Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Sandra Mihailova, Sandra Mihailova
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Socioloģija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Psiholoģija; Attīstības psiholoģija

Mērķis

Apgūt zināšanas par personības attīstības būtību, ietekmējošiem faktoriem, likumsakarībām dažādos personības attīstības posmos, kā arī attīstīt studentu prasmes veikt personības attīstības analīzi, noteikt attīstības kritērijus, atklāt reālās un potenciālās attīstības problēmas un izvērtēt to risināšanas iespējas.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošie pārzina attīstības psiholoģijas vispārējos jēdzienus un to saistību ar citām nozarēm, zina attīstības psiholoģijā analizētās pamatproblēmas un faktus, zina terminoloģiju, orientējas, izprot un pārzina pamata teorijas un procesus attīstības psiholoģijā.

Prasmes

Prot lietot attīstības psiholoģijas kursā iegūtās kognitīvās un praktiskās prasmes, lai veiktu profesionālos uzdevumus un risinātu problēmas, spēj izmantot nepieciešamās zināšanas, analizējot pamata teorijas.

Kompetences

Prot izvēlēties un piemērot pamata metodes, līdzekļus, materiālus un informāciju sociālo procesu un sociālās politikas analīzē.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālo procesu analīze un vadība, SPAM1MaģistrsIerobežota izvēle
Sociālo procesu analīze un vadība, SPAM3MaģistrsIerobežota izvēle