Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Klīnisko prasmju un medicīnisko tehnoloģiju katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Oļegs Sabeļņikovs
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Farmācija; Klīniskā farmācija; Ārstniecība; Civilā un militārā aizsardzība; Sporta treneris; Māszinības; Sabiedrības veselība; Rehabilitācija
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Pilnveidot studējošo kompetenci pirmās palīdzības sniegšanā. Informēt par civilās aizsardzības struktūru un organizāciju valstī, kā arī pienākumiem un pasākumiem dažādu katastrofu gadījumos, lai nodrošinātu adekvātu un savlaicīgu rīcību. Informēt par būtiskākajiem vides aspektiem (gaisu, ūdeni, augsni, pārtiku u.c.) un to potenciālo ietekmi uz veselību un drošību, kā arī kontroli, novēršanu un samazināšanu (atbilstoši MK noteikumiem nr. 716 “Minimālās prasības obligātā civilās aizsardzības kursa saturam un nodarbināto civilās aizsardzības apmācības saturam”, kas pieņemti 15.12.2017.).

Priekšzināšanas

Bioloģijja, fizika, ķīmija (vidusskolas kursu līmenī).

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs:
• raksturot sirds-asinsvadu un elpošanas sistēmas nozīmi dzīvībai svarīgu funkciju uzturēšanā;
• aprakstīt pirmās palīdzības sniedzēja rīcības plānu negadījuma vietā;
• aprakstīt pieaugušo un bērnu pamata atdzīvināšanas algoritmus;
• nosaukt un raksturot ārējās un iekšējās asiņošanas klīniskās pazīmes, asiņošanas apturēšanas metodes;
• aprakstīt šoka attīstības mehānismus, pretšoka pasākumus;
• nosaukt kaulu lūzumu, locītavu mežģījumu, cīpslu un muskuļu sastiepumu pazīmes un pirmo palīdzību cietušajiem;
• nosaukt ārējās vides kaitīgo faktoru nelabvēlīgo ietekmi uz cilvēka organismu (pārkaršanu, atdzišanu, apsaldējumus).

Apgūtas zināšanas par civilās aizsardzības sistēmas struktūru, tiesisko regulējumu, organizāciju un vadību; zināšanas par valsts, pašvaldību, juridisko un fizisko personu uzdevumiem, tiesībām un pienākumiem civilās aizsardzības jomā; zināšanas par paaugstinātas bīstamības objektiem, apdraudējuma risku novērtēšanu, īpašnieku vai tiesisko valdītāju pienākumiem un tiesībām; zināšanas par pašvaldību civilās aizsardzības komisijām; zināšanas par civilās aizsardzības pasākumu plānošanu; zināšanas par bīstamām vielām, to klasifikāciju un prasībām to glabāšanai un pārvadājumiem; zināšanas par starptautiskās palīdzības lūgšanu un sniegšanu; par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem katastrofas gadījumā; zināšanas par īpašiem tiesiskajiem režīmiem un rīcībām specifiskos objektos. Izpratne par dažādiem vides faktoriem, to ietekmi uz veselību un drošību, rīcību dažādās ar vidi saistītās ārkārtas situācijās.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs:
• efektīvi rīkoties nelaimes gadījuma vietā pirms NMP brigādes atbraukšanas;
• veikt cietušo vitālo funkciju novērtēšanu pirmshospitālā posmā;
• veikt pamata atdzīvināšanas pasākumus pieaugušajiem un bērniem;
• sniegt pirmo palīdzību svešķermeņa aspirācijas gadījumā;
• veikt ārējās asiņošanas apturēšanu ar tiešā spiediena, spiedošā pārsēja metodēm;
• veikt pretšoka pasākumu kompleksu;
• sniegt pirmo palīdzību traumu gadījumā;
• sniegt pirmo palīdzību temperatūras izraisīto bojājumu gadījumā;
• sniegt pirmo palīdzību krampju gadījumā;
• demonstrēt spēju strādāt pēc komandas darba principiem, savas kompetences ietvaros.

Studiju kursa apguves rezultātā students zinās, kā apzināt dažādus apdraudējumus un to, kā rīkoties dažādās ārkārtas situācijās.
Spēs patstāvīgi, kritiski analizēt, atrast informāciju un datus, veicot vides veselības problēmu identifikāciju, kā arī izvērtēt to nozīmi cilvēka veselības saglabāšanā un nostiprināšanā.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā students spēs efektīvi sniegt pirmo palīdzību cietušajam dažādās dzīvībai un veselībai kritiskās situācijās optimālā veidā, izmantojot pieejamos resursus, kā arī pareizi rīkoties dažādās ārkārtas situācijās.

Plānojums

Plānošanas periods:2018. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ergoterapija1BakalaursObligātsArdis Bērziņš, Jekaterina Jagodzinska-Peškova
Fizioterapija3MaģistrsIerobežota izvēleDarja Smirnova
Fizioterapija1BakalaursObligātsPaula Zviedre
Fizioterapija1BakalaursObligātsJekaterina Jagodzinska-Peškova, Paula Zviedre
Mākslas terapija5MaģistrsIerobežota izvēlePaula Zviedre
Māszinības2BakalaursObligātsJekaterina Jagodzinska-Peškova
Ortozēšana - protezēšana1BakalaursObligātsJekaterina Jagodzinska-Peškova
Rehabilitācija3MaģistrsIerobežota izvēlePaula Zviedre
Rehabilitācija3MaģistrsIerobežota izvēle
Sociālais darbs1MaģistrsIerobežota izvēle
Sociālais darbs1MaģistrsIerobežota izvēleArdis Bērziņš, Paula Zviedre, Darja Smirnova
Sociālais darbs1MaģistrsIerobežota izvēle
Sociālais darbs1MaģistrsIerobežota izvēle
Uzturs1BakalaursObligātsJekaterina Jagodzinska-Peškova
Uzturs1BakalaursObligātsJekaterina Jagodzinska-Peškova, Vita Biltauere
Zobārstniecība1MaģistrsObligātsPaula Zviedre, Jekaterina Jagodzinska-Peškova, Dmitrijs Bogdanovs
Zobārstniecība1MaģistrsObligātsArdis Bērziņš, Ivars Vanadziņš, Oļegs Sabeļņikovs
Zobu higiēnists3Pirmais līmenisObligātsArdis Bērziņš
Plānošanas periods:2019. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Klīniskā farmācija2MaģistrsIerobežota izvēleDarja Smirnova
Māszinības2MaģistrsIerobežota izvēlePaula Zviedre
Māszinības2BakalaursObligātsJekaterina Jagodzinska-Peškova, Oļegs Sabeļņikovs, Ivars Vanadziņš
Māszinības2BakalaursObligātsDarja SmirnovaPaula Zviedre, Ivars Vanadziņš, Oļegs Sabeļņikovs,
Sabiedrības veselība2MaģistrsIerobežota izvēle
Sociālais darbs4BakalaursObligātsJekaterina Jagodzinska-Peškova
Sociālais darbs2BakalaursObligāts
Sociālais darbs4BakalaursObligātsDarja Smirnova, Paula Zviedre
Sociālais darbs ar bērniem un jauniešiem2MaģistrsIerobežota izvēle
Supervīzija2MaģistrsIerobežota izvēle
Uzturzinātne2MaģistrsIerobežota izvēle
Vecmāte2BakalaursObligātsArdis Bērziņš
Veselības psiholoģija4MaģistrsIerobežota izvēle
Veselības psiholoģija2MaģistrsIerobežota izvēle
Veselības psiholoģija2MaģistrsIerobežota izvēle
Veselības psiholoģija2MaģistrsIerobežota izvēle
Zobārstniecība1MaģistrsObligātsPaula Zviedre
Plānošanas periods:2019. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Audiologopēdija3BakalaursObligātsJekaterina Jagodzinska-Peškova, Kaspars Šetlers, Ardis Bērziņš, Paula Zviedre
Ergoterapija1BakalaursObligātsDarja Smirnova, Olga Zemļanuhina
Fizioterapija1BakalaursObligātsJekaterina Jagodzinska-Peškova, Vita Biltauere, Olga Zemļanuhina
Fizioterapija1BakalaursObligātsPaula Zviedre, Olga Zemļanuhina
Fizioterapija3MaģistrsIerobežota izvēle
Mākslas terapija5MaģistrsIerobežota izvēleDarja Smirnova
Māszinības2BakalaursObligātsArdis Bērziņš, Jekaterina Jagodzinska-Peškova, Ivars Vanadziņš, Oļegs Sabeļņikovs
Ortozēšana - protezēšana1BakalaursObligātsJekaterina Jagodzinska-PeškovaOlga Zemļanuhina,
Rehabilitācija3MaģistrsIerobežota izvēleIvars Vanadziņš, Oļegs Sabeļņikovs, Paula Zviedre, Darja Smirnova, Olga Zemļanuhina
Rehabilitācija3MaģistrsIerobežota izvēleJekaterina Jagodzinska-Peškova
Sociālais darbs1MaģistrsIerobežota izvēle
Sociālais darbs1MaģistrsIerobežota izvēle
Sociālais darbs1MaģistrsIerobežota izvēleIveta Vigupe, Vita Biltauere, Darja Smirnova, Olga Zemļanuhina, Paula Zviedre
Sociālais darbs1MaģistrsIerobežota izvēleArdis Bērziņš
Sociālais darbs9BakalaursIerobežota izvēleDarja Smirnova, Ivars Vanadziņš, Oļegs Sabeļņikovs
Sociālais darbs ar bērniem un jauniešiem2MaģistrsIerobežota izvēleArdis Bērziņš, Ivars Vanadziņš, Oļegs Sabeļņikovs
Sociālais darbs ar bērniem un jauniešiem3MaģistrsIerobežota izvēleArdis Bērziņš
Uzturs1BakalaursObligātsKaspars ŠetlersPaula Zviedre,
Uzturs1BakalaursObligātsJekaterina Jagodzinska-Peškova
Veselības sports un fitnesa vadība 1BakalaursObligāts
Veselības sports un fitnesa vadība 1BakalaursObligāts
Zobārstniecība1MaģistrsObligātsPaula Zviedre, Jekaterina Jagodzinska-PeškovaArdis Bērziņš,
Zobārstniecība1MaģistrsObligātsArdis Bērziņš, Jekaterina Jagodzinska-PeškovaIvars Vanadziņš, Oļegs Sabeļņikovs,
Zobu higiēnists3Pirmais līmenisObligātsKaspars Šetlers
Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fizioterapija3MaģistrsIerobežota izvēleIveta Vigupe
Mākslas terapija4MaģistrsIerobežota izvēleVita Biltauere, Darja Smirnova, Oļegs Sabeļņikovs, Ivars Vanadziņš
Māszinības2BakalaursObligātsOlga Zemļanuhina, Iveta Vigupe, Ivars Vanadziņš, Oļegs Sabeļņikovs, Vita Biltauere
Māszinības2MaģistrsIerobežota izvēleOlga Zemļanuhina
Māszinības2BakalaursObligātsIvars Vanadziņš, Oļegs Sabeļņikovs, Vita Biltauere
Psiholoģija2BakalaursObligātsOlga Zemļanuhina, Paula Zviedre, Kaspars Šetlers, Jekaterina Jagodzinska-Peškova, Iveta Vigupe, Vita Biltauere
Psiholoģija4BakalaursObligātsPaula Zviedre, Darja Smirnova
Sabiedrības veselība2MaģistrsIerobežota izvēleIveta Vigupe
Sociālais darbs2BakalaursObligātsPaula Zviedre
Sociālais darbs4BakalaursObligātsDarja Smirnova
Sociālais darbs ar bērniem un jauniešiem2MaģistrsIerobežota izvēleArdis Bērziņš
Sociālais darbs ar bērniem un jauniešiem2MaģistrsIerobežota izvēleArdis Bērziņš
Supervīzija2MaģistrsIerobežota izvēlePaula Zviedre, Olga Zemļanuhina
Uzturzinātne2MaģistrsIerobežota izvēleVita Biltauere, Oļegs Sabeļņikovs, Ivars Vanadziņš, Darja Smirnova
Vecmāte2BakalaursObligātsJekaterina Jagodzinska-Peškova, Iveta Vigupe, Ardis Bērziņš, Paula Zviedre
Veselības psiholoģija2MaģistrsIerobežota izvēleKaspars Šetlers, Paula Zviedre
Veselības psiholoģija2MaģistrsIerobežota izvēleKaspars Šetlers, Paula Zviedre, Vita Biltauere
Zobārstniecība1MaģistrsObligātsVita Biltauere, Ardis Bērziņš, Iveta Vigupe, Paula Zviedre, Kaspars Šetlers, Jekaterina Jagodzinska-Peškova, Darja Smirnova, Olga Zemļanuhina
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Audiologopēdija3BakalaursObligātsKaspars Šetlers, Ardis Bērziņš, Paula Zviedre, Jekaterina Jagodzinska-Peškova
Fizioterapija1BakalaursObligātsVita Biltauere, Olga Zemļanuhina, Jekaterina Jagodzinska-Peškova
Fizioterapija1BakalaursObligātsPaula Zviedre, Olga Zemļanuhina
Fizioterapija3MaģistrsIerobežota izvēleOļegs Sabeļņikovs, Ivars Vanadziņš, Jekaterina Jagodzinska-Peškova
Māszinības1BakalaursObligātsVita Biltauere, Iveta Vigupe, Olga Zemļanuhina, Ivars Vanadziņš, Oļegs Sabeļņikovs
Māszinības1BakalaursObligātsVita Biltauere, Ardis Bērziņš, Ivars Vanadziņš, Oļegs Sabeļņikovs, Paula Zviedre, Iveta Vigupe, Darja Smirnova
Ortozēšana - protezēšana1BakalaursObligātsOlga Zemļanuhina, Jekaterina Jagodzinska-Peškova
Rehabilitācija3MaģistrsIerobežota izvēleJekaterina Jagodzinska-Peškova, Oļegs Sabeļņikovs, Ivars Vanadziņš
Rehabilitācija3MaģistrsIerobežota izvēlePaula Zviedre, Darja Smirnova, Olga Zemļanuhina, Ivars Vanadziņš, Oļegs Sabeļņikovs
Sociālais darbs1MaģistrsIerobežota izvēleOļegs Sabeļņikovs, Ivars Vanadziņš, Jekaterina Jagodzinska-Peškova
Sociālais darbs1MaģistrsIerobežota izvēleOļegs Sabeļņikovs, Ivars Vanadziņš
Sociālais darbs9BakalaursObligātsDarja Smirnova, Ivars Vanadziņš, Oļegs Sabeļņikovs
Sociālais darbs1MaģistrsIerobežota izvēleVita Biltauere, Paula Zviedre, Darja Smirnova, Iveta Vigupe, Olga Zemļanuhina
Sociālais darbs1MaģistrsIerobežota izvēleArdis Bērziņš
Uzturs1BakalaursObligātsKaspars Šetlers, Paula Zviedre
Uzturs1BakalaursObligātsJekaterina Jagodzinska-Peškova
Zobārstniecība1MaģistrsObligātsArdis Bērziņš, Paula Zviedre, Jekaterina Jagodzinska-Peškova, Darja Smirnova, Iveta Vigupe, Kaspars Šetlers
Zobārstniecība1MaģistrsObligātsArdis Bērziņš, Ivars Vanadziņš, Jekaterina Jagodzinska-Peškova, Oļegs Sabeļņikovs, Vita Biltauere
Zobu higiēnists3Pirmais līmenisObligātsKaspars Šetlers, Darja Smirnova, Iveta Vigupe, Olga Zemļanuhina, Paula Zviedre
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ergoterapija2BakalaursObligātsDarja Smirnova, Olga Zemļanuhina
Fizioterapija3MaģistrsIerobežota izvēleIveta Vigupe
Klīniskā farmācija2MaģistrsIerobežota izvēleDarja Smirnova, Ivars Vanadziņš, Oļegs Sabeļņikovs
Māszinības2MaģistrsIerobežota izvēleOlga Zemļanuhina, Oļegs Sabeļņikovs
Psiholoģija2BakalaursObligātsVita Biltauere, Kaspars Šetlers, Paula Zviedre, Darja Smirnova, Iveta Vigupe, Olga Zemļanuhina, Jekaterina Jagodzinska-Peškova
Sabiedrības veselība2MaģistrsIerobežota izvēleIveta Vigupe
Sociālais darbs ar bērniem un jauniešiem2MaģistrsIerobežota izvēleArdis Bērziņš
Supervīzija2MaģistrsIerobežota izvēlePaula Zviedre, Olga Zemļanuhina
Uzturzinātne2MaģistrsIerobežota izvēleVita Biltauere, Darja Smirnova, Ivars Vanadziņš, Oļegs Sabeļņikovs
Vecmāte2BakalaursObligātsArdis Bērziņš, Paula Zviedre, Iveta Vigupe, Jekaterina Jagodzinska-Peškova
Veselības psiholoģija2MaģistrsIerobežota izvēleKaspars Šetlers, Paula Zviedre
Veselības psiholoģija2MaģistrsIerobežota izvēleVita Biltauere, Kaspars Šetlers, Paula Zviedre
Zobārstniecība1MaģistrsObligātsVita Biltauere, Kaspars Šetlers, Ardis Bērziņš, Paula Zviedre, Darja Smirnova, Iveta Vigupe, Olga Zemļanuhina, Jekaterina Jagodzinska-Peškova