Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Madara Kreile
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Rehabilitācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Bioloģija; Ģenētika

Mērķis

Iegūt zināšanas par cilvēku kā vienotu sistēmu; par ģenētisko procesu lomu veselības saglabāšanā un homeostāzes nodrošināšanā; par procesu nozīmību šūnas līmenī, no kura ir atkarīga organisma funkcionēšana kopumā; sagatavot studentus citu kursu apguvei.

Priekšzināšanas

Bioloģijā, ķīmijā vidusskolas līmenī.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūs pamatzināšanas par bioloģisko procesu likumsakarībām un patoloģiju ģenēzi.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti apgūs prasmi strādāt ar mikroskopu, analizēt un parakstīt novērojumus, kā arī risināt ģenētikas uzdevumus.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studenti iemācās analizēt situācijas medicīniskajā ģenētikā. Novērtē organoīdu nozīmīgumu audu, orgānu un organisma funkcionēšanā.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Uzturs, RFUN2BakalaursObligātsErika Nagle
Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ergoterapija, RFE1BakalaursObligāts
Ortozēšana - protezēšana, RFO1BakalaursObligāts