Pārlekt uz galveno saturu

Quadruple Helix koncepts (QHC) kā pamats jaunās paaudzes PPP modelim

Projekta/līguma nr.
lzp-2020/1-0062
Projekta finansējums
300 000,00 EUR
Projekta vadītājs
Projekta īstenošana
01.01.2021. - 31.12.2023.

Mērķis

Pētījuma mērķis ir radīt teorētisko un praktisko bāzi Quadruple Helix koncepcijā (QHC) balstītam nākamās paaudzes PPP (publiskās un privātās partnerības) modelim -S4P, lai efektīvāk nodrošinātu publiskos pakalpojumus vai infrastruktūru, izmantojot ne tikai valsts vai uzņēmumu, bet arī sabiedrības un zinātnes resursus. S4P modelis uzlabos esošo “publiskās privātās partnerības” (3P) praksi un veicinās proaktīvu sabiedrības iesaisti, lai veicinātu efektīvāku un ilgtspējīgu visu iesaistīto pušu resursu plūsmu.

Apraksts

Aprites ekonomikā, kas šobrīd ir īpaši aktuāls jautājums, pamazām tiek ieviesta prakse sabiedrību iesaistošu sadarbības modeļu darbībai, piemēram, depozītu sistēma, dalīšanās ekonomika, kur sabiedrība ir tikpat nozīmīgs partneris kā biznesa un publiskās pārvaldes pārstāvji. Taču pašlaik pietrūkst ekonomiski, praktiski un juridiski piemērojamas metodikas un instrumentu 4P sadarbības modeļa īstenošanai. Tam ir vajadzīgas jaunas pārvaldības pieejas, aprites biznesa modeļu inovācijas (ABMI) un izmaiņas sabiedrības uztverē saistībā ar tās lomu vērtības radīšanā, piedāvājumā un uzkrāšanā. Šis projekts novērsīs šo plaisu, starpdisciplināri apvienojot 3P, ABMI un sabiedrības iesaistes pieejas no juridiskās, ekonomiskās un biznesa vadības prakses, kā rezultātā veidojot zinātību uz QHC balstītu sadarbības modeļu veidošanā, lai veicinātu ilgtspējīgu attīstību.

Aktivitātes

Projekta rezultātu un publicitātes pasākums "Sadarbība – ilgtspējas pamats" (05.10.2023.)

Vebinārs par FLP projektu "Quadruple Helix koncepts kā pamats jaunās paaudzes PPP modelim" (15.09.2022.)

Projekta rezultātu prezentācijas un publicitātes pasākums sarunu festivālā LAMPA (01.07.2022.)

Projekta rezultātu prezentācijas un publicitātes pasākums Ziemeļvalstu Ministru padomes birojā (28.06.2022.)

Dalība Eiropas Zinātnieku naktī 2021 (30.04.2021.)