Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2018 - pašlaik

Katedras vadītājs

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Teorijas, pedagoģijas, psiholoģijas un pedagoģisko prakšu katedras vadītājs

2018 - pašlaik

Studiju programmas vadītājs

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte

Studiju programmas "Veselības sports" vadītājs

2016 - pašlaik

Docenta p.i.

Sporta un uztura katedra, Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte

2014 - pašlaik

Lektors

Sporta izglītības aģentūra

2013 - pašlaik

Lektors

Latvijas Treneru tālakizglītības centrs

2012 - pašlaik

Docents

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

2008 - 2012

Lektors

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

2003 - 2008

Asistents

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

2006 - 2007

Vecākais referents

Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūra

Izglītība

2006 - 2011

Augstākās izglītības diploms, pedagoģijas doktora grāds sporta zinātnē

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

2004 - 2006

Augstākās izglītības diploms, pedagoģijas maģistra grāds sportā

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

1999 - 2004

Augstākās izglītības diploms, pedagoģijas bakalaura grāds sportā, ar profesionālo kvalifikāciju B kategorijas treneris smagatlētikā un sporta skolotājs

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

1987 - 1998

Vidējās izglītības atestāts

Rīgas 77. vidusskola

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

06.09.2014. - Teorijas un veselības jautājumi smagatlētikas un sporta tuvcīņas veidos. 4 stundas, apl.nr. 10415., Rīga

06.12.2013. - LSPA Profesionālās pilnveides centrs. Seminārs "Vispārējās fiziskās sagatavotības paaugstināšana ar svarbumbu līdzekļiem". 8 akadēmiskās stundas. Apliecības Nr. 9989, Rīga

28.06.2013. - LSPA Profesionālās pilnveides centrs. Seminārs "Aktualitātes augstskolu didaktikā (4., 5. modulis)". 16 akadēmiskās stundas. Apliecības Nr. 9749, Rīga​

20.11.2013. - LSPA Profesionālās pilnveides centrs. Seminārs "Aktualitātes augstskolu didaktikā (6., 7., 8., 9.. modulis)". 14 akadēmiskās stundas. Apliecības Nr. 10014, Rīga​

14.01.2013. - LSPA Profesionālās pilnveides centrs. Seminārs "Aktualitātes augstskolu didaktikā (3. modulis)". 4 akadēmiskās stundas. Apliecības Nr. 9238, Rīga​

07.12.2012. - LSPA Profesionālās pilnveides centrs. Seminārs "Darbspēju un fiziskās sagatavotības aspekti ar svarbumbu sporta elementiem". 8 akadēmiskās stundas. Apliecības Nr. 9130, Rīga​

11.09.2012. - LSPA Profesionālās pilnveides centrs. Seminārs "Aktualitātes augstskolu didaktikā". 18 akadēmiskās stundas. Apliecības Nr. 8906, Rīga​

10.05.2012. - LSPA Profesionālās pilnveides centrs. Seminārs "Fiziskās sagatavotības aspekti svarcelšanā". 8 akadēmiskās stundas. Apliecības Nr. 8546, Rīga​

28.04.2012. - LSPA Profesionālās pilnveides centrs. Seminārs "Fiziskās sagatavotības aspekti boksā". 6 akadēmiskās stundas. Apliecības Nr. 8530, Rīga​

01.04.2012. - LSPA Profesionālās pilnveides centrs. Bodibildinga un fitnesa treneru seminārs. 6 akadēmiskās stundas. Apliecība Nr. 8517, Rīga​

05. – 6.06. 2010. - ​Latvijas treneru tālākizglītības centrs. Divcīņas treneru seminārs. 20 akadēmiskās stundas. Apliecības Nr. 268., Rīga

16.-17.2011. - LSPA Profesionālās pilnveides centrs. Seminārs „Aktualitātes mūsdienu boksā". 8 akadēmiskās stundas. Apliecība Nr. 8200, Rīga

02.–03.04.2011. - ​LSPA Profesionālās pilnveides centrs. Divcīņas un smagatlētikas sporta veidu treneru seminārs.14 akadēmiskās stundas. Apliecība Nr. 7764, Rīga

 

 

Izstrādātie studiju kursi

 

Profesionālā pilnveide kvalifikācijā spēka trīscīņa,

Svarcelšana,

Fitness,

Bodibildings,

Treniņu teorija un pedagoģiskā pilnveide,

Spēka trīscīņa,

Atlētiskā sagatavošana

 

Vadītie studiju kursi

 

Profesionālā pilnveide kvalifikācijā spēka trīscīņa,

Svarcelšana,

Fitness,

Bodibildings,

Treniņu teorija un pedagoģiskā pilnveide,

Spēka trīscīņa,

Atlētiskā sagatavošana,

Sporta teorija, treniņu teorija, metodika

 

Bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana

Fizioterapija sportā

Prakse

Spēka īpašību attīstīšana un plānošana ar fitnesa līdzekļiem

Spēka treniņu teorija un prakse

Sporta kluba vadības pamati

Sporta teorija, treniņu teorija, metodika

Studiju darbs I

Studiju darbs II

Svarbumbu celšana, spēka trīscīņa un svarcelšana

Valsts pārbaudījums

Docētie studiju kursi

 

Profesionālā pilnveide kvalifikācijā spēka trīscīņa,

Svarcelšana,

Fitness,

Bodibildings,

Treniņu teorija un pedagoģiskā pilnveide,

Spēka trīscīņa,

Atlētiskā sagatavošana,

Sporta teorija, treniņu teorija, metodika

 

Bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana

Dažādi fitnesa nodarbību veidi

Kardiotrenažieri un spēka trenažieri

Spēka trenažieri

Spēka treniņu teorija un prakse

Sporta teorija, treniņu teorija, metodika

Sports veselībai 1

Svarbumbu celšana, spēka trīscīņa un svarcelšana

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

vadītie:

​maģistra darbi - 3

bakalaura darbi - 21

 

Projects

 

ESF "Cilvēkresursi un nodarbinātība" 1.1.2.1.2. apakšaktivitātes "Atbalsts doktoru studiju programmu īstenošanai" projekts „Atbalsts sporta zinātnei", identifikācijas Nr. 2009/0155/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/010. Līguma Nr.05/10 – 1.ESF/.09.1. – 25.2 no 01.09.2010. līdz 31.08.2011. Eiropas Sociālā Fonda finansējums. Izpildes termiņš 2011 gads. Statuss – Jaunais zinātnieks.

 

Memberships

 

  • 2013. - līdz šim brīdim - Latvijas Pauerliftinga federācijas valdes loceklis Izglītības jautājumos
  • 01.08.2009. - līdz šim brīdim - Latvijas boksa federācijas Zinātniski – metodiskās komisijas loceklis

 

Publications

 

Lescinskis M., Cupriks L., Ciematnieks U. Rozenstoka S. „Endurance ability characteristics of kettlebell lifters" 3rd International Scientific Conference „Physical Culture and Sport in Universities 2010" Proceedings of International Conference Palanga, Lithuania, 2010. P. 241 – 243. ISSN 2029-4840

G. Knipše, L. Čupriks, U. Ciematnieks, A. Čuprika, M. Lesčinskis. LU zinātniskie raksti 750. sējums. „Vēdera muskulatūras elektromiogrāfiskā aktivitāte fizisko vingrinājumu laikā". Rīga, 2009. Lpp. 245. – 252. ISSN 1407-2157

Саулите С.А., Чуприк Л.В., Циематниекс У.В., Лесчинский М. Я., Федотова В.А. Контроль силовой подготовки при изометрическом режиме в восточных единоборствах. Проблемы развития физическойкультуры и спорта в новом тысячелетии: материалы 9-й Всеросийской научно-практической конференции, 24-25 мая 2011 г., г. Кемерево / отв.ред. Л.П. Салтымакова. – Кемерево: Кузбассвузиздат, 2011. 104 – 108 с. ISBN 978-5-202-01013-2

Лесчинский М. Я., Чуприк Л. В., Циематниекс У. В., Саулите С. А. „Анализ работоспособности гиревиков на протяжении годового цикла" Актуальные проблемы теории и методики физической культуры, спорта и туризма. Материалы IV международной научно-практической конференции молодых ученых Минск (Республика Беларусь) 2011. C. 42 – 44. ISBN 978-985-6953-69-2

M.Lescinskis, L.Cupriks, U.Ciematnieks, S.Saulīte, S.Rozenstoka, A.Lāce. "Dynamicsof forearm muscle prameters and competition exercises of kettlebell lifters in different training periods".Acta kinesiologiae universitatis tartuensis. Volume 16, Fourth Baltic Conference in Exercise and Sport Sciences. Abstract. Tartu, Estonia. 2011. P. 43. ISSN 1406-9822

U. Ciematnieks, L. Čupriks, N. Ķeizāns, M. Lesčinskis, S. Saulīte. „Immediate effect of vibrostimulation" Acta kinesiologiae universitatis tartuensis. Volume 16, Fourth Baltic Conference in Exercise and Sport Sciences. Abstract. Tartu, Estonia. 2011. P. 76. ISSN 1406-9822

S. Saulite, L. Cupriks, V. Fedotova, U. Ciematnieks, M. Lescinskis „Developing of kicking speed qualities in taekwon-do". Acta kinesiologiae universitatis tartuensis. Volume 16, Fourth Baltic Conference in Exercise and Sport Sciences. Abstract. Tartu, Estonia. 2011. P. 58. ISSN 1406-9822

Uģis Ciematnieks, Nauris Ķeizāns, Leonīds Čupriks, Māris Lesčinskis, Sergejs Saulīte. „Local vibrostimulation in bobsleigh". Актуальные проблемы теории и методики физической культуры, спорта и туризма. Материалы IV международной научно-практической конференции молодых ученых Минск (Республика Беларусь) 2011. C. 83 – 85. ISBN 978-985-6953-69-2

Lesčinskis M., Čupriks L., Ciematnieks U. „LSPA studentu fiziskās sagatavotības vērtējuma analīze 2005. /2006. – 2008. /2009. studiju gadu beigās" Zinātniski metodisko rakstu krājums „Sporta izglītības aktualitātes" Liepāja, 2011. Lpp. 26. – 35. ISBN 978-9984-864-32-7

Ciematnieks U., Lesčinskis M., Čupriks L. „Vibrostimulācijas tūlītējs efekts bobslejā". Zinātniski metodisko rakstu krājums „Sporta izglītības aktualitātes" Liepāja, 2011. Lpp. 4. – 9. ISBN 978-9984-864-32-7

Cupriks L., Ciematnieks U., Lescinskis. M., Cuprika A. "Blockschemes in heavy athletics training process", 11th International Conference of Sport Kinetics "Current and future directions in human kinetics research", Kallithea, Chalkidiki, Greece, 2009.P.305-306. ISBN 978-96088403-2-4

М. Я. Лесчинский, А. Т. Лаце*, Л. В. Чуприк, У. В. Циематниекс, С. А. Саулите „Cостояние респираторной системы у спортсменов гиревиков" V Международный конгресс "Человек, спорт, здоровье" Санкт-Петербург (Россия). Материалы конгресса. 2011. C. 214 – 215. ISBN 978-5-91021-002-2

М. Я. Лесчинский, С. Т. Розенштока*, Л. В. Чуприк, С. А. Саулите, У. В. Циематниекс „Динамика частоты сердечных сокращений в разные периоды подготовки в гиревом спорте" V Международный конгресс "Человек, спорт, здоровье" Санкт-Петербург. Материалы конгресса. 2011. C. 212 – 213. ISBN 978-5-91021-002-2

М. Я. Лесчинский, Л. В. Чуприк, У. В. Циематниекс, А. C. Багоян*, С. А. Саулите „Анализ работоспособности гиревиков в макроцикле" V Международный конгресс "Человек, спорт, здоровье" Санкт-Петербург (Россия). Материалы конгресса. 2011. C. 215 – 216. ISBN 978-5-91021-002-2

С.А. Саулите, Л.В. Чуприк, У.В. Циематниекс, М.Я. Лесчинский, Г.А. Глазков, В.А.Федотова „Контроль силовой подготовки таэквондистов 12-14 лет" V Международный конгресс "Человек, спорт, здоровье" Санкт-Петербург (Россия). Материалы конгресса. 2011. C. 225 – 226. ISBN 978-5-91021-002-2

С.А. Саулите, Л.В. Чуприк, В.А.Федотова, М.Я. Лесчинский, У.В. Циематниекс „Взаимосвязь антропометрических и биомеханических параметров удара ногой в таэквон-до итф" V Международный конгресс "Человек, спорт, здоровье" Санкт-Петербург (Россия). Материалы конгресса. 2011. C. 226 – 227. ISBN 978-5-91021-002-2

S.A. Saulite, V.A. Fedotova, L.V. Cupriks, M.J. Lescinskis, U.V. Ciematnieks. „Development dynamics of speed qualities in kicking among 12-14 years old taekwondo athletes" V Международный конгресс "Человек, спорт, здоровье" Санкт-Петербург (Россия). Материалы конгресса. 2011. C. 200. ISBN 978-5-91021-002-2

Ugis Ciematnieks, Leonids Cupriks, Maris Lescinskis, Sergejs Saulite. „Muscle frequency dynamics by the influence of vibrostimulation". V Международный конгресс "Человек, спорт, здоровье" Санкт-Петербург (Россия). Материалы конгресса. 2011. C. 196 – 197. ISBN 978-5-91021-002-2

Ugis Ciematnieks, Leonids Cupriks, Maris Lescinskis, Sergejs Saulite. „Influence of vibration to muscle biomechanical abilities". V Международный конгресс "Человек, спорт, здоровье" Санкт-Петербург (Россия). Материалы конгресса. 2011. C. 195 – 196. ISBN 978-5-91021-002-2

Ugis Ciematnieks, Maris Lescinskis, Leonids Cupriks, Sergejs Saulite. „Vibrostimulation in bobsleigh push„V Международный конгресс "Человек, спорт, здоровье" Санкт-Петербург (Россия). Материалы конгресса. 2011. C. 197 – 198. ISBN 978-5-91021-002-2

Lesčinskis M., Čupriks L., Ciematnieks U. „LSPA studentu fiziskā sagatavotība 2005. /2006. – 2008. /2009. studiju gadu sākumā" Liepājas Universitāte. „Sporta izglītības aktualitātes" Zinātniski metodisko rakstu krājums. Liepāja, 2010. Lpp. 32. – 37. ISBN 978-9984-864-32-7

Krauksts V., Cupriks L., Ciematnieks U., Nemcenko A. "Effectiveness of local vibration training for increasing strength expressions in knee extension in isokinetic mode". 3rd Baltic sport science conference "Physical activity and sport in changing society: Research, theory, practice and management", 2010, Riga, Latvia, 89 - 90.lpp ISBN 978-9984-9204-6-7; ISSN 1691-6220

Ciematnieks U., Čupriks L. "Research of Functional Competences and Physical Abilities in Latvian Academy of Sport Education" 5-th Baltic sport science conference „Current issues and new ideas in sport science". 2012, Kaunas, Lithuania, p.49. ISBN 978-609-8040-70-8

Lesčinskis M., Ciematnieks U., Glazkovs G., Bagojans A. 5-th Baltic sport science conference „Current issues and new ideas in sport science" „Forearm muscles parameters model of 1st sport class kettlebell lifters" Kaunas, Lithuania, 2012. P. 133. ISBN 978-609-8040-70-8

Ciematnieks U., Saulīte S., Lesčinskis M. 5-th Baltic sport science conference „Current issues and new ideas in sport science" Abstracts „Duration of local vibrostimulation effect" Kaunas, Lithuania, 2012.P.45. ISBN 978-609-8040-70-8

Čupriks L., Ciematnieks U., Vidze A., Lesčinskis M., Saulīte S. 5-th Baltic sport science conference „Current issues and new ideas in sport science" „Muscle functional state characteristics of Latvian weightlifters" Kaunas, Lithuania, 2012. P. 48. ISBN 978-609-8040-70-8

Ciematnieks U., Čupriks L., Pimenovs A., Glazkovs G. 5-th Baltic sport science conference „Current issues and new ideas in sport science". Dynamic of muscle electric potential in exposure of local vibrostimulation. Kaunas, Lithuania, p. 44. ISBN 978-609-8040-70-8

Saulīte S., Čupriks Č., Fedotova V., Visochina N., Ciematnieks U., Glazkovs G. 5-th Baltic sport science conference „Current issues and new ideas in sport science". Reaction time of preparation for side kick in taekwon-do. Kaunas, Lithuania, p. 188. ISBN 978-609-8040-70-8

Lescinskis M., Ciematnieks U., Saulite S., Bagojans A. „Dynamics of forearm muscles parameters of kettlebell lifters applying different training methods" Материалы Международной научно-практической конференции (Минск, 23–24 мая 2012 г.) C. 165 – 168. ISBN 978-985-7023-30-1, ISBN 978-985-7023-28-8

Māris Lesčinskis, Leonīds Čupriks, Uģis Ciematnieks, Sergejs Saulīte, Genadijs Glazkovs. „LSPA studentu fiziskās sagatavotības dinamikas izmaiņas atkarībā no praktiski metodisko nodarbību apjoma" „Sabiedrība, integrācija, izglītība". Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli 2012.gada 25.-26.maijs. 2 daļa: „Sociālā un speciālā pedagoģija, Veselība un sports". Rēzekne, Latvija. Lpp. 308. – 317. ISSN 1691-5887

Саулите С.А., Циематниек У.В., Лесчинский М.Я., Лукьянчук Д.В. Взаимосвязь спортивных результатов и значений индивидуальных биоритмов. Материалы IV российского форума «Педиатрия Санкт-Петербурга: опыт, инновации, достижения» 27-28 сентября 2012 года. Санкт-Петербург: ООО ИТЦ «Символ», 2012. С. 104-105.

Ciematnieks U., Čupriks L. Visualization of local vibrostimulation. 6th Baltic sport conference „Sport Science for sustainable society". Abstracts. Riga, Latvia, 2013.

 

Transportlīdzekļa vadītāja apliecība

 

B kategorija​​

 

Vadītās studiju programmas

Rīgas Stradiņa universitāte, 2. līmeņa profesionālais augstākais Izglītības līmenis, Full-time studies, Veselības sports un fitnesa vadība

Rīgas Stradiņa universitāte, 2. līmeņa profesionālais augstākais Izglītības līmenis, Pilna laika klātiene, Veselības sports un fitnesa vadība

Rīgas Stradiņa universitāte, 2nd Level Professional Izglītības līmenis, Full-time studies, Veselības sports un fitnesa vadība

Rīgas Stradiņa universitāte, 2nd Level Professional Izglītības līmenis, Pilna laika klātiene, Veselības sports un fitnesa vadība

Rīgas Stradiņa universitāte, Bachelor Izglītības līmenis, Nepilna laika klātiene, Veselības sports

Rīgas Stradiņa universitāte, Bachelor Izglītības līmenis, Part-time studies, Veselības sports

Rīgas Stradiņa universitāte, Bakalaura akadēmiskais Izglītības līmenis, Nepilna laika klātiene, Veselības sports

Rīgas Stradiņa universitāte, Bakalaura akadēmiskais Izglītības līmenis, Part-time studies, Veselības sports

Rīgas Stradiņa universitāte, Bakalaura profesionālais Izglītības līmenis, Full-time studies, Veselības sports un fitnesa vadība

Rīgas Stradiņa universitāte, Bakalaura profesionālais Izglītības līmenis, Nepilna laika klātiene, Veselības sports un fitnesa vadība

Rīgas Stradiņa universitāte, Bakalaura profesionālais Izglītības līmenis, Part-time studies, Veselības sports un fitnesa vadība

Rīgas Stradiņa universitāte, Bakalaura profesionālais Izglītības līmenis, Pilna laika klātiene, Veselības sports un fitnesa vadība

Rīgas Stradiņa universitāte, Professional Bachelor Izglītības līmenis, Full-time studies, Veselības sports un fitnesa vadība

Rīgas Stradiņa universitāte, Professional Bachelor Izglītības līmenis, Nepilna laika klātiene, Veselības sports un fitnesa vadība

Rīgas Stradiņa universitāte, Professional Bachelor Izglītības līmenis, Part-time studies, Veselības sports un fitnesa vadība

Rīgas Stradiņa universitāte, Professional Bachelor Izglītības līmenis, Pilna laika klātiene, Veselības sports un fitnesa vadība

Saistītās ziņas

Kolēģi

Inga Millere
Dekāne, Docētāja
Ģirts Briģis
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Kristīne Mārtinsone
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Anita Villeruša
Zinātniskās padomes priekšsēdētāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece, Projekta vadītāja
Baiba Rozentāle
Docētāja, Pētniece
Olafs Brūvers
Docētājs, Priekšsēdētājs
Inese Gobiņa
Docētāja, Vadošā pētniece, Projektu vadītāja
Laila Meija
Docētāja, Vadošā pētniece
Lolita Vilka
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Voldemārs Arnis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Gunta Bēta
Direktora vietniece akadēmiskajā un pētnieciskajā darbā, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Dins Šmits
Valdes priekšsēdētājs, Docētājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Jeļena Koļesņikova
Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadītāja, Vadošā pētniece
Jeļena Ļubenko
Docētāja, Vadošā pētniece