Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Morfoloģijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Ludmila Gavričenkova
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Māszinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Anatomija

Mērķis

Iegūt visaptverošas zināšanas par cilvēka ķermeņa uzbūvi, orgānu topogrāfiju un funkcijām. Veidot izpratni par orgānu sistēmu savstarpējām sakarībām, kas ir turpmāko klīnisko kursu studiju pamats.

Priekšzināšanas

Visas bioloģijas disciplīnas vidusskolas programmas apmērā.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā students zinās un spēs aprakstīt cilvēka ķermeņa orgānu sistēmas, spēs raksturot to uzbūvi, novietojumu, varēs izklāstīt funkciju galvenās likumsakarības, izskaidrot orgānu apasiņošanu, limfas atteci un inervāciju; daļu anatomijas terminu pratīs nosaukt latīņu valodā.

Prasmes

Students atpazīs un pratīs parādīt skeleta kaulus, locītavas, muskuļu grupas, orgānus, asinsvadus un nervus, un citas anatomiskas struktūras uz anatomijas studijās lietotajiem mācību līdzekļiem; spēs strādāt ar speciālo literatūru.

Kompetences

Spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas problēmas, pamatot lēmumus, un ja nepieciešams, veikt papildu analīzi; spēj atlasīt, analizēt nepieciešamo informāciju un izmantot to attiecīgajā profesijā; spēj sadarboties ar kolēģiem, speciālistiem un risināt problēmas, pieņemt lēmumus; spēj parādīt sabiedrībā attiecīgās profesionālās jomas vietu un piedalīties tās attīstībā.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības, ĀSNMZF2BakalaursObligātsJūlija Golovačova, Dzintra Kažoka
Māszinības, MZF2BakalaursObligātsLudmila Gavričenkova, Jūlija Golovačova
Vecmāte, MZFVb2BakalaursObligātsLudmila Gavričenkova, Jūlija Golovačova
Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības, MZF1BakalaursObligātsLudmila Gavričenkova
Sabiedrības veselība, SVF1BakalaursObligāts
Vecmāte, MZFVb1BakalaursObligātsLudmila Gavričenkova