Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Sporta un uztura katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Uģis Ciematnieks
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sporta treneris
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Sporta zinātne; Sporta pedagoģija

Mērķis

Teorētiski un praktiski apgūt ātrspēka attīstīšanas vingrinājumu pielietošanas iespējas veselības sportā un fiziskajās aktivitātēs.

Priekšzināšanas

Priekšzināšanas anatomijā, kinezioloģijā, sporta teorijā; fiziskā sagatavotība ātrspēka un jaudas attīstīšanas vingrinājumu praktiskai izpildei.

Rezultāti

Zināšanas

Zina svarcelšanas vingrinājumu pielietošanas iespējas veselības sportā un fiziskajās aktivitātēs.

Prasmes

Prot svarcelšanas vingrinājumu didaktiku, prot piemērot un sistematizēt vingrinājumus treniņu procesā.

Kompetences

Orientējas ātrspēka vingrinājumos, zina to pielietošanas iespējas un kontrindikācijas, spēj modificēt vingrinājumus pielietošanai dažādam kontingentam.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.