewski T., Vyshemirskaya I., Osipenko V., Kolpakova O., Rusakova M. Experimenting with drugs as predictor of unprotected sex among youth in Russia, Latvia and Poland. European Journal of Public Health, 2015. Volume 25, Supplement 3, pp. 329

27. Zile I., Redovica I., Kivite A., Rezeberga D. Women’s knowledge and attitudes regarding alcohol consumption in pregnancy. Abstract Book, 12th World congress of Perinatal Medicine, 2015, pp. 1297

28. Upmale S., Engels R., Kronberga M., Tolmanis I., Karnīte A. The necessity of a biopsy during endoscopy in the diagnostics of gastric atrophy and gastric intestinal metaplasia. Riga Stradiņš University International student conference, Health and social sciences 2015 abstracts. Riga: Riga Stradins University, 2015, pp. 90-91

29. Kvante E., Karnīte A., Ķelle I. Seksuāli transmisīvo infekciju izplatības raksturojums Latvijas reproduktīvā vecuma iedzīvotāju populācijā. 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2015., 202.lpp.

30. Nokalna I., Selecka K., Cikovska M., Grope I., Laizāne G., Karnīte A., Stars I., Gardovska D. Rota vīrusa izraisīta gastroenterīta īpatnības Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā hospitalizētiem bērniem. 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2015., 232.lpp.

31. Cikovska M., Nokalna I., Selecka K., Laizāne G., Grope I., Karnīte A., Stars I., Gardovska D. Rota vīrusa infekcijas ietekme uz slimojoša bērna un viņa ģimenes dzīves kvalitāti. 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2015., 233.lpp.

32. Vīksne A., Mežzīle E., Rancāne I., Karnīte A., Pētersons A. Mutes dobuma un barības vada ķīmiski apdegumi un to komplikācijas: Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas dati par 2012.-2015.gadu. 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2015., 241.lpp.

33. Laizāne G., Nokalna I., Selecka K., Cikovska M., Karnīte A., Stars I., Miklaševičs E., Gardovska D., Grope I. Rota vīrusa infekcijas sociāli epidemioloģiskās, klīniskās un molekulāri bioloģiskās īpatnības Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā stacionētiem bērniem. 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2015., 253.lpp.

34. Kantāne I., Karnīte A., Ķelle I. Profilaktisko ginekoloģisko apskašu biežums Latvijas sieviešu populācijā. 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2015., 268.lpp.

35. Karnite A., Upite E., Leimane V., Upmace I., Biraua E., Bulmistre I., Rusmane L. Trends of HIV and hepatitis C prevalence and associated factors among people who inject drugs in Latvia. European Journal of Public Health, 2014. Volume 24, Supplement 2, pp. 62-63

36. Ļežņina M., Cikovska M., Laizāne G., Karnīte A., Stars I., Gardovska D., Pavāre J., Grope I. Rotavīrusa infekcijas ietekme uz bērna veselību un viņa ģimenes dzīves kvalitāti. Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas zinātniskās konferences „Jaunas diagnostikas un ārstēšanas metodes Latvijas bērnu veselības uzlabošanai" tēzes, 2014.g., 23.-24. lpp.

37. Cikovska M., Leznina M., Grope I., Laizane G., Karnite A., Stars I., Tjurina U., Gutmane A., Gardovska D. Rotaviral infection associated quality of life for hospitalized children and their family members in University children’s hospital in Latvia. Archives of Disease in Childhood, 2014; 99: Suppl 2, A318, doi:10.1136/archdischild-2014-307384.878

38. Cikovska M., Leznina M., Grope I., Laizane G., Karnite A., Stars I., Tjurina U., Gutmane A., Gardovska D. Characterization of children with rotaviral infection hospitalized in University children’s hospital in Latvia. Archives of Disease in Childhood, 2014; 99: Suppl 2, A318-A319 doi:10.1136/archdischild-2014-307384.879

39. Grope I., Leznina M., Cikovska M., Laizane G., Miklasevics E., Karnite A., Ozolina L., Brigis G., Gardovska D. Description of Rotavirus Gastroenteritis Cases in Hospitalized Children in Children University Hospital in Latvia. 54th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy, Washington DC, USA, 2014. Abstract No V-491 (http://www.icaaconline.com/php/icaac2014abstracts/data/index.htm) (skat. 22.11.14)

40. Mozalevskis A., Karnite A. Characteristics of men who have sex with men (MSM) who tested for HIV while donating blood in Latvia. BMC Infectious Diseases, 2014. Volume 14 (Suppl 2): P10.

[1] Ķīvīte A. – projekta HERMETIC pētnieku grupas biedre

 

 

Publikācijas

 

 

1. Rancans E., Vrublevska J., Kivite-Urtane A., Ivanovs R., Ziedonis D. Prevalence of major depression and associated correlates in Latvian primary care population: results from the National Research Program BIOMEDICINE 2014–2017. Nordic Journal of Psychiatry, 2019; DOI: 10.1080/08039488.2019.1668961

2. Deblonde J., Van Beckhoven D., Loos J., Boffin N., Sasse A., Nöstlinger C., Supervie V., HERMETIC Study Group[1].. HIV testing within general practices in Europe: a mixed-methods systematic review. BMC Public Health, 2018; 18(1): 1191. doi: 10.1186/s12889-018-6107-0

3. Ivanovs R., Kivite A., Ziedonis D., Mintale I., Vrublevska J., Rancans E. Association of depression and anxiety with the 10-year risk of cardiovascular mortality in a primary care population of Latvia using the SCORE system. Frontiers in Psychiatry, 2018; doi: 10.3389/fpsyt.2018.00276

4. Marty L., Cazein F., Panjo H., Pillonel J., Costagliola D., Supervie V., HERMETIC Study Group[1]. Revealing geographical and population heterogeneity in HIV incidence, undiagnosed HIV prevalence and time to diagnosis to improve prevention and care: estimates for France. Journal of the International AIDS Society, 2018; 21:e25100

5. Laizane G., Kivite A., Stars I., Cikovska M., Grope I., Gardovska D. Health-related quality of life of the parents of children hospitalized due to acute rotavirus infection: a cross-sectional study in Latvia. BMC Pediatrics, 2018; 18:114

6. Ivanovs R., Kivite A., Ziedonis D., Mintale I., Vrublevska J., Rancans E. Association of depression and anxiety with cardiovascular co-morbidity in a primary care population in Latvia: a cross-sectional study. BMC Public Health, 2018; 18:328

7. Uusküla A., Reile R., Rezeberga D., Karnite A., Logminiene Z., Padaiga Z., Nygård M. The prevalence of genital warts in the Baltic countries: findings from national cross-sectional surveys in Estonia, Latvia and Lithuania. Sexually Transmitted Infections, 2015; 91(1): 55-60.

8. Wiessing L., Ferri M., Grady B., Kantzanou M., Sperle I., Cullen K., J., EMCDDA DRID group[2], Hatzakis A., Prins M., Vickerman P., Lazarus J. V., Hope V. D., Matheï K. Hepatitis C Virus Infection Epidemiology among People Who Inject Drugs in Europe: A Systematic Review of Data for Scaling Up Treatment and Prevention. PLoS ONE, 2014; 9(7): e103345.

9. Ļežņina M., Cikovska M., Laizāne G., Miklaševičs E., Karnīte A., Stars I., Ozoliņa L., Gardovska D., Grope I. Rotavīrusa infekcijas epidemioloģiskā situācija Latvijā, saslimšanas ietekme uz bērna veselību un viņa ģimenes dzīves kvalitāti. Rīgas Stradiņa universitātes Zinātniskie raksti 2014, 91.-97.lpp.

10. Uuskula A., Raag M., Folch C., Prasad L., Karnite A., van Veen M.G., Eritsyan K., Rosinska M., DesJarlais D.C., Wiessing L. Self-reported testing, HIV status and associated risk behaviours among people who inject drugs in Europe – important differences between East and West. AIDS, 2014; 28:1657-1664.

11. Rüütel K., Karnite A., Talu A., Abel-Ollo K., Kirvelaite G., Kliiman K., Loit H. M., Uusküla A. Prevalence of IGRA-positivity and risk factors for tuberculosis among injecting drug users in Estonia and Latvia. International Journal of Drug Policy, 2014; 25:175-178.

12. Karnite A., Brigis G., Uuskula A. Years of potential life lost due to HIV infection and associated factors based on national HIV surveillance data in Latvia (1991-2010). Scandinavian Journal of Infectious Diseases, 2013 Feb; 45(2):140-6.

13. Karnīte A., Vilde A., Briģis Ģ. Mirstības un nāves pamatcēloņu tendences laikā Latvijas HIV inficēto personu populācijā. Rīgas Stradiņa universitātes Zinātniskie raksti 2012, 1.sējums, 221.-234.lpp.

14. Karnīte A., Briģis Ģ., Upmace I. Vai informētība par savu HIV statusu maina injicējamo narkotiku lietotāju veselības uzvedību? Rīgas Stradiņa universitātes Zinātniskie raksti 2011, 1.sējums, 225.-233.lpp.

15. Vilkriste M., Karnīte A., Briģis Ģ., Upmace I. Injicējamo narkotiku lietotāju zināšanu līmeņa par HIV/AIDS raksturojums Latvijā. Rīgas Stradiņa universitātes Zinātniskie raksti 2011, 2.sējums, 207.-215.lpp.

16. Vītola I., Karnīte A., Stars I., Briģis Ģ., Upmace I. Internalizētās homonegativitātes līmeņa raksturojums vīriešu, kuriem ir sekss ar vīriešiem, vidū Latvijā. Rīgas Stradiņa universitātes Zinātniskie raksti 2011, 2.sējums, 127.-206.lpp.

17. Karnīte A., Briģis Ģ., Skrule J., Lazdiņa A., Upmace I. Potenciāli zaudētie dzīves gadi cilvēka imūndeficīta vīrusa infekcijas dēļ Latvijā laikaposmā no 1991. līdz 2008.gadam. Rīgas Stradiņa universitātes Zinātniskie raksti 2010, 2.sējums, 87.-99.lpp.

18. Konova Š., Karnīte A., Briģis Ģ., Upmace I. Paaugstināta HIV inficēšanās riska seksuālās uzvedības izplatība injicējamo narkotiku lietotāju vidū Latvijā. Rīgas Stradiņa universitātes Zinātniskie raksti 2010, 2.sējums, 231.-243.lpp.

19. Karnīte A., Briģis Ģ., Ferdats A., Brokere I., Bulmistre I., Upmace I. HIV prevalenci ietekmējošie faktori injicējamo narkotiku lietotāju vidū Latvijā. Rīgas Stradiņa universitātes Zinātniskie raksti 2009, 331.-339.lpp.

 

[1] HERMETIC Study Group: Hanne Apers (ITM, Belgium), Jessika Deblonde (WIV-ISP, Belgium), Anda Ķīvīte (RSU, Latvia), Jasna Loos (ITM, Belgium), Lise Marty (INSERM U1136, France), Christiana Nostlinger (ITM, Belgium), Daniela Rojas Castro (AIDES, France), Virginie Supervie (INSERM U1136, France), Dominique Van Beckhoven (WIV-ISP, Belgium).

[2] Ķīvīte A. – nacionālais ar narkotiku lietošanu saistīto infekciju (DRID) eksperts Latvijā, EMCDDA DRID grupas biedrs

 

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Inga Millere
Dekāne, Docētāja
Ģirts Briģis
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Gunta Lazdāne
Docētāja, Vadošā pētniece
Kristīne Mārtinsone
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Anita Villeruša
Zinātniskās padomes priekšsēdētāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece, Projekta vadītāja
Anda Brinkmane
Katedras vadītāja, Docētāja, Pētniece
Baiba Rozentāle
Docētāja, Pētniece
Olafs Brūvers
Docētājs, Priekšsēdētājs
Inese Gobiņa
Docētāja, Vadošā pētniece, Projektu vadītāja
Laila Meija
Docētāja, Vadošā pētniece
Ieva Strēle
Vadošā pētniece
Egita Senakola
Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Pētniece
Lolita Vilka
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Voldemārs Arnis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Gunta Bēta
Direktora vietniece akadēmiskajā un pētnieciskajā darbā, Studiju programmas vadītāja, Docētāja