Pārlekt uz galveno saturu

Jauna dermokosmētikas līdzekļa izstrāde pacientiem ar metabolo sindromu ādas barjerfunkcijas atjaunošanai (III kārta)

Projekta/līguma nr.
2014/0024/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/076
Projekta finansējums
160 725,00 EUR, tai skaitā 148 670,00 EUR ERAF finansējums un 12 055,00 EUR RSU līdzfinansējums
Projekta īstenošana
01.09.2014. - 31.08.2015.

Mērķis

Veicināt zinātnes komercializāciju prioritārajā zinātnes virzienā „Sabiedrības veselība“, izstrādājot jaunu produktu, kas atjauno ādas barjerfunkciju pacientiem ar metabolo sindromu

Projekta specifiskais mērķis ir, balstoties uz iepriekš veikto pētījumu iestrādēm un zināšanām, izstrādāt gala sastāvu jaunam ar patentu aizsargātam produktam – dermokosmētikas līdzeklim ādas barjerfunkciju atjaunošanai – un veikt tā klīniski dermatoloģiskās pārbaudes, lai izpetītu metabolā sindroma parametru korelāciju ar oksidatīvā stresa biomarķieriem un ādas novecošanās pazīmēm metabolā sindroma pacientiem, un uzsākt šīs izstrādnes komercializāciju

Apraksts

Projekta aktivitātes

1. Pētījuma dizaina dokumentācijas sagatavošana

 • Ētikas komitejas atļaujas saņemšana
 • Pārskata sagatavošana par metabolo sindromu, apkopojot jaunāko zinātnisko literatūru un patentu informāciju

2. Dermokosmētikas līdzekļa sastāva ādas barjerfunkcijas atjaunošanai pilnveide un pārbaude

 • Aktīvo vielu un palīgvielu fizikālo un ķīmisko īpašību izpēte
 • Sastāva gala receptūras ādas barjerfunkcijas atjaunošanai izstrāde
 • Kvalitātes specifikācijas izstrāde un kvalitātes noteikšanai izmantojamo analīžu metožu noteikšana un izstrāde
 • Krēma dozētas formas izstrāde un laboratorijas sērijas pagatavošana
 • Krēma laboratorijas sērijas mikrobioloģiskās kvalitātes noteikšana
 • Gatavās dozētās formas stabilitātes izpēte
 • Dermokosmētikas līdzekļa dokumentācijas sagatavošana

3. Prospektīva randomizēta klīniskā pētījuma veikšana pacientiem ar metabolo sindromu

 • Pētījuma dalībnieku atlase, krēma testēšana
 • Metabolo sindromu un oksidatīvā stresa parametru noteikšana pētījuma pacientiem
 • Ādas vizuālo un strukturālo parametru noteikšana pirms un pēc krēma lietošanas pacientiem ar metabolo sindromu un kontroles grupā

4. Pētījumu rezultātu analīze, apkopošana un secinājumu veikšana, projekta rezultātu sagatavošana

 • PCT patenta pieteikuma sagatavošana un iesniegšana WIPO par sastāvu ādas barjerfunkcijas atjaunošanai pacientiem ar metabolo sindromu
Projekta rezultāti

Izstrādāts gala sastāvs jaunam ar patentu aizsargātam produktam – dermokosmētikas līdzeklim ādas barjerfunkciju atjaunošanai un veiktas tā klīniski dermatoloģiskās pārbaudes, lai izpetītu metabolā sindroma parametru korelāciju ar oksidatīvā stresa biomarķieriem un ādas novecošanās pazīmēm metabolā sindroma pacientiem, kā arī uzsākta šīs izstrādnes komercializācija.

1. Pētījuma dizaina dokumentācijas sagatavošana

 • Ētikas komisijas atļauja pētījuma veikšanai 1 gab. (Saņemta 18.12.2014.)
 • Pārskats par jaunāko zinātnisko literatūru un patentu informāciju pētījuma tematikā (1 gab.)

2. Dermokosmētikas līdzekļa sastāva ādas barjerfunkciju atjaunošanai pilnveide un pārbaude

 • Dermokosmētikas līdzekļa lieta atbilstoši EK Regulai Nr.1223/2009 (1 gab.)

3. Prospektīva randomizēta klīniskā pētījuma uz pacientiem veikšana

 • Klīniskā pētījuma rezultātu protokoli (3 gab.)

4. Pētījumu rezultātu analīze, apkopošana un secinājumu veikšana, projekta rezultātu sagatavošana

 • Raksti 2 gab. (Iesniegti 27.08.2015. un 30.08.2015.)
 • Patenta pieteikums  1 gab. (Iesniegts 25.08.2015.)
 • Paņēmiena apraksts