Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2013 - pašlaik

Profesionālās maģistra studiju programmas „Veselības psiholoģija” vadītāja

Rīgas Stradiņa Universitāte, Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte

2013 - pašlaik

Vadošā pētniece

Rīgas Stradiņa Universitāte, Valsts pētījuma programma (VPP) 2014. – 2017. gadam. Biomedicīna sabiedrības veselībai (BIOMEDICINE). Apakšprojekts/aktivitāte: Jaunas tehnoloģijas "Latvijas daudzdimensiju klīniskais personības tests" izstrāde un pārnese tautsaimniecībā”.

2013 - pašlaik

Docente

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra

2007 - 2010

Psiholoģe

Rīgas 66. speciālā vidusskola

2006 - 2007

Pētniece

LU aģentūra „Filozofijas un socioloģijas institūts”

2003 - 2015

Psiholoģe

VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoļoģijas centrs”

pašlaik

Docents

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra

pašlaik

Studiju programmas vadītājs

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte

Izglītība

2007 - 2013

Dr. psych. Doktora grāds, klīniskā psiholoģijā.

Latvijas Universitāte

Disertācijas nosaukums: „No narkotikām atkarīgo cilvēku personības traucējumi un sociālo problēmu risināšana rehabilitācijas procesā".

Vadītāja: Dr. psych. Malgožata Raščevska.

Konsultānts: Dr. psych.Solveiga Miezīte

2005 - 2007

Maģistra grāds psiholoģijā (specializācija: klīniskais psihologs).

Latvijas Universitāte

2001 - 2005

Psiholoģijas profesionālā augstākā izglītība, Sociālā psihologa kvalifikācija.

Latvijas Universitāte

Papildu informācija

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

2016. gada 19. maijā, Itālijā, Erasmus plus projekta ietvaros tika sagatavoti un prezentēti lekcijas materiāli par atkarību profilaksi, Padovas Universitātes (Itālija) studiju programmas „Psiholoģija" studentiem un docētājiem (8 ak.st.).​

​2016. gada 01. jūnijā, Rīgā. Vieslekcija „Kanādas Britu Kolumbijas universitātes pieredze flipped classroom īstenošanā" . Vieslekcijas vadītājs: Asoc.prof. Andis Klegeris. Pedagoģiskās izaugsmes centrs. Apliecinājums Nr. 2016/212, (4 ak.st.).​

2016. gada 14. maijā, Rīgā. Videolekcija „Veselība un attīstība agrīnā bērnībā". Videolekcijas vadītāja: Prof. J. Nikolajeva, Krievija). VPUPK. Apliecība,(2 ak.st.).​

2016. gada 13. aprīlī, Rīgā. Seminārs "Risky behaviour and school prevention". Semināra vadītāja: Mag.psych., vieslektores Stanislava Hoferkova (Čehija). Apliecība, (4 ak.st.).​

2016. gada 22. martā, Rīgā. Seminārs „Kognitīvi biheiviorālās pieejas tehniku izmantošana darbā ar hroniskām sāpēm". Semināra vadītāji: Dr.psych. J. Harlamova un Mag.psych., Marina Brice. Latvijas veselības psiholoģijas asociācija. Apliecība, (4 ak.st.).​

2016.gada 25. februārī Rīgā. Seminārs "Intervences iespējas no psihoaktīvajām vielām atkarīgām personām: secinājumi par efektivitāti, iespējām un izaicinājumiem". Semināra vadītāja: Dr. psych. J. Koļesņikova. Latvijas veselības psiholoģijas asociācija un Latvijas psihologu biedrība. Apliecība, (4 ak.st.).​

2015. gada 10. novembrī, Rīgā. Seminārs „Īstermiņa psiholoģiskā konsultēšana". Semināra vadītāja: Mag.psych., Marina Brice. Latvijas veselības psiholoģijas asociācija. Apliecība, (4 ak.st.).​

2015. gada 23. septembrī, Rīgā. Seminārs „Apzinātības prakse psiholoģiskajā konsultēšanā". Semināra vadītāja: Mag.psych., Mag.sc.sal. Indra Majore - Dūšele. Latvijas veselības psiholoģijas asociācija. Rīga, Latvija.​ Apliecība, (4 ak.st.)​.

 

Pētniecības darbības virzieni

 

  • Personības traucējumi.
  • Atkarība no psihoaktivām vielām.
  • Stress un probrēmu risināšana.
  • Klīniskā personības testa izstrāde.
  • Psihosociālā rehabilitācija.

 

Izstrādātie studiju kursi

 

Izpētes metodes psiholoģijā​

Klīniskā veselības psiholoģija​

Psiholoģijas aktuālie pētījumi veselības aprūpes kontekstā un starpdisciplinārā pieeja​

Psiholoģiskās izpētes un konsultēšanas prakse II​

Stress un problēmrisināšanas stratēģija​

Veselības un slimības psihosociālie aspekti un psihosociālā rehabilitācija​

E-vide psiholoģijā​

Stresa menedžments​

Sociālā neirozinātne​

Psiholoģijas aktuālie pētījumi veselības aprūpes kontekstā un starpdisciplinārā pieeja​

 

Vadītie studiju kursi

 

Izpētes metodes psiholoģijā

 

Klīniskā psiholoģija

Klīniskā veselības psiholoģija

Patopsiholoģija

Psihologa profesionālā darbība

Psihologa profesionālā darbība un ētika I

Psihologa profesionālā darbība un ētika II

Psiholoģijas aktuālie pētījumi veselības aprūpes kontekstā un starpdisciplinārā pieeja

Psiholoģiskā konsultēšana praksē

Psiholoģiskās izpētes un konsultēšanas prakse II

Stress un problēmrisināšanas stratēģija

Veselības un slimības psihosociālie aspekti un psihosociālā rehabilitācija

Izpētes metodes psiholoģijā

Izziņas procesu izpēte

Pašefektivitāte un pašregulācija

Psiholoģiskā konsultēšana

Seksualitātes psiholoģija

Sistēmiskā pieeja konsultēšanā

 

Psiholoģijas aktuālie pētījumi veselības aprūpes kontekstā un starpdisciplinārā pieeja

 

Docētie studiju kursi

E-vide psiholoģijā

Individuālā psiholoģiskā konsultēšana praksē

Klīniskā psiholoģija

Klīniskā veselības psiholoģija

Kvalifikācijas eksāmens

Pašefektivitāte un pašregulācija

Psihologa profesionālā darbība

Psihologa profesionālā darbība un ētika I

Psihologa profesionālā darbība un ētika II

Psiholoģiskā konsultēšana praksē

Psiholoģiskās izpētes un konsultēšanas prakse I

Stress un problēmrisināšanas stratēģija

Veselības psiholoģija

Veselības un slimības psihosociālie aspekti un psihosociālā rehabilitācija

Psiholoģiskā konsultēšana

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

Vadītie:

maģistra darbi: 10

bakalaura darbi: 5​

Recenzētie:

promocijas darbi: 3

​​maģistra darbi: 5

​​bakalaura darbi: 4

 

Projekti

 

Pētniece

Nordplus Adult 2017. Projekta Nr. NPAD-2017-10077. 2017 - 2020. ​Projekts "Age is not an obstacle" .

​Vadošā pētniece

​Aizsardzības ministrija, Rīgas Stradiņa universitāte un Rīgas Tehniskā universitāte. Projekta Nr. 48-23/2017/0452. 2017. - 2020. Projekts: Datorizētas indivīda personības novērtēšanas sistēmas izstrāde".

Vadošā pētniece

Valsts pētījuma programma (VPP) 2014. – 2017. gadam. Biomedicīna sabiedrības veselībai (BIOMEDICINE). Apakšprojekts/aktivitāte: Jaunas tehnoloģijas "Latvijas daudzdimensiju klīniskais personības tests" izstrāde un pārnese tautsaimniecībā". Anniņmuižas bulv. 26a, Rīga, LV-1067

 

Vadošā pētnieka p.i. (projekti), Zinātnes departaments, Projekts „Datorizētas indivīda personības novērtēšanas sistēmas izstrāde"

Metodiskie materiāli

 

Mihailovs, Ivans Jānis. Maģistra darba tiesiskie un ētiskie aspekti [Elektroniskais resurss] / I.J.Mihailovs, J.Kolesnikova, V.Perepjolkina // Metodiskie norādījumi maģistra darbu izstrādei RSU veselības psiholoģijas un supervīzijas studiju programmām [E-grāmata] / V.Perepjolkinas un K.Mārtinsones redakcijā - [Elektroniskais resurss]. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2015. 7.-11.lpp. - E-grāmata pieejama RSU tīklā: http://estudijas.rsu.lv/course/view.php?id=10566

 

Koļesņikova, Jeļena. Izmantoto informatīvo avotu saraksts [Elektroniskais resurss] /J.Kolesnikova, V.Perepjolkina // Metodiskie norādījumi maģistra darbu izstrādei RSU veselības psiholoģijas un supervīzijas studiju programmām [E-grāmata] / V.Perepjolkinas un K.Mārtinsones redakcijā - [Elektroniskais resurss]. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2015.​ 28 lpp.- E-grāmata pieejama RSU tīklā: http://estudijas.rsu.lv/course/view.php?id=10566

 

Perepjolkina Viktorija. Maģistra darba noformējums. ​[Elektroniskais resurss] /​V. Perepjolkina, J. Koļesņikova // Metodiskie norādījumi maģistra darbu izstrādei RSU veselības psiholoģijas un supervīzijas studiju programmām [E-grāmata] / V.Perepjolkinas un K.Mārtinsones redakcijā - [Elektroniskais resurss]. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2015.​ 31.-54. lpp.- E-grāmata pieejama RSU tīklā: http://estudijas.rsu.lv/course/view.php?id=10566

 

 

Tēzes​​

 

Integrative approach used for the development of the theoretical concept of the new clinical multidimensional personality test / J.Kolesnikova, V.Perepjolkina, K.Martinsone, A.Stepens // 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 2nd Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.26-28, 2014) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2014. - P.33.

Koļesņikova, Jeļena. Sociālo problēmu risināšanas prasmes no narkotikām atkarīgiem cilvēkiem psihosociālā rehabilitācijā / J.Koļesņikova // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 453.lpp.

Possibilities of research of anomie in Latvian society / J.Levina, K.Martinsone, J.Kolesnikova, V.Perepjolkina // 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 2nd Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.26-28, 2014) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2014. - P.39.

Development and validation of the Latvian clinical personality test / V.Perepjolkina, J.Kolesnikova, K.Martinsone, A.Stepens // 14th European Congress of Psychology "Linking technology and psychology: feeding the mind, energy for life" (Milan, Italy, July 7-10, 2015) : Abstract Book. - Milan, 2015. - P.2184.

Latvian Clinical Personality Test : development and validation of the preliminary version psychometric properties of the Latvian Clinical Personality Test / J.Kolesnikova, V.Perepjolkina, K.Martinsone, A.Stepens, E.Rancans // European Psychiatry. - Vol.30, Suppl.1 (2015, March), Poster No.1000. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Latvijas Klīniskā personības testa apgalvojumu formulēšana : procedūra un rezultāti / V.Perepjolkina, K.Mārtinsone, J.Koļesņikova, A.Stepens, E.Rancāns // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 353.lpp.

Psychometric properties of the functioning scales for the Latvian clinical personality test (LCPT) / J.Koļesņikova, V.Perepjolkina, K.Mārtinsone, A.Stepens // Journal of Rehabilitation Medicine. - Vol.47, No.8 (2015, Sept.), p.775-776. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Relationship between anxiety and some aspects of functioning in a Latvian community sample / Z.Ozoliņa, A.Hofmane, K.Mārtinsone, V.Perepjolkina, J.Koļesņikova, J.Ļevina, A.Stepens // Journal of Rehabilitation Medicine. - Vol.47, No.8 (2015, Sept.), p.798-799. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Relationship between depressive symptoms and functioning in a Latvian community sample / A.Ošleja, A.Hofmane, K.Mārtinsone, V.Perepjolkina, J.Koļesņikova, J.Ļevina, A.Stepens // Journal of Rehabilitation Medicine. - Vol.47, No.8 (2015, Sept.), p.798. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Relationship between functioning and mental disorders in a sample of rehabilitation patients / K.Mārtinsone, V.Perepjolkina, J.Koļesņikova, J.Ļevina, A.Stepens ...[et al.] // Journal of Rehabilitation Medicine. - Vol.47, No.8 (2015, Sept.), p.799. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Relationship between psychotic symptoms and some aspects of functioning / A.Hofmane, K.Mārtinsone, V.Perepjolkina, J.Koļesņikova, J.Ļevina, J.Gómez-Benito, A.Stepens // Journal of Rehabilitation Medicine. - Vol.47, No.8 (2015, Sept.), p.798. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Relationship between the substance use related disorders scale and aspects of functioning / K.Pēča, K.Mārtinsone, V.Perepjolkina, J.Koļesņikova, A.Stepens // Journal of Rehabilitation Medicine. - Vol.47, No.8 (2015, Sept.), p.799. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Koļesņikova, Jeļena. Uzvedības pārmaiņu modeļa izmantošana e-intervencēs veselības psiholoģijā / J.Koļesņikova, G.Rudzīte // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 25.lpp.

Latvijas Klīniskā personības testa izstrāde : no idejas līdz tās realizācijai / V.Perepjolkina, J.Koļesņikova, K.Mārtinsone, A.Stepens, E.Rancāns // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 26.lpp.

Dalība RSU Tālākizglītības fakultātes Kursu daļas īstenotajā programmā

 

Profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programma (2016):

„Stresa, izdegšanas sindroma un līdzjūtības noguruma profilakse un pārvarēšana" (docētāji: I.Majore – Dūšele, ​J. Koļesņikova);

„Profilakses iespējas atkarīgām personām: uz pierādījumiem balstīti secinājumi par profilakses pasākumu efektivitāti un jaunākās tendences darbā ar šo pacientu grupu" (docētāja J. Koļesņikova). ​​

 

Eksperta tiesības

 

2015 - pašlaik

Latvijas Zinātnes padomes eksperte psiholoģijā.

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

2014 - pašlaik

Latvijas Veselības psiholoģijas asociācijas priekšsēdētāja​.

2016 - pašlaik​

Latvijas Psihologu Biedrības biedre un Padomes locekle.​

2016 - pašlaik

​Biedrības The European Health Psychology Society biedre un nacionālā pārstāve Latvijā.​

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

 

Utility of Pathological Personality Traits in Predicting Suicidal Ideation in Civil, Military and Clinical Sample / V. Perepjolkina, J.Koļesņikova, K. Mārtinsone, A. Stepens, ., & E. Rancāns // NATO-CSOHFM-272 SYMPOSIUM On Military Suicide Prevention (pieņemts publicēšanai​).

The relationship between anomia and maladaptive personality traits/ J. Ļevina, V. Perejolkina, K. Mārtinsone, S. Mihailova, & J. Koļesnikova // Procedings of the 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social Transformations, Innovations, Solutions (pieņemts publicēšanai​).

Criterion-based Validity of the Depression Scale of Latvian Clinical Personality Inventory / V. Perepjolkina, J. Kolesnikova, K. Mārtinsone, A. Stepens, & E. Rancans //, E. (2017). Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference, Rēzekne, 2017., 1, 603-616. lpp.

Latvijas klīniskā personības testa otrās sākotnējo apgalvojumu kopas izstrāde : integratīvās pieejas pielietošana = Development of the second preliminary item pool of the Latvian clinical personality inventory : an integrative approach / V.Perepjolkina, J.Koļesņikova, K.Mārtinsone, A.Stepens // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientific conference (Rēzekne, 2016.g. 27.-28.maijs) / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. - Rēzekne, 2016. - 1.daļa, 469.-482.lpp. - Kopsavilkums angļu valodā. - Starptautiski citējamā izdevumā.

 

 

Psychometric properties of Travelers Needs Questionnaire (TNQ) / J.Ļevina, J.Kolesnikova, T.Kanonire // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientific conference (Rēzekne, 2016.g. 27.-28.maijs) / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. - Rēzekne, 2016. - 1.daļa, 422.-430.lpp. - Starptautiski citējamā izdevumā.

 

The theoretical integrative model for the Latvian Clinical Personality Inventory / J.Kolesnikova, V.Perepjolkina, K.Martinsone, A.Stepens // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientific conference (Rēzekne, 2016.g. 27.-28.maijs) / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. - Rēzekne, 2016. - 1.daļa, 388.-398.lpp. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Mihailovs, Ivans Jānis. Maģistra darba tiesiskie un ētiskie aspekti [Elektroniskais resurss] / I.J.Mihailovs, J.Kolesnikova, V.Perepjolkina // Metodiskie norādījumi maģistra darbu izstrādei RSU veselības psiholoģijas un supervīzijas studiju programmām [E-grāmata] / V.Perepjolkinas un K.Mārtinsones redakcijā - [Elektroniskais resurss]. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2015. - 7.-11.lpp. - E-grāmata pieejama RSU tīklā: http://estudijas.rsu.lv/course/view.php?id=10566

Schizophrenia through the lens of functional status : biopsychosocial approach = Шизофрения в контексте функционального состояния : биопсихосоциальный подход [Elektroniskais resurss] / A.Hofmane, K.Martinsone, V.Perepjolkina, J.Kolesnikova // Medical psychology in Russia = Медицинская психология в России [Elektroniskais resurss]. - No.6 (2015). - Resurss aprakstīts 2016.g. 8.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://mprj.ru/archiv_global/2015_6_35/nomer09.php - Teksts paralēli angļu un krievu valodā.

Koļesņikova, Jeļena. Relationship of drug-addicted patients' personality disorders to social problem-solving changes during the rehabilitation process / J.Kolesnikova, S.Miezitis, G.Osis // Nordic Journal of Psychiatry. - Vol.67, No.4 (2013, Aug.), p.282-288. - Starptautiski citējamā izdevumā.

 

Tēzes​​

 

 

Utility of Pathological Personality Traits in Predicting Suicidal Ideation in a Latvian Community Sample / V. Perepjolkina, J. Kolesnikova, K. Mārtinsone, A. Stepens, E. Rancans, & A. Codere // NATO-CSO-HFM-272 SYMPOSIUM On Military Suicide Prevention. (April 3-5, 2017, Riga, Latvia). Available at: https://events.sto.nato.int/index.php/upcoming-events/event-list/matukio/downloadfile?a6d5dgdee4cu7eho8e7fc6ed4e76z=dbb3e98987c2cef3bdbc5defe099c6d77db0098e14

 

Validity scales of Latvian Clinical personality Inventory / V. Perepjolkina, J. Kolesnikova, K. Mārtinsone, A. Stepens, & E. Rancans // 3rd International scientific practical conference: Health and Personality Development: Integrative Approach. (April, 27-29 2017, Riga, Latvia).

 

The relation of personality, smoking, and physical activity in the general population / J. Kolesnikova, V. Perepjolkina, K. Mārtinsone, A. Stepens, & E. Rancans // European Health Psychology Society & BPS Division of Health Psychology Annual Conference 2016: "Behaviour Change: Making an Impact on Health and Health Services" (August, 23-27, 2016, Aberdeen, Scotland). Conference Abstracts, p.505. Informācija pieejama: http://ehps2016.org/files/EHPS2016_Abstracts_Book_08082016.pdf

 

A closer look at the dimensions of personality pathology : relation of maladaptive and adaptive personality traits : [abstract] / K.Martinsone, V.Perepjolkina, I.Bogdanova, J.Kolesnikova // 18th European Conference on Personality (ECP) (Timisoara, Romania, July 19-23, 2016) : Program Book / European Association of Personality Psychology (EAPP), West University of Timisoara. - Timisoara, 2016. - P.279. - Pieejams arī tiešsaistē: http://ecp18.psihologietm.ro/assets/program_-_abstracts_book_320_pages_july_20th_2016.pdf

 

Development and item-level analysis of the Latvian Clinical Personality Inventory (LCPI v2.2) [Elektroniskais resurss] : [abstract] / V.Perepjolkina, J.Kolesnikova, K.Martinsone, A.Stepens, E.Rancans // 10th International Test Commission (ITC) Conference "Improving policy and practice: opportunities and challenges in an international context" (Vancouver, Canada, July 1-4, 2016) [Elektroniskais resurss] : Presentations. - Vancouver, 2016. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2017.g. 31.janv. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://itc2016.educ.ubc.ca/scientific-program/presentations/

Development of the pathological personality trait scales for the Latvian Clinical Personality Inventory (LCPI v2.2) [Elektroniskais resurss] : [abstract] / V.Perepjolkina, J.Kolesnikova, K.Martinsone, A.Stepens, E.Rancans // 10th International Test Commission (ITC) Conference "Improving policy and practice: opportunities and challenges in an international context" (Vancouver, Canada, July 1-4, 2016) [Elektroniskais resurss] : Presentations. - Vancouver, 2016. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2017.g. 31.janv. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://itc2016.educ.ubc.ca/scientific-program/presentations/

Different predictions for resources for health : relations between anomia and personality traits / J.Levina, V.Perepjolkina, J.Kolesnikova, K.Martinsone, S.Mihailova // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.]. - Riga, 2016. - P.66-67.

Freimane, Gunta. Medikamentu līdzestības aptaujas validizācija pilotpētījumā ar cukura diabēta slimniekiem / G.Freimane, J.Koļesņikova // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 97.lpp.

Koļesņikova, Jeļena. Uzvedības pārmaiņu modeļa izmantošana e-intervencēs veselības psiholoģijā / J.Koļesņikova, G.Rudzīte // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 25.lpp.

Latvijas Klīniskā personības testa izstrāde : no idejas līdz tās realizācijai / V.Perepjolkina, J.Koļesņikova, K.Mārtinsone, A.Stepens, E.Rancāns // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 26.lpp.

Pathological personality traits in patients with schizophrenia spectrum disorders / V.Perepjolkina, J.Kolesnikova, K.Martinsone, A.Stepens, E.Rancans // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.]. - Riga, 2016. - P.82.

Rudzīte, Gundega. E-health in time management in Rīga Stradiņš University students : preliminary results / G.Rudzite, K.Martinsone, J.Kolesnikova // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.] - Riga, 2016. - P.101.

The relation of personality, smoking, and physical activity in the general population / J.Kolesnikova, V.Perepjolkina, K.Martinsone, A.Stepens, E.Rancans // European Health Psychology Society & BPS Division of Health Psychology Annual Conference 2016 "Behaviour change: making an impact on health and health services" (Aberdeen, Scotland, Aug.23-27, 2016) : Conference Abstracts. - Aberdeen, 2016. - P.505. - Pieejams arī tiešsaistē: http://ehps2016.org/files/EHPS2016_Abstracts_Book_08082016…

Development and validation of the Latvian clinical personality test / V.Perepjolkina, J.Kolesnikova, K.Martinsone, A.Stepens // 14th European Congress of Psychology "Linking technology and psychology: feeding the mind, energy for life" (Milan, Italy, July 7-10, 2015) : Abstract Book. - Milan, 2015. - P.2184.

Latvian Clinical Personality Test : development and validation of the preliminary version psychometric properties of the Latvian Clinical Personality Test / J.Kolesnikova, V.Perepjolkina, K.Martinsone, A.Stepens, E.Rancans // European Psychiatry. - Vol.30, Suppl.1 (2015, March), Poster No.1000. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Latvijas Klīniskā personības testa apgalvojumu formulēšana : procedūra un rezultāti / V.Perepjolkina, K.Mārtinsone, J.Koļesņikova, A.Stepens, E.Rancāns // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 353.lpp.

Psychometric properties of the functioning scales for the Latvian clinical personality test (LCPT) / J.Koļesņikova, V.Perepjolkina, K.Mārtinsone, A.Stepens // Journal of Rehabilitation Medicine. - Vol.47, No.8 (2015, Sept.), p.775-776. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Relationship between anxiety and some aspects of functioning in a Latvian community sample / Z.Ozoliņa, A.Hofmane, K.Mārtinsone, V.Perepjolkina, J.Koļesņikova, J.Ļevina, A.Stepens // Journal of Rehabilitation Medicine. - Vol.47, No.8 (2015, Sept.), p.798-799. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Relationship between depressive symptoms and functioning in a Latvian community sample / A.Ošleja, A.Hofmane, K.Mārtinsone, V.Perepjolkina, J.Koļesņikova, J.Ļevina, A.Stepens // Journal of Rehabilitation Medicine. - Vol.47, No.8 (2015, Sept.), p.798. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Relationship between functioning and mental disorders in a sample of rehabilitation patients / K.Mārtinsone, V.Perepjolkina, J.Koļesņikova, J.Ļevina, A.Stepens ...[et al.] // Journal of Rehabilitation Medicine. - Vol.47, No.8 (2015, Sept.), p.799. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Relationship between psychotic symptoms and some aspects of functioning / A.Hofmane, K.Mārtinsone, V.Perepjolkina, J.Koļesņikova, J.Ļevina, J.Gómez-Benito, A.Stepens // Journal of Rehabilitation Medicine. - Vol.47, No.8 (2015, Sept.), p.798. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Relationship between the substance use related disorders scale and aspects of functioning / K.Pēča, K.Mārtinsone, V.Perepjolkina, J.Koļesņikova, A.Stepens // Journal of Rehabilitation Medicine. - Vol.47, No.8 (2015, Sept.), p.799. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Integrative approach used for the development of the theoretical concept of the new clinical multidimensional personality test / J.Kolesnikova, V.Perepjolkina, K.Martinsone, A.Stepens // 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 2nd Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.26-28, 2014) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2014. - P.33.

Koļesņikova, Jeļena. Sociālo problēmu risināšanas prasmes no narkotikām atkarīgiem cilvēkiem psihosociālā rehabilitācijā / J.Koļesņikova // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 453.lpp.

Possibilities of research of anomie in Latvian society / J.Levina, K.Martinsone, J.Kolesnikova, V.Perepjolkina // 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 2nd Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.26-28, 2014) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2014. - P.39.

 

Grāmatas un brošūras​​

 

Koļesņikova, Jeļena. Sociālais atbalsts / J.Koļesņikova, G.Freimane // Veselības psiholoģija / K.Mārtinsones un V.Sudrabas redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 2.5.nod., 48.-52.lpp.

Koļesņikova, Jeļena. Stresa fizioloģija / J.Koļesņikova // Veselības psiholoģija / K.Mārtinsones un V.Sudrabas redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 3.2.nod., 64.-65.lpp.

Koļesņikova, Jeļena. Stresa pārvarēšana / J.Koļesņikova, I.Majore-Dūšele // Veselības psiholoģija / K.Mārtinsones un V.Sudrabas redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 3.5.nod., 79.-84.lpp.

Koļesņikova, Jeļena. Stresa psiholoģiskais novērtējums / J.Koļesņikova // Veselības psiholoģija / K.Mārtinsones un V.Sudrabas redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 3.3.nod., 65.-67.lpp.

Koļesņikova, Jeļena. Stresa teorijas / J.Koļesņikova // Veselības psiholoģija / K.Mārtinsones un V.Sudrabas redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 3.1.nod., 61.-64.lpp.

Koļesņikova, Jeļena. Vizuālās datu ieguves metodes / J.Koļesņikova // Pētniecība: teorija un prakse / K.Mārtinsones, A.Piperes, D.Kamerādes zinātniskajā redakcijā. - Rīga : RaKa, 2016. - 3.2.1.6.apakšnod., 264.-271.lpp.

Veselības psiholoģija / K.Mārtinsones un V.Sudrabas redakcijā ; [autori: K.Mārtinsone, V.Sudraba, S.Mihailova, J.Koļesņikova, J.Ļevina, V.Perepjolkina, I.J.Mihailovs, J.Harlamova, A.A.Krūmiņa, J.Ļubenko, G.Freimane, I.Majore-Dūšele, A.Upmale ...[u.c.] ; recenzentes: D.Kamerāde, A.Pipere, G.Svence]. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 240 lpp.

Vadītās studiju programmas

 

Rīgas Stradiņa universitāte, Maģistra profesionālais Izglītības līmenis, Pilna laika klātiene, Veselības psiholoģija​

 

Grāmatas

Psiholoģijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē

Mārtinsone, K., Mihailova, S., Koļesņikova, J., Mihailovs, I. J., Ļevina, J., Freimane, G., Šneidere, K.
Rīgas Stradiņa universitāte, 2017

Kontakti

Kolēģi

Inga Millere
Dekāne, Docētāja
Kristīne Mārtinsone
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Ģirts Briģis
Katedras vadītājs, Docētājs
Olafs Brūvers
Docētājs, Vadītājs
Anita Villeruša
Zinātniskās padomes priekšsēdētāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece, Projekta vadītāja
Lolita Vilka
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Voldemārs Arnis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Inese Gobiņa
Docētāja, Vadošā pētniece, Projektu vadītāja
Laila Meija
Docētāja, Vadošā pētniece
Lauma Spriņģe
Docētāja, Studiju programmas vadītāja, Vadošā pētnieka p. i.
Uģis Ciematnieks
Docētājs, Studiju programmas vadītājs
Kristaps Circenis
Katedras vadītājs, Studiju programmas vadītājs, Docētājs