Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2013 - pašlaik

Profesionālās maģistra studiju programmas „Veselības psiholoģija” vadītāja

Rīgas Stradiņa Universitāte, Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte

pašlaik

Docents

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra

pašlaik

Laboratorijas vadītāja

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Psiholoģijas laboratorija

2003 - 2015

Psiholoģe

VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoļoģijas centrs”

Izglītība

2007 - 2013

Dr. psych. Doktora grāds, klīniskā psiholoģijā.

Latvijas Universitāte

Disertācijas nosaukums: „No narkotikām atkarīgo cilvēku personības traucējumi un sociālo problēmu risināšana rehabilitācijas procesā".

Vadītāja: Dr. psych. Malgožata Raščevska.

Konsultānts: Dr. psych.Solveiga Miezīte

2005 - 2007

Maģistra grāds psiholoģijā (specializācija: klīniskais psihologs).

Latvijas Universitāte

2001 - 2005

Psiholoģijas profesionālā augstākā izglītība, Sociālā psihologa kvalifikācija.

Latvijas Universitāte

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

​Darbs ārzemēs (Erasmus projekti):

2019. Kipras Universitāte (Kipra).​

2018. Algarves Universitāte (Portugāle).​

2016. Padovas Universitāte (Itālija) .​

 

 

Pētniecības darbības virzieni

 

Testu izstrāde un adaptācija.

Latvijas klīniskā personības testa (LKPT) pielietojums dažādām pacientu grupām.

 

Izstrādātie studiju kursi

 

Psihologa profesionālā darbība

Klīniskā veselības psiholoģija​

Veselības psiholoģija

Aptauju izstrāde un adaptācija zinātniski pētnieciskā darbā

 

Vadītie studiju kursi

 

Psihologa profesionālā darbība

Klīniskā veselības psiholoģija​

Veselības psiholoģija

Klīniskā psiholoģija

Aptauju izstrāde un adaptācija zinātniski pētnieciskā darbā

 

Docētie studiju kursi

 

E-vide psiholoģijā

Klīniskā psiholoģija

Klīniskā veselības psiholoģija

Veselības psioloģija

Individuālā psiholoģiskā konsultēšana praksē

Kvalifikācijas eksāmens

Pašefektivitāte un pašregulācija

Aptauju izstrāde un adaptācija zinātniski pētnieciskā darbā

Psihologa profesionālā darbība

Psiholoģiskā konsultēšana praksē

Stress un problēmrisināšanas stratēģija

 

Projekti

 

2017. - 2020. Nordplus Adult. Projekta Nr. NPAD-2017-10077. ​Projekts "Age is not an obstacle". Pētniece.

 

2017. - 2020. ​Aizsardzības ministrija, Rīgas Stradiņa universitāte un Rīgas Tehniskā universitāte. Projekta Nr. 48-23/2017/0452. "Datorizētas indivīda personības novērtēšanas sistēmas izstrāde".​Vadošā pētniece p.i.

 

2014. – 2017. Valsts pētījuma programma (VPP). Biomedicīna sabiedrības veselībai (BIOMEDICINE). Apakšprojekts/aktivitāte: Jaunas tehnoloģijas "Latvijas daudzdimensiju klīniskais personības tests" izstrāde un pārnese tautsaimniecībā". Vadošā pētniece p.i.

 

Dalība RSU Tālākizglītības fakultātes Kursu daļas īstenotajā programmā

 

2019. Tālākizglītības fakultāte, RSU. Profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programma „ Psiholoģiskā novērtēšana ar Latvijas klīnisko personības testu pieaugušiem” (docētāji: V. Perepjolkina, ​J. Koļesņikova).

 

2017. Tālākizglītības fakultāte, RSU. Profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programma „Profilakses iespējas atkarīgām personām: uz pierādījumiem balstīti secinājumi par profilakses pasākumu efektivitāti un jaunākās tendences darbā ar šo pacientu grupu" (docētāja J. Koļesņikova).

 

2016. Tālākizglītības fakultāte, RSU. Profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programma „Stresa, izdegšanas sindroma un līdzjūtības noguruma profilakse un pārvarēšana" (docētāji: I.Majore – Dūšele, ​J. Koļesņikova);

„Profilakses iespējas atkarīgām personām: uz pierādījumiem balstīti secinājumi par profilakses pasākumu efektivitāti un jaunākās tendences darbā ar šo pacientu grupu" (docētāja J. Koļesņikova). ​​

 

Eksperta tiesības

 

2015 - pašlaik

Latvijas Zinātnes padomes eksperte psiholoģijā.

 

Publikācijas

 

Incremental Role of Pathological Personality Traits in the Prediction of Suicidal Ideation in General and Psychiatric Inpatient Sample. / V. Perepjolkina, J. Ļubenko, J. Koļesņikova, K. Mārtinsone, A. Stepens //   PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES. Section B,
Vol. 73 (2019), No. 4 (721), pp. 356–363. DOI: 10.2478/prolas-2019-0055 Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis https://www.degruyter.com/view/j/prolas.2019.73.issue-4/pro…

 

The relationship between anomia and maladaptive personality traits [Elektroniskais resurss] / J.Levina, V.Perepjolkina, K.Martinsone, S.Mihailova, J.Kolesnikova // SHS Web of Conferences [Elektroniskais resurss] : Proceedings. - EDP Sciences, 2018. - Vol.40 (2018), article No.02006, [20 p.]. - 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" (Riga, Latvia, Nov.23-25, 2016). - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2018/0…

 

Criterion-based validity of the depression scale of Latvian clinical personality inventory / V.Perepjolkina, J.Koļesņikova, K.Mārtinsone, A.Stepens, E.Rancāns // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientific conference (Rēzekne, 2017.g. 26.-27.maijs) / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. - Rēzekne, 2017. - 1.daļa, 603.-616.lpp. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Latvijas klīniskā personības testa otrās sākotnējo apgalvojumu kopas izstrāde : integratīvās pieejas pielietošana = Development of the second preliminary item pool of the Latvian clinical personality inventory : an integrative approach / V.Perepjolkina, J.Koļesņikova, K.Mārtinsone, A.Stepens // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientific conference (Rēzekne, 2016.g. 27.-28.maijs) / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. - Rēzekne, 2016. - 1.daļa, 469.-482.lpp. - Kopsavilkums angļu valodā. - Starptautiski citējamā izdevumā.

 

Psychometric properties of Travelers Needs Questionnaire (TNQ) / J.Ļevina, J.Kolesnikova, T.Kanonire // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientific conference (Rēzekne, 2016.g. 27.-28.maijs) / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. - Rēzekne, 2016. - 1.daļa, 422.-430.lpp. - Starptautiski citējamā izdevumā.

 

The theoretical integrative model for the Latvian Clinical Personality Inventory / J.Kolesnikova, V.Perepjolkina, K.Martinsone, A.Stepens // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientific conference (Rēzekne, 2016.g. 27.-28.maijs) / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. - Rēzekne, 2016. - 1.daļa, 388.-398.lpp. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Schizophrenia through the lens of functional status : biopsychosocial approach = Шизофрения в контексте функционального состояния : биопсихосоциальный подход [Elektroniskais resurss] / A.Hofmane, K.Martinsone, V.Perepjolkina, J.Kolesnikova // Medical psychology in Russia = Медицинская психология в России [Elektroniskais resurss]. - No.6 (2015). - Resurss aprakstīts 2016.g. 8.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://mprj.ru/archiv_global/2015_6_35/nomer09.php - Teksts paralēli angļu un krievu valodā.

Koļesņikova, Jeļena. Relationship of drug-addicted patients' personality disorders to social problem-solving changes during the rehabilitation process / J.Kolesnikova, S.Miezitis, G.Osis // Nordic Journal of Psychiatry. - Vol.67, No.4 (2013, Aug.), p.282-288. - Starptautiski citējamā izdevumā.

 

Tēzes​​

 

 

Theoretical Justification of Empirically Derived Dimensional Model of Personality Pathology Operationalised Latvian Clinical Personality Inventory (LCPI) / V. Perepjolkina, J. Koļesņikova, K. Mārtinsone, A. Stepens // 2019. Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences Knowledge for Use in Practice. Conference Section: Mental Health and Neuroscience, 2019. - 287lpp.

 

Latvijas Klīniskā personības testa apguves un izmantošanas aktualitātes profesionāļiem / V. Perepjolkina, J. Koļesņikova, K. Mārtinsone, A. Stepens // 2019. 5. starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Veselība un personības attīstība: starpdisciplinārā pieeja” Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2019.

 

Latvijas klīniskā personības testa profilu interpretācija – viena konkrētā gadījuma analīze / M.Taranda, V. Perepjolkina, J. Koļesņikova // 2019.  5. starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Veselība un personības attīstība: starpdisciplinārā pieeja” Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2019.

 

Profesionālās identitātes attīstība studiju praksē /A. Krūmiņa, J. Koļesņikova // 2019. 5. starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Veselība un personības attīstība: starpdisciplinārā pieeja” Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2019.

 

Latvijas Klīniskā personības testa kriteriālā validitāte pacientiem ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem psihoaktīvo vielu lietošanas dēļ / J.Koļesņikova, V.Perepjolkina, K.Mārtinsone, V.Sudraba, A.Stepens // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 287.lpp.

 

Pathological personality traits among patients with Alcohol Use Disorder : Assessment of comorbidity of personality pathology and alcohol dependence [Elektroniskais resurss] / V.Perepjolkina, J.Kolesnikova, J.Lubenko, A.Stepens // Heroin Addiction and Related Clinical Problems [Elektroniskais resurss]. - Vol.20, No.s2 (2018, Oct.), abstract No.40, p.65. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.europad.org/wadd/MaterialePDF/HARCP-2018-V20-Ns…

 

Children with emotional and behavioural disorders : pilot study on development of Parent Adherence Questionnaire / I.Reinfelde, J.Kolesnikova // 7th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Contemporary Social Dynamics and Welfare: Urban and Rural Development Perspectives" (Rīga, Oct.10-12, 2018) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2018. - P.121.

 

The relationship between personality traits and alcohol consumption in the general population of Latvia / J.Kolesnikova, V.Perepjolkina, K.Martinsone, A.Stepens // 31st Conference of the EHPS "Innovative ideas in health psychology" (Padova, Italy, Aug.29-Sept.2, 2017) : Conference Abstracts. - Padova, 2017. - P.187.

A closer look at the dimensions of personality pathology : relation of maladaptive and adaptive personality traits : [abstract] / K.Martinsone, V.Perepjolkina, I.Bogdanova, J.Kolesnikova // 18th European Conference on Personality (ECP) (Timisoara, Romania, July 19-23, 2016) : Program Book / European Association of Personality Psychology (EAPP), West University of Timisoara. - Timisoara, 2016. - P.279. - Pieejams arī tiešsaistē: http://ecp18.psihologietm.ro/assets/program_-_abstracts_boo…

Development and item-level analysis of the Latvian Clinical Personality Inventory (LCPI v2.2) [Elektroniskais resurss] : [abstract] / V.Perepjolkina, J.Kolesnikova, K.Martinsone, A.Stepens, E.Rancans // 10th International Test Commission (ITC) Conference "Improving policy and practice: opportunities and challenges in an international context" (Vancouver, Canada, July 1-4, 2016) [Elektroniskais resurss] : Presentations. - Vancouver, 2016. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2017.g. 31.janv. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://itc2016.educ.ubc.ca/scientific-program/presentations/

Development of the pathological personality trait scales for the Latvian Clinical Personality Inventory (LCPI v2.2) [Elektroniskais resurss] : [abstract] / V.Perepjolkina, J.Kolesnikova, K.Martinsone, A.Stepens, E.Rancans // 10th International Test Commission (ITC) Conference "Improving policy and practice: opportunities and challenges in an international context" (Vancouver, Canada, July 1-4, 2016) [Elektroniskais resurss] : Presentations. - Vancouver, 2016. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2017.g. 31.janv. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://itc2016.educ.ubc.ca/scientific-program/presentations/

Different predictions for resources for health : relations between anomia and personality traits / J.Levina, V.Perepjolkina, J.Kolesnikova, K.Martinsone, S.Mihailova // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.]. - Riga, 2016. - P.66-67.

 

Medikamentu līdzestības aptaujas validizācija pilotpētījumā ar cukura diabēta slimniekiem / G.Freimane, J.Koļesņikova // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 97.lpp.

 

 

Uzvedības pārmaiņu modeļa izmantošana e-intervencēs veselības psiholoģijā / J.Koļesņikova, G.Rudzīte // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 25.lpp.

 

 

Latvijas Klīniskā personības testa izstrāde: no idejas līdz tās realizācijai / V.Perepjolkina, J.Koļesņikova, K.Mārtinsone, A.Stepens, E.Rancāns // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 26.lpp.

 

Pathological personality traits in patients with schizophrenia spectrum disorders / V.Perepjolkina, J.Kolesnikova, K.Martinsone, A.Stepens, E.Rancans // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.]. - Riga, 2016. - P.82.

 

E-health in time management in Rīga Stradiņš University students : preliminary results / G.Rudzite, K.Martinsone, J.Kolesnikova // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.] - Riga, 2016. - P.101.

 

The relation of personality, smoking, and physical activity in the general population / J.Kolesnikova, V.Perepjolkina, K.Martinsone, A.Stepens, E.Rancans // European Health Psychology Society & BPS Division of Health Psychology Annual Conference 2016 "Behaviour change: making an impact on health and health services" (Aberdeen, Scotland, Aug.23-27, 2016) : Conference Abstracts. - Aberdeen, 2016. - P.505. - Pieejams arī tiešsaistē: http://ehps2016.org/files/EHPS2016_Abstracts_Book_08082016…

Development and validation of the Latvian clinical personality test / V.Perepjolkina, J.Kolesnikova, K.Martinsone, A.Stepens // 14th European Congress of Psychology "Linking technology and psychology: feeding the mind, energy for life" (Milan, Italy, July 7-10, 2015) : Abstract Book. - Milan, 2015. - P.2184.

Latvian Clinical Personality Test : development and validation of the preliminary version psychometric properties of the Latvian Clinical Personality Test / J.Kolesnikova, V.Perepjolkina, K.Martinsone, A.Stepens, E.Rancans // European Psychiatry. - Vol.30, Suppl.1 (2015, March), Poster No.1000. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Latvijas Klīniskā personības testa apgalvojumu formulēšana : procedūra un rezultāti / V.Perepjolkina, K.Mārtinsone, J.Koļesņikova, A.Stepens, E.Rancāns // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 353.lpp.

Psychometric properties of the functioning scales for the Latvian clinical personality test (LCPT) / J.Koļesņikova, V.Perepjolkina, K.Mārtinsone, A.Stepens // Journal of Rehabilitation Medicine. - Vol.47, No.8 (2015, Sept.), p.775-776. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Relationship between anxiety and some aspects of functioning in a Latvian community sample / Z.Ozoliņa, A.Hofmane, K.Mārtinsone, V.Perepjolkina, J.Koļesņikova, J.Ļevina, A.Stepens // Journal of Rehabilitation Medicine. - Vol.47, No.8 (2015, Sept.), p.798-799. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Relationship between depressive symptoms and functioning in a Latvian community sample / A.Ošleja, A.Hofmane, K.Mārtinsone, V.Perepjolkina, J.Koļesņikova, J.Ļevina, A.Stepens // Journal of Rehabilitation Medicine. - Vol.47, No.8 (2015, Sept.), p.798. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Relationship between functioning and mental disorders in a sample of rehabilitation patients / K.Mārtinsone, V.Perepjolkina, J.Koļesņikova, J.Ļevina, A.Stepens ...[et al.] // Journal of Rehabilitation Medicine. - Vol.47, No.8 (2015, Sept.), p.799. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Relationship between psychotic symptoms and some aspects of functioning / A.Hofmane, K.Mārtinsone, V.Perepjolkina, J.Koļesņikova, J.Ļevina, J.Gómez-Benito, A.Stepens // Journal of Rehabilitation Medicine. - Vol.47, No.8 (2015, Sept.), p.798. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Relationship between the substance use related disorders scale and aspects of functioning / K.Pēča, K.Mārtinsone, V.Perepjolkina, J.Koļesņikova, A.Stepens // Journal of Rehabilitation Medicine. - Vol.47, No.8 (2015, Sept.), p.799. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Integrative approach used for the development of the theoretical concept of the new clinical multidimensional personality test / J.Kolesnikova, V.Perepjolkina, K.Martinsone, A.Stepens // 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 2nd Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.26-28, 2014) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2014. - P.33.

 

Sociālo problēmu risināšanas prasmes no narkotikām atkarīgiem cilvēkiem psihosociālā rehabilitācijā / J.Koļesņikova // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 453.lpp.

 

 

Grāmatas un brošūras​​

 

Brice, Marina. Psihologa atzinums / M.Brice, J.Koļesņikova, B.Girgensone // Psihologu profesionālā darbība Latvijā : saturs, organizācija, regulējums ; Psihologu likuma komentāri / autoru kolektīvs profesores K.Mārtinsones vadībā ; zinātniskās redaktores: Dr.psych. K.Mārtinsone, B.Girgensone. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2018. - 2.daļa, 3.nod., 13.pants, 188.-195.lpp.

Dāvidsone, Gitāna. Psihologa profesijas būtība, profesionālās darbības raksturojums / G.Dāvidsone, R.Bortaščenoks, J.Koļesņikova // Psihologu profesionālā darbība Latvijā : saturs, organizācija, regulējums ; Psihologu likuma komentāri / autoru kolektīvs profesores K.Mārtinsones vadībā ; zinātniskās redaktores: Dr.psych. K.Mārtinsone, B.Girgensone. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2018. - 1.daļa, [42.]-49.lpp.

Dāvidsone, Gitāna. Psihologa profesionālās darbības jomas / G.Dāvidsone, J.Koļesņikova // Psihologu profesionālā darbība Latvijā : saturs, organizācija, regulējums ; Psihologu likuma komentāri / autoru kolektīvs profesores K.Mārtinsones vadībā ; zinātniskās redaktores: Dr.psych. K.Mārtinsone, B.Girgensone. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2018. - 2.daļa, 1.nod., 4.pants, 117.-130.lpp.

Leja, Veronika. Pasūtītāja un psihologa darba devēja tiesības un pienākumi / V.Leja, G.Dāvidsone, J.Koļesņikova // Psihologu profesionālā darbība Latvijā : saturs, organizācija, regulējums ; Psihologu likuma komentāri / autoru kolektīvs profesores K.Mārtinsones vadībā ; zinātniskās redaktores: Dr.psych. K.Mārtinsone, B.Girgensone. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2018. - 2.daļa, 5.nod., 19.pants, 230.-233.lpp.

Smirnova, Gunita. Psihologa pienākumi / G.Smirnova, I.Paleja, J.Koļesņikova // Psihologu profesionālā darbība Latvijā : saturs, organizācija, regulējums ; Psihologu likuma komentāri / autoru kolektīvs profesores K.Mārtinsones vadībā ; zinātniskās redaktores: Dr.psych. K.Mārtinsone, B.Girgensone. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2018. - 2.daļa, 4.nod., 14.pants, [196.]-204.lpp.

Mihailovs, Ivans Jānis. Maģistra darba tiesiskie un ētiskie aspekti [Elektroniskais resurss] / I.J.Mihailovs, J.Koļesņikova, V.Perepjolkina // Metodiskie norādījumi maģistra darbu izstrādei RSU veselības psiholoģijas un supervīzijas studiju programmām [Elektroniskais resurss] / K.Mārtinsones, V.Perepjolkinas un K.Šneideres redakcijā. - Otrais, atjaunotais izdevums. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 7.-11.lpp. - E-grāmata pieejama: https://www.rsu.lv/sites/default/files/book_download/Metodi…

Koļesņikova, Jeļena. Psiholoģijas maģistra studiju programma un tās attīstības raksturojums / J.Koļesņikova // Psiholoģijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē / [sastādītāja K.Mārtinsone] ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 34.-40.lpp.

 

Mārtinsone, Kristīne. Psihologs veselības aprūpes vidē / K.Mārtinsone, J.Koļesņikova, I.J.Mihailovs, G.Freimane // Psiholoģijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē / [sastādītāja K.Mārtinsone] ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 11.-20.lpp.

 

Mārtinsone, Kristīne. Psiholoģijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē / K.Mārtinsone (sastādītāja), S.Mihailova, J.Koļesņikova, I.J.Mihailovs, J.Ļevina, G.Freimane, K.Šneidere ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 119 lpp.

 

Mārtinsone, Kristīne. Metodiskie norādījumi maģistra darbu izstrādei RSU veselības psiholoģijas un supervīzijas studiju programmām [Elektroniskais resurss] / K.Mārtinsones, V.Perepjolkinas un K.Šneideres redakcijā ; [autori: K.Mārtinsone, V.Perepjolkina, J.Ļevina, J.Ļubenko, J.Koļesņikova, K.Vende, J.I.Mihailovs, J.Duhovska ...[u.c.]]. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 99 lpp. - E-grāmata pieejama: https://www.rsu.lv/sites/default/files/book_download/Metodi…

 

Koļesņikova, Jeļena. Sociālais atbalsts / J.Koļesņikova, G.Freimane // Veselības psiholoģija / K.Mārtinsones un V.Sudrabas redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 2.5.nod., 48.-52.lpp.

Koļesņikova, Jeļena. Stresa fizioloģija / J.Koļesņikova // Veselības psiholoģija / K.Mārtinsones un V.Sudrabas redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 3.2.nod., 64.-65.lpp.

Koļesņikova, Jeļena. Stresa pārvarēšana / J.Koļesņikova, I.Majore-Dūšele // Veselības psiholoģija / K.Mārtinsones un V.Sudrabas redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 3.5.nod., 79.-84.lpp.

Koļesņikova, Jeļena. Stresa psiholoģiskais novērtējums / J.Koļesņikova // Veselības psiholoģija / K.Mārtinsones un V.Sudrabas redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 3.3.nod., 65.-67.lpp.

Koļesņikova, Jeļena. Stresa teorijas / J.Koļesņikova // Veselības psiholoģija / K.Mārtinsones un V.Sudrabas redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 3.1.nod., 61.-64.lpp.

Koļesņikova, Jeļena. Vizuālās datu ieguves metodes / J.Koļesņikova // Pētniecība: teorija un prakse / K.Mārtinsones, A.Piperes, D.Kamerādes zinātniskajā redakcijā. - Rīga : RaKa, 2016. - 3.2.1.6.apakšnod., 264.-271.lpp.

Veselības psiholoģija / K.Mārtinsones un V.Sudrabas redakcijā ; [autori: K.Mārtinsone, V.Sudraba, S.Mihailova, J.Koļesņikova, J.Ļevina, V.Perepjolkina, I.J.Mihailovs, J.Harlamova, A.A.Krūmiņa, J.Ļubenko, G.Freimane, I.Majore-Dūšele, A.Upmale ...[u.c.] ; recenzentes: D.Kamerāde, A.Pipere, G.Svence]. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 240 lpp.

Grāmatas

Psiholoģijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē

Mārtinsone, K., Mihailova, S., Koļesņikova, J., Mihailovs, I. J., Ļevina, J., Freimane, G., Šneidere, K.
Rīgas Stradiņa universitāte, 2017

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Anita Villeruša
Zinātniskās padomes priekšsēdētāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece, Projekta vadītāja
Inga Millere
Dekāne, Docētāja
Kristīne Mārtinsone
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Ģirts Briģis
Katedras vadītājs, Docētājs
Olafs Brūvers
Docētājs, Priekšsēdētājs
Lolita Vilka
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Voldemārs Arnis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Inese Gobiņa
Docētāja, Vadošā pētniece, Projektu vadītāja
Laila Meija
Docētāja, Vadošā pētniece
Lauma Spriņģe
Docētāja, Studiju programmas vadītāja, Vadošā pētnieka p. i.
Uģis Ciematnieks
Docētājs, Studiju programmas vadītājs
Kristaps Circenis
Katedras vadītājs, Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Anda Ķīvīte-Urtāne
Docētāja, Vadošā pētniece