Pārlekt uz galveno saturu

Pakalpojums

Norises ilgums

Maksa (EUR), ieskaitot PVN

Konsultācijas

  • par psiholoģisko testu adaptāciju un izstrādi
  • par psiholoģisko instrumentu izvērtēšanu

60 min.

45

Sertificēti psihologi piedāvā psiholoģisko izpēti (novērtēšanu), psiholoģisko konsultēšanu un psiholoģisko palīdzību

Psiholoģiskā izpēte (novērtēšana)

  • Kognitīvo jeb izziņas procesu izpēte
  • Personības izpēte
  • Emocionālās jomas izpēte

Psiholoģiskā konsultēšana un palīdzība

60 min.

45

Psihologu reģistrā iekļauti psihologi piedāvā psiholoģisko izpēti (novērtēšanu)

Psiholoģiskā izpēte (novērtēšana)

  • Kognitīvo jeb izziņas procesu izpēte
  • Personības izpēte
  • Emocionālās jomas izpēte

Psiholoģiskā konsultēšana un palīdzība

60 min.

18